Strategia ustalania stawek portfolio: definicja

Jest to strategia automatycznego ustalania stawek z nastawieniem na cel, która grupuje wiele kampanii, grup reklam i słów kluczowych.

Strategie portfolio ustalania stawek automatycznie ustawiają stawki, które pomagają ci osiągnąć założone cele skuteczności. Obejmują one trzy strategie Inteligentnego określania stawek – docelowy CPA, docelowy ROAS i Ulepszony CPC – i inne strategie, takie jak maksymalizacja liczby kliknięć, Wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania oraz Docelowy udział w wygranych aukcjach.

  • Utworzona strategia portfolio jest przechowywana w Zasobach wspólnych, gdzie jest używana do śledzenia skuteczności oraz scentralizowanego zarządzania.
  • Strategię portfolio ustalania stawek można rozszerzać o nowe elementy na stronach Kampanie, Grupy reklam i Słowa kluczowe.
  • Strategie portfolio ustalania stawek wcześniej nazywały się „elastycznymi strategiami ustalania stawek”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem