Stavy stratégie ponúk

Stav stratégie ponúk upozorňuje na stav vašej stratégie automatických ponúk v ľubovoľnom danom čase. Keď kontrolujete výkonnosť kampane, je praktické skontrolovať stav stratégií automatických ponúk a uistiť sa, že fungujú podľa plánu. Môže to tiež pomôcť vyriešiť prípadné problémy. V tomto článku vám vysvetlíme, čo jednotlivé stavy stratégie ponúk znamenajú.

Skôr než začnete

Ak nepoužívate žiadne stratégie automatických ponúk, prečítajte si o automatických ponukách a zistite tak, či vám niektorá z nich vyhovuje. Ak neviete, kde nájdete stav stratégie ponúk, zistite, ako vyhľadať stav stratégie ponúk.

Stavy stratégie ponúk

Neaktívne

Stratégia ponúk nie je aktívna. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo môže byť stratégia ponúk neaktívna:

 • Kampane sú pozastavené alebo k tejto stratégii ponúk nie sú priradené žiadne kampane.
 • Všetky kľúčové slová alebo reklamy používajúce túto stratégiu sú pozastavené.
 • Predplatený rozpočet bol minutý.

Aktívne

Stratégia ponúk je aktívna a nastavuje ponuky tak, aby bola optimalizovaná výkonnosť. Nie je potrebné vykonávať žiadne zmeny.

Optimalizácia

Po vykonaní zmeny v stratégii ponúk môže dochádzať k miernym výkyvom výkonnosti, kým Google Ads optimalizuje vaše ponuky. Vtedy sa môže zobrazovať stav Optimalizácia. Ak chcete zobraziť, pre ktorú z nasledujúcich štyroch príčin je vaša stratégia ponúk momentálne v stave optimalizácie, umiestnite kurzor myši na stav.
 • Nová stratégia: Stratégia ponúk bola nedávno vytvorená alebo znova aktivovaná. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.
 • Zmena nastavenia: Nastavenie stratégie ponúk bolo zmenené. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.
 • Zmena nastavenia konverznej akcie: Nedávno ste pridali alebo odstránili konverznú akciu týkajúcu sa niektorej z vašich stratégií ponúk, zmenili ste nastavenie Zahrnúť do stĺpca Konverzie alebo nastavenie počítania konverzií.
 • Zmena kompozície: Do stratégie ponúk boli pridané alebo z nej boli odstránené kampane, reklamné skupiny či kľúčové slová. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Ďalší krok

Pokračujte v používaní svojho účtu zvyčajným spôsobom, ale nezabúdajte na to, že kľúčové metriky sa počas tohto obdobia môžu meniť, a preto by ste do skončenia obdobia optimalizácie nemali posudzovať výkonnosť.

Obmedzené

Vaša stratégia ponúk je obmedzená jedným z nasledujúcich troch faktorov. Umiestnením kurzora myši na stav v stĺpci Stav zobrazíte, ktorý faktor obmedzuje vašu stratégiu ponúk.

Inventár

Vaše stratégie ponúk sú obmedzené dostupným objemom vyhľadávania. Vaše reklamy sa môžu zobrazovať iba pri obmedzenom počte vyhľadávaní.

Ďalší krok

Ak je vaša stratégia ponúk obmedzená inventárom, môžete rozšíriť zacielenie pridaním relevantných kľúčových slov, dynamických reklám vo vyhľadávaní, kľúčových slov priradených voľnou zhodou alebo iných foriem zacielenia.

Limity ponúk

Limit maximálnej alebo minimálnej ponuky zabraňuje úplnej optimalizácii vašich ponúk.
Príklad: Limit maximálnej ponuky obmedzuje 95 % výdavkov. To znamená, že vaša stratégia ponúk by pre 95 % výdavkov nastavila vyššiu ponuku, ale zabránil jej v tom limit maximálnej ponuky.

Ďalší krok

Ak stratégia ponúk nedosahuje výkonnosť podľa vašich predstáv, je vhodné zvýšiť limit maximálnej ponuky alebo znížiť minimálnu ponuku.

Obmedzený rozpočet

Mnohé z kľúčových slov s touto stratégiou sú obmedzené rozpočtom. Google Ads preto možno nebude môcť dostatočne zvýšiť ponuky tak, aby boli splnené vaše ciele.

Ďalší krok

Zvýšte rozpočty priradené k tejto stratégii. Zistite, ako môžete optimalizovať priemerný denný rozpočet.

Nesprávne nakonfigurované (maximalizácia výkonnosti stratégie ponúk so zdieľaným rozpočtom)

Maximalizácia kliknutí, maximalizácia konverziímaximalizácia hodnoty konverzií sú stratégie automatických ponúk, ktoré pomáhajú dosahovať maximálnu výkonnosť (kliknutia, konverzie a hodnotu konverzie) pri čerpaní priemerného denného rozpočtu. Ak tieto stratégie zdieľajú rozpočet s inou stratégiou ponúk, vaša stratégia ponúk sa môže zobrazovať so stavom Nesprávne nakonfigurované. Ak tomu chcete zabrániť, všetky kampane v tom istom zdieľanom rozpočte by mali používať rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk. Nižšie je uvedený zoznam prípadov, kedy sa môže zobraziť stav Nesprávne nakonfigurované, a možnosti, ktoré máte k dispozícii na odstránenie problému.

Štandardná stratégia ponúk (na úrovni kampane) je nesprávne nakonfigurovaná

Ak sa vaša štandardná stratégia ponúk zobrazuje ako nesprávne nakonfigurovaná, znamená to, že kampaň zdieľa rozpočet s kampaňami, ktoré nepoužívajú rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk. Tento problém vyriešite tak, že odstránite zdieľaný rozpočet z kampane alebo pridáte všetky kampane v zdieľanom rozpočte do jednej portfóliovej stratégie ponúk.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite k prehľadu stratégie ponúk. Zistite, ako nájsť prehľady stratégií ponúk.
 3. Kliknite na Opraviť.
 4. Prejdete tak do tabuľky kampaní, v ktorej budú automaticky vyfiltrované všetky kampane vo vašom zdieľanom rozpočte.
 5. Začiarknutím políčka v hornej časti stĺpca Kampaň vyberte všetky kampane.
 6. Kliknite na Upraviť a potom vyberte Zmeniť stratégiu ponúk.
 7. V rozbaľovacej ponuke pridajte kampane do jednej portfóliovej stratégie ponúk tak, že vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
  • Maximalizácia kliknutí
  • Maximalizácia konverzií
  • Maximalizácia hodnoty konverzií
 8. Kliknite na Použiť portfóliovú stratégiu a potom vyberte Vytvoriť novú portfóliovú stratégiu. Nastavte jej názov a možnosti podľa stratégie, ktorú ste vybrali.
 9. Kliknite na Použiť.
Poznámka: V portfóliovej stratégii ponúk môže byť viac zdieľaných rozpočtov, ale všetky kampane s tým istým zdieľaným rozpočtom musia používať rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk. Môžete tiež odstrániť zdieľaný rozpočet z kampane. Zistite, ako odstrániť zdieľaný rozpočet.

Portfóliová stratégia ponúk je nesprávne nakonfigurovaná

Ak sa vaša portfóliová stratégia ponúk zobrazuje ako nesprávne nakonfigurovaná, znamená to, že vaša stratégia ponúk zdieľa rozpočty s kampaňami používajúcimi iné stratégie ponúk. Tieto kampane je potrebné odstrániť z ich zdieľaných rozpočtov alebo pridať do portfóliovej stratégie ponúk.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite k prehľadu stratégie ponúk. Zistite, ako nájsť prehľady stratégií ponúk.
 3. Kliknite na Opraviť.
 4. Prejdete tak do tabuľky kampaní, v ktorej budú automaticky vyfiltrované všetky kampane v zdieľanom rozpočte.
 5. Začiarknutím políčka v hornej časti stĺpca Kampaň vyberte všetky kampane.
 6. Kliknite na Upraviť a potom vyberte Zmeniť stratégiu ponúk.
 7. V rozbaľovacej ponuke pridajte kampane do jednej portfóliovej stratégie ponúk tak, že vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
  • Maximalizácia kliknutí
  • Maximalizácia konverzií
  • Maximalizácia hodnoty konverzií
 8. Kliknite na Použiť portfóliovú stratégiu a potom vyberte Použiť existujúcu portfóliovú stratégiu. Vyberte pôvodnú portfóliovú stratégiu, ktorá bola označená ako Nesprávne nakonfigurované.
 9. Kliknite na Použiť.
Poznámka: Môžete tiež odstrániť zdieľaný rozpočet z kampane. Zistite, ako odstrániť zdieľaný rozpočet.

Nesprávne nakonfigurované (nastavenie konverzie)

Stratégie automatických ponúk založené na konverziách (cieľová cena za akciu (CZA), cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) alebo maximalizácia konverzií) používajú vašu históriu konverzií, aby presne optimalizovali ponuky pri každej aukcii. Ak však nemáte nastavené správne konverzné akcie, môže to ovplyvniť presnosť automatických ponúk vašej stratégie a tým obmedziť vaše konverzie.

Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo môžu vaše nastavenia sledovania konverzií obmedzovať výkonnosť stratégií ponúk, a tiež postup riešenia jednotlivých problémov.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a máte niektorý z týchto problémov, bude potrebné ich vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Chýbajú konverzné akcie z inštalácie aplikácie

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na inštalácie aplikácie, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Ďalší postup

Ak ste tak ešte neurobili, musíte nastaviť konverznú akciu typu inštalácia aplikácie pre Android alebo iOS. Ak už máte nastavené sledovanie konverzií mobilnej aplikácie, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne zmeny.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajú konverzné akcie z telefonického hovoru

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na telefonické hovory z reklám, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Ďalší postup

Ak ste to ešte neurobili, musíte nastaviť sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám. Ak už máte nastavené sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na Upraviť a vyberte Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne zmeny.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajú konverzné akcie z webu

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na konverzie z webu, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Ďalší postup

Ak ste to ešte neurobili, musíte pre svoj web nastaviť sledovanie konverzií. Ak už máte pre svoj web nastavené sledovanie konverzií, skontrolujte nasledujúce nastavenia a ubezpečte sa, že údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na Upraviť a vyberte Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne zmeny.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false