Określanie docelowych stawek CPA

Nasze narzędzie do rozwiązywania problemów pomoże Ci zidentyfikować, poznać i usunąć potencjalne przyczyny nieoczekiwanych wahań wydatków na kampanie Performance Max.
 

Uwaga: od lipca w nowych strategiach ustalania stawek Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji pojawią się opcjonalne pola wartości docelowych w kampaniach w sieci wyszukiwania. W przypadku kampanii wideo zachęcających do działania dotyczy to 2 różnych strategii ustalania stawek. Mając podaną opcjonalną wartość docelową, inteligentne określanie stawek będzie optymalizować stawki pod jej kątem w taki sam sposób, jak w przypadku strategii Docelowy CPA (koszt działania) i Docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę). Maksymalizacja liczby konwersji z wyznaczoną wartością docelową CPA będzie działać tak samo jak strategia Docelowy CPA, a Maksymalizacja wartości konwersji z wyznaczoną wartością docelową ROAS – tak samo jak strategia Docelowy ROAS. Uwaga: kampanie reklam hoteli obsługują tylko strategię Maksymalizacja wartości konwersji z obowiązkowym docelowym ROAS.

Dowiedz się więcej o strategii ustalania stawek Docelowy ROAS.

Dowiedz się więcej o zmianach wzajemnych powiązań między strategiami inteligentnego określania stawek.

Określanie docelowych stawek CPA to strategia automatycznego określania stawek, która ustala stawki, aby pomóc Ci uzyskać jak najwięcej konwersji lub działań klientów. Po wybraniu strategii ustalania stawek Docelowy CPA (koszt działania) ustaw odpowiedni średni koszt konwersji. Google Ads używa strategii Docelowy CPA do ustalania stawek na podstawie prawdopodobieństwa uzyskania konwersji z reklamy.

Uwaga: w przypadku kampanii promujących aplikacje docelowy CPA ma taką samą wartość niezależnie od tego, czy konwersja dotyczy instalacji aplikacji (koszt instalacji) czy korzystania z aplikacji (koszt działania w aplikacji).

Docelowy CPA jest dostępny jako strategia standardowa stosowana do pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio, która może obejmować wiele kampanii. Dowiedz się więcej o automatycznym określaniu stawek.

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa określanie docelowych stawek CPA i jakie są ustawienia tej strategii.


Zanim zaczniesz


Jak to działa

Korzystając z danych historycznych na temat kampanii i oceniając sygnały kontekstowe występujące w czasie aukcji w Google Ads, strategia Docelowy CPA automatycznie znajduje optymalną stawkę dla reklamy za każdym razem, gdy kwalifikuje się ona do wyświetlenia.

Niektóre konwersje mogą kosztować więcej, a inne mniej, niż wynosi Twoja kwota docelowa, ale Google Ads dąży ogólnie do utrzymania kosztu konwersji na poziomie ustawionego docelowego CPA. Przyczyną tych wahań CPA jest to, że rzeczywisty CPA zależy od czynników, na które Google nie ma wpływu, takich jak zmiany w Twojej witrynie lub reklamach lub większa konkurencja na aukcjach reklam. Rzeczywisty współczynnik konwersji może być też niższy lub wyższy niż przewidywany współczynnik konwersji.

Jeśli na przykład ustawisz docelowy CPA na poziomie 10 zł, Google Ads będzie automatycznie ustalać takie stawki, aby uzyskać jak największą liczbę konwersji przy średnim koszcie działania wynoszącym 10 zł. Aby zwiększyć skuteczność w każdej aukcji reklam, strategia ta dostosowuje stawki z uwzględnieniem sygnałów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, takich jak rodzaj urządzenia, przeglądarka, lokalizacja, pora dnia czy lista remarketingowa.


Stosowanie strategii ustalania stawek Docelowy CPA

Strategię ustalania stawek Docelowy CPA możesz wybrać dla pojedynczej kampanii (jako strategię standardową), dla wielu kampanii lub jako strategię portfolio ustalania stawek, korzystając z jednego z tych sposobów:

  • utworzenie strategii w nowej kampanii,
  • przejście na tę strategię w ustawieniach kampanii,
  • wybranie tej strategii w sekcji „Strategie ustalania stawek” w Zasobach wspólnych.

Wyjaśnienia związane ze skutecznością strategii Docelowy CPA

Wyjaśnienia dają Ci jasny obraz przyczyn poważnych zmian skuteczności konta Google Ads. Gdy zauważysz znaczne wahanie skuteczności, jaką w sieci wyszukiwania ma kampania lub grupa reklam korzystająca ze strategii Docelowy CPA, dzięki wyjaśnieniom szybko się dowiesz, dlaczego tak się stało.


Ustawienia

Docelowy CPA (lub koszt instalacji / koszt działania w aplikacji w kampaniach promujących aplikacje)

Jest to średnia kwota, jaką chcesz płacić za każdą konwersję. Docelowy CPA może mieć wpływ na liczbę konwersji. Zbyt niska kwota może spowodować utratę kliknięć, które mogłyby doprowadzić do konwersji, i w efekcie zmniejszyć łączną liczbę konwersji.

Jeśli kampania ma dane historyczne o konwersjach, Google Ads zaproponuje docelowy CPA na podstawie rzeczywistej skuteczności CPA z ostatnich kilku tygodni. Obliczenia uwzględniają też ruch, więc średnia wartość docelowa może nieznacznie się różnić w zależności od ruchu w miejscu, w którym wyświetlane są reklamy.

Przy ustalaniu zalecanego docelowego CPA nie uwzględniamy skuteczności z ostatnich kilku dni, ponieważ niektóre konwersje mają miejsce po upływie więcej niż jednego dnia od interakcji z reklamą (opóźnienie konwersji). Możesz wybrać zalecany docelowy CPA lub ustalić własny.

Wskazówka: wybierz konwersje, dla których chcesz ustalać stawki

Ustawienie Uwzględnij w Konwersjach pozwala określić, czy poszczególne działania powodujące konwersję mają być uwzględniane w raportach w kolumnie „Konwersje” lub „Wartość konwersji”. Dane w tych kolumnach są wykorzystywane przez strategie ustalania stawek, takie jak Docelowy CPA, Docelowy ROAS i eCPC. Oznacza to, że strategia ustalania stawek będzie prowadzić optymalizację tylko na podstawie uwzględnionych konwersji. Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Konwersje na różnych urządzeniach z kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo, kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych są dodawane domyślnie.

Średni docelowy CPA

Średni docelowy CPA to średni ważony według ruchu CPA, pod kątem którego Twoja strategia ustalania stawek optymalizowała działania reklamowe. Składa się na niego dostosowanie stawek według urządzenia, docelowy CPA grup reklam oraz wszystkie zmiany wprowadzane w docelowym CPA. Z powodu tych zmiennych średni docelowy CPA może różnić się od ustawionego przez Ciebie docelowego CPA. Oceniając skuteczność strategii ustalania stawek, porównaj uzyskany CPA ze średnim docelowym CPA strategii, ponieważ średni CPA lepiej odzwierciedla cel optymalizacji inteligentnego określania stawek. Zalecamy monitorowanie skuteczności kampanii i średniej wartości docelowej na przestrzeni czasu.

Limity stawek

Nie zalecamy wyznaczania limitów stawki w strategii określania docelowych stawek CPA, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na automatyczną optymalizację stawek w Google Ads. Może też uniemożliwiać dostosowywanie stawek przez Google Ads do kwoty, która będzie najlepiej odpowiadała Twojemu docelowemu CPA. Jeśli ustawisz limity stawek, będą one używane tylko w aukcjach w sieci wyszukiwania. Limity stawki są dostępne tylko w strategiach portfolio określania docelowej stawki CPA (nie są dostępne w strategiach standardowych).

  • Limit maksymalnej stawki: najwyższa maksymalna stawka CPC, jaką ustawi Google Ads, gdy stosujesz określanie docelowych stawek CPA.
  • Limit min. stawki: minimalna stawka CPC, jaką ustawi Google Ads, gdy stosujesz strategię docelowego CPA. Ze względu na mechanizm inteligentnej wyceny algorytm ustalania stawek w Google Ads może czasami ustawić maksymalną stawkę CPC, która będzie mieć poziom niższy od limitu minimalnej stawki. Oznacza to, że ten limit stawki nie wyznacza najniższej stawki, jaką w ogóle można ustawić.

Dostosowania stawek według urządzeń

Dostosowania stawek według urządzeń pod kątem docelowego CPA umożliwiają ustalanie priorytetów konwersji według urządzenia. Możesz dostosować stawki dla komputerów, tabletów i komórek.

W przeciwieństwie do ręcznego dostosowania CPC dostosowanie stawek dla docelowego CPA zmienia wartość docelowego CPA, a nie samych stawek. Aby uzyskać największą skuteczność, po przejściu na Docelowy CPA wyłącz samodzielne dostosowywanie stawek CPC.

Jeśli Twój docelowy CPA wynosi 10 zł, to po zwiększeniu dostosowania stawek mobilnych o 40% będzie wynosił 14 zł. Aby Twoje reklamy nie wyświetlały się na urządzeniach mobilnych, ustaw wysokość dostosowania stawek mobilnych na –100%.

Uwaga: dostosowania stawek inne niż według urządzenia są ignorowane w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej.

Płatność za konwersje (tylko sieć reklamowa)

W przypadku kampanii w sieci reklamowej możesz płacić za konwersje, a nie za kliknięcia lub wyświetlenia angażujące. Podczas konfigurowania kampanii przejdź do sekcji „Określanie stawek”. Znajdź nagłówek „Płać za” i wybierz z menu „Konwersje”. Dowiedz się, jak używać płatności za konwersje w kampaniach w sieci reklamowej.


Gdzie znajdziesz te dane

Średni docelowy CPA pozwala mierzyć CPA, na który Twoja strategia ustalania stawek była ukierunkowana w określonych okresach. Jeśli zmienisz zakres dat, możesz zobaczyć, pod jakim kątem Twoja strategia była zoptymalizowana w danym okresie. Pamiętaj, że średni docelowy CPA nie jest dostępny dla okresów, kiedy nie odnotowano żadnego ruchu.

Dane średniego docelowego CPA znajdziesz w tabeli skuteczności u góry strony „Kampanie”. Dzięki temu możesz ocenić rzeczywistą skuteczność i porównać ją z docelową skutecznością. Podczas dodawania nowej kolumny wybierz „Śr. docelowy CPA”, „Śr. docelowy koszt instalacji” lub „Śr. docelowy koszt działania w aplikacji” z kategorii „Skuteczność” lub dodaj te dane do wykresu skuteczności.

Te dane można też znaleźć w raporcie strategii ustalania stawek obok „Rzeczywistego CPA”, który odzwierciedla faktyczny CPA, jaki dana strategia zdołała osiągnąć. Dowiedz się, jak znaleźć raporty strategii ustalania stawek.

Średni docelowy CPA jest dostępny zarówno w strategiach standardowych, jak i w strategiach portfolio ustalania stawek.

Uwaga: aby wyświetlić średni docelowy koszt instalacji i średni docelowy koszt działania w aplikacji, wybierz zakres dat od 5 czerwca 2020 r. To ustawienie dotyczy tylko kampanii promujących aplikacje.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne