Изисквания за кампании в Пазаруване

За да можете да настроите кампания и да създавате реклами в Пазаруване, трябва да изпълните някои изисквания.

Профили в Google

Трябва да си настроите профили в Google Merchant Center и Google AdWords и да ги свържете.

Правила

Съдържанието Ви за кампании и реклами в Пазаруване трябва да спазва правилата на Google Пазаруване, които се различават от правилата на AdWords за рекламиране. Преди да започнете да рекламирате, типът на бизнеса, продуктите, популяризациите и уебсайтът Ви трябва да отговарят на изискванията за Google Пазаруване.

Данни за продукта

Трябва да сте в състояние да ни изпращате актуални данни за продуктите най-малко на всеки 30 дни. Данните трябва да отговарят на стандартите ни за качество. Целта на тези стандарти е да се осигури на потребителите най-добрата практическа работа при пазаруване. Налагаме изпълнението им, за да помогнем за по-висока ефективност на рекламите Ви.

Стандартите за изпращане на данните за продуктите си можете да намерите в спецификацията на емисията за продукти. За редовното изпращане на данните си ще използвате Merchant Center.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си