Stavy stratégie ponúk

Stav stratégie ponúk vás informuje, či sú stratégie automatických ponúk aktívne a prečo môžu byť obmedzené. Keď kontrolujete štatistiky kampane, je praktické skontrolovať stav stratégií automatických ponúk a uistiť sa, že fungujú podľa plánu. Môže vám to tiež pomôcť vyriešiť prípadné problémy. V tomto článku vám vysvetlíme, čo jednotlivé stavy stratégie ponúk znamenajú.

Skôr než začnete

Ak nepoužívate žiadne stratégie automatických ponúk, prečítajte si o automatických ponukách a zistite tak, či vám niektorá z nich vyhovuje. Ak neviete, kde nájdete stav stratégie ponúk, zistite, ako vyhľadať stav stratégie ponúk.

Stavy stratégie ponúk

Neaktívne

Stratégia ponúk nie je aktívna. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo môže byť stratégia ponúk neaktívna:

 • K tejto stratégii nie sú priradené žiadne kampane, reklamné skupiny alebo kľúčové slová.
 • Všetky kľúčové slová alebo reklamy používajúce túto stratégiu sú pozastavené.
 • Predplatený rozpočet bol minutý.

Aktívne

Stratégia ponúk je aktívna a nastavuje ponuky tak, aby bola optimalizovaná výkonnosť. Nie je potrebné vykonávať žiadne zmeny.

Optimalizácia

Po vykonaní zmeny v stratégii ponúk môže službe Google Ads určitý čas trvať, kým zhromaždí údaje o výkonnosti potrebné na optimalizáciu ponúk. Ak chcete zistiť, pre ktorú z nasledujúcich šiestich príčin je vaša stratégia ponúk momentálne v stave optimalizácie, umiestnite kurzor myši na rečovú bublinu (Bublina zamietnutia reklamy) vedľa stavu stratégie ponúk.

Nová stratégia

Stratégia ponúk bola nedávno vytvorená alebo znova aktivovaná. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Zmena nastavenia

Nastavenie pre stratégiu ponúk bolo zmenené. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Zmena nastavenia konverzie

Nedávno ste nastavili alebo aktualizovali sledovanie konverzií.

Zmena nastavenia konverznej akcie

Nedávno ste pridali alebo odstránili konverznú akciu týkajúcu sa niektorej z vašich stratégií ponúk, prípadne zmenili nastavenie zahrnutia do stĺpca Konverzie alebo nastavenie počítania konverzií.

Zmena kompozície

V rámci stratégie ponúk boli pridané alebo odstránené kampane, reklamné skupiny či kľúčové slová. Google Ads sa teraz prispôsobuje s cieľom optimalizovať vaše ponuky.

Ďalšie kroky

 • Počkajte, kým sa Google Ads optimalizuje na novú stratégiu. Zmena nastavení stratégie ponúk môže často predĺžiť obdobie optimalizácie alebo zabrániť službe Google Ads v presnej úprave ponúk tak, aby vyhovovali vašim cieľom.
 • Počas tohto obdobia sa môžu meniť aj kľúčové metriky, preto by ste do skončenia obdobia optimalizácie nemali posudzovať výkonnosť.

Obmedzené

Vaša stratégia ponúk je obmedzená jedným z nasledujúcich piatich faktorov. Ak chcete zistiť, ktorý faktor obmedzuje vašu stratégiu ponúk, umiestnite kurzor myši na rečovú bublinu (Bublina zamietnutia reklamy) vedľa stavu stratégie ponúk.

Limity ponúk

Viaceré kľúčové slová dosahujú limit maximálnej alebo minimálnej ponuky. Ponuky preto nemusia byť úplne optimalizované.

Ďalšie kroky

Ak stratégia ponúk nedosahuje výkonnosť podľa vašich predstáv, môžete zvýšiť limit maximálnej ponuky alebo znížiť minimálnu ponuku.

Nedostatok údajov

Ak by služba Google Ads mala k dispozícii viac údajov o konverziách, mohla by vaše ponuky optimalizovať efektívnejšie.

Ďalšie kroky

 • Skontrolujte, či sledovanie konverzií a vytváranie prehľadov fungujú správne. Ak importujete offline konverzie, skontrolujte, či ste do služby Google Ads importovali najnovšie konverzie.
 • Ak sledovanie konverzií funguje správne, zvýšením návštevnosti stránok priradených k stratégii môžete získať viac konverzií.

Prečítajte si, ako zvýšiť návštevnosť webu.

Nízke prioritné výdavky

Cieľové výdavky pre túto stratégiu ponúk sa nedajú dosiahnuť. Rozpočty priradené k tejto stratégii môžu byť vyčerpané inými stratégiami ponúk alebo manuálnymi ponukami pre kľúčové slová.

