Informacje o budżetach kampanii

W Google Ads możesz ustawić średni budżet dzienny dla kampanii. Możesz też go w dowolnym momencie zmienić. Twój budżet dzienny to średnia kwota, jaką chcesz wydawać każdego dnia w ciągu miesiąca.

Twoje wydatki każdego dnia mogą być różne, ale nie zapłacisz więcej niż wynosi miesięczny limit obciążeń, czyli kwotę ustawionego przez Ciebie budżetu dziennego pomnożoną przez średnią liczbę dni w miesiącu. W dni, kiedy Twoje reklamy generują większy ruch, możesz wydać nawet dwa razy więcej niż wynosi budżet dzienny. W skali miesiąca wydatki się jednak równoważą, bo w inne dni możesz wydać mniej niż wynosi budżet dzienny.

Jeśli tworzysz kampanię z określonymi datami rozpoczęcia i zakończenia, możesz też ustawić całkowity budżet na cały czas trwania kampanii. Całkowite budżety kampanii są obecnie dostępne tylko w kampaniach wideo.

Z tego artykułu dowiesz się, jak ustalić budżet dzienny, kiedy użyć całkowitego budżetu kampanii oraz jak są wprowadzane zmiany budżetowe.

Jak ustalić budżet dzienny

W Google Ads wybierasz budżet dzienny dla każdej kampanii na podstawie swoich celów reklamowych i tego, jaką kwotę chcesz wydać każdego dnia.

Przykład

Załóżmy, że zwykle Twoje miesięczne wydatki na reklamę wynoszą 304 PLN. Aby obliczyć budżet dzienny, dzielisz 304 PLN przez 30,4, otrzymując budżet dzienny w wysokości 10 PLN.

Poniższy przykład ilustruje, jak obliczać budżet dzienny:

304 PLN / 30,4 = 10 PLN dziennie (budżet miesięczny / średnia liczba dni w miesiącu = budżet dzienny)

Możesz również utworzyć budżet wspólny, który będzie współdzielony przez wiele kampanii.

Kiedy używać całkowitego budżetu kampanii

Jeśli wiesz, ile chcesz wydać na całą kampanię, możesz ustawić całkowity budżet kampanii. Obecnie ten typ budżetu jest dostępny tylko w kampaniach wideo o określonych datach rozpoczęcia i zakończenia. 

Możesz wybrać „Całkowity budżet kampanii” podczas tworzenia nowej kampanii wideo. Pamiętaj, że po utworzeniu kampanii nie można zmienić typu budżetu. 

Google Ads równomiernie rozdzieli całkowity budżet w czasie trwania kampanii, biorąc pod uwagę dni o większym i mniejszym ruchu, by zoptymalizować skuteczność kampanii. Załóżmy np., że kampania wideo uzyskuje mniejszą liczbę wyświetleń w poniedziałki i wtorki oraz więcej wyświetleń w weekendy. Google Ads zoptymalizuje skuteczność, zwiększając wydatki w dni, w które Twój film może uzyskać więcej wyświetleń, przy zachowaniu ogólnych celów budżetowych.

Jeśli ustawisz całkowity budżet kampanii, obciążymy Cię płatnością tylko do kwoty podanej dla kampanii, nawet jeśli Google Ads udostępni więcej wyświetleń lub obejrzeń, niż zakłada budżet.

Jak są wprowadzane zmiany w budżecie

Zmiany budżetu dziennego kampanii zostaną natychmiast odzwierciedlone na koncie. W zależności od tego, kiedy wprowadzisz zmiany, może to mieć różny wpływ na wykorzystanie budżetu w kampanii. Poniżej opisujemy, co dzieje się z budżetem w zależności od tego, kiedy i jak często wprowadzasz zmiany:

W ciągu dnia

Wykorzystanie budżetu kampanii zazwyczaj rozkłada się równo między pierwszą i drugą połowę dnia. Jeśli jednak popyt na Twoje reklamy będzie największy na początku dnia, możesz wydać więcej rano.

Jeśli zmienisz budżet przed południem, możesz po południu wydać dodatkowo 50% nowego dziennego budżetu. Dlatego kwota łącznych wydatków za ten dzień może być wyższa od kwoty jednego z dziennych budżetów obowiązujących tego dnia. Dzieje się tak, ponieważ mechanizm wyrównuje straty w dniach z mniejszym natężeniem ruchu przez nawet dwukrotne przekroczenie budżetu dziennego w dniach bardziej ruchliwych. Nigdy nie przekraczamy przy tym miesięcznego limitu obciążeń. Więcej informacji o tym, dlaczego koszty mogą przekraczać średni budżet dzienny.

W przypadku znacznego zmniejszenia budżetu dziennego dystrybucja reklam może ulec dość dużemu spowolnieniu w pozostałej części dnia.

Wiele razy w ciągu dnia Opłata będzie uzależniona od najwyższego budżetu dziennego danego dnia.
W połowie miesiąca

Gdy zmienisz budżet w ciągu miesiąca, Twoje wydatki przez resztę miesiąca nie przekroczą nowego średniego budżetu dziennego pomnożonego przez liczbę pozostałych dni miesiąca.

Załóżmy, że Twój budżet dzienny to 15 PLN a do 24 listopada Twoje wydatki wyniosły 340 PLN. Tego dnia zmieniasz budżet dzienny na 30 PLN. Maksymalna kwota, którą naliczymy w listopadzie to:

340 PLN dotychczasowych wydatków + (30 PLN dziennie x 7 pozostałych dni miesiąca) = 550 PLN

Wiele razy w miesiącu W tej sytuacji obowiązuje ten sam wzór co w przypadku zmiany budżetu w ciągu miesiąca.

Uwaga

Nawet jeśli nie zmienisz budżetu dziennego kampanii celowo, następujące działania są uznawane za zmiany budżetu (mające na celu obliczenie najwyższej kwoty obciążenia w danym miesiącu kalendarzowym):

  • zmiana daty zakończenia budżetu,
  • zmiana trybu wyświetlania (standardowe lub przyspieszone),
  • wybór innej strefy czasowej konta Google Ads.

Dowiedz się, jak wybrać strefę czasową i jaki ma ona wpływ na cykl budżetowy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem