Om mål-CPA-budgivning

Mål-CPA er en smart budgivningsstrategi for Google Ads som angir bud for at du skal få så mange konverteringer som mulig til kostnaden per handling (CPA) du angir, eller under dette beløpet. Denne budstrategien er basert på avansert maskinlæring for at budene dine skal optimaliseres. I tillegg er det mulig med budgivning under auksjonen, slik at budene skreddersys etter hver enkelt auksjon. Mål-CPA er tilgjengelig som standardstrategi for enkeltkampanjer eller porteføljestrategi for flere kampanjer. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan mål-CPA-budgivning fungerer, og hvilke innstillinger som er tilgjengelige.

Før du begynner

Hvis du er usikker på hvilken automatisk budstrategi som passer best for deg, bør du først lese artikkelen Om automatisk budgivning.

Før du kan konfigurere en budstrategi av typen mål-CPA, må du konfigurere konverteringssporing.

Sånn fungerer det

Med mål-CPA-budgivning blir det automatisk funnet et optimalt bud for annonsen din hver gang den kan vises. Dette skjer på bakgrunn av informasjon i kampanjeloggen og evaluering av de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet. Google Ads angir disse budene for at du skal kunne oppnå en gjennomsnittlig CPA-verdi som tilsvarer målet du har angitt i alle kampanjene som bruker denne strategien.

Noen konverteringer kan koste mer enn målet ditt, og andre kan koste mindre. Jevnt over blir det gjort forsøk på sikre at kostnadene per konvertering samsvarer med mål-CPA-en du angir. Disse endringene i CPA forekommer fordi den faktiske CPA-en avhenger av faktorer utenfor Googles kontroll, for eksempel endringer på nettstedet ditt eller i annonsene dine, eller økt konkurranse i annonseauksjoner. Den faktiske konverteringsfrekvensen din kan dessuten være lavere eller høyere enn den anslåtte konverteringsfrekvensen.

Hvis du for eksempel angir NOK 100 som mål-CPA, angir Google Ads budene automatisk for at du i gjennomsnitt skal kunne oppnå så mange konverteringer som mulig til dette beløpet. For at du skal oppnå enda bedre resultater i hver annonseauksjon med denne strategien, justeres budene dine på bakgrunn av sanntidssignaler basert på for eksempelden aktuelle enheten, nettleseren, stedet, tiden på døgnet og remarketinglisten som brukes.

Innstillinger

Mål-CPA

Dette er beløpet du gjennomsnittlig vil betale for en konvertering. Antallet konverteringer du får, kan påvirkes av mål-CPA-en du angir. Hvis du for eksempel angir et mål som er for lavt, kan du gå glipp av klikk som kan føre til konverteringer, og dermed få færre konverteringer totalt.

Hvis det finnes historiske konverteringsdata for kampanjen din, viser Google Ads-systemet deg en anbefalt mål-CPA. Anbefalingen beregnes på grunnlag av de faktiske CPA-resultatene dine i løpet av de siste ukene. Når du oppretter en ny kampanje, får du anbefalt en mål-CPA i Google Ads basert på historiske konverteringsdata i kontoen din.

Når vi beregner anbefalt mål-CPA, utelukker vi resultatene fra de siste dagene for å ta høyde for konverteringer som inntreffer flere dager etter den aktuelle annonseinteraksjonen. Du kan velge å bruke den anbefalte mål-CPA-verdien eller oppgi ønsket verdi.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med innstillingen Ta med i Konverteringer-kolonnen kan du bestemme om du vil ta med enkeltstående konverteringshandlinger i «Konverteringer»- og «Konverteringsverdi»-rapporteringskolonnen. Dataene i disse kolonnene blir brukt i budstrategier som mål-CPA, mål-ROAS og ECPC. Dermed blir budstrategien din bare optimalisert på bakgrunn av konverteringene du har valgt å ta med. Finn ut mer

Konverteringer via flere enheter i Shopping-kampanjer og kampanjer i Displaynettverket og Søkenettverket blir tatt med som standard. 

Budgrenser

Vi anbefaler ikke å bruke budgrenser for budstrategien for mål-CPA, ettersom dette kan hindre den automatiske optimaliseringen av budene dine i Google Ads. Det kan også forhindre Google Ads i å justere budene dine til det beløpet som kreves for å oppnå ønsket mål-CPA. Hvis du likevel angir budgrenser, gjelder disse bare for Søkenettverket-auksjoner. Budgrenser er bare tilgjengelige for budstrategier med mål-CPA for porteføljer, ikke for standard budstrategier med mål-CPA.

  • Grense for høyeste bud: Dette er det høyeste maks. CPC-budet du ønsker at Google Ads skal angi for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-CPA-budgivning.
  • Grense for laveste bud: Dette er det laveste maks. CPC-budet du ønsker at Google Ads skal angi for kampanjer eller annonsegrupper der du bruker strategien for mål-CPA. Vær oppmerksom på at budgivningsalgoritmen i Google Ads kan angi et maks. CPC-bud som er lavere enn grensen din for laveste bud, vanligvis på grunn av smart prissetting. Det innebærer at budgrensen du angir her, ikke er det absolutt laveste budet som kan angis.

Budjusteringer for enheter

Hvis du bruker budjusteringer for enheter i forbindelse med mål-CPA, kan du prioritere konverteringer etter enhet. Du kan angi justeringer for datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

Til forskjell fra budjusteringer for manuell CPC er det verdien av CPA-målet ditt som endres når du bruker budjusteringer for mål-CPA – ikke selve budene. For å oppnå best mulig resultat bør du fjerne budjusteringene for manuell CPC når du bytter til mål-CPA.

Hvis mål-CPA-verdien din er 100 kroner, og du angir en budjustering på +40 % for mobil, økes mål-CPA-verdien til 140 kroner for mobilenheter. Hvis du vil forhindre at annonsene dine vises på mobilenheter, kan du angi en justering av bud for mobil på -100 %.

Gjennomsnittlig mål-CPA

Den gjennomsnittlige mål-CPA-verdien din er den kostnadsvektede gjennomsnittlige CPA-verdien budstrategien din er optimalisert for. Denne verdien omfatter gjennomsnittsverdien av budjusteringene dine for enheter, mål-CPA-verdiene dine for annonsegrupper og eventuelle endringer du har gjort i mål-CPA-verdien din over tid. På grunn av disse variablene kan det hende at den gjennomsnittlige mål-CPA-verdien din ikke samsvarer med mål-CPA-verdien du har angitt.

Med denne beregningen kan du måle CPA-verdien som budstrategien din var målrettet mot i bestemte tidsperioder. Hvis du endrer datoperioden, kan du se hva strategien din faktisk optimaliserte for i den aktuelle perioden. Vær oppmerksom på at du ikke kan se gjennomsnittlige mål-CPA-verdier for tidsperioder der du ikke fikk trafikk.

Du kan finne denne beregningen i budstrategirapporten din, ved siden av «Faktisk CPA», som representerer CPA-verdien du faktisk klarte å oppnå med denne strategien. Gjennomsnittlig mål-CPA er tilgjengelig både for standard budstrategier og budstrategier for porteføljer.

Betal for konverteringer

Du kan velge å betale for konverteringer i stedet for klikk på Smart-kampanjer for Displaynettverket der du bruker mål-CPA-budgivning. Når du skal konfigurere kampanjen din, går du til «Budgivning»-delen. Se etter overskriften kalt «Betal for», og velg «Konverteringer» på rullegardinmenyen. Finn ut mer om hvordan du betaler for konverteringer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt