Настройване на импортирането на офлайн реализации

Импортирането на реализации в Google Ads Ви дава възможност да разберете какво се случва в офлайн света, след като някой кликне върху рекламите Ви. Тази статия разглежда как да настроите профила си в Google Ads и уебсайта си за проследяване на офлайн реализации от импортиране. След като изпълните тези инструкции, ще можете да импортирате реализациите си в Google Ads.

В тази статия се пристъпва директно към инструкциите. Ако искате да научите повече за предимствата на импортирането на офлайн реализации и начина му на работа, прочетете Всичко за импортирането на офлайн реализации.

Ако искате да импортирате реализации от Salesforce, изпълнете следните инструкции, за да свържете профилите си в Google Ads и Salesforce и да проследявате кога кампаниите Ви в Google Ads водят до ключови събития във фунията на продажбите Ви.

Ако искате да импортирате реализации от Zapier, изпълнете тези инструкции, за да настроите импортиране на офлайн реализации от Zapier за Google Ads.

Преди да започнете

За да импортирате офлайн реализации за бизнеса си, трябва се уверите, че за Вас се отнася следното:

 • Активирали сте автоматичното маркиране. Това Ви позволява да импортирате офлайн реализации.
 • Можете да правите промени в кода на всичките си уеб страници. Това Ви дава възможност да записвате параметъра GCLID (идентификатор на Google за кликване), добавян към URL адреса, върху който хората кликват от една от рекламите Ви.
 • Можете да съхранявате всеки GCLID с информацията за съответния вероятен клиент, която се събира на уебсайта Ви. Добре е да разполагате с тази опция например в системата си за проследяване на възможните клиенти. Регистърът на буквите е от значение за GCLID, затова се уверете, че го качвате правилно.
 • Цикълът Ви от кликване до реализация е по-малък от 90 дни. Реализациите, качени повече от 90 дни след свързаното последно кликване, няма да се импортират от Google Ads и съответно няма да се покажат в статистическите Ви данни за реализациите.

Инструкции

Настройването на импортирането на офлайн реализации се състои от две части: създаване на действие, водещо до реализация, в профила Ви в Google Ads и конфигуриране на уебсайта и системата Ви за проследяване на възможни клиенти. Изпълнете двата набора инструкции по-долу.

Част 1: Създаване на едно или повече водещи до офлайн реализации действия за импортиране

Трябва да създадете ново действие, водещо до реализация, за всеки вид офлайн реализация, който искате да измервате, като например „подходящ възможен клиент“ или „спечелена сделка“. Можете да измервате толкова действия, водещи до офлайн реализации, колкото пожелаете.

Създаването на ново действие за офлайн реализация става по следния начин:
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс , за да създадете ново действие, водещо до реализация.
 5. Ще видите опции за различните източници на реализации, които можете да проследявате. Кликнете върху Импортиране.
 6. Изберете Други източници на данни или управление на връзките с клиенти, след което – Проследяване на реализации от кликвания или Проследяване на реализации от обаждания.
 7. Кликнете върху Напред.
 8. Въведете име за действието, водещо до реализация, което създавате (важно е да запомните точно името и изписването, защото ще трябва да го въведете впоследствие, когато качвате информацията за офлайн реализациите си).
 9. Кликнете върху падащото меню Категория и изберете категорията, която най-добре описва реализациите Ви. Можете да я използвате, за да сегментирате отчетите за реализациите. Винаги можете да го промените по-късно.
 10. В секцията „Стойност“ изберете как да проследявате стойността на всяка реализация:
 11. В раздела „Отчитане“ изберете как да се отчитат реализациите Ви.
 12. Кликнете върху прозорец на реализациите след кликване. Изберете колко дълго след кликване върху реклама искате да се проследяват реализациите за това действие, водещо до реализация. За кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и в дисплейната мрежа прозорецът може да бъде от 1 до 90 дни.
 13. (Разширено) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Премахнете отметката от тази настройка, която е избрана по подразбиране, ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в графите „Реализации“ и „Стойност на реализациите“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата Всички реализации.
  • Препоръчваме да използвате тази настройка, ако използвате стратегия за автоматично офериране, за да оптимизирате за реализации, и не искате да включите това конкретно действие, водещо до реализация, в стратегията си за офериране. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.
 14. Кликнете върху Модел на приписване. Тази настройка Ви дава възможност да изберете как да приписвате кредит за всяка реализация.
  • Ако искате да използвате модел на приписване на Google Ads, изберете Използване на приписване на Google Ads и изберете модел от падащото меню. Научете повече за всяка опция и за начина на работа на настройката във Всичко за моделите на приписване.
  • Ако искате да използвате собствен модел на приписване и да импортирате частична заслуга за всеки параметър GCLID, изберете Използване на външно приписване.

   Забележка: Не можете да превключвате между външно приписване и приписване на Google Ads, след като вече сте създали действието.

 15. Кликнете върху Създаване и продължаване.
 16. Кликнете върху Готово.

Важно: След като създадете ново действие, водещо до реализация, изчакайте между 4 и 6 часа, преди да качите реализации за него. Ако качите реализации през първите 4 – 6 часа, може да минат 2 дни, докато те се покажат в отчетите Ви.

Как да качите реализации за няколко профила от един файл

За целта всички въпросни профили трябва да бъдат свързани от споделен профил на мениджър (МКЦ). Ще качвате всичките си файлове в този профил. Google Ads след това импортира всички реализации, произхождащи от свързаните с него профили.

Имайте предвид следното: Ако качите реализация за профил, който не е свързан от профила Ви на мениджър, ще получите съобщение за грешка, че не сте упълномощени да качвате.

 • Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, трябва да създадете действията, водещи до реализация при импортиране, на ниво профил на мениджър и да изпълните инструкциите в Настройване на проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да могат всички управлявани профили да използват мениджъра като „профил за реализации“.
 • Ако не използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, ще трябва да създадете действията, водещи до реализация при импортиране, във всеки отделен профил. Не забравяйте следното: Ако проследявате една и съща реализация (например „подходящ възможен клиент“) в няколко профила, изключително важно е във всеки свой профил да изписвате името на реализацията еднакво, включително главните букви.
 • Ако досега не сте използвали проследяването на реализациите в Google Ads и всички профили във Вашия профил на мениджър са на една фирма, препоръчваме да използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ. То може да опрости проследяването на реализациите Ви и отчетите за приписването.

Част 2: Активиране на уебсайта и системата Ви за проследяване на възможните клиенти

В част 2 са описани трите стъпки, които трябва да изпълните:

 1. Актуализирайте всяка страница от формуляра за изпращане на данни за възможен клиент, за да може GCLID да се предаде към системата Ви за управление на възможни клиенти.
 2. Добавете скрипт (вижте предложения от нас по-долу) към всичките си уеб страници, за да записва и съхранява параметъра GCLID.
 3. Съхранявайте GCLID, заедно с информацията за вероятния клиент, в системата си за управление на възможни клиенти.

Имайте предвид следното: Не забравяйте да изпълните част 1 (по-горе) – създаване на едно или повече действия, водещи до реализации – преди да започнете с тази. В противен случай няма да можете да импортирате ранните си реализации.

 1. Ще трябва да промените всяка страница за изпращане на формуляр, за да добавите във формуляра скрито поле за параметъра GCLID. По този начин GCLID ще бъде предаван на системата в задния Ви слой.
  Следва примерен формуляр със скрито поле за GCLID. Ако можете да промените директно кода на формуляра си, трябва само да вмъкнете откроения маркер <input> между маркерите <form>. В някои случаи може да се наложи този код на формуляра да бъде генериран от администратора на системите Ви за управление на възможните клиенти.
  <form action="" name="myForm">
     Name: <input type="text" name="name">
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value="">
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit">
  </form>
    
 1. Актуализирайте кода на всяка от уеб страниците си така, че да записва и съхранява GCLID (чрез „бисквитка“ или локално хранилище). Можете да съставите собствен скрипт или да използвате предложения по-долу. Ако решите да го използвате, не забравяйте да актуализирате реда „var gclidFormFields“, като включите списъка с всички идентификационни номера на полета, които сте създали в предходната стъпка:

  <script>

  function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
  value: value,
  expiryDate: expiryDate
  };
  }

  function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
  if (document.getElementById(field)) {
  currGclidFormField = document.getElementById(field);
  }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
  gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
  localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
  currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

  </script>

Добавяне на кода:

 • За да не пропуснете някои реализации, настоятелно препоръчваме да добавите този скрипт към всяка уеб страница на сайта си (не само към целевите страници). Добавете например този скрипт към шаблона си за уеб страници, така че всичките Ви нови страници автоматично да го включват. Друга възможност е да го добавите към глобален елемент, като например долния колонтитул на страницата.

 • Когато добавяте скрипта, добра идея е да го вмъкнете на всяка уеб страница непосредствено преди затварящия маркер </body>.

 1. Променете системата си за управление на данните за клиенти в задния слой, така че при получаване на стойността на GCLID от полето на формуляра да може да съхранява GCLID заедно с информацията за вероятния клиент. Ако например използвате система за управление на възможните клиенти, помолете ИТ екипа си да добави персонализирано поле към обекта за възможен клиент, така че GCLID да може да се съхранява и извлича лесно и надеждно. ИТ екипът Ви може да провери ръководството за интегриране за конкретната система, която използвате.

Съвет: Използвайте Мениджър на маркери на Google за събиране на GCLID

Ако имате профил в Мениджър на маркери на Google и използвате едно и също име на полето във всички формуляри, можете да използвате този профил за внедряване на горния скрипт, като изпълните следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Мениджър на маркери на Google.
 2. В „Профили“ кликнете върху името на профила с контейнера, който използвате за маркерите на Google Ads.
 3. В раздела „Контейнери“ кликнете върху името на този, който искате да използвате.
 4. Кликнете върху бутона Нови, след което изберете Маркер от падащото меню.
 5. Въведете име в полето „Име на маркера“ (добре е да използвате име като „Събиране на идентификатори на Google Ads за кликвания за импортиране на реализации“).
 6. В падащото меню „Тип на маркера“ изберете Персонализиран HTML маркер.
 7. Копирайте кода на JavaScript от стъпка 2 по-горе и го поставете в полето „HTML“.
 8. При „Правила за задействане“ кликнете върху бутона + Добавяне. Поставете отметка в квадратчето до „Всички страници“ и кликнете върху Запазване.
 9. Кликнете върху Запазване.
 10. Кликнете върху бутона Създаване на версия.
 11. Кликнете върху бутона Публикуване.

Импортиране на реализациите в Google Ads

Вече сте настроили профила си в Google Ads, уебсайта и системата за проследяване на възможни продажби. За да завършите проследяването на проследяването на офлайн реализациите, можете вече да изпълните инструкциите за импортиране на реализации в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си