Nabídka cílové CPA

Poznámka: V roce 2021 pro nové strategie nabídek Maximalizovat konverze nebo Maximalizace hodnoty konverze začne zobrazovat pole volitelného cíle. V případě zadaného volitelného cíle budou chytré nabídky optimalizovat s ohledem na tyto cíle, stejně jako by to dělaly u strategie nabídek Cílová CPA a Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS). Strategie Maximalizovat konverze s nastavenou cílovou CPA se bude chovat jako dnešní strategie Cílová CPA a podobně se strategie Maximalizovat hodnotu konverze s nastavenou cílovou návratností investic do reklamy (ROAS) bude chovat jako dnešní strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).

Přečtěte si další informace o změnách uspořádání strategií chytrých nabídek.

Cílová CPA je strategie chytrých nabídek ve službě Google Ads, která nastavuje nabídky tak, aby vám pomohla získat co nejvíce konverzí při zachování určené cílové ceny za akci (CPA) nebo ještě levněji. Automaticky optimalizuje nabídky na základě pokročilého strojového učení a přizpůsobuje je speciálně pro každou aukci.

U kampaní na aplikace má cílová CPA stejnou hodnotu jako cílová cena za instalaci nebo cílová cena za akci v aplikaci, a to v závislosti na typu kampaně. Instalace a akce v aplikaci (interakce) jsou cílové akce uživatelů pro kampaně na instalaci aplikací a kampaně na interakce s aplikací.

Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie pro více kampaní. V tomto článku se dočtete, jak strategie nabídek Cílová CPA funguje a jaká nastavení nabízí.

Než začnete

Pokud zatím nevíte, který typ automatizované strategie nabídek je pro vás vhodný, přečtěte si článek o automatickém nabízení cen.

Před nastavením strategie nabídek Cílová CPA bude potřeba nastavit měření konverzí.

Také doporučujeme zkontrolovat nastavení rozpočtu a ověřit, zda vám nevadí utratit až dvojnásobek průměrného denního rozpočtu. Měsíční limit poplatků však překročen nebude.

Princip

Pokaždé, když se vaše reklama může zobrazit, na základě údajů z historie kampaně a vyhodnocení kontextových signálů v době aukce se pomocí strategie nabídek Cílová CPA automaticky určí nabídka, která je pro vaši reklamu optimální. Služba Google Ads nastavuje nabídky tak, aby bylo v rámci všech kampaní s touto strategii dosaženo průměrné CPA, která odpovídá vašemu cíli.

Některé konverze mohou stát více a některé méně než cílová CPA, celkově se ale služba Google Ads bude snažit dodržet cenu za konverzi na nastavené cílové CPA. Ke změnám CPA dochází proto, že skutečná CPA závisí na faktorech, které společnost Google nemůže ovlivnit. Jde například o změny na vašem webu nebo v reklamách či o nárůst konkurence v aukcích reklam. Váš skutečný konverzní poměr může být také nižší než odhadovaný.

Když například zvolíte cílovou CPA 200 Kč, bude služba Google Ads automaticky upravovat nabídky tak, abyste získali co nejvíce konverzí v průměru za 200 Kč. Tato strategie upravuje nabídky pomocí signálů v reálném čase (například podle zařízení, prohlížeče, místa, denní doby, remarketingového seznamu a dalších), aby zvýšila výkon ve všech aukcích reklam.

Nastavení

Cílová CPA (cena za instalaci / cena za akci v aplikaci u kampaní na aplikace)

Jde o průměrnou částku, kterou chcete zaplatit za konverzi. Cílová CPA, kterou nastavíte, může mít vliv na počet získaných konverzí. Pokud například nastavíte cíl příliš nízko, můžete přijít o kliknutí, která by mohla vést ke konverzi, takže jich celkově získáte méně.

Pokud vaše kampaň obsahuje historické údaje o konverzích, doporučí služba Google Ads cílovou CPA. Toto doporučení se vypočítá na základě vaší skutečné CPA za posledních několik týdnů. Výpočet zohledňuje i návštěvnost na místech, kde se zobrazují vaše reklamy, takže se průměrné cíle mohou mírně lišit. Pokud vytvoříte novou kampaň, Google Ads cílovou CPA doporučí na základě historických údajů o konverzích v účtu.

Abychom při výpočtu doporučené cílové CPA pro vás zohlednili konverze, které mohou k dokončení vyžadovat delší dobu než jeden den po interakci s reklamou, vyloučíme údaje z posledních dnů. Můžete se rozhodnout, zda tuto doporučenou cílovou CPA použijete, nebo nastavíte svou vlastní.

Tip: Vyberte, na jaké konverze se chcete cenovými nabídkami zaměřovat

Pomocí možnosti Zahrnout do sloupce Konverze lze určit, zda se mají jednotlivé konverzní akce započítávat do sloupců Konverze a Hodnota konverze v přehledech. Data z těchto sloupců se pak využívají ve strategiích, jako je Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo ECPC. Strategie nabídek se tedy bude optimalizovat pouze na základě konverzí, které do sloupců zahrnete. Další informace o volbě Zahrnout do sloupce Konverze

Konverze mezi zařízeními z videokampaní a kampaní v Obsahové síti, ve Vyhledávání a v Nákupech jsou zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Průměrná cílová CPA

Průměrná cílová CPA je průměrná vážená cílová CPA s přihlédnutím k návštěvnosti, pro kterou se vaše strategie nabídek optimalizovala. Zahrnuje průměrnou hodnotu úprav nabídek podle zařízení, cílové CPA reklamních sestav a veškeré změny cílové CPA provedené v průběhu času. Z důvodu těchto proměnných se může vaše průměrná cílová CPA lišit od cílové CPA, kterou jste nastavili.

Limity nabídek

U strategie Cílová CPA nedoporučujeme nastavovat limity nabídek, protože mohou službu Google Ads omezovat při automatické optimalizaci nabídek. Může to také zabránit službě Google Ads v úpravě nabídek na částku, která nejlépe odpovídá vaší cílové CPA. Pokud limity nabídek nastavíte, budou použity pouze v aukcích ve Vyhledávací síti. Limity nabídek jsou k dispozici jen pro portfoliovou (nikoli pro standardní) strategii nabídek Cílová CPA.

  • Maximální limit nabídky: Nejvyšší nabídka CPC, kterou může služba Google Ads nastavit pro klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně používající nabídku cílové CPA.
  • Minimální limit nabídky: Minimální nabídka CPC, kterou může služba Google Ads nastavit pro kampaně či reklamní sestavy využívající strategii Cílová CPA. Algoritmus nabídek Google Ads přesto může nastavit max. CPC pod stanovenou minimální hranici. Obvykle k tomu dochází v rámci chytrého stanovení cen. To znamená, že limit, který tu uvedete, nepředstavuje absolutně nejnižší cenovou nabídku, kterou lze nastavit.

Úpravy nabídek podle zařízení

Úpravy nabídek podle zařízení pro cílovou CPA umožňují stanovit priority konverzí podle zařízení. Můžete nastavit úpravy pro počítač, tablet a mobil.

Na rozdíl od úprav nabídek pro manuální CPC se úpravami nabídek pro cílovou CPA mění hodnota cílové CPA, ne nabídky samotné. Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu, může být vhodné při přechodu na strategii nabídek Cílová CPA úplně odstranit úpravy nabídek pro manuální CPC.

Když je cílová CPA 200 Kč, nastavení úpravy nabídky pro mobily na +40 % zvýší na mobilních zařízeních vaši cílovou CPA na 280 Kč. Pokud chcete zabránit, aby se vaše reklamy zobrazovaly na mobilních zařízeních, nastavte úpravu nabídky pro mobilní zařízení na −100 %.

Poznámka: Úpravy nabídek, které nejsou podle zařízení, jsou ve Vyhledávací a Obsahové síti ignorovány.

Platby za konverze

Při použití chytré obsahové kampaně s nabídkou cílové CPA můžete zvolit, že nechcete platit za kliknutí, ale za konverze. Při nastavování kampaně přejděte do části Nabídky, najděte část označenou „Platit za“ a z rozbalovací nabídky vyberte položku Konverze. Další informace o platbách za konverze

Kde se budou tyto metriky zobrazovat

Metrika průměrné cílové CPA umožňuje měřit cenu za akci, na kterou vaše strategie nabídek v určitých časových obdobích cílila. Pokud toto období změníte, uvidíte, jak se vaše strategie v tomto období skutečně optimalizovala. Pro časová období bez provozu se průměrná cílová CPA nezobrazí.

Metriku průměrné cílové CPA najdete v tabulce výkonu v horní části stránky Kampaně. Můžete si tak porovnat skutečný a cílový výkon. Když budete přidávat nový sloupec, vyberte z kategorie Výkon metriku Prům. cílová CPA, Prům. cílová cena za instalaci, nebo Prům. cílová cena za akci v aplikaci, popřípadě ji přidejte přímo do grafu výkonu.

Tuto metriku najdete i v přehledu strategie nabídek vedle položky Skutečná CPA, kde bude uvedena hodnota, které tato strategie dosáhla. Další informace o tom, jak najít přehled strategie nabídek

Průměrná cílová CPA je k dispozici jak pro standardní, tak pro portfoliovou strategii nabídek.

Poznámka: Pokud chcete zobrazit metriky průměrná cílová cena za instalaci a průměrná cílová cena za akci v aplikaci, zvolte libovolné období po 5. červnu 2020 (včetně). Toto nastavení lze použít jen v kampaních na aplikace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false