เกี่ยวกับสถานะกลยุทธ์การเสนอราคา

สถานะกลยุทธ์การเสนอราคาเป็นสิ่งที่บอกว่ากลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติของคุณทำงานอยู่หรือไม่ และกลยุทธ์อาจถูกจำกัดด้วยสาเหตุใด ขณะตรวจสอบสถิติแคมเปญ คุณควรตรวจทานสถานะของกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ทำงานตามต้องการ บทความนี้จะอธิบายความหมายของสถานะกลยุทธ์การเสนอราคาแต่ละอย่าง

ก่อนเริ่มต้น

หากคุณยังไม่เคยใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติ โปรดอ่านเกี่ยวกับการเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อดูว่ากลยุทธ์เหล่านี้เหมาะกับคุณหรือไม่ หากไม่ทราบว่าต้องดูสถานะของกลยุทธ์การเสนอราคาที่ใด โปรดดูวิธีดูสถานะกลยุทธ์การเสนอราคา

สถานะกลยุทธ์การเสนอราคา

ไม่ทำงาน

กลยุทธ์การเสนอราคาไม่ทำงาน ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลต่อไปนี้

 • กลยุทธ์นี้ไม่ได้แนบกับแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือคีย์เวิร์ด
 • คีย์เวิร์ดหรือโฆษณาทั้งหมดที่ใช้กลยุทธ์นี้ถูกหยุดชั่วคราว
 • ใช้งบประมาณที่ชำระล่วงหน้าหมดแล้ว

ใช้งานอยู่

กลยุทธ์การเสนอราคาทำงานอยู่และตั้งราคาเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

การเรียนรู้

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การเสนอราคาแล้ว Google Ads ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอ หากต้องการดูว่ากลยุทธ์การเสนอราคามีสถานะ "กำลังเรียนรู้" ด้วยเหตุผลใดใน 6 ข้อต่อไปนี้ ให้วางเมาส์เหนือลูกโป่งคำพูด (ลูกโป่งการไม่อนุมัติโฆษณา) ข้างสถานะของกลยุทธ์การเสนอราคา

กลยุทธ์ใหม่

เพิ่งมีการสร้างหรือเปิดใช้กลยุทธ์การเสนอราคานี้ขึ้นมาใหม่ Google Ads กำลังปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของกลยุทธ์การเสนอราคานี้ Google Ads กำลังปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอของคุณ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Conversion

คุณเพิ่งตั้งค่า หรืออัปเดตเครื่องมือวัด Conversion

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion

คุณเพิ่งเพิ่มหรือนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion เกี่ยวกับกลยุทธ์การเสนอราคาออก 1 รายการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า "การนับ" Conversion

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ

มีการเพิ่มหรือนำแคมเปญ กลุ่มโฆษณา หรือคีย์เวิร์ดออกจากกลยุทธ์การเสนอราคา Google Ads กำลังปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

 • รอให้ Google Ads เรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ของคุณ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากลยุทธ์การเสนอราคามักจะทำให้การเรียนรู้ใช้ระยะเวลานานขึ้นหรือทำให้ Google Ads ปรับราคาเสนอให้ตรงตามเป้าหมายของคุณอย่างถูกต้องไม่ได้
 • เมตริกที่สำคัญอาจมีการแปรผันในช่วงเวลานี้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรวัดประสิทธิภาพจนกว่าช่วงเวลาการเรียนรู้จะสิ้นสุดลง

ถูกจำกัด

กลยุทธ์การเสนอราคาถูกจำกัดโดยปัจจัย 1 ใน 5 ข้อต่อไปนี้ หากต้องการดูว่าปัจจัยใดที่จำกัดกลยุทธ์การเสนอราคา ให้วางเมาส์เหนือลูกโป่งคำพูด (ลูกโป่งการไม่อนุมัติโฆษณา) ข้างสถานะของกลยุทธ์การเสนอราคา

การจำกัดราคาเสนอ

คีย์เวิร์ดหลายคำมีราคาเสนอถึงที่กำหนดไว้สูงสุดและ/หรือต่ำสุด ทำให้ราคาเสนออาจไม่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ขั้นตอนถัดไป

หากกลยุทธ์การเสนอราคาของคุณมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่คุณต้องการ คุณอาจลองเพิ่มขีดจำกัดราคาเสนอสูงสุดและ/หรือลดขีดจำกัดราคาเสนอขั้นต่ำ

ข้อมูลไม่เพียงพอ

Google Ads ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอให้ดีขึ้นได้ด้วยข้อมูล Conversion เพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไป

 • ตรวจสอบว่าเครื่องมือวัด Conversion และการรายงานทำงานอย่างถูกต้อง ในกรณีที่นำเข้า Conversion ออฟไลน์ คุณต้องนำเข้า Conversion ล่าสุดเข้าสู่ Google Ads แล้ว
 • หากเครื่องมือวัด Conversion ทำงานอย่างถูกต้อง คุณจะเพิ่มจำนวน Conversion ได้โดยการเพิ่มการเข้าชมสู่เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์นี้

ดูวิธีเพิ่มการเข้าชมมายังเว็บไซต์ของคุณ

การใช้จ่ายความสำคัญต่ำ

ใช้จ่ายตามเป้าหมายที่กำหนดสำหรับกลยุทธ์การเสนอราคานี้ไม่ได้ งบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์นี้อาจถูกกลยุทธ์การเสนอราคาอื่นๆ หรือราคาเสนอคีย์เวิร์ดที่เสนอด้วยตนเองใช้ไปหมดแล้ว

ขั้นตอนถัดไป

 • เพิ่มงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์นี้หรือลดการใช้จ่ายเป้าหมายลง
 • หรือคุณจะนำการใช้จ่ายเป้าหมายออกไปทั้งรายการก็ได้ Google Ads จะปรับการใช้จ่ายของคุณโดยอัตโนมัติให้เหมาะกับงบประมาณที่เหลืออยู่

ดูวิธีหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณรายวันจนหมด

งบประมาณถูกจำกัด

คีย์เวิร์ดหลายๆ คำที่ใช้กลยุทธ์นี้ถูกจำกัดด้วยงบประมาณ จึงอาจทำให้ Google Ads เพิ่มราคาเสนอได้ไม่มากพอเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

 • เพิ่มงบประมาณที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์นี้
 • นอกจากนี้คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่ากลยุทธ์ให้อนุญาตการเพิ่มราคาเสนอเมื่องบประมาณมีจำกัดได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำวิธีการนี้ เนื่องจากอาจทำให้กลยุทธ์การเสนอราคามีประสิทธิภาพน้อยลง

ดูวิธีหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณรายวันจนหมด

คะแนนคุณภาพต่ำ

คำหลักหลายๆ คำที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การเสนอราคานี้มีคะแนนคุณภาพต่ำ จึงทำให้โฆษณาของคุณไม่ได้แสดงบ่อยพอที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

 • นำคีย์เวิร์ดคุณภาพต่ำที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์นี้ออก
 • นอกจากนี้คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่ากลยุทธ์ให้อนุญาตการเพิ่มราคาเสนอสำหรับคีย์เวิร์ดคุณภาพต่ำได้ แต่เราไม่แนะนำวิธีนี้ เนื่องจากการทำให้คำหลักคุณภาพต่ำมีอันดับสูงในการประมูลอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายมาก และคุณก็อาจยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่นเดิม

กำหนดค่าไม่ถูกต้อง (การตั้งค่า Conversion)

กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติที่อิงตาม Conversion เช่น ต้นทุนต่อการดำเนินการ (CPA) เป้าหมาย ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) เป้าหมาย เพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด หรือราคาต่อหนึ่งคลิกที่ปรับปรุงแล้ว (ECPC) ที่ใช้แคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและ Shopping จะใช้ประวัติ Conversion ของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอได้อย่างแม่นยำในทุกๆ การประมูล แต่หากคุณไม่ได้ตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติทำงานไม่ถูกต้องและจำกัด Conversion ที่ควรได้รับ

โปรดดูเหตุผลบางประการที่อาจทำให้การตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ของคุณจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของกลยุทธ์การเสนอราคา รวมทั้้งวิธีแก้ปัญหาแต่ละข้อดังต่อไปนี้

ไม่มีเครื่องมือวัด Conversion

กลยุทธ์การเสนอราคาของคุณกำหนดเป้าหมาย Conversion แต่คุณไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่กลยุทธ์การเสนอราคาจะใช้ได้

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีและพบปัญหานี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ขั้นตอนถัดไป

คุณต้องตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ก่อน หากยังไม่ได้ทำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion แล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูล Conversion ของคุณใช้กับกลยุทธ์การเสนอราคาได้

ยืนยันว่าได้เปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด" 
 3. หาการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในรายการที่ปรากฏและเลือกการกระทำนั้น จากนั้นตรวจสอบไอคอนสถานะ
  • หากการกระทำที่ถือเป็น Conversion เปิดใช้งานแล้ว คุณจะเห็นเป็นจุดสีเขียว
  • หากมีการนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion ออกไปแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมาย X สีแดง ให้คลิกแก้ไข และเลือกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้การกระทำดังกล่าว 

ยืนยันว่าได้เลือกการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’” แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด" 
 3. คลิกชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion และหาคอลัมน์ “รวมใน ‘Conversion’”
  • หากเลือก "ใช่" สำหรับ "รวมใน Conversion" แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรอีก
  • หากเลือก "ไม่" สำหรับ "รวมใน Conversion" อยู่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ใช่"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’”

ไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของการติดตั้งแอป

กลยุทธ์การเสนอราคาของคุณกำหนดเป้าหมายการติดตั้งแอป แต่คุณไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่กลยุทธ์การเสนอราคาจะใช้ได้

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีและพบปัญหานี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ขั้นตอนถัดไป

คุณต้องตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion สำหรับการติดตั้งแอปใน Android หรือ iOS หากยังไม่ได้ทำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูล Conversion ของคุณใช้กับกลยุทธ์การเสนอราคาได้

ยืนยันว่าได้เปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion และตรวจสอบสถานะ
  • หากการกระทำที่ถือเป็น Conversion เปิดใช้งานแล้ว คุณจะเห็นเป็นจุดสีเขียว
  • หากมีการนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion ออกไปแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมาย X สีแดง ให้คลิกแก้ไข และเลือกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้การกระทำดังกล่าว

ยืนยันว่าได้เลือกการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’” แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. คลิกชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion และหาคอลัมน์ “รวมใน ‘Conversion’”
  • หากเลือก "ใช่" สำหรับ "รวมใน Conversion" แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรอีก
  • หากเลือก "ไม่" สำหรับ "รวมใน Conversion" อยู่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ใช่"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’”

ไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion การโทร

กลยุทธ์การเสนอราคาของคุณกำหนดเป้าหมายการโทรจากโฆษณา แต่คุณไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่กลยุทธ์การเสนอราคาจะใช้ได้

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีและพบปัญหานี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ขั้นตอนถัดไป

คุณจะต้องตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ให้ติดตามการโทรจากโฆษณา หากยังไม่ได้ทำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ให้ติดตามการโทรจากโฆษณาแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูล Conversion ของคุณใช้กับกลยุทธ์การเสนอราคาได้

ยืนยันว่าได้เปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion และตรวจสอบสถานะ
  • หากการกระทำที่ถือเป็น Conversion เปิดใช้งานแล้ว คุณจะเห็นเป็นจุดสีเขียว
  • หากมีการนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion ออกไปแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมาย X สีแดง ให้คลิกแก้ไข และเลือกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้การกระทำดังกล่าว

ยืนยันว่าได้เลือกการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’” แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. คลิกชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion และหาคอลัมน์ “รวมใน ‘Conversion’”
  • หากเลือก "ใช่" สำหรับ "รวมใน Conversion" แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรอีก
  • หากเลือก "ไม่" สำหรับ "รวมใน Conversion" อยู่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ใช่"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’”

ไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของเว็บไซต์

กลยุทธ์การเสนอราคาของคุณกำหนดเป้าหมาย Conversion ในเว็บไซต์ แต่คุณไม่มีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่กลยุทธ์การเสนอราคาจะใช้ได้

หมายเหตุ: หากคุณใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีและพบปัญหานี้ คุณจะต้องแก้ไขปัญหาในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads

ขั้นตอนถัดไป

คุณต้องตั้งค่า Conversion สำหรับเว็บไซต์ของคุณ หากยังไม่ได้ทำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์แล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อให้ข้อมูล Conversion ของคุณใช้กับกลยุทธ์การเสนอราคาได้

ยืนยันว่าได้เปิดใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion และตรวจสอบสถานะ
  • หากการกระทำที่ถือเป็น Conversion เปิดใช้งานแล้ว คุณจะเห็นเป็นจุดสีเขียว
  • หากมีการนำการกระทำที่ถือเป็น Conversion ออกไปแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมาย X สีแดง ให้คลิกแก้ไข และเลือกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้การกระทำดังกล่าว

ยืนยันว่าได้เลือกการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’” แล้ว

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี แล้วคลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 3. คลิกชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion และหาคอลัมน์ “รวมใน ‘Conversion’”
  • หากเลือก "ใช่" สำหรับ "รวมใน Conversion" แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรอีก
  • หากเลือก "ไม่" สำหรับ "รวมใน Conversion" อยู่ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ใช่"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า “รวมใน ‘Conversion’”

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว