Hedef EBM teklifi hakkında

Açıklamalı sorun gidericimiz, Maksimum Performans kampanyası harcamanızdaki beklenmedik dalgalanmaların olası nedenlerini belirlemenize, açıklamanıza ve gidermenize yardımcı olabilir.
 

Not: Temmuz'dan itibaren, Arama Ağı kampanyalarında yeni dönüşümleri artırma veya dönüşüm değerini artırma teklif stratejileri için isteğe bağlı hedef alanları göreceksiniz. İşleme yönelik video kampanyaları için bunlar 2 farklı teklif stratejisidir. İsteğe bağlı bir hedefi olan Akıllı Teklif stratejisi bu hedefler için tıpkı hedef EBM (işlem başına maliyet) ve hedef ROAS (reklam harcamalarından elde edilen gelir) optimizasyonu yaptığı gibi optimizasyon yapar. Dönüşümleri belirli bir hedef EBM ile artırma stratejisi, şu andaki hedef EBM stratejilerine benzer şekilde davranır. Dönüşüm değerini belirli bir hedef ROAS ile artırma stratejisi de şu andaki hedef ROAS stratejilerine benzer şekilde davranır. Otel kampanyalarının yalnızca zorunlu hedef ROAS uygulanan dönüşüm değerini artırma stratejisini desteklediğini unutmayın.

Hedef ROAS teklifi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Akıllı Teklif stratejilerinin düzenlenme biçiminde yapılan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hedef EBM teklifi, olabildiğince çok dönüşüm veya müşteri işlemi elde etmeniz için teklifleri belirleyen bir otomatik teklif stratejisidir. Hedef EBM (işlem başına maliyet) teklif stratejisini seçtiğinizde dilediğiniz ortalama dönüşüm başına maliyeti belirlersiniz. Google Ads, reklamın dönüşüm sağlama olasılığına göre teklif belirlemek için hedef EBM'nizi kullanır.

Not: Uygulama kampanyalarında, uygulamayı yükleme (yükleme başına maliyet) ve uygulamayı kullanma (uygulama içi işlem başına maliyet) dönüşümleri için hedef EBM aynı değerdir.

Hedef EBM, tek bir kampanyaya uygulanan standart bir strateji olarak veya birden fazla kampanyaya uygulanabilecek bir portföy stratejisi olarak kullanılabilir. Otomatik teklif hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu makalede Hedef EBM teklifinin işleyiş şekli ve ayarları açıklanmaktadır.


Başlamadan önce


İşleyiş şekli

Hedef EBM teklifi, reklamınızın gösterime uygun olduğu her durumda reklamınız için otomatik olarak optimum bir teklif bulur. Bunu yaparken kampanyanızla ilgili geçmiş bilgileri kullanır ve Google Ads açık artırması sırasında mevcut olan içerik sinyallerini değerlendirir.

Bazı dönüşümlerin maliyeti hedefinizden daha yüksek, bazıları ise daha düşük olabilir. Ancak Google Ads genel olarak dönüşüm başına maliyetinizi, belirlediğiniz hedef EBM'ye eşit tutmaya çalışır. EBM'deki bu değişikliklerin nedeni, gerçek EBM'nizin Google'ın kontrolü dışındaki faktörlere (ör. web sitenizde veya reklamlarda yapılan değişiklikler ya da reklam açık artırmalarında rekabetin artış göstermesi) bağlı olmasıdır. Ayrıca gerçek dönüşüm oranınız, öngörülen dönüşüm oranından daha düşük veya yüksek olabilir.

Örneğin 10 ABD dolarlık bir hedef EBM belirlediğinizde Google Ads, ortalama 10 ABD doları karşılığında olabildiğince fazla sayıda dönüşüm elde etmeniz için tekliflerinizi otomatik şekilde ayarlar. Bu strateji, her reklam açık artırmasındaki performansınızı iyileştirmek için gerçek zamanlı sinyaller (ör. cihaz, tarayıcı, konum, saat, yeniden pazarlama listesi) kullanarak teklifleri ayarlar.


Hedef EBM teklif stratejisini kullanma

Aşağıdaki yolları kullanarak hedef EBM teklif stratejisini tek bir kampanya (standart strateji), birden çok kampanya veya portföy teklifi stratejisi için seçebilirsiniz.

