Giới thiệu về quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng

Hero image of depicting a responsive display ad example

Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng sẽ thay thế quảng cáo thích ứng, để trở thành dạng quảng cáo mặc định mới cho Mạng hiển thị. Loại quảng cáo này có thể được sử dụng trong Chiến dịch hiển thị chuẩn, cũng như Chiến dịch hiển thị thông minh. Để tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, chỉ cần tải lên các nội dung của bạn (hình ảnh, tiêu đề, logo, video và mô tả). Google sẽ tự động tạo quảng cáo để hiển thị trên Mạng hiển thị của Google.

Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy bật phụ đề trên YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.


Lợi ích

Tối ưu hóa quảng cáo: Khi bạn tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng bằng cách tải các nội dung khác nhau lên Google Ads, Google sẽ sử dụng mô hình máy học để xác định tổ hợp nội dung tối ưu cho mỗi vùng quảng cáo, dựa trên các dự đoán được rút ra từ lịch sử hiệu suất của bạn.

Phạm vi tiếp cận rộng hơn: Đối với mỗi loại nội dung, có thể tải lên nhiều nội dung (Ví dụ: nhiều dòng tiêu đề, logo, video và hình ảnh). Các quảng cáo mà Google ghép nối sẽ tự động điều chỉnh kích thước, giao diện và định dạng để phù hợp với bất kỳ không gian quảng cáo có sẵn nào. Ví dụ: Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng có thể hiển thị dưới dạng quảng cáo biểu ngữ gốc trên một trang web và dưới dạng quảng cáo văn bản động trên một trang web khác.

Hãy thêm video vào quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng để giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn trên Mạng hiển thị. Video của bạn sẽ được hiển thị thay cho hình ảnh, bất cứ khi nào Google Ads biết chắc video có thể mang lại hiệu suất tốt hơn.

Tiết kiệm thời gian: Khi sử dụng Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng, bạn có thể giảm chi phí quản lý danh mục quảng cáo trong các nhóm quảng cáo và chiến dịch, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để cải thiện hiệu suất. Để xem hướng dẫn, hãy chuyển đến Tạo Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Có thể dùng với tiếp thị lại động: Để Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng hỗ trợ cho tiếp thị lại động, hãy đính kèm một nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch. Quảng cáo thích ứng sẽ hiển thị nội dung được cá nhân hóa cho khách hàng, từ nguồn cấp dữ liệu mà bạn kiểm soát và thêm vào chiến dịch của mình. Nếu bạn thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch, quảng cáo sẽ hiển thị ở cả định dạng động và tĩnh. Tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn cấp dữ liệu cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh đã tải lên

Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quảng cáo cho Chiến dịch hiển thị, thì bạn cũng có thể tạo và tải lên các quảng cáo hình ảnh của riêng mình. Những quảng cáo này được tạo bên ngoài Google Ads (Ví dụ: trong Google Web Designer) và có thể được tải lên Google Ads dưới dạng tệp .zip. Tìm hiểu thêm về tải lên quảng cáo hình ảnh của riêng bạn.

Các bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false