Importera konverteringar från Salesforce

Om du spårar potentiella kunder och möjligheter i Salesforces Sales Cloud® kan du importera dina offlinekonverteringar från Salesforces Sales Cloud till Google Ads. Detta hjälper dig att mäta hur dina onlineinvesteringar i Google Ads genererar värde offline på ett bättre sätt.

I denna artikel visar vi hur du ställer in dina konton så att de importerar konverteringar från Salesforce.

Här går vi direkt på anvisningarna. Läs Om konverteringsimport för Salesforce i Google Ads om du vill ha en översikt först.

Innan du börjar

För att kunna använda denna funktion måste du uppfylla följande krav:

 • Du måste kunna logga in på ett Salesforce Sales Cloud-konto med en inloggning med rätt behörigheter. Du kan underlätta installationen genom att använda ett konto med systemadministratörsbehörigheter, förutsatt att dina standardinställningar för åtkomst inte har ändrats. En detaljerad lista över de kontobehörigheter som krävs (som du kan vidarebefordra till administratören av ditt Salesforce-konto) finns i minimikraven för behörighet nedan
 • Du måste ha aktiverat automatisk taggning i ditt Google Ads-konto.
 • Du måste kunna redigera din webbplatskod, Du eller den webbansvariga måste redigera koden så att Googles klick-id (GCLID) registreras.
 • Du måste kunna göra ändringar i ditt Salesforce-konto, bland annat skapa anpassade fält och aktivera spårning av fälthistorik. (Se steg 1 nedan.)
 • Du måste ha en period från klick till konvertering som är kortare än 90 dagar. Konverteringar som laddas upp mer än 90 dagar efter motsvarande senaste klick importeras inte av Google Ads och visas därför inte i konverteringsstatistiken.
 • Du måste använda web-to-lead-funktionen i Salesforce eller en annan lösning för att skicka information om potentiella kunder från din webbplats till Salesforce.
Minimikrav för behörighet i Salesforce-kontot

Konverteringsimport för Salesforce i Google Ads kräver åtkomst till dessa fält ordnade efter objekt.  Ett användarkonto med systemadministratörsåtkomst kan redan ha åtkomst till dessa fält.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (ett anpassat fält som du skapar i stegen nedan)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (ett anpassat fält som du skapar i stegen nedan)

Om du använder Group Edition eller Professional Edition får du åtkomst till fälten genom att helt enkelt lägga till dem i layouten på sidan för potentiella kunder och möjligheter. Det gör du genom att välja Setup och sedan Customize, Lead (eller Opportunity) och Page Layout. Dra sedan de obligatoriska fälten till sidan.

Om du inte vill länka dina Google Ads- och Salesforce-konton kan du följa anvisningarna för att importera konverteringar från Salesforce manuellt.

Konfigurera Konverteringsimport för Salesforce® i Google Ads

Följ stegen nedan för att förbereda ditt Salesforce-konto, ditt Google Ads-konto och din webbplats, länka dina Salesforce- och Google Ads-konton och börja importera konverteringar.

Alla företag är olika. Här beskriver vi de grundläggande stegen, men du kan behöva anpassa konfigurationen utifrån hur du använder Salesforce. Om någon annan hanterar ditt Salesforce-konto bör du arbeta tillsammans med honom eller henne för att hitta den bästa lösningen för dig.

Steg 1: Konfigurera ditt Salesforce-konto

Börja med att kontrollera att ditt Salesforce-konto är konfigurerat på följande sätt. Eller be personen som hanterar ditt företags Salesforce-konto hjälpa dig med detta steg.

 1. Uppdatera objektet Opportunity med följande ändringar:
  1. Skapa ett anpassat fält med fältnamnet GCLID (med stora bokstäver). Ange en valfri fältetikett. Ange fältlängden till 255 tecken. Gör fältet skrivskyddat så att användarna inte ändrar det av misstag.
  2. Aktivera spårning av fälthistorik för fältet Stage.
 2. Uppdatera objektet Lead med följande ändringar:
  1. Skapa ett anpassat fält med fältnamnet GCLID (med stora bokstäver). Ange en valfri fältetikett. Ange fältlängden till 255 tecken. Gör fältet skrivskyddat så att användarna inte ändrar det av misstag.
  2. Aktivera spårning av fälthistorik för fältet Lead status.
  3. Mappa det nya fältet Lead.GCLID till det nya fältet Opportunity.GCLID.
Steg 2: Anpassa ditt web-to-lead-formulär i Salesforce

För att lagra GCLID med information om den potentiella kunden måste du ändra dina web-to-lead-formulär så att alla nya potentiella kunder kopplas till GCLID-värdet. Du kan behöva hjälp av en webbansvarig och en Salesforce-administratör för att slutföra detta steg.

Så här lägger du till GCLID-fältet i befintliga web-to-lead-formulär:

 1. Skapa ett standardintresseformulär med alla fält som du vill att dina potentiella kunder ska fylla i. Ta även med lead-fältet GCLID som ett dolt fält. Salesforce-administratören eller den webbansvariga vet hur man gör denna ändring.
 2. Den webbansvariga måste anteckna id:t i det nya GCLID-fältet eftersom det behövs för att implementera JavaScript på din webbplats i nästa steg.
 3. Den webbansvariga uppdaterar dina befintliga formulär med den nya HTML-koden. Dina formulär skickar nu med GCLID-värdet tillsammans med kundinformationen till Sales Cloud.

Nu är Salesforce och dina webbsidor redo att samla in all data. I nästa steg uppdaterar den webbansvariga din webbplats så att GCLID-värdet automatiskt skickas med till det nya GCLID-formulärfältet.

Tänk på att ditt web-to-lead-formulär måste finnas på samma domän som resten av dina webbsidor så JavaScript kan överföra GCLID-värdet till formuläret på rätt sätt.

Obs! Andra metoder för att registrera potentiella kunder

Om informationen om den potentiella kunden från webbformuläret passerar andra system innan den når Salesforce måste du se till att eventuella mellanliggande bearbetningssystem skickar vidare GCLID så att GCLID-värdet når ditt Salesforce-konto. Detta bör vara möjligt i systemet du använder. Kontakta supportansvariga för systemet om du är osäker.

Steg 3: Redigera din webbplats för att samla in och spara klick-id:t

När en besökare klickar på din annons lägger Google Ads till webbadressparametern ”gclid” i webbadressen som leder till din målsida.

Parametervärdet måste sparas i en cookie på din webbplats för att det ska kunna hämtas senare när en potentiell kund fyller i sina uppgifter i intresseformuläret. Den webbansvariga kan hjälpa dig att redigera webbplatskoden för att göra detta.

Vi rekommenderar att du gör detta genom att modifiera och bädda in följande JavaScript-kod. Innan du bäddar in koden är det viktigt att du uppdaterar ”var gclidFormFields”-raden så att den innehåller fält-id:na för de nya fält du lade till i föregående steg. Det är så du informerar om vilket/vilka fält som ska innehålla GCLID-värdet. När du har gjort detta ska du bädda in koden omedelbart före den avslutande </body>-taggen på alla sidor.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // Förfallotid efter 90 dagar i millisekunder

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // alla möjliga id:n för gclid-formulärfält här
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Vi rekommenderar starkt att du infogar denna kod på alla webbsidor på din webbplats. På så sätt behöver du inte lägga till den varje gång du skapar nya annonser med nya målsidor. Du behöver inte heller vara orolig för att GCLID-värden ska gå förlorade om du börjar leda annonstrafik till andra målsidor. Du kan lägga till koden i webbsidesmallen eller i ett delat element som sidfoten så att koden automatiskt infogas på alla nya sidor.

Steg 4: Testa att systemet fungerar
 1. Besök din webbplats efter att ha lagt till parametern ?gclid="test" i webbadressen.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Öppna formuläret för potentiella kunder och skicka in en testkund.
 3. Logga in på Salesforce, leta reda på den nya testkunden och se om värdet ”test” visas i det anpassade GCLID-fältet.
 4. Konvertera testkunden till en möjlighet. Värdet ”test” bör visas även i det anpassade GCLID-fältet för den nya möjligheten.
 5. Upprepa steg 2 till 4 för alla dina kundformulär och kontrollera att de är korrekt konfigurerade. Om ”test” visas i GCLID-fältet för potentiella kunder och möjligheter som hämtades från alla dina kundformulär är du redo att länka dina konton.
Steg 5: Länka dina Google Ads- och Salesforce-konton

I detta steg måste du logga in på Salesforce. Läs om behörighetskraven här. Kompletta anvisningar om hur du länkar dina konton finns i Länka Salesforce- och Google Ads-konton.

Tips! Konverteringsspårning över flera konton

Om du använder konverteringsspårning över flera konton i ditt förvaltarkonto (MCC) måste du länka ditt Salesforce-konto till ditt förvaltarkonto. Alternativt kan du länka till ett konto som inte är ett förvaltarkonto.

Steg 6: Ställ in dina konverteringsåtgärder

När du har länkat dina Google Ads- och Salesforce-konton ska du välja vilka milstolpar (statusar för potentiella kunder och möjlighetsstadier) du vill registrera som konverteringar. Då registreras en konvertering i Google Ads varje gång en potentiell kund eller möjlighet når en av dessa punkter. Tänk på att om en potentiell kund eller möjlighet återställs till ett tidigare stadium eller en tidigare status registreras den inte som en konvertering i Google Ads. Se till att ordningen på dina milstolpar i Salesforce matchar informationen i säljtratten.

 1. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på Salesforce på den vänstra menyn. Då visas en lista över alla Salesforce-konton som är kopplade till ditt Google Ads-konto.
 4. Klicka på Salesforce-kontot du just länkade. Då visas en lista över alla Salesforce-milstolpar för kontot.
 5. Följ stegen nedan för varje milstolpe du vill koppla till en konverteringsåtgärd:
  1. Klicka på rullgardinsmenyn Konverteringsåtgärd.
  2. Klicka på Skapa en ny konverteringsåtgärd och ange inställningarna för konverteringsåtgärder. Tänk på att
   • ange ett konverteringsnamn som hjälper dig att hitta åtgärden i konverteringsrapporterna. Exempel kan vara ”Kvalificerade försäljningar till potentiell kund” eller ”Ny möjlighet”.
   • välja en konverteringsperiod på 90 dagar så att du fångar upp så många konverteringar som möjligt.
  3. Klicka på Skapa och fortsätt.
  4. Klicka på Klart på sidan med bekräftelsen av att milstolpen har mappats till konverteringsåtgärden.
 6. Schemalägg konverteringsimporten:
  1. Klicka på avsnittet Importschema.
  2. Välj på rullgardinsmenyerna hur ofta Google Ads ska importera dina konverteringar och när detta ska ske. Om du lägger bud på konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi i Google Ads fungerar budstrategin bäst om du laddar upp konverteringar ofta, helst en gång om dagen.
  3. Klicka på Spara.
 7. Klicka på Föregående för att återgå till sidan Salesforce-konton.

Du kan också ange dina Salesforce-konverteringsåtgärder på sidan Konverteringsåtgärder.

 1. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Konverteringar under Mätning. Då visas en lista över dina konverteringsåtgärder.
 3. Klicka på plusknappen och sedan på Importera.
 4. Välj Salesforce och klicka på Fortsätt.
 5. Leta reda på avsnittet Konton och milstolpar och klicka på det Salesforce-konto där du vill spåra konverteringar. Välj en milstolpe som Google Ads ska rapportera som konvertering. Du kan välja fler än en milstolpe om du vill använda samma inställningar för konverteringsåtgärder för dem.
 6. Ange inställningarna för konverteringsåtgärder.
 7. Klicka på Skapa och fortsätt.
 8. Klicka på Klart på sidan med bekräftelsen av att milstolpen har mappats till konverteringsåtgärden. Om du vill mappa en annan milstolpe till en konverteringsåtgärd klickar du på Skapa en annan Salesforce-konverteringsåtgärd.

  Tänk på att detta bara skapar en konverteringsåtgärd som mappas till din Salesforce-milstolpe. Om du vill schemalägga hur ofta dina Salesforce-milstolpar ska importeras som konverteringar klickar du på Salesforce på menyn till vänster och följer anvisningarna ovan för att schemalägga importen.

Så importeras konverteringsvärdet

Om du har angett att konverteringsvärdet ska importeras från ditt Sales Cloud-konto beräknar Google Ads värdet genom att multiplicera möjlighetsstadiets värde för Probability (så som det är konfigurerat i ditt Sales Cloud-konto) med det senaste värdet i möjlighetsfältet Amount.  

Exempel

Anta att Google Ads importerar konverteringar varje vecka och att den senaste importen skedde för sju dagar sedan. För två dagar sedan angav du stadiet för en möjlighet till ”Negotiating”. Värdet i Amount för möjligheten är 10 000 kronor och sannolikheten för förhandlingsstadiet är 75 %. I går ändrade du värdet i Amount för möjligheten till 16 000 kronor. Google Ads importerar din konvertering i dag och beräknar konverteringens värde till 12 000 (75 % × 16 000 kronor).

Om du lägger stor vikt vid att konverteringsvärdet ska beräknas utifrån det belopp som angavs när möjlighetsstadiet ändrades rekommenderar vi att du ställer in dagliga importer.

Redigera dina Salesforce-konverteringsåtgärder

Så här ändrar du vilka Salesforce-milstolpar du spårar som konverteringar:

 1. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 3. Klicka på Salesforce på den vänstra menyn. 
 4. Klicka på Salesforce-kontot där du har mappat milstolpar till konverteringsåtgärder du vill redigera.
 5. Välj mellan följande alternativ:
  • Om du vill ändra konverteringsåtgärden som är mappad till en Salesforce-milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en annan konverteringsåtgärd eller skapar en ny konverteringsåtgärd.
  • Om en konverteringsåtgärd inte längre ska mappas till en Salesforce-milstolpe klickar du på Avmarkera konverteringsåtgärd.
 6. Klicka på Föregående.
Steg 7: Importera konverteringarna

Nu importeras automatiskt konverteringar från Salesforce till ditt konto enligt schemat du har angett.

Om du vill vara säker på att allt fungerar korrekt kan du importera konverteringar manuellt. Logga in på ditt Google Ads-konto, öppna sidan med Salesforce-milstolpar och klicka på Importera nu. Behåll sidan öppen tills importen är klar. Du ser ett meddelande om huruvida importen lyckades eller inte.

Första gången du begär en import hämtar Google Ads alla konverteringar som har skett under de senaste 14 dagarna. För efterföljande importer inkluderas alla konverteringar efter den senaste importen (upp till 14 dagar tidigare). Det är därför viktigt att du importerar dina konverteringar minst en gång i veckan. 

Importen kan ta några minuter beroende på hur många konverteringar som laddas upp. Länken Importera nu är inaktiverad medan en import pågår, när du inte har mappat några potentiella kunder och möjligheter från Salesforce till Google Ads-konverteringsåtgärder eller när det finns ändringar i konverteringsåtgärderna som inte har sparats.

Om det uppstår problem med en schemalagd import visas en avisering i ditt Google Ads-konto.

Granska importhistoriken

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i ditt Google Ads-konto.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Salesforce på den vänstra menyn. 
 5. Klicka på Importhistorik högst upp på sidan. Titta i kolumnerna på sidan Importhistorik för information om uppladdningens status:
  • I kolumnen Status kan du se om dina Salesforce-konverteringar importerades korrekt.
  • Kolumnen Resultat innehåller länkar så att du kan se vilka konverteringar som importerades och vilka som inte importerades på grund av filfel.
  • Kolumnen Åtgärder innehåller följande länkar:
   • Ladda ned resultat: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen. Länken visas när alla konverteringar i filen kunde importeras.
   • Ladda ned allt: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen med de konverteringar som inte kunde importeras.
   • Ladda ned fel: Ladda ned ett kalkylark med konverteringarna från filen som inte kunde importeras tillsammans med felmeddelanden.

   När du väljer någon av de tre länkarna ovan innehåller den nedladdade filen kolumnen Resultat. Där kan du läsa om konverteringen kunde importeras eller inte samt anledningen till att importen misslyckades. Länkarna tas bort 30–60 dagar efter uppladdningen.

Åtgärda fel

Läs denna artikel om det inträffar fel när du laddar upp Salesforce-konverteringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt