Vyhľadanie stavu stratégie ponúk

Stav stratégie ponúk vás informuje, či sú stratégie ponúk aktívne a prečo môžu byť obmedzené. Je dôležité, aby ste stav stratégií ponúk kontrolovali. Uistíte sa tým, že fungujú tak, ako očakávate. Štandardná stratégia ponúk sa uplatňuje v jednej kampani, zatiaľ čo portfóliová stratégia ponúk sa môže uplatňovať aj vo viacerých kampaniach. V tomto článku sa dozviete, kde môžete nájsť stav stratégie ponúk na portfóliovej a štandardnej úrovni.

Skôr než začnete

Ak ešte nemáte nastavenú portfóliovú stratégiu ponúk, prečítajte si o automatických ponukách.

Pokyny

Ako nájsť stav portfóliovej stratégie ponúk

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Na navigačnom paneli kliknite na Kampane.
  3. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Zdieľaná knižnica na Stratégie ponúk.
  4. V stĺpci Stav sa zobrazuje stav vašej portfóliovej stratégie ponúk.
  5. Ďalšie informácie o danom stave zobrazíte umiestnením kurzora myši na text. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie, prečítajte si o stavoch stratégií ponúk.

Ako nájsť stav štandardnej stratégie ponúk

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. Na navigačnom paneli kliknite na Kampane.
  3. V stĺpci Typ stratégie ponúk kliknite na typ stratégie ponúk na zobrazenie prehľadu.

 

Stĺpec Typ stratégie ponúk obsahuje stratégiu ponúk kampane aj v prípade, že ide o inú ako portfóliovú stratégiu ponúk. Tento stĺpec je vyplnený iba v prípade, že kampaň používa portfóliovú stratégiu ponúk. Ak sa stĺpec Typ stratégie ponúk nezobrazuje, môžete ho aktivovať kliknutím na ikonu stĺpcov Stĺpce nad tabuľkou, kliknutím na Upraviť stĺpce a výberom možnosti Typ stratégie ponúk v kategórii Atribúty.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory