Ponuky cieľovej CZA

Cieľová CZA je stratégiou inteligentných ponúk služby Google Ads, ktorá nastavuje ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA) alebo za nižšiu cenu. Používa pokročilé strojové učenie na automatickú optimalizáciu ponúk a prináša možnosti ponúk pri aukcii. Ponuky sú tak prispôsobené pre jednotlivé aukcie. Cieľová CZA je dostupná buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia vo viacerých kampaniach. V tomto článku si prečítate, ako ponúkanie cieľovej CZA funguje a ako ho nastaviť.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ stratégie automatických ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si článok Automatické ponuky.

Než budete môcť nastaviť stratégiu ponúk cieľovej CZA, je potrebné nastaviť sledovanie konverzií.

Odporúčame vám tiež skontrolovať nastavenia rozpočtu, aby ste sa ubezpečili, že môžete míňať až dvojnásobok svojho priemerného denného rozpočtu, pričom limit mesačných platieb nebude prekročený.

Ako to funguje

Ponuky cieľovej CZA sú založené na historických informáciách o kampani a vyhodnocujú kontextové signály v čase aukcie. Automaticky nájdu optimálnu ponuku pre reklamu vždy, keď je vhodná na zobrazenie. Služba Google Ads nastavuje tieto ponuky tak, aby vo všetkých kampaniach používajúcich túto stratégiu dosiahla priemernú CZA zhodujúcu sa s vašou cieľovou sumou.

Niektoré konverzie môžu stáť viac, než je vaša cieľová suma, iné menej, no Google Ads sa celkovo bude snažiť o to, aby sa cena za konverziu rovnala nastavenej cieľovej CZA. K týmto úpravám CZA dochádza, pretože vaša skutočná CZA závisí od faktorov, ktoré sú mimo kontroly Googlu, ako sú zmeny na vašom webe alebo v reklamách, prípadne zvýšená konkurencia v reklamných aukciách. Okrem toho váš skutočný konverzný pomer môže byť nižší alebo vyšší než predpokladaný konverzný pomer.

Ak napríklad zvolíte cieľovú CZA vo výške 10 €, Google Ads automaticky nastaví ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií v priemernej hodnote 10 €. Táto stratégia upravuje ponuky na základe signálov v reálnom čase, ako sú informácie o zariadení, prehliadači, oblasti, čase dňa, remarketingovom zozname a podobne, aby zvýšila vašu výkonnosť v jednotlivých reklamných aukciách.

Nastavenia

Cieľová CZA

Je to priemerná suma, ktorú chcete zaplatiť za konverziu. Nastavená cieľová CZA môže mať vplyv na počet získaných konverzií. Ak napríklad nastavíte príliš nízku cieľovú sumu, môžete prísť o kliknutia, ktoré by mohli viesť ku konverziám, čo povedie k nižšiemu celkovému počtu konverzií.

Ak vaša kampaň disponuje historickými údajmi o konverziách, Google Ads odporučí určitú cieľovú CZA. Odporúčaná hodnota sa vypočíta na základe skutočnej výkonnosti CZA za posledné týždne. Keď vytvoríte novú kampaň, Google Ads odporučí cieľovú CZA na základe historických údajov o konverziách vo vašom účte.

Pri výpočte odporúčanej cieľovej CZA sa vylúči výkonnosť za posledných niekoľko dní, čím sa berú do úvahy konverzie, ktorých dokončenie môže trvať dlhšie než jeden deň od interakcie s reklamou. Môžete si vybrať, či použijete túto odporúčanú cieľovú CZA alebo si nastavíte vlastnú.

Tip: Vyberte konverzie, pre ktoré chcete vytvárať ponuky.

Nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie vám umožňuje určiť, či chcete individuálne konverzné akcie zahrnúť v prehľadoch do stĺpcov Konverzie a Hodnota konverzie. Údaje v týchto stĺpcoch používajú stratégie ponúk, ako sú cieľová CZA, cieľové ROAS a vylepšená CZK. Stratégia ponúk sa teda bude optimalizovať len na základe konverzií, ktoré ste sa rozhodli zahrnúť. Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Konverzie naprieč zariadeniami z obsahových a nákupných kampaní, videokampaní a kampaní vo vyhľadávaní sú zahrnuté predvolene.

Limity ponúk

Neodporúčame, aby ste v prípade stratégie ponúk cieľovej CZA nastavili limity ponúk, pretože môžu obmedziť automatickú optimalizáciu ponuky v službe Google Ads. Takisto môžu službe Google Ads zabrániť v úprave ponúk na sumu, ktorá bude najvhodnejšia pre vašu cieľovú CZA. Ak limity ponúk nastavíte, použijú sa iba v aukciách Vyhľadávacej siete. Limity ponúk sú k dispozícii iba pre portfóliové (neštandardné) stratégie ponúk cieľovej CZA.

  • Limit max. ponuky: najvyššia max. CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce ponuky cieľovej CZA.
  • Limit min. ponuky: minimálna ponuka CZK, ktorú má Google Ads nastaviť pre kampane alebo reklamné skupiny používajúce stratégiu cieľovej CZA. Pripomíname, že algoritmus ponúk služby Google Ads by mohol nastaviť max. CZK, ktorá je nižšia než minimálna ponuka. Vo všeobecnosti sa to stáva v dôsledku inteligentného určovania cien. To znamená, že limit ponuky nastavený na tomto mieste nepredstavuje absolútne najnižšiu ponuku, ktorú možno nastaviť.

Úpravy ponúk pre zariadenie

Úpravy ponúk pre zariadenie v prípade cieľovej CZA umožňujú určiť prioritu konverzií podľa zariadenia. Môžete nastaviť úpravy pre počítače, tablety a mobily.

Úpravy ponúk pre cieľovú CZA na rozdiel od úprav ponúk pre manuálne CZK neupravujú samotné ponuky, ale hodnotu cieľovej CZA. V záujme dosiahnutia čo najlepšej výkonnosti môžete pri prechode na cieľovú CZA odstrániť úpravy ponúk pre manuálne CZK.

Ak je vaša cieľová CZA 10 €, nastavenie úpravy ponuky +40 % pre mobily zvýši vašu cieľovú CZA na 14 € v mobilných zariadeniach. Ak chcete zabrániť zobrazovaniu svojich reklám v mobilných zariadeniach, úpravu ponuky pre mobilné zariadenia môžete nastaviť na –100 %.

Poznámka: Iné úpravy ponúk než pre zariadenie sa vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti ignorujú.

Priemerná cieľová CZA

Priemerná cieľová CZA je priemerná CZA, podľa ktorej je optimalizovaná vaša stratégia ponúk. Zahŕňa priemernú hodnotu vašich úprav ponúk pred zariadenia, cieľové CZA pre reklamnú skupinu a všetky priebežne vykonané zmeny cieľovej CZA. V dôsledku týchto premenných sa vaša priemerná cieľová CZA môže líšiť od cieľovej CZA, ktorú ste nastavili.

Táto metrika umožňuje merať CZA, na ktorú bola vaša stratégia ponúk v konkrétnych časových obdobiach zacielená. Zmenou obdobia môžete zistiť sumu, podľa ktorej bola vaša stratégia v danom časovom období skutočne optimalizovaná. Nezabúdajte však, že v časových obdobiach bez návštevnosti nebude priemerná cieľová CZA k dispozícii.

Túto metriku nájdete v prehľade stratégie ponúk vedľa označenia Skutočná CZA. Ide o skutočnú CZA, ktorú daná stratégia bola schopná dosiahnuť. Túto metriku môžete tiež nájsť v tabuľke kampaní výberom možnosti Priem. cieľová CZA v kategórii Výkonnosť po pridaní nového stĺpca alebo tým, že ju pridáte do grafu výkonnosti. Priemerná cieľová CZA je k dispozícii pre štandardné aj portfóliové stratégie ponúk.

Platba za konverzie

V inteligentných obsahových kampaniach, ktoré používajú ponuky cieľovej CZA, si môžete vybrať možnosť platiť za konverzie. Pri nastavovaní kampane prejdite do sekcie Ponúkanie cien. Nájdite hlavičku s označením Platiť za a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Konverzie. Ďalšie informácie o platbe za konverzie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory