Gerçek tıklama başı maliyet (TBM): Tanım

Gerçek tıklama başına maliyet (gerçek TBM), bir tıklama için ücretlendirilen nihai tutardır. Genellikle maksimum tıklama başına maliyet (maks. TBM) teklifinizden daha az (bazen çok daha az) bir tutarda ücretlendirilirsiniz.

Gerçek TBM genellikle maksimum TBM'den daha az olur. Bunun nedeni, Google Ads açık artırmasında sadece Reklam Sıralaması eşiklerini aşmak ve hemen altınızdaki rakibinizin (varsa) Reklam Sıralamasını geçmek için ödenecek minimum tutarı ödeyecek olmanızdır. Hemen altınızda rakip yoksa (örneğin, sizden başka Reklam Sıralaması eşiğini aşan rakip yoksa) yalnızca açılış fiyatını ödersiniz. (Daha fazla bilgi edinmek için Reklam Sıralaması eşiklerini inceleyin.) Gerçek TBM'nin, örneğin Geliştirilmiş TBM'yi etkinleştirdiğinizde veya bir teklif ayarlaması yaptığınızda maks. TBM'yi aşabileceğini unutmayın.

İşleyiş şekli

Açık artırma anındaki reklam kalitesini (beklenen tıklama oranı, reklam alaka düzeyi ve açılış sayfası deneyimi dahil), maks. TBM teklifini, Reklam Sıralaması eşiklerini, bir açık artırmanın rekabet gücünü, kullanıcının arama bağlamını, uzantıların ve diğer reklam biçimlerinin beklenen etkisini birleştirerek Reklam Sıralamasını belirliyoruz. Uzantıların ve reklam biçimlerinin beklenen etkisini tahmin ederken alaka düzeyi, beklenen tıklama oranları ve uzantıların veya biçimlerin arama sonuçları sayfasında ne kadar görünür oldukları gibi faktörleri hesaba katıyoruz. Her reklamverenin Reklam Sıralaması reklamın nerede gösterileceğini, reklamla birlikte hangi uzantı türlerinin ve başka reklam biçimlerinin gösterileceğini (veya reklamın ya da reklam biçiminin gösterilip gösterilmeyeceğini) belirlemek için kullanılır.

Arama Ağı'ndaki reklamlarda kaliteli bir deneyim sunmak ve gerçek TBM'lerin reklamların dikkat çekici konumlarının değerini yansıtmasını sağlamak için arama sonuçlarının üstünde gösterilen reklamların Reklam Sıralaması eşikleri (ve ortaya çıkan Gerçek TBM'ler) genellikle daha yüksek olur. Bunun sonucunda, reklamlarınız arama sonuçlarının üstünde gösterildiğinde ortaya çıkan gerçek TBM, arama sonuçlarının altında gösterilen reklamların gerçek TBM'sinden genellikle daha yüksek olur. Bu durum, reklamlarınızın hemen altında başka reklamveren olmadığında da geçerlidir. Tıklama başına daha fazla ödeme yapsanız bile üst taraftaki reklamlar genellikle daha yüksek tıklama oranına sahiptir ve belirli reklam uzantılarının yanı sıra diğer özellikleri yalnızca en üstteki reklam alanında göstermenize olanak tanır. Her zaman olduğu gibi, otomatik teklif araçlarını kullanmadığınız takdirde hiçbir zaman maks. TBM teklifinizden daha fazla ücretlendirilmezsiniz.

Ayrıca, bir reklam açık artırmasının rekabet gücünün gerçek tıklama başına maliyetinizi etkileyebileceğini de unutmayın. Aynı konum için rekabet eden iki reklamın reklam sıralamaları benzerse her birinin o konumu kazanma olasılığı benzer olur. Ancak, iki reklamverenin reklamları arasında reklam sıralamasındaki fark açıldığında, sıralaması yükselen reklamın kazanma olasılığı artacaktır, ancak aynı zamanda, kazanma olasılığının artması için daha yüksek bir tıklama başına maliyet ödeyecektir. Aynı fiyatlandırma dinamiği, arama sonuçları sayfasındaki her bir reklam konumu için geçerlidir. Bu şekilde, gerçek tıklama başına maliyetiniz yalnızca sizin hemen altınızdaki rakipten değil, aynı zamanda onun altındaki rakiplerden de etkilenir. 

Örnek

Aşağıda, Reklam Sıralaması ve Gerçek TBM'nin nasıl işlediğine dair basitleştirilmiş bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, yukarıda ele alınan tüm Reklam Sıralaması ve fiyatlandırma faktörleri hesaba katılmaz. Bunun yerine algoritmalarımızla ilgili ileri düzey bir genel bakış sunmak amaçlanır:

Beş reklamverenin, Google arama sonuçları sayfasındaki arama sonuçlarının üstünde en fazla dört reklam konumu için rekabet ettiğini varsayalım. Her bir reklamverenin Reklam Sıralaması 80, 50, 30, 10 ve 5 olsun.

Arama sonuçlarının üzerinde gösterilen en düşük Reklam Sıralamasının 40 olduğunu varsayarsak, yalnızca ilk iki reklamveren (Reklam Sıralaması 80 ve 50 olan) en düşük düzeyi aşar ve bu reklamverenlerin reklamları arama sonuçlarının üstünde gösterilir. Reklam Sıralaması 80 olan reklamveren, Reklam Sıralaması 50 olan reklamverenin önüne geçmek için yalnızca gerektiği kadar ödeme yapar (Ör: Tutar, faturalandırılabilen en yakın birime yuvarlanır ve bu birim ABD'de 0,01 dolardır). Uygun başka bir rakip olmadığı için Reklam Sıralaması 50 olan reklamveren, yalnızca minimum Reklam Sıralaması 40 olan reklamverenin önüne geçmesine yetecek olan tutarı öder.

Reklamları arama sonuçlarının altında göstermek için gereken minimum Reklam Sıralaması 8 ise, kalan üç reklamverenden ikisinin (Reklam Sıralaması 30 ve 10 olan) reklamları arama sonuçlarının altında gösterilir. Reklam Sıralaması 30 olan reklamverenin reklamları, arama sonuçlarının altındaki ilk konumda görünür ve bu reklamveren yalnızca, Reklam Sıralaması 10 olan reklamverenin önüne geçmek için yeterli olan tutarı öder. Reklam Sıralaması 10 olan reklamveren, bu reklamverenin altında gösterilir ve yalnızca, minimum Reklam Sıralaması 8'i geçmeye yetecek kadar ödeme yapar. Reklam Sıralaması 5 olan reklamveren minimum Reklam Sıralamasını karşılamadığından onun reklamları gösterilmez.

Görüntülü Reklam Ağı'ndaki belirli reklamlarda, gerçek TBM'niz açıklanandan farklı olur. Görüntülü Reklam Ağı reklam açık artırması hakkında fazla bilgi edinin.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü