Giới thiệu về các trạng thái của chiến lược giá thầu

Trạng thái chiến lược giá thầu của bạn thu hút sự chú ý đến trạng thái của chiến lược đặt giá thầu tự động tại một thời điểm bất kỳ. Khi kiểm tra hiệu quả hoạt động của chiến dịch, bạn nên xem xét trạng thái của các chiến lược đặt giá thầu tự động để đảm bảo các chiến dịch đó chạy bình thường và giúp bạn khắc phục mọi vấn đề nếu cần. Bài viết này giải thích ý nghĩa của từng trạng thái chiến lược giá thầu.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn hiện không sử dụng bất kỳ chiến lược đặt giá thầu tự động nào, hãy đọc bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động để xem có chiến lược nào phù hợp với bạn không. Nếu bạn chưa biết tìm trạng thái chiến lược đặt giá thầu của mình ở đâu, hãy tìm hiểu cách Tìm trạng thái chiến lược giá thầu.

Trạng thái chiến lược giá thầu

Không hoạt động

Chiến lược đặt giá thầu hiện không hoạt động. Dưới đây là một số lý do có thể khiến chiến lược đặt giá thầu không hoạt động:

 • Chiến dịch bị tạm dừng hoặc không có chiến dịch nào sử dụng chiến lược đặt giá thầu này.
 • Tất cả từ khóa hoặc quảng cáo đang sử dụng chiến lược này đều bị tạm dừng.
 • Bạn đã chi tiêu hết ngân sách trả trước.

Đang hoạt động

Chiến lược đặt giá thầu hiện đang hoạt động và đang đặt giá thầu để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Bạn không cần thiết phải thay đổi điều gì.

Đang tìm hiểu

Sau khi bạn thay đổi chiến lược giá thầu, hiệu quả hoạt động của chiến dịch có thể có những biến động nhỏ khi Google Ads tối ưu hóa giá thầu của bạn. Để cho thấy điều này, trạng thái 'Đang tìm hiểu' có thể xuất hiện. Bạn có thể di chuột qua trạng thái để xem lý do nào trong số 5 lý do sau đây khiến chiến lược giá thầu của bạn hiện có trạng thái "Đang tìm hiểu".

Chiến lược mới

Chiến lược đặt giá thầu được tạo hoặc kích hoạt lại gần đây. Google Ads hiện đang điều chỉnh để tối ưu hóa giá thầu của bạn.

Thay đổi tùy chọn cài đặt

Một tùy chọn cài đặt cho chiến lược đặt giá thầu này đã thay đổi. Google Ads hiện đang điều chỉnh để tối ưu hóa giá thầu của bạn.

Thay đổi tùy chọn cài đặt lượt chuyển đổi

Gần đây, bạn đã thiết lập hoặc cập nhật tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Thay đổi tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi

Gần đây, bạn đã thêm hoặc loại bỏ một hành động chuyển đổi liên quan đến một trong các chiến lược giá thầu của mình. Điều này đã thay đổi tùy chọn cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" hoặc đã thay đổi tùy chọn cài đặt "Tính" lượt chuyển đổi.

Thay đổi thành phần

Bạn đã thêm hoặc xóa chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa khỏi chiến lược đặt giá thầu. Google Ads hiện đang điều chỉnh để tối ưu hóa giá thầu của bạn.

Các bước tiếp theo

Tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn như bình thường, nhưng hãy lưu ý rằng các chỉ số chính có thể thay đổi trong thời gian này, vì vậy, bạn có thể không muốn đo lường hiệu quả hoạt động cho đến khi thời gian tìm hiểu kết thúc.

Bị giới hạn

Chiến lược giá thầu của bạn bị giới hạn bởi một trong 5 yếu tố sau đây. Bạn có thể di chuột qua trạng thái để xem yếu tố đang giới hạn chiến lược giá thầu của bạn.

Khoảng không quảng cáo

Chiến lược giá thầu của bạn bị giới hạn bởi lượng tìm kiếm có sẵn. Quảng cáo của bạn chỉ đủ điều kiện hiển thị cho một số ít lượt tìm kiếm.

Bước tiếp theo

Nếu chiến lược giá thầu của bạn bị giới hạn bởi khoảng không quảng cáo, bạn có thể mở rộng tùy chọn nhắm mục tiêu bằng cách thêm từ khóa có liên quan, Quảng cáo tìm kiếm động, từ khóa khớp mở rộng hoặc các hình thức nhắm mục tiêu khác.

Hạn mức giá thầu

Hạn mức giá thầu tối đa và/hoặc tối thiểu đang khiến giá thầu của bạn không được tối ưu hóa hoàn toàn.

Ví dụ: 95% chi tiêu bị giới hạn bởi giới hạn giá thầu tối đa của bạn. Điều này có nghĩa là chiến lược giá thầu của bạn lẽ ra đã có thể đặt mức giá thầu cao hơn, nhưng thực tế 95% chi tiêu không được đặt mức giá thầu cao hơn do hạn mức giá thầu tối đa.

Bước tiếp theo

Nếu chiến lược đặt giá thầu không hoạt động theo đúng ý bạn, bạn có thể cần tăng mức giới hạn giá thầu tối đa và/hoặc giảm mức giới hạn giá thầu tối thiểu.

Mức chi tiêu ưu tiên thấp

Bạn không thể đạt mức chi tiêu mục tiêu cho chiến lược đặt giá thầu này. Ngân sách được liên kết với chiến lược này có thể đã cạn bởi các chiến lược giá thầu hoặc giá thầu từ khóa thủ công khác.

Các bước tiếp theo

 • Tăng ngân sách được liên kết với chiến lược này hoặc giảm chi tiêu mục tiêu của bạn.
 • Bạn cũng có thể loại bỏ hoàn toàn mức chi tiêu mục tiêu của mình. Google Ads sẽ tự động điều chỉnh mức chi tiêu của bạn cho phù hợp với ngân sách còn lại.

Tìm hiểu cách Tránh đạt đến hạn mức ngân sách trung bình hàng ngày.

Ràng buộc ngân sách

Nhiều từ khóa đang sử dụng chiến lược này bị giới hạn bởi ngân sách. Do đó, Google Ads có khả năng sẽ không thể tăng giá thầu lên mức thích hợp để đạt được các mục tiêu của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tăng ngân sách được liên kết với chiến lược này.

Tìm hiểu cách Tránh đạt đến hạn mức ngân sách trung bình hàng ngày.

Điểm chất lượng thấp

Nhiều từ khóa được liên kết với chiến lược giá thầu này có Điểm chất lượng thấp. Do đó, quảng cáo có thể xuất hiện với tần suất không đủ để đạt được mục tiêu của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Loại bỏ từ khóa chất lượng thấp được liên kết với chiến lược này.

Sai cấu hình (Tối đa hóa chiến lược giá thầu bằng ngân sách chia sẻ)

Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa số lượt nhấp, Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi và chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi là các chiến lược đặt giá thầu tự động giúp tối đa hóa hiệu quả hoạt động của bạn (số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi) trong khi chi tiêu ngân sách trung bình hàng ngày. Nếu các chiến lược này dùng chung ngân sách với một chiến lược giá thầu khác thì trạng thái chiến lược giá thầu của bạn có thể hiển thị là sai cấu hình. Để ngăn chặn tình trạng này, tất cả các chiến dịch trong cùng một ngân sách chia sẻ nên sử dụng chung một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Dưới đây là danh sách những vị trí mà trạng thái sai cấu hình của bạn có thể hiển thị và những biện pháp bạn có thể thực hiện để khắc phục từng vấn đề.

Chiến lược giá thầu chuẩn (cấp chiến dịch) có cấu hình sai

Nếu chiến lược giá thầu chuẩn của bạn có trạng thái hiển thị là sai cấu hình thì điều này có nghĩa là chiến dịch đó dùng chung ngân sách với các chiến dịch không thuộc cùng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư. Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy xóa ngân sách chia sẻ khỏi chiến dịch hoặc thêm tất cả chiến dịch trong ngân sách chia sẻ đó vào một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu. Tìm hiểu cách Tìm báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.
 3. Nhấp vào nút Khắc phục vấn đề.
 4. Sau khi bạn nhấp vào nút Khắc phục vấn đề, hệ thống sẽ chuyển bạn đến bảng Chiến dịch và tự động lọc tất cả các chiến dịch trong ngân sách chia sẻ của bạn.
 5. Chọn tất cả các chiến dịch của bạn bằng cách chọn hộp ở đầu cột “Chiến dịch”.
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn mục “Thay đổi chiến lược giá thầu”.
 7. Từ trình đơn thả xuống, hãy thêm chiến dịch của bạn vào một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư duy nhất bằng cách chọn:
  • Tối đa hóa số lượt nhấp
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
 8. Nhấp vào mục Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư, sau đó chọn “Tạo chiến lược danh mục đầu tư mới”. Đặt tên và các tùy chọn dựa trên chiến lược mà bạn đã chọn.
 9. Nhấp vào Áp dụng.
Lưu ý: Có thể có nhiều ngân sách chia sẻ trong chiến lược giá thầu danh mục đầu tư, nhưng tất cả các chiến dịch dùng chung ngân sách chia sẻ đều cần sử dụng cùng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn xóa ngân sách chia sẻ khỏi chiến dịch. Tìm hiểu cách xóa ngân sách chia sẻ.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư bị định cấu hình sai

Nếu chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn có trạng thái hiển thị là sai cấu hình thì điều đó có nghĩa là chiến lược giá thầu của bạn dùng chung ngân sách với những chiến dịch sử dụng các chiến lược giá thầu khác. Bạn sẽ cần phải xóa các chiến dịch đó khỏi ngân sách chia sẻ của chiến dịch hoặc thêm các chiến dịch đó vào chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển đến báo cáo chiến lược giá thầu. Tìm hiểu cách Tìm báo cáo chiến lược giá thầu của bạn.
 3. Nhấp vào nút Khắc phục vấn đề.
 4. Sau khi bạn nhấp vào nút Khắc phục vấn đề, hệ thống sẽ chuyển bạn đến bảng Chiến dịch và tự động lọc tất cả các chiến dịch trong ngân sách chia sẻ.
 5. Chọn tất cả các chiến dịch của bạn bằng cách chọn hộp ở đầu cột “Chiến dịch”.
 6. Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó chọn mục “Thay đổi chiến lược giá thầu”.
 7. Từ trình đơn thả xuống, hãy thêm chiến dịch của bạn vào một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư duy nhất bằng cách chọn:
  • Tối đa hóa số lượt nhấp
  • Tối đa hóa lượt chuyển đổi
  • Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
 8. Nhấp vào mục Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư sau đó chọn mục “Sử dụng chiến lược danh mục đầu tư hiện tại”. Chọn chiến lược danh mục đầu tư ban đầu được đánh dấu là ‘Sai cấu hình’.
 9. Nhấp vào Áp dụng.
Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn xóa ngân sách chia sẻ khỏi chiến dịch. Tìm hiểu cách xóa ngân sách chia sẻ.

Bị định cấu hình sai (cài đặt chuyển đổi)

Chiến lược giá thầu tự động, dựa trên lượt chuyển đổi (như các chiến lược đặt giá thầu Chi phí mỗi hành động (CPA) mục tiêu, Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu, Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Chi phí nâng cao cho mỗi lượt nhấp (ECPC) với các chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm) sử dụng lịch sử chuyển đổi của bạn để tối ưu hóa giá thầu một cách chính xác trong từng phiên đấu giá. Tuy nhiên, nếu bạn không thiết lập hành động chuyển đổi phù hợp thì điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của giá thầu tự động của chiến lược, khiến số lượt chuyển đổi của bạn bị hạn chế.

Dưới đây là một vài lý do khiến cài đặt theo dõi chuyển đổi của bạn có thể đang giới hạn hiệu suất của chiến lược giá thầu và những việc bạn có thể làm để giải quyết từng vấn đề.

Thiếu theo dõi chuyển đổi

Chiến lược giá thầu của bạn nhắm mục tiêu các lượt chuyển đổi, tuy nhiên, bạn không có bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà chiến lược giá thầu có thể sử dụng.

Lưu ý: Nếu sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản và gặp sự cố này, bạn cần giải quyết sự cố trong tài khoản người quản lý Google Ads.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi nếu chưa làm như vậy.

Nếu bạn đã thiết lập tính theo dõi chuyển đổi thì hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt sau để đảm bảo có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cho các chiến lược giá thầu:

Xác minh rằng bạn đã bật hành động chuyển đổi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Tìm và chọn hành động chuyển đổi của bạn trong danh sách xuất hiện. Kiểm tra biểu tượng trạng thái.
  • Nếu hành động chuyển đổi của bạn được bật, trạng thái của hành động đó sẽ là một dấu chấm màu xanh lục.
  • Nếu đã bị xóa, hành động chuyển đổi của bạn sẽ có dấu X màu đỏ. Để bật hành động chuyển đổi này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Bật.

Xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong 'Chuyển đổi’”

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi của bạn và tìm cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.
  • Nếu "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" được đánh dấu là "Có" thì không cần thay đổi.
  • Nếu cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’” được đánh dấu là “Không” thì bạn cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt này thành “Có”.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.

Thiếu hành động chuyển đổi liên quan đến lượt cài đặt ứng dụng

Chiến lược giá thầu của bạn nhắm mục tiêu số lượt cài đặt ứng dụng, tuy nhiên, bạn không có bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà chiến lược giá thầu có thể sử dụng.

Lưu ý: Nếu sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản và gặp sự cố này, bạn cần giải quyết sự cố trong tài khoản người quản lý Google Ads.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thiết lập một hành động chuyển đổi cài đặt ứng dụng cho Android hoặc iOS nếu chưa thực hiện việc này.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động thì hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt sau để đảm bảo có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cho các chiến lược giá thầu:

Xác minh rằng bạn đã bật hành động chuyển đổi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Chọn hành động chuyển đổi của bạn và kiểm tra trạng thái của hành động đó.
  • Nếu hành động chuyển đổi của bạn được bật, trạng thái của hành động đó sẽ là một dấu chấm màu xanh lục.
  • Nếu đã bị xóa, hành động chuyển đổi của bạn sẽ có dấu X màu đỏ. Để bật hành động chuyển đổi này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Bật.

Xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong 'Chuyển đổi’”

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi của bạn và tìm cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.
  • Nếu "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" được đánh dấu là "Có" thì không cần thay đổi.
  • Nếu cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’” được đánh dấu là “Không” thì bạn cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt này thành “Có”.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.

Thiếu hành động chuyển đổi liên quan đến cuộc gọi điện thoại

Chiến lược giá thầu của bạn nhắm mục tiêu cuộc gọi điện thoại từ quảng cáo, tuy nhiên, bạn không có bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà chiến lược giá thầu có thể sử dụng.

Lưu ý: Nếu sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản và gặp sự cố này, bạn cần giải quyết sự cố trong tài khoản người quản lý Google Ads.

Các bước tiếp theo

Nếu chưa thiết lập, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi để Theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi để theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo thì hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt sau để đảm bảo có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cho các chiến lược giá thầu:

Xác minh rằng bạn đã bật hành động chuyển đổi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Chọn hành động chuyển đổi của bạn và kiểm tra trạng thái của hành động đó.
  • Nếu hành động chuyển đổi của bạn được bật, trạng thái của hành động đó sẽ là một dấu chấm màu xanh lục.
  • Nếu đã bị xóa, hành động chuyển đổi của bạn sẽ có dấu X màu đỏ. Để bật hành động chuyển đổi này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Bật.

Xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong 'Chuyển đổi’”

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi của bạn và tìm cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.
  • Nếu "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" được đánh dấu là "Có" thì không cần thay đổi.
  • Nếu cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’” được đánh dấu là “Không” thì bạn cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt này thành “Có”.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.

Thiếu hành động chuyển đổi trên trang web

Chiến lược giá thầu của bạn nhắm mục tiêu các lượt chuyển đổi trên trang web, tuy nhiên, bạn không có bất kỳ hành động chuyển đổi nào mà chiến lược giá thầu có thể sử dụng.

Lưu ý: Nếu sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản và gặp sự cố này, bạn cần giải quyết sự cố trong tài khoản người quản lý Google Ads.

Các bước tiếp theo

Bạn cần thiết lập tính năng chuyển đổi cho trang web của mình nếu chưa làm như vậy.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi cho trang web của mình thì hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt sau để đảm bảo có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi cho các chiến lược giá thầu:

Xác minh rằng bạn đã bật hành động chuyển đổi

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Chọn hành động chuyển đổi của bạn và kiểm tra trạng thái của hành động đó.
  • Nếu hành động chuyển đổi của bạn được bật, trạng thái của hành động đó sẽ là một dấu chấm màu xanh lục.
  • Nếu đã bị xóa, hành động chuyển đổi của bạn sẽ có dấu X màu đỏ. Để bật hành động chuyển đổi này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Bật.

Xác minh rằng bạn đã chọn tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong 'Chuyển đổi’”

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], sau đó nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi của bạn và tìm cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.
  • Nếu "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" được đánh dấu là "Có" thì không cần thay đổi.
  • Nếu cột “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’” được đánh dấu là “Không” thì bạn cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt này thành “Có”.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tùy chọn cài đặt “Bao gồm trong ‘Lượt chuyển đổi’”.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố