Over doel-CPA-biedingen

Opmerking: Vanaf 2021 ziet u optionele doelvelden voor nieuwe biedstrategieën van de typen Aantal conversies maximaliseren en Conversiewaarde maximaliseren. Met een optioneel doel wordt 'Slim bieden' geoptimaliseerd voor deze doelen op dezelfde manier als dat gebeurt voor doel-CPA en doel-ROAS. 'Aantal conversies maximaliseren' met een ingestelde doel-CPA werkt nu hetzelfde als een huidige doel-CPA-strategie. Op een vergelijkbare manier werkt de biedstrategie 'Conversiewaarde maximaliseren' met een ingestelde doel-ROAS.

Meer informatie over wijzigingen in de manier waarop 'Slim bieden'-strategieën worden georganiseerd.

Doel-CPA-biedingen is een Slim bieden-strategie waarmee uw biedingen zo worden ingesteld dat u zoveel mogelijk conversies (acties van klanten) genereert. Als u een biedstrategie van het type Doel-CPA (doelkosten per actie) maakt, stelt u de gemiddelde kosten in die u voor elke conversie wilt betalen. Wanneer een klant een Google-zoekopdracht uitvoert die aansluit bij uw product of service, gebruikt Google Ads uw doel-CPA om een bod in te stellen op basis van de kans dat een veiling resulteert in een conversie.

Opmerking: Voor app-campagnes is de doel-CPA dezelfde waarde, ongeacht of de conversie betrekking heeft op een app-installatie (kosten per installatie) of op het gebruik van de app (kosten per in-app-actie).

Doel-CPA is beschikbaar als standaardstrategie in een afzonderlijke campagne of als portfoliostrategie voor meerdere campagnes. In dit artikel wordt uitgelegd hoe doel-CPA-biedingen werken en welke instellingen er beschikbaar zijn.

Voordat u begint

  • Als u nog niet weet welk type automatische biedstrategie in uw geval het beste werkt, leest u eerst Over automatisch bieden.
  • Voordat u een biedstrategie van het type Doel-CPA kunt instellen, moet u 'Conversies bijhouden' instellen om uw conversie te beheren.
  • We raden u aan uw budgetinstellingen te controleren, zodat u zeker weet dat u tot 2 keer uw gemiddelde dagbudget kunt besteden, zonder dat u de maandelijkse kostenlimiet overschrijdt. Meer informatie over bestedingslimieten vindt u hier.

Hoe het werkt

Als u doel-CPA-biedingen gebruikt, wordt aan de hand van historische gegevens over uw campagne en evaluaties van contextsignalen op het moment van de veiling automatisch het optimale bod voor uw advertentie bepaald, telkens wanneer deze in aanmerking komt voor weergave.

Sommige conversies kosten wellicht meer dan uw doel en sommige minder, maar Google Ads zal altijd proberen de kosten per conversie gelijk te houden aan de doel-CPA die u heeft ingesteld. Deze wijzigingen in CPA vinden plaats omdat uw werkelijke CPA afhankelijk is van factoren waarop Google geen invloed kan uitoefenen, zoals wijzigingen in uw website of advertenties of toegenomen concurrentie in advertentieveilingen. Daarnaast kan uw werkelijke conversiepercentage lager of hoger zijn dan het voorspelde conversiepercentage.

Als u bijvoorbeeld kiest voor een doel-CPA van € 10, past Google Ads uw biedingen automatisch aan om te proberen zo veel mogelijk conversies te genereren tegen gemiddeld € 10. Bij deze strategie worden biedingen aangepast met realtime signalen zoals apparaat, browser, locatie, tijdstip, remarketinglijst en meer, om uw prestaties in advertentieveilingen te verbeteren.

Een biedstrategie van het type Doel-CPA maken

U kunt op de volgende manieren een biedstrategie van het type Doel-CPA maken voor één campagne (standaardstrategie) of meerdere campagnes (portfoliobiedstrategie):

  • Strategie maken met een nieuwe campagne
  • Strategie maken of wijzigen vanuit de campagne-instellingen
  • Strategie maken op basis van de biedstrategieën in de Gedeelde bibliotheek

U kunt een automatische biedstrategie maken voor één campagne (standaardstrategie) of meerdere campagnes (portfoliobiedstrategie).

Instellingen

Doel-CPA (of kosten per installatie/kosten per in-app-actie voor app-campagnes)

Dit is het gemiddelde bedrag dat u wilt betalen voor een conversie. De doel-CPA die u instelt, is mogelijk van invloed op het aantal conversies. Als u het doel bijvoorbeeld te laag instelt, loopt u wellicht klikken mis die tot conversies hadden kunnen leiden. Dit resulteert in een lager totaalaantal conversies.

Als uw campagne beschikt over historische conversiegegevens, beveelt Google Ads een doel-CPA aan. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke CPA-prestaties in de voorgaande weken. De berekening houdt ook rekening met verkeer. De gemiddelde doelen kunnen dus enigszins variëren op basis van het verkeer op de plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven.

Bij de vaststelling van een aanbevolen doel-CPA sluiten we prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit. Op deze manier kunnen we rekening houden met conversies die pas enkele dagen na interactie met een advertentie worden afgerond (conversievertraging). U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-CPA wilt gebruiken of uw eigen doel-CPA wilt instellen.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen Conversies en Conversiewaarde. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals Doel-CPA, Doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen.

Gemiddelde doel-CPA

Uw gemiddelde doel-CPA is de op basis van het verkeer gewogen gemiddelde CPA waarvoor uw biedstrategie optimaliseert. Deze statistiek omvat het gemiddelde van uw bodaanpassingen voor apparaten, doel-CPA's voor advertentiegroepen en eventuele wijzigingen die u in de loop der tijd in uw CPA heeft aangebracht. Vanwege deze variabelen kan uw gemiddelde doel-CPA verschillen van de doel-CPA die u heeft ingesteld. Als u de prestaties van de biedstrategie evalueert, moet u de CPA die u heeft behaald, vergelijken met de gemiddelde doel-CPA voor de strategie, want de gemiddelde doel-CPA geeft een nauwkeuriger beeld van datgene waarvoor Slim bieden optimaliseert.

Bodlimieten

We raden u af bodlimieten voor uw biedstrategie voor doel-CPA in te stellen, omdat de automatische optimalisatie van uw bod door Google Ads hierdoor kan worden beperkt. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-CPA. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk. Bodlimieten zijn alleen beschikbaar voor (niet-standaard) portfoliobiedstrategieën van het type Doel-CPA.

  • Max. bodlimiet: Het hoogste CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u doel-CPA-biedingen gebruikt.
  • Min. bodlimiet: Het laagste CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u doel-CPA-biedingen gebruikt. Houd er rekening mee dat het Google Ads-biedingsalgoritme wellicht een max. CPC-bod instelt dat lager is dan uw minimum bodlimiet, doorgaans vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absoluut laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Bodaanpassingen voor apparaten

Met bodaanpassingen voor apparaten voor doel-CPA kunt u prioriteit geven aan conversies per apparaat. U kunt aanpassingen instellen voor desktop, tablet en mobiel.

Bij bodaanpassingen voor doel-CPA wordt, in tegenstelling tot bij bodaanpassingen voor handmatige CPC, de waarde van uw CPA-doel aangepast in plaats van de biedingen zelf. Voor de beste prestaties wilt u mogelijk uw bodaanpassingen voor handmatige CPC verwijderen wanneer u overschakelt naar doel-CPA.

Als uw doel-CPA € 10 is en u een bodaanpassing van +40% instelt voor mobiel, wordt uw doel-CPA verhoogd tot € 14 op mobiele apparaten. Als u wilt voorkomen dat uw advertenties worden weergegeven op mobiele apparaten, kunt u een bodaanpassing voor mobiel van -100% instellen.

Opmerking: Bodaanpassingen die geen betrekking hebben op apparaten, worden genegeerd in het zoeknetwerk en het Display Netwerk.

Alleen betalen voor conversies (Alleen in het Display Netwerk)

U kunt ervoor kiezen om te betalen voor conversies in plaats van klikken op Slimme display-campagnes die gebruikmaken van doel-CPA-biedingen. Ga bij het instellen van uw campagne naar het gedeelte Bieden. Zoek de kop 'Betalen voor' en selecteer in het dropdownmenu de optie Conversies. Meer informatie over alleen betalen voor conversies vindt u hier.

Waar deze statistieken worden weergegeven

Met de statistiek Gemiddelde doel-CPA meet u de CPA die gedurende bepaalde perioden door uw biedstrategie werd getarget. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-CPA heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt de statistiek Gemiddelde doel-CPA in de prestatietabel bovenaan de pagina Campagnes. Daar kunt u de werkelijke prestaties vergelijken met de doelprestaties. Selecteer 'Gem. doel-CPA', 'Gem. doelkosten per installatie' of 'Gem. doelkosten per in-app-actie' in de categorie Prestaties wanneer u een nieuwe kolom toevoegt of voeg de betreffende statistiek toe aan het prestatiediagram.

Deze statistiek is ook te vinden in het rapport Biedstrategie (naast Werkelijke CPA, de waarde voor de werkelijke CPA die deze strategie heeft kunnen bereiken). Meer informatie over waar u uw rapporten voor Biedstrategie kunt vinden, leest u hier.

De gemiddelde doel-CPA is beschikbaar voor standaard biedstrategieën en portfoliobiedstrategieën.

Opmerking: Als u de statistieken voor de gemiddelde doelkosten per installatie en voor de gemiddelde doelkosten per in-app-actie wilt bekijken, selecteert u een periode die op 5 juni 2020 of later begint. Deze instelling is alleen van toepassing op app-campagnes.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false