Ďalšie kroky

 • Zvýšte rozpočty priradené k tejto stratégii alebo znížte svoje cieľové výdavky.
 • Cieľové výdavky môžete úplne odstrániť. Google Ads automaticky upraví vaše výdavky tak, aby sa mohol využiť váš zostávajúci rozpočet.

Prečítajte si, ako sa vyhnúť vyčerpaniu denného rozpočtu.

Obmedzený rozpočet

Mnohé z kľúčových slov s touto stratégiou sú obmedzené rozpočtom. Google Ads preto možno nebude môcť dostatočne zvýšiť ponuky tak, aby boli splnené vaše ciele.

Ďalšie kroky

 • Zvýšte rozpočty priradené k tejto stratégii.
 • Môžete tiež zmeniť nastavenia stratégie tak, aby bolo povolené zvýšiť ponuky v prípade obmedzenia na základe rozpočtu. To sa však neodporúča, pretože to niekedy môže znížiť účinnosť stratégie ponúk.

Prečítajte si, ako sa vyhnúť vyčerpaniu denného rozpočtu.

Nízke skóre kvality

Mnohé z kľúčových slov priradených k tejto stratégii ponúk majú nízke skóre kvality. Vaše reklamy sa preto nemusia zobrazovať dostatočne často na to, aby boli splnené vaše ciele.

Ďalšie kroky

 • Odstráňte kľúčové slová s nízkou kvalitou, ktoré sú priradené k tejto stratégii.
 • Môžete tiež zmeniť nastavenia stratégie tak, aby bolo povolené zvýšiť ponuky v prípade kľúčových slov s nízkou kvalitou. To sa však neodporúča. Získanie vysokého hodnotenia v aukcii v prípade kľúčových slov s nízkou kvalitou môže byť drahé a svoje ciele aj tak nemusíte dosiahnuť.

Nesprávne nakonfigurované (nastavenie konverzie)

Stratégie automatických ponúk založené na konverziách (cieľová cena za akciu (CZA), cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS), maximalizácia konverzií alebo vylepšená cena za kliknutie (vylepšená CZK) s kampaňami vo Vyhľadávacej sieti a v Nákupoch) používajú vašu históriu konverzií, aby presne optimalizovali ponuky pri každej aukcii. Ak však nemáte nastavené správne konverzné akcie, môže to ovplyvniť presnosť automatických ponúk vašej stratégie a obmedziť tak vaše konverzie.

Nižšie uvádzame niekoľko dôvodov, prečo môžu vaše nastavenia sledovania konverzií obmedzovať výkonnosť stratégií ponúk, a tiež postup riešenia jednotlivých problémov.

Chýba sledovanie konverzií

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na konverzie, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalšie kroky

Ak ste tak ešte neurobili, musíte nastaviť sledovanie konverzií.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje o konverziách sú pre vaše stratégie ponúk k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie
 3. V zobrazenom zozname vyhľadajte a vyberte konverznú akciu. Skontrolujte ikonu stavu.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajúce konverzné akcie z inštalácie aplikácie

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na inštalácie aplikácie, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalšie kroky

Ak ste tak ešte neurobili, musíte nastaviť konverznú akciu typu inštalácia aplikácie pre Android alebo pre iOS.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií z mobilnej aplikácie, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje konverzií sú pre vaše stratégie ponúkania cien k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajú konverzné akcie z telefonického hovoru

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na telefonické hovory z reklám, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúka použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalšie kroky

Ak ste to ešte neurobili, musíte nastaviť sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií na sledovanie hovorov z reklám, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že vaše údaje konverzií sú pre vaše stratégie ponúkania cien k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

Chýbajúce konverzné akcie z webu

Vaša stratégia ponúk zacieľuje na konverzie z webu, no nemáte žiadne konverzné akcie, ktoré môže vaša stratégia ponúk použiť.

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami a vyskytuje sa tento problém, bude potrebné ho vyriešiť v účte správcu Google Ads.

Ďalšie kroky

Ak ste to ešte neurobili, musíte nastaviť konverzie z webu.

Ak už máte nastavené sledovanie konverzií z webu, skontrolujte tieto nastavenia a ubezpečte sa, že údaje konverzií sú pre vaše stratégie ponúkania cien k dispozícii:

Overenie povolenia konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Vyberte konverznú akciu a skontrolujte jej stav.
  • Ak je konverzná akcia povolená, bude označená zelenou bodkou.
  • Ak je konverzná akcia odstránená, zobrazí sa červený symbol X. Ak chcete povoliť konverznú akciu, kliknite na možnosť Upraviť a vyberte možnosť Povoliť.

Overenie začiarknutia nastavenia Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. Kliknite na názov konverznej akcie a nájdite stĺpec Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Áno, nie sú potrebné žiadne kroky.
  • Ak je pri nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie označená možnosť Nie, zmeňte toto nastavenie na možnosť Áno.

Ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory