O responzivnim prikaznim oglasima

Hero image of depicting a responsive display ad example

Uz responzivne prikazne oglase možete prenijeti elemente (slike, naslove, logotipe, videozapise i opise), a Googleov AI će generirati kombinacije oglasa za web-lokacije, aplikacije, YouTube i Gmail. Google može upotrebljavati poboljšanja elemenata, stock fotografije i elemente koje je generirao AI, kao što su pozadine i slike, kako bi se poboljšala izvedba vaših oglasa.

Da biste vidjeli titlove na svojem jeziku, uključite titlove na YouTubeu. Odaberite ikonu postavki Slika ikone postavki YouTubea pri dnu playera videozapisa, a zatim u odjeljku Titlovi odaberite svoj jezik.


Prednosti

  • Optimizacija oglasa: kada izradite responzivni prikazni oglas tako da prenesete različite elemente u Google Ads, Googleov AI određuje optimalnu kombinaciju elemenata za svako oglasno mjesto na temelju povijesti vaše izvedbe.
  • Širi doseg: možete prenijeti više elemenata za svaku vrstu elementa (na primjer više naslova, logotipa, videozapisa i slika). Google Ads prilagodit će veličinu, izgled i format oglasa pomoću Googleovog AI-ja kako bi se uklopili u gotovo svaki dostupan oglasni prostor. Na primjer, responzivni prikazni oglas može se prikazati kao banner oglas na jednoj web-lokaciji i kao dinamični tekstualni oglas na drugoj.
  • Upotreba uz videozapise: u responzivne prikazne oglase možete dodati i videozapise kako biste maksimalno povećali svoj doseg na prikazivačkoj mreži. Videozapisi se prikazuju umjesto slika svaki put kada Google Ads utvrdi da bi vaši videozapisi mogli poboljšati izvedbu.
  • Ušteda vremena: upotrebom responzivnih prikaznih oglasa možete smanjiti opterećenje za upravljanje portfeljima oglasa u grupama oglasa i kampanjama te posvetiti više vremena poboljšavanju izvedbe.
  • Upotreba uz feedove: responzivni oglasi prikazuju prilagođeni sadržaj (uključujući oglase s proizvodima koje su korisnici već pregledali na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji) korisnicima iz feeda koji dodate i kojim upravljate. Ako feed dodate kampanji, vaši će se oglasi prikazivati i u dinamičnom i u statičkom obliku. Saznajte više o izradi feedova za responzivne prikazne oglase.

Preneseni prikazni oglasi

Ako želite imati veću kontrolu nad oglasima za svoje kampanje na prikazivačkoj mreži, možete izraditi i prenijeti vlastite slikovne oglase. Preneseni slikovni oglasi izrađuju se izvan Google Adsa (npr. na Google Web Designeru) i mogu se prenijeti u Google Ads kao ZIP datoteka. Saznajte više o prijenosu vlastitih slikovnih oglasa.

Mjerenje izvedbe

Praćenje konverzija može vam pomoći da pratite konverzije i radnje koje korisnici poduzimaju na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji. Te radnje mogu uključivati klikove za registraciju, kupnju ili traženje ponude. Saznajte kako postaviti praćenje konverzija.

No da biste razumjeli puni učinak svojih kampanja na prikazivačkoj mreži, potrebno je uzeti u obzir više od samih klikova. Tu na scenu stupaju konverzije angažiranim prikazom. Konverzije angažiranim prikazom pokazale su se kao napredniji mjerni podatak o konverzijama bez klika i sada ih možete upotrebljavati u kampanjama na prikazivačkoj mreži s videoelementima. Saznajte više o konverzijama angažiranim prikazom.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik