Over doel-CPA-biedingen

Met onze stapsgewijze probleemoplosser kunt u mogelijke oorzaken van onverwachte schommelingen in de uitgaven van uw Performance Max-campagnes opsporen, verklaren en oplossen.
 

Opmerking: Vanaf juli ziet u optionele doelvelden in campagnes in het zoeknetwerk voor de nieuwe biedstrategieën Aantal conversies maximaliseren en Conversiewaarde maximaliseren. Voor video-actiecampagnes zijn dat 2 verschillende biedstrategieën. Met een optioneel doel wordt Slim bieden geoptimaliseerd voor deze doelen op dezelfde manier als dat gebeurt voor Doel-CPA (doelkosten per actie) en Doel-ROAS (doelrendement op advertentie-uitgaven). Aantal conversies maximaliseren met een ingestelde Doel-CPA werkt nu hetzelfde als een huidige Doel-CPA-strategie. Op een vergelijkbare manier werkt de biedstrategie Conversiewaarde maximaliseren met een ingestelde Doel-ROAS. Opmerking: Hotelcampagnes ondersteunen alleen Conversiewaarde maximaliseren met een verplichte Doel-ROAS.

Meer informatie over Doel-ROAS-biedingen

Meer informatie over wijzigingen in de manier waarop Slim bieden-strategieën worden geordend

Doel-CPA-biedingen is een automatische biedstrategie waarmee biedingen voor u worden ingesteld om zo veel mogelijk conversies of klantacties te genereren. Als u de biedstrategie Doel-CPA (kosten per actie) selecteert, stelt u de gewenste gemiddelde kosten per conversie in. Google Ads gebruikt uw doel-CPA om een bod in te stellen op basis van de kans dat de advertentie een conversie genereert.

Opmerking: Voor app-campagnes is de doel-CPA dezelfde waarde, ongeacht of de conversie betrekking heeft op een app-installatie (kosten per installatie) of op het gebruik van de app (kosten per in-app-actie).

Doel-CPA is beschikbaar als standaardstrategie die wordt toegepast op één campagne of als portfoliostrategie die kan worden toegepast op meerdere campagnes. Meer informatie over automatisch bieden

In dit artikel wordt uitgelegd hoe doel-CPA-biedingen werken en welke instellingen er beschikbaar zijn.


Voordat u begint


Hoe het werkt

Als u doel-CPA-biedingen gebruikt, wordt aan de hand van historische gegevens over uw campagne en evaluaties van contextsignalen tijdens de veiling van Google Ads automatisch het optimale bod voor uw advertentie bepaald, telkens wanneer deze in aanmerking komt voor weergave.

Sommige conversies kosten wellicht meer dan uw doel en sommige minder, maar Google Ads zal altijd proberen de kosten per conversie gelijk te houden aan de doel-CPA die u heeft ingesteld. Deze wijzigingen in CPA vinden plaats omdat uw werkelijke CPA afhankelijk is van factoren waarop Google geen invloed kan uitoefenen, zoals wijzigingen in uw website of advertenties of toegenomen concurrentie in advertentieveilingen. Daarnaast kan uw werkelijke conversiepercentage lager of hoger zijn dan het voorspelde conversiepercentage.

Als u bijvoorbeeld kiest voor een doel-CPA van € 10, past Google Ads uw biedingen automatisch aan om te proberen zo veel mogelijk conversies te stimuleren tegen gemiddeld € 10. Bij deze strategie worden biedingen aangepast met realtime signalen zoals apparaat, browser, locatie, tijdstip, remarketinglijst en meer, om uw prestaties in advertentieveilingen te verbeteren.


De biedstrategie Doel-CPA gebruiken

U kunt de biedstrategie Doel-CPA selecteren voor één campagne (de standaardstrategie), voor meerdere campagnes of voor een portfoliobiedstrategie, via een van de volgende opties: op de volgende manieren:

  • Gebruiken met een nieuwe campagne
  • Op deze strategie overstappen via de campagne-instellingen
  • Selecteren via Biedstrategieën in de Gedeelde bibliotheek

Uitleg over prestaties van Doel-CPA

Uitleg geeft u inzicht in grote wijzigingen in de prestaties van uw Google Ads-account. Als er een aanzienlijke schommeling is opgetreden in de prestaties van een campagne in het zoeknetwerk of een advertentiegroep die de strategie Doel-CPA gebruikt, komt u met uitleg snel achter de reden hiervan.


Instellingen

Doel-CPA (of kosten per installatie/kosten per in-app-actie voor app-campagnes)

Dit is het gemiddelde bedrag dat u wilt betalen voor een conversie. De doel-CPA die u instelt, is mogelijk van invloed op het aantal conversies. Als u het doel bijvoorbeeld te laag instelt, loopt u wellicht klikken mis die tot conversies hadden kunnen leiden. Dit resulteert in een lager totaalaantal conversies.

Als uw campagne beschikt over historische conversiegegevens, beveelt Google Ads een doel-CPA aan. Deze aanbeveling wordt berekend op basis van uw daadwerkelijke CPA-prestaties in de voorgaande weken. De berekening houdt ook rekening met verkeer. De gemiddelde doelen kunnen dus enigszins variëren op basis van het verkeer op de plaatsen waar uw advertenties worden weergegeven.

Bij de vaststelling van een aanbevolen doel-CPA sluiten we prestatiegegevens voor de laatste paar dagen uit. Op deze manier kunnen we rekening houden met conversies die pas enkele dagen na interactie met een advertentie worden afgerond (conversievertraging). U kunt zelf kiezen of u deze aanbevolen doel-CPA wilt gebruiken of uw eigen doel-CPA wilt instellen.

Tip: Kies op welke conversies u wilt bieden

Met de instelling Opnemen in Conversies kunt u aangeven of u afzonderlijke conversieacties wilt opnemen in de rapportagekolommen Conversies en Conversiewaarde. De gegevens in deze kolommen worden gebruikt door biedstrategieën zoals Doel-CPA, Doel-ROAS en ECPC, zodat uw biedstrategie alleen wordt geoptimaliseerd op basis van de conversies waarvan u heeft aangegeven dat u ze wilt opnemen. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies

Conversies via verschillende apparaten van campagnes in het Display Netwerk, het videonetwerk of het zoeknetwerk en Shopping-campagnes worden standaard opgenomen.

Gemiddelde doel-CPA

Uw gemiddelde doel-CPA is de op basis van het verkeer gewogen gemiddelde CPA waarvoor uw biedstrategie optimaliseert. Deze statistiek omvat het gemiddelde van uw bodaanpassingen voor apparaten, doel-CPA's voor advertentiegroepen en eventuele wijzigingen die u in de loop der tijd in uw CPA heeft aangebracht. Vanwege deze variabelen kan uw gemiddelde doel-CPA verschillen van de doel-CPA die u heeft ingesteld. Als u de prestaties van de biedstrategie evalueert, moet u de CPA die u heeft behaald, vergelijken met de gemiddelde doel-CPA voor de strategie, want de gemiddelde doel-CPA geeft een nauwkeuriger beeld van datgene waarvoor Slim bieden optimaliseert. We raden u aan uw campagneprestaties en gemiddelde doel-CPA in de loop van de tijd bij te houden.

Bodlimieten

We raden u af bodlimieten voor uw biedstrategie voor doel-CPA in te stellen, omdat de automatische optimalisatie van uw bod door Google Ads hierdoor kan worden beperkt. Bodlimieten kunnen bovendien verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel-CPA. Als u bodlimieten instelt, worden deze alleen gebruikt in veilingen in het zoeknetwerk. Bodlimieten zijn alleen beschikbaar voor niet-standaard portfoliobiedstrategieën van het type Doel-CPA.

  • Max. bodlimiet: Het hoogste CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u doel-CPA-biedingen gebruikt.
  • Min. bodlimiet: Het laagste CPC-bod dat u Google Ads wilt laten instellen als u doel-CPA-biedingen gebruikt. Houd er rekening mee dat het Google Ads-biedingsalgoritme wellicht een max. CPC-bod instelt dat lager is dan uw minimum bodlimiet, doorgaans vanwege laagste-prijsbepaling. Dit betekent dat de bodlimiet die u hier instelt, niet het absoluut laagste bod is dat kan worden ingesteld.

Bodaanpassingen voor apparaten

Met bodaanpassingen voor apparaten voor doel-CPA kunt u prioriteit geven aan conversies per apparaat. U kunt aanpassingen instellen voor desktop, tablet en mobiel.

Bij bodaanpassingen voor doel-CPA wordt, in tegenstelling tot bij bodaanpassingen voor handmatige CPC, de waarde van uw CPA-doel aangepast in plaats van de biedingen zelf. Voor optimale prestaties wilt u mogelijk uw bodaanpassingen voor handmatige CPC verwijderen wanneer u overstapt op Doel-CPA.

Als uw doel-CPA € 10 is en u een bodaanpassing van +40% instelt voor mobiel, wordt uw doel-CPA verhoogd tot € 14 op mobiele apparaten. Als u wilt voorkomen dat uw advertenties worden getoond op mobiele apparaten, kunt u een bodaanpassing voor mobiel van -100% instellen.

Opmerking: Bodaanpassingen die geen betrekking hebben op apparaten, worden genegeerd in het zoeknetwerk en het Display Netwerk.

Alleen betalen voor conversies (Alleen in het Display Netwerk)

Met display-campagnes kunt u besluiten om alleen te betalen voor conversies in plaats van te betalen per klik of volledige weergave. Ga tijdens de instelling van uw campagne naar het gedeelte Bieden. Zoek de kop 'Betalen voor' en selecteer 'Conversies' in het dropdownmenu. Meer informatie over hoe u alleen betalen voor conversies gebruikt in display-campagnes


Waar u deze statistieken kunt vinden

Met de statistiek Gemiddelde doel-CPA meet u de CPA die gedurende bepaalde perioden door uw biedstrategie werd getarget. Door de periode te wijzigen, kunt u zien waar uw strategie daadwerkelijk voor was geoptimaliseerd gedurende die periode. Houd er rekening mee dat u geen gemiddelde doel-CPA heeft voor perioden zonder verkeer.

U vindt de statistiek Gemiddelde doel-CPA in de prestatietabel bovenaan de pagina Campagnes. Daar kunt u de werkelijke prestaties vergelijken met de doelprestaties. Selecteer 'Gem. doel-CPA', 'Gem. doelkosten per installatie' of 'Gem. doelkosten per in-app-actie' in de categorie Prestaties wanneer u een nieuwe kolom toevoegt of voeg de betreffende statistiek toe aan het prestatiediagram.

Deze statistiek is ook te vinden in het rapport Biedstrategie (naast Werkelijke CPA, de waarde voor de werkelijke CPA die deze strategie heeft kunnen bereiken). Meer informatie over waar u het rapport Biedstrategie kunt vinden.

De gemiddelde doel-CPA is beschikbaar voor standaard biedstrategieën en portfoliobiedstrategieën.

Opmerking: Als u de statistieken voor de gemiddelde doelkosten per installatie en voor de gemiddelde doelkosten per in-app-actie wilt bekijken, selecteert u een periode die op 5 juni 2020 of later begint. Deze instelling is alleen van toepassing op app-campagnes.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
15352603697235706003
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067