  • Yeni bir kampanyada kullanma
  • Kampanya ayarlarından bu stratejiye geçme
  • Paylaşılan kitaplık "Teklif stratejileri" üzerinden seçme

Hedef EBM performansıyla ilgili açıklamalar

Açıklamalar size, Google Ads hesabınızın performansındaki büyük değişikliklerle ilgili detaylı bilgi sunar. Hedef EBM stratejisini kullanan bir Arama Ağı kampanyasının veya reklam grubunun performansında büyük dalgalanmalar gördüğünüzde açıklamalar sayesinde bu değişimin nedenini hemen öğrenebilirsiniz.


Ayarlar

Hedef EBM (veya uygulama kampanyaları için yükleme başına maliyet ya da uygulama içi işlem başına maliyet)

Bir dönüşüm için ödemek istediğiniz ortalama tutardır. Belirlediğiniz hedef EBM, elde edeceğiniz dönüşümlerin sayısını etkileyebilir. Örneğin çok düşük bir hedef belirlediğinizde, dönüşümle sonuçlanabilecek bazı tıklamaları kaçırabilir ve toplamda daha az dönüşüm elde edebilirsiniz.

Kampanyanızda, geçmiş dönüşüm verileri mevcutsa Google Ads bir hedef EBM önerisinde bulunur. Bu öneri, son birkaç haftada göstermiş olduğunuz EBM performansına göre hesaplanır. Hesaplama, trafiği de hesaba katar. Bu nedenle ortalama hedefler, reklamlarınızın gösterildiği yerlerdeki trafiğe göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Reklam etkileşimi sonrasında tamamlanması bir günden fazla sürebilecek dönüşümleri (dönüşüm süresi) hesaba katmak amacıyla, önerilen hedef EBM oluşturulurken son birkaç gün içindeki performansı dahil etmeyiz. Bu önerilen hedef EBM'yi kullanabilir veya kendiniz bir hedef EBM belirleyebilirsiniz.

İpucu: Hangi dönüşümler için teklif vereceğinizi seçin

"Dönüşümler"e dahil et ayarı, bağımsız dönüşüm işlemlerinin "Dönüşümler" ve "Dönüşüm değeri" raporlama sütununa eklenip eklenmeyeceğini belirlemenizi sağlar. Bu sütunlardaki veriler hedef EBM, hedef ROAS ve GTBM gibi teklif stratejilerinde kullanılır. Dolayısıyla teklif stratejiniz, yalnızca dahil etmeyi seçtiğiniz dönüşümleri temel alarak optimizasyon yapar. "'Dönüşümler'e dahil et" ayarı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Görüntülü Reklam Ağı, Video, Arama Ağı ve Alışveriş kampanyalarındaki cihazlar arası dönüşümler, varsayılan olarak dahil edilmiştir.

Ortalama hedef EBM

Ortalama hedef EBM'niz, teklif stratejinizin optimize ettiği trafik ağırlıklı ortalama EBM'dir. Cihaz teklif ayarlamalarınızın ortalamasını, reklam grubu hedef EBM'lerini ve zaman içinde hedef EBM'nizde yaptığınız değişiklikleri içerir. Bu değişkenlerden dolayı ortalama hedef EBM'niz, belirlediğiniz hedef EBM'den farklı olabilir. Ortalama hedef EBM'nin Akıllı Teklif'e yönelik optimizasyonu daha doğru bir şekilde yansıtması nedeniyle teklif stratejisi performansını değerlendirirken, elde edilen EBM'yi stratejinin ortalama hedef EBM'siyle karşılaştırmalısınız. Zaman içindeki kampanya performansınızı ve ortalama hedefi izlemeniz önerilir.

Teklif sınırları

Teklifinizin Google Ads tarafından otomatik olarak optimize edilmesini kısıtlayabileceğinden, Hedef EBM teklif stratejiniz için teklif sınırı belirlemeniz önerilmez. Teklif sınırı belirlemeniz, Google Ads'in tekliflerinizi hedef EBM'nize en uygun olan tutara göre ayarlamasına da engel olabilir. Belirlediğiniz teklif sınırları yalnızca Arama Ağı açık artırmalarında kullanılır. Teklif sınırları yalnızca portföy hedef EBM teklifi stratejilerinde kullanılabilir (standart olanlarda kullanılamaz).

  • Maks. teklif sınırı: hedef EBM teklifini kullanırken Google Ads'in belirlemesini istediğiniz en yüksek TBM teklifidir.
  • Min. teklif sınırı: hedef EBM teklifini kullanırken Google Ads'in belirlemesini istediğiniz en düşük TBM teklifidir. Google Ads teklifli sistem algoritmasının, minimum teklif sınırınızdan daha düşük tutarda olan bir maks. TBM teklifi belirleyebileceğini unutmayın. Bu durum genelde akıllı fiyatlandırma özelliğinden kaynaklanır. Söz konusu durum, burada belirlediğiniz teklif sınırının belirlenebilecek mutlak en düşük teklif olmadığını gösterir.

Cihaz teklif ayarlamaları

Hedef EBM cihaz teklif ayarlamaları dönüşümler için cihaz türüne göre öncelik sırası belirlemenizi sağlar. Masaüstü, tablet ve mobil cihazlar için ayarlamaları belirleyebilirsiniz.

Manuel TBM için teklif ayarlamalarının aksine, Hedef EBM için teklif ayarlamaları tekliflerin kendisini değil EBM hedef değerini değiştirir. En iyi performans için, Hedef EBM'ye geçerken manuel TBM teklif ayarlamalarını kaldırmak isteyebilirsiniz.

Hedef EBM 10 ABD doları ise, mobil cihazlar için +%40 teklif ayarlaması, mobil cihazlarda hedef EBM'nizi 14 ABD dolarına çıkarır. Reklamlarınızın mobil cihazlarda gösterilmesini engellemek için, -%100'lük bir mobil teklif ayarlaması belirleyebilirsiniz.

Not: Cihazlara yönelik olmayan teklif ayarlamaları, Arama ve Görüntülü Reklam Ağı'nda yoksayılır.

Dönüşümler için ödeme yapma (yalnızca Görüntülü Reklam Ağı)

Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarında, tıklama başına veya katılımlı görüntüleme yerine dönüşümler için ödeme yapmayı seçebilirsiniz. Kampanyanızı oluştururken "Teklif" bölümüne gidin. "Şunun için ödeme" etiketine sahip başlığı bulun ve açılır menüden Dönüşümler'i seçin. Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarında dönüşümler için ödemeyi nasıl kullanacağınızı öğrenin.


Bu metrikleri nerede bulabilirsiniz?

Ortalama hedef EBM metriği, teklif stratejinizin belirli zaman aralıkları için hedeflediği EBM'yi ölçmenize olanak tanır. Tarih aralığını değiştirerek stratejinizin o tarih aralığında gerçekte ne için optimize edildiğini öğrenebilirsiniz. Trafiksiz dönemler için ortalama hedef EBM'nizin olmayacağını unutmayın.

Ortalama hedef EBM metriğini "Kampanyalar" sayfanızın üst kısmındaki performans tablosunda bulabilirsiniz. Bu metrik sayesinde, gerçek performansı hedef performansa göre değerlendirebilirsiniz. Yeni bir sütun eklerken veya sütunu performans grafiğine eklerken "Performans" kategorisinden "Ort. hedef EBM", "Ort. yükleme başına maliyet hedefi" veya "Ort. uygulama içi işlem başına maliyet hedefi"ni seçin.

Bu metriği, bu stratejinin ulaşabildiği gerçek EBM'yi temsil eden "Gerçek EBM"nin yanındaki teklif stratejisi raporunuzda da bulabilirsiniz. Teklif stratejisi raporlarınızı bulma hakkında bilgi edinin.

Ortalama hedef EBM, hem standart teklif stratejilerinde hem de portföy teklifi stratejilerinde kullanılabilir.

Not: Ortalama yükleme başına maliyet hedefini ve ortalama uygulama içi işlem başına maliyet hedefini görüntülemek için 5 Haziran 2020 ve sonrasındaki tarihleri kapsayan bir tarih aralığı seçin. Bu ayar yalnızca Uygulama kampanyaları için geçerlidir.

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü