Ponúkanie cieľovej CZA

Cieľová CZA je stratégiou inteligentných ponúk služby Google Ads, ktorá nastavuje ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií na úrovni nastavenej cieľovej ceny za akciu (CZA) alebo pod ňou. Používa pokročilé strojové učenie na automatickú optimalizáciu ponúk a prináša možnosti ponúk pri aukcii. Ponuky sú tak prispôsobené pre jednotlivé aukcie. Cieľová CZA je dostupná buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku si prečítate, ako ponúkanie cieľovej CZA funguje a ako ho nastaviť.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ stratégie automatických ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si informácie o automatickom ponúkaní cien.

Než budete môcť nastaviť stratégiu ponúkania cieľovej CZA, je potrebné nastaviť sledovanie konverzií.

Ako to funguje

Ponúkanie cieľovej CZA je založené na historických informáciách o kampani a vyhodnocuje kontextové signály v čase aukcie. Automaticky nájde optimálnu ponuku pre reklamu vždy, keď je vhodná na zobrazenie. Google Ads nastavuje tieto ponuky tak, aby sa dosiahla priemerná CZA totožná s vaším cieľom vo všetkých kampaniach, ktoré využívajú túto stratégiu.

Niektoré konverzie môžu stáť viac, než je váš cieľ, iné menej, no Google Ads sa celkovo bude snažiť o to, aby sa cena za konverziu rovnala nastavenej cieľovej CZA. K týmto úpravám CZA dochádza, pretože vaša skutočná CZA závisí od faktorov, ktoré sú mimo kontroly Googlu, ako sú zmeny na vašom webe alebo v reklamách, prípadne zvýšená konkurencia v reklamných aukciách. Okrem toho váš skutočný konverzný pomer môže byť nižší alebo vyšší ako predpokladaný konverzný pomer.

Ak napríklad zvolíte cieľovú CZA vo výške 10 €, Google Ads automaticky nastaví ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií v priemernej hodnote 10 €. Táto stratégia upravuje ponuky na základe signálov v reálnom čase, ako sú informácie o zariadení, prehliadači, oblasti, čase dňa, remarketingovom zozname atď., aby zvýšila výkonnosť v jednotlivých reklamných aukciách.

Nastavenia

Cieľová CZA

Je to priemerná suma, ktorú chcete zaplatiť za konverziu. Nastavená cieľová CZA môže mať vplyv na počet získaných konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš nízky cieľ, môžete prísť o kliknutia, ktoré by mohli viesť ku konverziám, čo povedie k nižšiemu celkovému počtu konverzií.

Ak vaša kampaň obsahuje historické dáta o konverziách, Google Ads odporučí cieľovú CZA. Táto odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej výkonnosti CZA za posledné týždne. Keď vytvoríte novú kampaň, Google Ads odporučí cieľovú CZA na základe historických údajov o konverziách vo vašom účte.

Pri výpočte odporúčanej cieľovej CZA sa vylúči výkonnosť za posledných niekoľko dní, čím sa berú do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať dlhšie než jeden deň od interakcie s reklamou. Môžete si vybrať, či použijete odporúčanú cieľovú CZA alebo si nastavíte vlastnú.

Tip: Vyberte konverzie, za ktoré chcete ponúkať cenu

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje rozhodnúť sa, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch sa používajú v stratégiách ponúk, ako je cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe toho, aké konverzie ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie

Konverzie naprieč zariadeniami z kampaní v Obsahovej či Vyhľadávacej sieti, Nákupoch a videokampaní sú zahrnuté predvolene. 

Limity ponúk

Neodporúčame, aby ste v prípade stratégie ponúkania cieľovej CZA nastavili limity ponúk, pretože môžu obmedziť automatickú optimalizáciu ponuky služby Google Ads. Takisto môžu službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre cieľovú CZA. Ak nastavíte limity ponúk, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete. Limity ponúk sú k dispozícii iba pre portfóliové (neštandardné) stratégie ponúkania cieľovej CZA.

  • Maximálna ponuka: najvyššia maximálna ponuka CZK, ktorú môže Google Ads nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce ponúkanie cieľovej CZA.
  • Minimálna ponuka: minimálna ponuka CZK, ktorú môže Google Ads nastaviť pre kampane alebo reklamné skupiny používajúce stratégiu cieľovej CZA. Všimnite si, že algoritmus ponúk služby Google Ads môže nastaviť maximálnu ponuku CZK, ktorá je nižšia než vaša minimálna ponuka, a to zvyčajne v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky nastavený na tomto mieste nepredstavuje absolútne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Úpravy ponúk pre zariadenia

Úpravy ponúk pre zariadenia pre cieľovú CZA vám umožňujú určiť prioritu konverzií podľa zariadenia. Môžete nastaviť úpravy pre počítače, tablety a mobily.

Úpravy ponúk pre cieľovú CZA na rozdiel od úprav ponúk pre manuálne CZK neupravujú samotné ponuky, ale hodnotu cieľovej CZA. V záujme dosiahnutia čo najlepšej výkonnosti môžete pri prechode na cieľovú CZA odstrániť úpravy ponúk pre manuálne CZK.

Ak je vaša cieľová CZA 10 €, nastavenie úpravy ponuky +40 % pre mobily zvýši vašu cieľovú CZA na 14 € v mobilných zariadeniach. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu svojich reklám v mobilných zariadeniach, úpravu ponuky pre mobilné zariadenia môžete nastaviť na –100 %.

Priemerná cieľová CZA

Priemerná cieľová CZA je priemerná CZA vážená na základe ceny, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúkania cien. Zahŕňa priemernú hodnotu vašich úprav ponúk pred zariadenia, cieľové CZA pre reklamnú skupinu a všetky priebežne vykonané zmeny cieľovej CZA. V dôsledku týchto premenných sa vaša priemerná cieľová CZA môže líšiť od cieľovej CZA, ktorú ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať CZA, na ktorú bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych časových obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom časovom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v časových obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová CZA k dispozícii.

Túto metriku nájdete v prehľade stratégie ponúk vedľa označenia Skutočná CZA. Ide o skutočnú CZA, ktorú daná stratégia bola schopná dosiahnuť. Priemerná cieľová CZA je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Platba za konverzie

V inteligentných obsahových kampaniach, ktoré používajú ponúkanie cieľovej CZA, si môžete vybrať možnosť platiť za konverzie. Pri nastavovaní kampane prejdite do sekcie Ponúkanie cien. Nájdite hlavičku s označením Platiť za a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Konverzie. Prečítajte si ďalšie informácie o platbe za konverzie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory