Stavy stratégie ponúk

Stav stratégie ponúk upozorňuje na stav vašej stratégie automatických ponúk v ľubovoľnom danom čase. Keď kontrolujete výkonnosť kampane, je praktické skontrolovať stav stratégií automatických ponúk a uistiť sa, že fungujú podľa plánu. Môže to tiež pomôcť vyriešiť prípadné problémy. V tomto článku vám vysvetlíme, čo jednotlivé stavy stratégie ponúk znamenajú.

Skôr než začnete

Ak nepoužívate žiadne stratégie automatických ponúk, prečítajte si o automatických ponukách a zistite tak, či vám niektorá z nich vyhovuje. Ak neviete, kde nájdete stav stratégie ponúk, zistite, ako vyhľadať stav stratégie ponúk.

Stavy stratégie ponúk

Neaktívne

Stratégia ponúk nie je aktívna. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo môže byť stratégia ponúk neaktívna:

 • Kampane sú pozastavené alebo k tejto stratégii ponúk nie sú priradené žiadne kampane.
 • Všetky kľúčové slová alebo reklamy používajúce túto stratégiu sú pozastavené.
 • Predplatený rozpočet bol minutý.

Aktívne

Stratégia ponúk je aktívna a nastavuje ponuky tak, aby bola optimalizovaná výkonnosť. Nie je potrebné vykonávať žiadne zmeny.

Optimalizácia

Po vykonaní zmeny v stratégii ponúk môže dochádzať k miernym výkyvom výkonnosti, kým Google Ads optimalizuje vaše ponuky. Môže na to upozorňovať zobrazovanie stavu Optimalizácia. Ak chcete zistiť, pre ktorú z nasledujúcich piatich príčin je vaša stratégia ponúk momentálne v stave optimalizácie, umiestnite kurzor myši na stav.

Nová stratégia

Stratégia ponúk bola nedávno vytvorená alebo znova aktivovaná. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Zmena nastavenia

Nastavenie pre stratégiu ponúk bolo zmenené. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Zmena nastavenia konverzie

Nedávno ste nastavili alebo aktualizovali sledovanie konverzií.

Zmena nastavenia konverznej akcie

Nedávno ste pridali alebo odstránili konverznú akciu týkajúcu sa niektorej z vašich stratégií ponúk, prípadne zmenili nastavenie zahrnutia do stĺpca Konverzie alebo nastavenie počítania konverzií.

Zmena kompozície

V rámci stratégie ponúk boli pridané alebo odstránené kampane, reklamné skupiny či kľúčové slová. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Ďalší postup

Pokračujte v používaní svojho účtu zvyčajným spôsobom, ale nezabúdajte na to, že kľúčové metriky sa počas tohto obdobia môžu meniť, a preto by ste do skončenia obdobia optimalizácie nemali posudzovať výkonnosť.

Obmedzené

Vaša stratégia ponúk je obmedzená jedným z nasledujúcich piatich faktorov. Ak chcete zistiť, ktorý faktor obmedzuje vašu stratégiu ponúk, umiestnite kurzor myši na stav.

Inventár

Vaše stratégie ponúk sú obmedzené dostupným objemom vyhľadávania. Vaše reklamy sa môžu zobrazovať iba pri obmedzenom počte vyhľadávaní.

Ďalší postup

Ak je vaša stratégia ponúk obmedzená inventárom, môžete rozšíriť zacielenie pridaním relevantných kľúčových slov, dynamických reklám vo vyhľadávaní, kľúčových slov priradených voľnou zhodou alebo iných foriem zacielenia.

Limity ponúk

Limit maximálnej alebo minimálnej ponuky zabraňuje úplnej optimalizácii vašich ponúk.

Príklad: Limit maximálnej ponuky obmedzuje 95 % výdavkov. To znamená, že vaša stratégia ponúk by pre 95 % výdavkov nastavila vyššiu ponuku, ale zabránil jej v tom limit maximálnej ponuky.

Ďalší postup

Ak stratégia ponúk nedosahuje výkonnosť podľa vašich predstáv, môžete zvýšiť limit maximálnej ponuky alebo znížiť minimálnu ponuku.

Nízke prioritné výdavky

Cieľové výdavky pre túto stratégiu ponúk sa nedajú dosiahnuť. Rozpočty spojené s touto stratégiou môžu byť vyčerpané inými stratégiami ponúk alebo manuálnymi ponukami pre kľúčové slová.

Ďalší postup

 • Zvýšte rozpočty spojené s touto stratégiou alebo znížte cieľové výdavky.
 • Cieľové výdavky môžete úplne odstrániť. Google Ads automaticky upraví vaše výdavky tak, aby sa mohol využiť váš zostávajúci rozpočet.

Zistite, ako sa vyhnúť vyčerpaniu priemerného denného rozpočtu.

Rozpočet je obmedzený

Mnohé z kľúčových slov s touto stratégiou sú obmedzené rozpočtom. Google Ads preto možno nebude môcť dostatočne zvýšiť ponuky tak, aby boli splnené vaše ciele.

Ďalší postup

 • Zvýšte rozpočty priradené k tejto stratégii.

Zistite, ako sa vyhnúť vyčerpaniu priemerného denného rozpočtu.

Nízke skóre kvality

Mnohé z kľúčových slov priradených k tejto stratégii ponúk majú nízke skóre kvality. Vaše reklamy sa preto nemusia zobrazovať dostatočne často na to, aby boli splnené vaše ciele.

Ďalší postup

 • Odstráňte kľúčové slová s nízkou kvalitou, ktoré sú priradené k tejto stratégii.

Nesprávne nakonfigurované (maximalizácia výkonnosti stratégie ponúk so zdieľaným rozpočtom)

Maximalizácia kliknutí, maximalizácia konverziímaximalizácia hodnoty konverzií sú stratégie automatických ponúk, ktoré pomáhajú dosahovať maximálnu výkonnosť (kliknutia, konverzie a hodnotu konverzií) pri čerpaní priemerného denného rozpočtu. Ak tieto stratégie zdieľajú rozpočet s inou stratégiou ponúk, vaša stratégia ponúk sa môže zobrazovať so stavom Nesprávne nakonfigurované. Ak tomu chcete zabrániť, všetky kampane v tom istom zdieľanom rozpočte by mali používať rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk. Nižšie je uvedený zoznam prípadov, kedy sa môže zobraziť stav Nesprávne nakonfigurované, a možnosti, ktoré máte k dispozícii na odstránenie problému.

Štandardná stratégia ponúk (na úrovni kampane) je nesprávne nakonfigurovaná

Ak sa vaša štandardná stratégia ponúk zobrazuje ako nesprávne nakonfigurovaná, znamená to, že kampaň zdieľa rozpočet s kampaňami, ktoré nepoužívajú rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk. Tento problém vyriešite tak, že odstránite zdieľaný rozpočet z kampane alebo pridáte všetky kampane v zdieľanom rozpočte do jednej portfóliovej stratégie ponúk.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite k prehľadu stratégie ponúk. Zistite, ako nájsť prehľady stratégií ponúk.
 3. Kliknite na Opraviť.
 4. Prejdete tak do tabuľky kampaní, v ktorej budú automaticky vyfiltrované všetky kampane vo vašom zdieľanom rozpočte.
 5. Začiarknutím políčka v hornej časti stĺpca Kampaň vyberte všetky kampane.
 6. Kliknite na Upraviť a potom vyberte Zmeniť stratégiu ponúk.
 7. V rozbaľovacom zozname pridajte kampane do jednej portfóliovej stratégie ponúk tak, že vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
  • Maximalizácia kliknutí
  • Maximalizácia konverzií
  • Maximalizácia hodnoty konverzií
 8. Kliknite na Použiť portfóliovú stratégiu a potom vyberte Vytvoriť novú portfóliovú stratégiu. Nastavte jej názov a možnosti podľa stratégie, ktorú ste vybrali.
 9. Kliknite na Použiť.
Poznámka: V portfóliovej stratégii ponúk môže byť viac zdieľaných rozpočtov, ale všetky kampane s tým istým zdieľaným rozpočtom musia používať rovnakú portfóliovú stratégiu ponúk.

Poznámka: Môžete tiež odstrániť zdieľaný rozpočet z kampane. Zistite, ako odstrániť zdieľaný rozpočet.

Portfóliová stratégia ponúk je nesprávne nakonfigurovaná

Ak sa vaša portfóliová stratégia ponúk zobrazuje ako nesprávne nakonfigurovaná, znamená to, že vaša stratégia ponúk zdieľa rozpočty s kampaňami používajúcimi iné stratégie ponúk. Tieto kampane je potrebné odstrániť z ich zdieľaných rozpočtov alebo pridať do portfóliovej stratégie ponúk.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite k prehľadu stratégie ponúk. Zistite, ako nájsť prehľady stratégií ponúk.
 3. Kliknite na Opraviť.
 4. Prejdete tak do tabuľky kampaní, v ktorej budú automaticky vyfiltrované všetky kampane v zdieľanom rozpočte.
 5. Začiarknutím políčka v hornej časti stĺpca Kampaň vyberte všetky kampane.
 6. Kliknite na Upraviť a potom vyberte Zmeniť stratégiu ponúk.
 7. V rozbaľovacom zozname pridajte kampane do jednej portfóliovej stratégie ponúk tak, že vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
  • Maximalizácia kliknutí
  • Maximalizácia konverzií
  • Maximalizácia hodnoty konverzií
 8. Kliknite na Použiť portfóliovú stratégiu a potom vyberte Použiť existujúcu portfóliovú stratégiu. Vyberte pôvodnú portfóliovú stratégiu, ktorá bola označená ako Nesprávne nakonfigurované.
 9. Kliknite na Použiť.
Poznámka: Môžete tiež odstrániť zdieľaný rozpočet z kampane. Zistite, ako odstrániť zdieľaný rozpočet.

Nesprávne nakonfigurované (nastavenie konverzie)

Stratégie automatických ponúk založené na konverziách (cieľová cena za akciu (CZA), cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), maximalizácia konverzií alebo vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) s kampaňami vo Vyhľadávacej sieti a nákupnými kampaňami) používajú vašu históriu konverzií, aby presne optimalizovali ponuky pri každej aukcii. Ak však nemáte nastavené správne konverzné akcie, môže to ovplyvniť presnosť automatických ponúk vašej stratégie a tým obmedziť vaše konverzie.

Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo môže vaše nastavenie sledovania konverzií obmedzovať výkonnosť stratégií ponúk, a tiež postup riešenia jednotlivých problémov.

Chýba sledovanie konverzií

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na konverzie, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalší postup

Ak ste tak ešte neurobili, musíte nastaviť sledovanie konverzií.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. V zobrazenom zozname vyhľadajte a vyberte konverznú akciu. Skontrolujte ikonu stavu.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajúce konverzné akcie z inštalácie aplikácie

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na inštalácie aplikácie, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalší postup

Ak ste tak ešte neurobili, musíte nastaviť konverznú akciu typu inštalácia aplikácie pre Android alebo iOS.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií z mobilnej aplikácie, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajú konverzné akcie z telefonického hovoru

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na telefonické hovory z reklám, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúka použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalší postup

Ak ste to ešte neurobili, musíte nastaviť sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajúce konverzné akcie z webu

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na konverzie z webu, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalší postup

Ak ste to ešte neurobili, musíte nastaviť konverzie z webu.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií z webu, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory