Over campagnebudgetten

In Google Ads kunt u een gemiddeld dagbudget instellen voor uw campagnes en dit op elk gewenst moment wijzigen. Het dagbudget is het gemiddelde bedrag dat u per dag wilt besteden gedurende de maand.

Hoewel uw uitgaven per dag kunnen variëren, betaalt u niet meer dan uw maandelijkse kostenlimiet. Dit is het ingestelde dagbudget vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal dagen in een maand. Op dagen dat uw advertenties naar verwachting voor meer verkeer zorgen, kunt u tot twee keer uw gemiddelde dagbudget besteden. Die dagen worden gecompenseerd door dagen waarop uw uitgaven lager zijn dan het dagbudget.

Als u een campagne met een specifieke start- en einddatum maakt, kunt u ook een totaalbudget instellen voor de volledige duur van de campagne. Totaalbudgetten voor campagnes zijn momenteel alleen beschikbaar voor videocampagnes.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een dagbudget bepaalt, wanneer u een totaalbudget voor uw campagne gebruikt en hoe budgetwijzigingen worden doorgevoerd.

Een dagbudget bepalen

Met Google Ads selecteert u voor elke campagne een dagbudget op basis van uw advertentiedoelen en het bedrag dat u bereid bent elke dag te besteden.

Voorbeeld

Stel dat u normaal gesproken € 304 per maand besteedt aan advertenties. Als u uw dagbudget wilt berekenen, deelt u € 304 door 30,4 en is de uitkomst een dagbudget van € 10.

Met behulp van dit voorbeeld kunt u als volgt uw dagbudget bepalen:

304 / 30,4 = € 10 per dag (maandbudget / gemiddeld aantal dagen per maand = dagbudget)

U kunt ook gedeelde budgetten maken waarmee u budgetten kunt toewijzen aan meerdere campagnes.

Wanneer gebruikt u een totaalbudget voor uw campagne?

Als u al weet hoeveel u wilt besteden aan uw volledige campagne, kunt u een totaalbudget instellen. Totaalbudgetten voor campagnes zijn momenteel alleen beschikbaar voor videocampagnes met een specifieke start- en einddatum. 

U kunt de optie 'Totaalbudget voor campagne' kiezen wanneer u een nieuwe videocampagne maakt. Houd er rekening mee dat u het budgettype niet meer kunt wijzigen als de campagne eenmaal is gemaakt. 

Google Ads verspreidt uw totaalbudget zo gelijkmatig mogelijk over de duur van uw campagne en houdt hierbij rekening met variaties in de hoeveelheid verkeer op verschillende dagen om de prestaties van uw campagne te optimaliseren. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat uw videocampagne minder weergaven genereert op maandag en dinsdag, en meer weergaven in het weekend. Google Ads optimaliseert de prestaties door een groter deel van uw budget te besteden op dagen dat uw video naar verwachting vaker wordt bekeken. Hierbij wordt het totaalbudget in acht genomen.

Met een totaalbudget voor uw campagne wordt maximaal het bedrag in rekening gebracht dat u heeft opgegeven voor uw campagne, zelfs als Google Ads meer weergaven of vertoningen genereert dan uw budget toestaat.

Hoe budgetwijzigingen worden doorgevoerd

Wanneer u het dagbudget voor uw campagne wijzigt, worden deze aanpassingen onmiddellijk doorgevoerd in uw account. De manier waarop het budget voor uw campagne wordt besteed, kan verschillen op basis van het tijdstip waarop u uw budget bewerkt. Het volgende gebeurt met uw budget, op basis van het tijdstip of de frequentie van uw wijziging:

Midden op de dag

In campagnes wordt gewoonlijk ongeveer 50 procent van het budget gedurende de eerste helft van de dag en het resterende gedeelte gedurende de tweede helft van de dag besteed. Als de vraag naar uw advertenties echter het grootst is aan het begin van de dag, kunt u 's morgens soms meer besteden.

Als u rond het middaguur een budgetwijziging heeft doorgevoerd, zou u 's middags 50% extra van uw nieuwe dagbudget kunnen uitgeven, wat er op de dag waarop u het budgetbedrag wijzigt toe kan leiden dat de totale uitgaven voor de campagne voor die dag hoger zijn dan een van de dagbudgetten die op die dag van kracht waren. Dit komt omdat het systeem is ontworpen om dagen met weinig verkeer te compenseren door uw dagbudget met maximaal twee keer dat bedrag te overschrijden op dagen met meer verkeer, zolang uw maandelijkse kostenlimiet niet wordt overschreden. Meer informatie over waarom de kosten uw gemiddelde dagbudget kunnen overschrijden.

Als u uw dagbudget sterk heeft verlaagd, is het ook mogelijk dat de advertentieweergave de rest van de dag sterk terugloopt.

Meerdere keren per dag Er worden kosten in rekening gebracht op basis van het hoogste dagbudget dat u selecteert voor die dag.
Midden van de maand

Wanneer u uw budget tijdens de maand wijzigt, worden uw uitgaven voor de rest van de maand nooit hoger dan uw nieuwe gemiddelde dagbudget vermenigvuldigd met de resterende dagen van de maand.

Stel dat u een dagbudget heeft van € 5 en vanaf 24 november € 113 heeft uitgegeven. Op die dag wijzigt u uw dagbudget naar € 10. Het maximumbedrag dat u in rekening wordt gebracht voor de maand november is:

€ 113 tot nu toe besteed + (€ 10 per dag x 7 resterende dagen) = € 183

Meerdere keren per maand Dezelfde berekening is van toepassing als wanneer u uw budget in het midden van de maand wijzigt.

Opmerking

Zelfs als u het dagbudget voor uw campagne niet opzettelijk wijzigt, worden de volgende acties ook beschouwd als budgetwijzigingen (voor het berekenen van het maximumbedrag dat u in rekening wordt gebracht in een kalendermaand):

  • De einddatum van uw campagne wijzigen.
  • De weergavemethode wijzigen (standaardweergave of versnelde weergave).
  • Een andere tijdzone selecteren voor uw Google Ads-account.

Lees informatie over hoe u een tijdzone selecteert en welk effect dit heeft op uw budgetcyclus.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen