Nabídka cílové CPA

Poznámka: Od července budou v kampaních ve vyhledávání k dispozici volitelná pole cílů pro nové strategie nabídek Maximalizovat konverzeMaximalizovat hodnotu konverze. Upozorňujeme, že u videokampaní vyzývajících k akci jde o dvě odlišné strategie nabídek. Pokud volitelný cíl zadáte, budou chytré nabídky optimalizovat s ohledem na tento cíl – stejně jako u strategie nabídek Cílová CPA (cena za akci) a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Strategie Maximalizovat konverze s nastavenou cílovou CPA se bude chovat jako dnešní strategie Cílová CPA a podobně se bude strategie Maximalizovat hodnotu konverze s nastavenou cílovou návratností investic do reklamy (ROAS) chovat jako dnešní strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Další informace o změnách v uspořádání strategií chytrých nabídek

Cílová CPA je strategie chytrých nabídek, která nastavuje ceny tak, abyste získali co nejvíce konverzí (akcí zákazníků). Při vytváření strategie cílové CPA (cílová cena za akci) nastavíte průměrnou cenu, kterou chcete za každou konverzi zaplatit. Když zákazník vyhledává na Googlu výraz související s vaším produktem nebo službou, Google Ads pomocí cílové CPA nastaví nabídku na základě pravděpodobnosti, že v aukci dojde ke konverzi.

Poznámka: U kampaní na aplikace má cílová CPA stejnou hodnotu, ať už je konverzí instalace aplikace (cena za instalaci), nebo použití aplikace (cena za akci v aplikaci).

Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie pro více kampaní. V tomto článku se dočtete, jak strategie nabídek Cílová CPA funguje a jaká nastavení nabízí.

Než začnete

Princip

Cílová CPA automaticky stanovuje optimální nabídku pro reklamu pokaždé, když se reklama může zobrazit. Využívá k tomu historické údaje kampaně a vyhodnocuje kontextové signály v době aukce.

Některé konverze mohou stát více a některé méně než cílová CPA, celkově se ale služba Google Ads bude snažit dodržet cenu za konverzi na nastavené cílové CPA. Ke změnám CPA dochází proto, že skutečná CPA závisí na faktorech, které společnost Google nemůže ovlivnit. Jde například o změny na vašem webu nebo v reklamách či o nárůst konkurence v aukcích reklam. Váš skutečný konverzní poměr může být také nižší než odhadovaný.

Když například zvolíte cílovou CPA 200 Kč, bude služba Google Ads automaticky upravovat nabídky tak, abyste získali co nejvíce konverzí v průměru za 200 Kč. Tato strategie upravuje nabídky pomocí signálů v reálném čase (například podle zařízení, prohlížeče, místa, denní doby, remarketingového seznamu a dalších), aby zvýšila výkon ve všech aukcích reklam.

Vytvoření strategie cílové CPA

Cílovou CPA můžete vytvořit pro jednu kampaň (standardní strategie) i více kampaní (portfoliová strategie nabídek):

  • vytvoření spolu s novou kampaní,
  • vytvoření nebo změna strategie v nastavení kampaně,
  • vytvoření ze sdílené knihovny strategií nabídek.

Automatizovanou strategii nabídek lze použít v jedné kampani (standardní strategii) i ve více kampaních (portfoliová strategie nabídek).

Vysvětlení výkonu cílové CPA

Vysvětlení vám poskytnou informace o velkých změnách ve výkonu vašeho účtu Google Ads. Když v kampani ve Vyhledávací síti nebo v reklamní sestavě využívající cílovou CPA zaznamenáte ve výkonu podstatný výkyv, vysvětlení vám pomůžou rychle zjistit jeho příčinu.

Nastavení

Cílová CPA (cena za instalaci / cena za akci v aplikaci u kampaní na aplikace)

Jde o průměrnou částku, kterou chcete zaplatit za konverzi. Cílová CPA, kterou nastavíte, může mít vliv na počet získaných konverzí. Pokud například nastavíte cíl příliš nízko, můžete přijít o kliknutí, která by mohla vést ke konverzi, takže jich celkově získáte méně.

Pokud vaše kampaň obsahuje historické údaje o konverzích, doporučí služba Google Ads cílovou CPA. Doporučení se vypočítá na základě vaší skutečné CPA za posledních několik týdnů. Výpočet zohledňuje i návštěvnost na místech, kde se vaše reklamy zobrazují, takže se průměrné cíle mohou mírně lišit.

Abychom do výpočtu vaší doporučené cílové CPA zahrnuli konverze, jejichž dokončení může trvat déle než jeden den po interakci s reklamou, vyloučíme údaje z posledních dnů (z důvodu zpoždění konverze). Můžete se rozhodnout, zda tuto doporučenou cílovou CPA použijete, nebo si nastavíte vlastní.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které do sloupců zahrnete. Další informace o volbě Zahrnout do sloupce Konverze

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Průměrná cílová CPA

Průměrná cílová CPA je průměrná vážená cílová CPA s přihlédnutím k návštěvnosti, pro kterou se vaše strategie nabídek optimalizovala. Zahrnuje průměrnou hodnotu úprav nabídek podle zařízení, cílové CPA reklamních sestav a veškeré změny cílové CPA provedené v průběhu času. Z důvodu těchto proměnných se může vaše průměrná cílová CPA lišit od cílové CPA, kterou jste nastavili. Při vyhodnocování výkonu strategie nabídek je třeba srovnat vykázanou CPA s průměrnou cílovou CPA strategie, protože průměrná cílová CPA přesněji odráží cíl optimalizace v rámci chytrých nabídek.

Limity nabídek

U strategie Cílová CPA nedoporučujeme nastavovat limity nabídek, protože mohou službu Google Ads omezovat při automatické optimalizaci nabídek. Může to také zabránit službě Google Ads v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vaší cílové CPA. Pokud limity nabídek nastavíte, budou použity pouze v aukcích ve Vyhledávací síti. Limity nabídek jsou k dispozici jen pro portfoliové (nikoli pro standardní) strategie cílové CPA.

  • Maximální limit nabídky: nejvyšší nabídka CPC, kterou má Google Ads při používání cílové CPA nastavit.
  • Minimální limit nabídky: nejnižší nabídka CPC, kterou má Google Ads při používání cílové CPA nastavit. Algoritmus nabídek Google Ads přesto může nastavit max. CPC pod stanovenou minimální hranici. Obvykle k tomu dochází v rámci chytrého stanovování cen. To znamená, že limit, který tu uvedete, nepředstavuje absolutně nejnižší cenovou nabídku, kterou lze nastavit.

Úpravy nabídek podle zařízení

Úpravy nabídek podle zařízení pro cílovou CPA umožňují stanovit priority konverzí podle zařízení. Můžete nastavit úpravy pro počítač, tablet a mobil.

Na rozdíl od úprav nabídek pro manuální CPC se úpravami nabídek pro cílovou CPA mění hodnota cílové CPA, ne nabídky samotné. Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího výkonu, může být vhodné při přechodu na strategii nabídek Cílová CPA úplně odstranit úpravy nabídek pro manuální CPC.

Když je cílová CPA 200 Kč, nastavení úpravy nabídky pro mobily na +40 % zvýší na mobilních zařízeních cílovou CPA na 280 Kč. Pokud chcete zabránit, aby se vaše reklamy zobrazovaly na mobilních zařízeních, nastavte úpravu nabídky pro mobilní zařízení na −100 %.

Poznámka: Jiné úpravy nabídek než podle zařízení se ve Vyhledávací a Obsahové síti ignorují.

Platby za konverze (pouze Obsahová síť)

Při použití chytré obsahové kampaně s nabídkou cílové CPA můžete zvolit, že nechcete platit za kliknutí, ale za konverze. Při nastavování kampaně přejděte do části Nabídky, najděte část označenou „Platit za“ a z rozbalovací nabídky vyberte položku Konverze. Další informace o platbách za konverze

Kde se budou tyto metriky zobrazovat

Metrika průměrné cílové CPA umožňuje měřit cenu za akci, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Pokud toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v tomto období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová CPA nezobrazí.

Metriku průměrné cílové CPA najdete v tabulce výkonu v horní části stránky Kampaně. Můžete si tak porovnat skutečný a cílový výkon. Když budete přidávat nový sloupec, vyberte z kategorie Výkon metriku Prům. cílová CPA, Prům. cílová cena za instalaci nebo Prům. cílová cena za akci v aplikaci, popřípadě ji přidejte přímo do grafu výkonu.

Tuto metriku najdete i v přehledu strategie nabídek vedle položky Skutečná CPA, kde bude uvedena hodnota, které tato strategie dosáhla. Další informace o tom, jak najít přehled strategie nabídek

Průměrná cílová CPA je k dispozici jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit metriky průměrná cílová cena za instalaci a průměrná cílová cena za akci v aplikaci, zvolte libovolné období od 5. června 2020 (včetně). Toto nastavení lze použít jen v kampaních na aplikace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false