Informacje o stanach strategii ustalania stawek

Stan strategii ustalania stawek wskazuje, czy automatyczne strategie ustalania stawek są aktywne oraz dlaczego mogą być ograniczone. Podczas analizowania statystyk kampanii dobrze jest sprawdzić stan automatycznych strategii ustalania stawek, aby mieć pewność, że działają prawidłowo, i sprawnie reagować na ewentualne problemy. Z tego artykułu dowiesz się, co oznaczają poszczególne stany strategii ustalania stawek.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie korzystasz z automatycznych strategii ustalania stawek, poczytaj o automatycznym określaniu stawek i zobacz, czy któraś z tych strategii Ci odpowiada. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć stan strategii ustalania stawek, zapoznaj się z artykułem Sprawdzanie stanu strategii ustalania stawek.

Stany strategii ustalania stawek

Nieaktywna

Strategia ustalania stawek jest nieaktywna. Oto kilka powodów, dla których może tak się stać:

 • Z tą strategią nie są powiązane żadne kampanie, grupy reklam ani słowa kluczowe.
 • Wszystkie słowa kluczowe lub reklamy korzystające z tej strategii są wstrzymane.
 • Budżet przedpłaty został wyczerpany.

Aktywna

Strategia ustalania stawek jest aktywna, a stawki są dostosowywane tak, by optymalizować skuteczność konta. Zmiany nie są potrzebne.

Nauka

Po wprowadzeniu zmian w strategii ustalania stawek Google Ads potrzebuje czasu, by zebrać dane o skuteczności potrzebne do zoptymalizowania stawek. Aby zobaczyć, dlaczego Twoja strategia ustalania stawek ma obecnie stan „Nauka”, najedź kursorem na dymek (Dymek: odrzucenie reklamy) obok stanu strategii. Poniżej opisujemy sześć możliwych przyczyn.

Nowa strategia

Strategia ustalania stawek została niedawno utworzona lub reaktywowana. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Zmiana ustawień

Zmieniono niedawno ustawienia strategii ustalania stawek. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Zmiana ustawienia konwersji

Śledzenie konwersji zostało niedawno skonfigurowane lub zmodyfikowane.

Zmiana ustawienia działania powodującego konwersję

W ostatnim czasie na koncie dodano lub usunięto działanie powodujące konwersję związane z jedną ze strategii ustalania stawek, zmieniono ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” lub zmieniono ustawienie „Liczba”.

Zmiana kompozycji

Kampanie, grupy reklam lub słowa kluczowe zostały dodane do strategii ustalania stawek albo z niej usunięte. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Dalsze kroki

 • Poczekaj, aż Google Ads nauczy się nowej strategii. Zmiana ustawień strategii ustalania stawek często powoduje przedłużenie okresu uczenia się lub uniemożliwia Google Ads dokładne dopasowywanie stawek do Twoich celów.
 • W okresie uczenia się kluczowe dane mogą ulegać wahaniom, więc powstrzymaj się z pomiarami skuteczności do czasu jego zakończenia.

Ograniczona

Ograniczenie strategii ustalania stawek może być spowodowane jednym z wymienionych niżej pięciu czynników. Aby zobaczyć, który z nich powoduje ograniczenie strategii ustalania stawek, najedź kursorem na dymek (Dymek: odrzucenie reklamy) obok stanu strategii.

Limity stawek

Wiele słów kluczowych osiągnęło stawkę maksymalną i/lub minimalną. W efekcie stawki mogą nie być w pełni zoptymalizowane.

Dalsze kroki

Jeśli strategia ustalania stawek działa poniżej oczekiwań, możesz zwiększyć maksymalny limit stawki lub zmniejszyć minimalny limit stawki, albo jedno i drugie.

Za mało danych

Większa ilość danych konwersji pozwoliłaby Google Ads skuteczniej optymalizować Twoje stawki.

Dalsze kroki

 • Upewnij się, że śledzenie konwersji i generowanie raportów konwersji działają prawidłowo. Jeśli importujesz konwersje offline, upewnij się, że ostatnie konwersje zostały zaimportowane do Google Ads.
 • Jeśli śledzenie konwersji działa prawidłowo, możesz zyskać więcej konwersji, zwiększając natężenie ruchu w witrynie objętej strategią.

Dowiedz się, jak zwiększyć natężenie ruchu w witrynie.

Niski priorytet wydatków

W ramach tej strategii ustalania stawek nie udaje się osiągnąć docelowego poziomu wydatków. Budżety powiązane z tą strategią mogły zostać wyczerpane przez inne strategie określania stawek lub samodzielnie ustawione stawki za słowa kluczowe.

Dalsze kroki

 • Zwiększ budżety powiązane z tą strategią lub obniż docelowy poziom wydatków.
 • Możesz też całkowicie usunąć docelowy poziom wydatków. Google Ads będzie wtedy automatycznie dopasowywać wydatki do pozostałego budżetu.

Dowiedz się, jak uniknąć wyczerpywania budżetu dziennego.

Ograniczenie budżetowe

Wiele słów kluczowych korzystających z tej strategii jest ograniczonych przez budżet. W efekcie Google Ads nie może zwiększać stawek w stopniu wystarczającym do realizacji celów.

Dalsze kroki

 • Zwiększ budżety powiązane z tą strategią.
 • Możesz również tak zmienić ustawienia strategii, by umożliwić zwiększanie stawek przy ograniczonym budżecie. Nie jest to jednak zalecane, bo może czasami zmniejszać efektywność strategii ustalania stawek.

Dowiedz się, jak uniknąć wyczerpywania budżetu dziennego.

Niski wynik jakości

Wiele słów kluczowych powiązanych z tą strategią ustalania stawek ma niski wynik jakości. W efekcie reklamy mogą być wyświetlane zbyt rzadko, by zapewnić realizację celów.

Dalsze kroki

 • Usuń powiązane z tą strategią słowa kluczowe o niskiej jakości.
 • Możesz również tak zmienić ustawienia strategii, by umożliwić zwiększanie stawek dla słów kluczowych o niskiej jakości. Nie jest to jednak zalecane. Zapewnienie słowom kluczowym o niskiej jakości wysokiego miejsca w aukcji może być kosztowne, a mimo to nie umożliwiać realizacji celów.

Błędna konfiguracja (ustawienia konwersji)

Automatyczne strategie ustalania stawek oparte na konwersjach, takie jak docelowy koszt działania (CPA), docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS), maksymalizacja liczby konwersji lub ulepszony koszt kliknięcia (eCPC) w kampaniach w sieci wyszukiwania i produktowych, korzystają z historii konwersji, by precyzyjnie optymalizować stawki w każdej aukcji. Jeśli nie masz skonfigurowanych odpowiednich działań powodujących konwersję, może to wpływać na dokładność stawek ustalanych w ramach automatycznej strategii, ograniczając liczbę konwersji.

Poniżej podajemy kilka przyczyn, dla których Twoje ustawienia śledzenia konwersji mogą ograniczać skuteczność strategii ustalania stawek, i wskazujemy, co można zrobić, aby rozwiązać każdy z tych problemów.

Brak śledzenia konwersji

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na konwersje, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj śledzenie konwersji, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych konwersji:

Sprawdź, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje
 3. Na wyświetlonej liście znajdź działanie powodujące konwersję i wybierz je. Sprawdź ikonę stanu.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz

Sprawdź, czy masz zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i znajdź kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Brak działań powodujących konwersję typu instalacja aplikacji

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na instalacje aplikacji, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Jeśli działanie powodujące konwersję typu instalacja aplikacji na Androida lub iOS nie zostało jeszcze skonfigurowane, zrób to teraz.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji aplikacji mobilnych, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych konwersji:

Sprawdź, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdź, czy masz zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i znajdź kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Brak działań powodujących konwersję telefoniczną

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na połączenia z reklam, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj śledzenie konwersji, by śledzić połączenia z reklam.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji typu „połączenia z reklam”, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych konwersji:

Sprawdź, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdź, czy masz zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i znajdź kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Brak działań powodujących konwersję w witrynie

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na konwersje w witrynie, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj konwersje w swojej witrynie, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji w witrynie, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych konwersji:

Sprawdź, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdź, czy masz zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i znajdź kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Więcej informacji o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem