Sledování experimentů kampaní

Po spuštění experimentu je dobré rozumět tomu, jak sledovat jeho výkon. Pokud pochopíte, jak si experiment vede ve srovnání s původní kampaní, můžete se informovaně rozhodnout, zda experiment ukončit, použít na původní kampaň, nebo jej použít k vytvoření nové kampaně.

Tento článek vám vysvětlí, jak sledovat a interpretovat výkon experimentu.

Pokyny

Zobrazení výkonu experimentu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Najděte experiment, jehož výkon chcete zkontrolovat, a klikněte na něj. 
 3. V horní části se zobrazí rychlý přehled.

Co rychlý přehled ukazuje

 • Srovnání výkonu ukazuje data, pro která je výkon experimentu porovnáván s výkonem původní kampaně. Zobrazí se pouze celé dny, které spadají mezi datum zahájení a datum ukončení experimentu a zároveň i do období vybraného pro tabulku níže. Pokud se tato období vůbec nepřekrývají, použijí se pro srovnání výkonu celé dny mezi datem zahájení a ukončení experimentu.
 • Ve výchozím nastavení se zobrazí údaje Kliknutí, CTR, Cena, Zobrazení a Všechny konverze. Kliknutím na šipku dolů vedle názvu metriky však můžete vybrat, které metriky výkonu chcete. Vybírat lze z následujících možností: 
 • Na prvním řádku jsou pod názvem každé metriky uvedeny údaje pro danou metriku v experimentu. Je-li například pod metrikou Kliknutí uvedeno 4 tis., znamená to, že reklamy v experimentu od spuštění získaly 4 000 kliknutí.
 • Druhý řádek ukazuje odhadovaný rozdíl výkonu mezi experimentem a kampaní.
  • První hodnota udává rozdíl výkonu podle dané metriky v porovnání s původní kampaní. Pokud je například u metriky Kliknutí uvedeno +10 %, experiment podle odhadu získal o 10 % více kliknutí než původní kampaň. Pokud pro původní kampaň nebo experiment dosud není k dispozici dostatek dat, zobrazí se místo údaje pomlčka.
  • Druhá hodnota představuje 95% interval spolehlivosti. V tomto případě se jedná o možný rozsah rozdílu výkonu mezi experimentem a původní kampaní. Hodnoty [+8 %, +12 %] například znamenají, že experiment může poskytovat o 8 až 12 % lepší výsledky než původní kampaň. Pokud pro původní kampaň nebo experiment dosud není k dispozici dostatek dat, zobrazí se místo údaje pomlčka.
  • Pokud je výsledek statisticky významný, zobrazí se také modrá hvězdička.
    
Když na tento druhý řádek ukážete kurzorem, zobrazí se podrobnější vysvětlení informací. Uvidíte následující informace:
 
Statistická významnost: Informace o tom, zda jsou data statisticky významná. 
 
 • Statisticky významné: Toto znamená, že je hodnota p menší nebo rovna 5 %. Jinak řečeno, data pravděpodobně nejsou náhodná, a když experiment převedete na kampaň, bude pravděpodobně dosahovat podobných výsledků. 
 • Statisticky nevýznamné: Toto znamená, že je hodnota p vyšší nebo rovna 5 %. Je několik možných důvodů, proč data mohou být považována za statisticky nevýznamná.
  • Experiment neběžel dostatečně dlouho.
  • Kampaň nezaznamenala dostatečnou návštěvnost.
  • Rozdělení návštěvnosti bylo příliš malé a experiment nezaznamenal dostatečnou návštěvnost.
  • Provedené změny nevedly ke statisticky významnému rozdílu ve výkonu. 
 • Bez ohledu na to, zda jsou data statisticky významná, se zobrazí vysvětlení podobné následujícímu, které popisuje pravděpodobnost, že údaje o výkonu byly způsobeny náhodou: „Existuje 0,2% (p-hodnota) šance, že dosáhnete tohoto výkonu (nebo většího rozdílu ve výkonu) čistě vlivem náhody. Čím menší p-hodnota, tím významnější výsledek je.“
 • Interval spolehlivosti: Zobrazí se také další podrobnosti o intervalu spolehlivosti pro rozdíl výkonu s vysvětlením, jako je toto: „Existuje 95% šance, že experiment u této metriky zaznamená rozdíl +10 % až +20 % v porovnání s původní kampaní.“
 • Uvidíte také skutečné údaje dané metriky pro experiment a původní kampaň.
   

Co v rychlém přehledu můžete provést

 • V rychlém přehledu můžete pomocí rozbalovací nabídky vedle metriky měnit zobrazenou metriku.
 • Chcete-li zobrazit rychlý přehled pro reklamní sestavu v experimentu, klikněte v tabulce níže na reklamní sestavu. 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory