Om budgivning med mål-CPA

Mål-CPA är en Smart Bidding-budstrategi i Google Ads som anger bud så att du får så många konverteringar som möjligt till den målkostnad per åtgärd (CPA) du anger. Avancerad maskininlärning används för att optimera buden automatiskt och funktionerna för budgivning vid auktion anpassar buden till varje auktion. Mål-CPA kan användas som standardstrategi i en enda kampanj eller som portföljstrategi i flera kampanjer samtidigt. I den här artikeln beskriver vi hur budgivning med mål-CPA fungerar och vilka inställningar du kan välja.

Innan du börjar

Om du inte vet vilken automatisk budstrategi som passar dig rekommenderar vi att du läser om automatisk budgivning.

Innan du kan ställa in en budstrategi med mål-CPA måste du ställa in konverteringsspårning.

Så fungerar det

Budgivning med Mål-CPA baseras på din kampanjhistorik och kontextsignalerna vid auktionstiden och hittar automatiskt ett optimalt bud för din annons varje gång den kan visas. Google Ads fokuserar på att nå ett genomsnittligt CPA-bud som motsvarar ditt målbelopp för alla kampanjer som använder budstrategin.

Vissa konverteringar kan kosta mer än målbeloppet och vissa kan kosta mindre, men totalt sett blir kostnaden per konvertering i nivå med den mål-CPA du anger. Justeringarna sker eftersom din faktiska CPA beror på faktorer som ligger utanför Googles kontroll, som ändringar på din webbplats eller i dina annonser eller ökad konkurrens i annonsauktionerna. Den faktiska konverteringsfrekvensen kan dessutom vara lägre än den uppskattade.

Om du till exempel väljer ett mål-CPA-bud på 100 kronor justerar Google Ads dina bud automatiskt så att du får så många konverteringar som möjligt för i genomsnitt 100 kronor. För att förbättra ditt resultat i annonsauktionen justeras buden med hjälp av realtidssignaler som enhet, webbläsare, plats, klockslag, remarketinglista och annat.

Inställningar

Mål-CPA

Det genomsnittliga belopp du vill betala för en konvertering. Mål-CPA-beloppet du anger kan påverka hur många konverteringar du får. Om du anger ett för lågt mål kan du gå miste om klick som hade kunnat ge konverteringar, vilket innebär att du får färre konverteringar totalt.

Om din kampanj har tidigare konverteringsdata rekommenderar Google Ads en mål-CPA. Rekommendationen beräknas utifrån dina faktiska CPA-resultat de senaste veckorna. När du skapar en ny kampanj rekommenderar Google Ads en mål-CPA utifrån historisk konverteringsdata i kontot.

När vi tar fram rekommenderad mål-CPA utesluter vi resultat från de senaste dagarna för att ta hänsyn till konverteringar som tar mer än en dag att slutföra efter en interaktion. Du kan välja om du vill använda denna rekommenderade mål-CPA eller om du vill ange ett eget belopp.

Tips! Välj vilka konverteringar du ska lägga bud på

Med inställningen Visa i Konverteringar väljer du om enskilda konverteringsåtgärder ska visas i rapportkolumnerna Konverteringar och Konverteringsvärde. Informationen i kolumnerna används av budstrategier som Mål-CPA, Mål-ROAS och Förbättrad CPC. Resultatet blir att budstrategin bara optimerar bud baserat på de konverteringar du har valt att ta med. Läs mer

Konverteringar över flera enheter från Display-nätverket, video, sökning och Shopping-kampanjer tas med som standard. 

Budgränser

Vi rekommenderar inte att du anger budgränser när du använder budstrategin Mål-CPA, eftersom det kan begränsa den automatiska optimeringen av dina bud i Google Ads. Det kan dessutom hindra Google Ads från att justera buden till det belopp som krävs för att nå din mål-CPA. Om du ändå väljer att använda budgränser används de enbart i auktioner i söknätverket. Budgränser kan endast anges med portföljbudstrategin Mål-CPA (inte med standardbudstrategin).

  • Gräns för högsta bud: Maxgränsen för det högsta CPC-bud som du vill att Google Ads ska ange för de sökord, annonsgrupper eller kampanjer som omfattas av budgivning med Mål-CPA.
  • Gräns för lägsta bud: Minimigränsen för det CPC-bud som du vill att Google Ads ska ange för de kampanjer eller annonsgrupper som omfattas av din strategi för Mål-CPA. Observera att budgivningsalgoritmen i Google Ads kan ställa in ett högsta CPC-bud som är lägre än gränsen för lägsta bud, oftast på grund av smart prissättning. Det innebär att budgränsen som du anger här inte är det absolut lägsta bud som kan anges.

Budjusteringar för enhet

Genom att ange budjusteringar för enhet för mål-CPA kan du prioritetsordna konverteringar per enhet. Du kan ange justeringar för datorer, surfplattor och mobila enheter.

Till skillnad från budjusteringar för manuell CPC medför budjusteringar för mål-CPA att värdet på din mål-CPA ändras i stället för själva buden. Bäst resultat får du om du tar bort de manuella CPC-budjusteringarna när du växlar till Mål-CPA.

Om din mål-CPA är 100 kronor och du ställer in en budjustering på +40 % för mobila enheter ökar mål-CPA till 140 kronor på mobila enheter. Om du inte vill att dina annonser ska visas på några mobila enheter kan du välja mobilbudjusteringen -100 %.

Genomsnittlig mål-CPA

Din genomsnittliga mål-CPA är den kostnadsviktade genomsnittliga CPA som din budstrategi har optimerat för. Den omfattar genomsnittet av dina enhetsbudjusteringar, annonsgruppens mål-CPA:er och eventuella ändringar du har gjort av mål-CPA:n under tidens lopp. På grund av dessa variabler kan din genomsnittliga mål-CPA skilja sig från den mål-CPA du valde.

Med detta värde kan du mäta den CPA som budstrategin var inriktad på under specifika perioder. Genom att ändra datumintervallet kan du se vad din strategi faktiskt optimerade för under denna period. Tänk på att det inte finns någon genomsnittlig mål-CPA för perioder utan trafik.

Du hittar det här värdet i budstrategirapporten bredvid Faktisk CPA, som representerar den faktiska CPA som strategin lyckades uppnå. Genomsnittlig mål-CPA finns både för standardbudstrategier och för portföljbudstrategier.

Betala för konverteringar

I smarta displaykampanjer som använder budgivning med Mål-CPA kan du välja att betala för konverteringar i stället för klick. Leta reda på avsnittet Budgivning när du konfigurerar kampanjen. Leta efter rubriken Betala för och välj Konverteringar på rullgardinsmenyn. Läs mer om hur du betalar för konverteringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt