Informacje o stanach strategii ustalania stawek

Stan strategii ustalania stawek zwraca uwagę na aktualną sytuację Twojej strategii automatycznego określania stawek. Podczas analizowania skuteczności kampanii dobrze jest sprawdzić stan strategii automatycznego określania stawek, by mieć pewność, że działają one prawidłowo, i sprawnie reagować na ewentualne problemy. Z tego artykułu dowiesz się, co oznaczają poszczególne stany strategii ustalania stawek.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie korzystasz ze strategii automatycznego określania stawek, przeczytaj artykuł Automatyczne określanie stawek i zobacz, czy któraś ze strategii Ci odpowiada. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć stan strategii ustalania stawek, zapoznaj się z artykułem Sprawdzanie stanu strategii ustalania stawek.

Stany strategii ustalania stawek

Nieaktywna

Strategia ustalania stawek jest nieaktywna. Oto kilka powodów, dla których może się tak stać:

 • Kampanie są wstrzymane lub z tą strategią ustalania stawek nie są powiązane żadne kampanie.
 • Wszystkie słowa kluczowe lub reklamy korzystające z tej strategii są wstrzymane.
 • Budżet przedpłaty został wyczerpany.

Aktywna

Strategia ustalania stawek jest aktywna, a stawki są dostosowywane tak, by optymalizować skuteczność konta. Zmiany nie są potrzebne.

Nauka

Po wprowadzeniu zmian w strategii ustalania stawek mogą wystąpić niewielkie wahania skuteczności reklam, ponieważ Google Ads optymalizuje w tym czasie stawki. Sygnalizuje to stan „Nauka”. Aby zobaczyć, dlaczego Twoja strategia ustalania stawek ma obecnie taki stan, najedź kursorem na słowo „Nauka”. Poniżej podajemy 5 możliwych przyczyn.

Nowa strategia

Strategia ustalania stawek została niedawno utworzona lub ponownie aktywowana. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Zmiana ustawień

Ustawienia strategii ustalania stawek zostały niedawno zmienione. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Zmiana ustawienia konwersji

Śledzenie konwersji zostało niedawno skonfigurowane lub zmodyfikowane.

Zmiana ustawienia działania powodującego konwersję

W ostatnim czasie na koncie dodano lub usunięto działanie powodujące konwersję związane z jedną ze strategii ustalania stawek, zmieniono ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” lub zmieniono ustawienie „Liczba”.

Zmiana kompozycji

Kampanie, grupy reklam lub słowa kluczowe zostały dodane do strategii ustalania stawek albo z niej usunięte. Google Ads dopasowuje teraz swoje działanie pod kątem optymalizacji stawek.

Dalsze kroki

Nadal korzystaj z konta w zwykły sposób, ale pamiętaj, że w okresie nauki kluczowe dane mogą ulegać wahaniom, więc zaczekaj z pomiarami skuteczności do czasu jego zakończenia.

Ograniczona

Ograniczenie strategii ustalania stawek może być spowodowane jednym z wymienionych poniżej 5 czynników. Aby zobaczyć, który z nich wywołuje ograniczenie strategii, najedź kursorem na jej stan.

Zasoby reklamowe

Twoje strategie ustalania stawek są ograniczone przez dostępną liczbę wyszukiwań. Twoje reklamy mogą się wyświetlać tylko w przypadku ograniczonej liczby wyszukiwań.

Następny krok

Jeśli strategia ustalania stawek jest ograniczona przez zasoby reklamowe, możesz rozszerzyć kierowanie, dodając odpowiednie słowa kluczowe, dynamiczne reklamy w wyszukiwarce, słowa kluczowe w dopasowaniu przybliżonym lub inne formy kierowania.

Limity stawek

Limit minimalnej lub maksymalnej stawki uniemożliwia pełną optymalizację stawek.

Przykład: limit maksymalnej stawki powoduje ograniczenie 95% wydatków. Oznacza to, że w przypadku 95% wydatków można było ustalić wyższą stawkę, ale została ona ograniczona przez limit maksymalnej stawki.

Następny krok

Jeśli strategia ustalania stawek działa poniżej oczekiwań, możesz zwiększyć limit maksymalnej stawki lub zmniejszyć limit minimalnej stawki (albo zrobić jedno i drugie).

Niski priorytet wydatków

W ramach tej strategii ustalania stawek nie udaje się osiągnąć docelowego poziomu wydatków. Budżety powiązane z tą strategią mogły zostać wyczerpane przez inne strategie określania stawek lub samodzielnie ustawione stawki za słowa kluczowe.

Dalsze kroki

 • Zwiększ budżety powiązane z tą strategią lub obniż docelowy poziom wydatków.
 • Możesz też całkowicie usunąć docelowy poziom wydatków. Google Ads będzie wtedy automatycznie dopasowywać wydatki do pozostałego budżetu.

Dowiedz się, jak uniknąć wyczerpywania średniego budżetu dziennego.

Z ograniczonym budżetem

Wiele słów kluczowych korzystających z tej strategii jest ograniczonych przez budżet. W efekcie Google Ads nie może zwiększać stawek w stopniu wystarczającym do realizacji celów.

Dalsze kroki

 • Zwiększ budżety powiązane z tą strategią.

Dowiedz się, jak uniknąć wyczerpywania średniego budżetu dziennego.

Niski wynik jakości

Wiele słów kluczowych powiązanych z tą strategią ustalania stawek ma niski wynik jakości. W efekcie reklamy mogą być wyświetlane zbyt rzadko, by zapewnić realizację celów.

Dalsze kroki

 • Usuń powiązane z tą strategią słowa kluczowe o niskiej jakości.

Błędna konfiguracja (strategia ustalania stawek pod kątem maksymalizacji skuteczności z zastosowaniem budżetu wspólnego)

Ustalanie stawek pod kątem maksymalizacji liczby kliknięć, Ustalanie stawek pod kątem maksymalizacji liczby konwersjiMaksymalizacja wartości konwersji to strategie automatycznego określania stawek, które pomagają maksymalizować skuteczność reklam (pod względem liczby kliknięć oraz liczby i wartości konwersji) bez przekraczania średniego budżetu dziennego. Jeśli te strategie mają budżet wspólny z inną strategią ustalania stawek, stan strategii może wskazywać jej błędną konfigurację. Aby temu zapobiec, wszystkie kampanie mające ten sam budżet wspólny powinny korzystać z identycznej strategii portfolio ustalania stawek. Poniżej znajdziesz listę miejsc, w których może się wyświetlać stan błędnej konfiguracji, oraz sposoby rozwiązania poszczególnych problemów.

Standardowa strategia ustalania stawek (na poziomie kampanii) jest błędnie skonfigurowana

Jeśli standardowa strategia ustalania stawek jest błędnie skonfigurowana, oznacza to, że ma ona budżet wspólny z kampaniami, które korzystają z różnych strategii portfolio ustalania stawek. Aby rozwiązać ten problem, usuń budżet wspólny z tej kampanii lub dodaj wszystkie korzystające z niego kampanie do jednej strategii portfolio ustalania stawek.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Przejdź do raportu strategii ustalania stawek. Dowiedz się, jak znaleźć raporty strategii ustalania stawek.
 3. Kliknij Napraw to.
 4. Po kliknięciu tej opcji otworzy się tabela Kampanie. Zastosowany w niej automatycznie filtr spowoduje wyświetlenie wszystkich kampanii korzystających z budżetu wspólnego.
 5. Wybierz wszystkie kampanie, zaznaczając pole wyboru u góry kolumny „Kampania”.
 6. Kliknij kolejno Edytuj i „Zmień strategię ustalania stawek”.
 7. Korzystając z menu, dodaj kampanie do jednej strategii portfolio ustalania stawek. Aby to zrobić, wybierz jedną z tych opcji:
  • Maksymalizacja liczby kliknięć,
  • Maksymalizacja liczby konwersji,
  • Maksymalizacja wartości konwersji.
 8. Kliknij kolejno Użyj strategii portfolio i „Utwórz nową strategię portfolio”. Podaj nazwę i ustaw opcje odpowiednio do wybranej strategii.
 9. Kliknij Zastosuj.
Uwaga: strategia portfolio ustalania stawek może obejmować wiele budżetów wspólnych, ale wszystkie kampanie, które mają ten sam budżet wspólny, muszą korzystać z identycznej strategii portfolio ustalania stawek.

Uwaga: możesz też usunąć budżet wspólny z kampanii. Dowiedz się, jak to zrobić.

Strategia portfolio ustalania stawek jest błędnie skonfigurowana

Jeśli strategia portfolio ustalania stawek jest błędnie skonfigurowana, oznacza to, że ma ona budżety wspólne z kampaniami korzystającymi z innych strategii ustalania stawek. Musisz usunąć te kampanie z budżetów wspólnych lub dodać je do strategii portfolio ustalania stawek.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Przejdź do raportu strategii ustalania stawek. Dowiedz się, jak znaleźć raporty strategii ustalania stawek.
 3. Kliknij Napraw to.
 4. Po kliknięciu tej opcji otworzy się tabela Kampanie. Zastosowany w niej automatycznie filtr spowoduje wyświetlenie wszystkich kampanii korzystających z budżetu wspólnego.
 5. Wybierz wszystkie kampanie, zaznaczając pole wyboru u góry kolumny „Kampania”.
 6. Kliknij kolejno Edytuj i „Zmień strategię ustalania stawek”.
 7. Korzystając z menu, dodaj kampanie do jednej strategii portfolio ustalania stawek. Aby to zrobić, wybierz jedną z tych opcji:
  • Maksymalizacja liczby kliknięć,
  • Maksymalizacja liczby konwersji,
  • Maksymalizacja wartości konwersji.
 8. Kliknij kolejno Użyj strategii portfolio i „Użyj istniejącej strategii portfolio”. Wybierz pierwotną strategię portfolio, która ma oznaczenie „Błędna konfiguracja”.
 9. Kliknij Zastosuj.
Uwaga: możesz też usunąć budżet wspólny z kampanii. Dowiedz się, jak to zrobić.

Błędna konfiguracja (ustawienia konwersji)

Automatyczne strategie ustalania stawek oparte na konwersjach, takie jak Docelowy koszt działania (CPA), Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS), Maksymalizacja liczby konwersji czy Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC) w kampaniach w sieci wyszukiwania i kampaniach produktowych, korzystają z historii konwersji, by precyzyjnie optymalizować stawki w każdej aukcji. Jeśli nie masz skonfigurowanych odpowiednich działań powodujących konwersję, może to wpływać na dokładność stawek ustalanych w ramach automatycznej strategii, ograniczając liczbę konwersji.

Poniżej podajemy kilka przyczyn, dla których Twoje ustawienia śledzenia konwersji mogą ograniczać skuteczność strategii ustalania stawek, i wskazujemy, co można zrobić, aby rozwiązać każdy z tych problemów.

Brak śledzenia konwersji

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na konwersje, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj śledzenie konwersji, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych o konwersjach:

Sprawdzanie, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Na wyświetlonej liście odszukaj działanie powodujące konwersję i je wybierz. Sprawdź ikonę stanu.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdzanie, czy jest zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i odszukaj kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Brak działań powodujących konwersję typu instalacja aplikacji

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na instalacje aplikacji, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Jeśli działanie powodujące konwersję typu instalacja aplikacji na Androida lub iOS nie zostało jeszcze skonfigurowane, zrób to teraz.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji związanych z aplikacjami mobilnymi, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych o konwersjach:

Sprawdzanie, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdzanie, czy jest zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i odszukaj kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Brak działań powodujących konwersję telefoniczną

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na połączenia z reklam, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj śledzenie konwersji, by śledzić połączenia z reklam.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji typu „połączenia z reklam”, sprawdź podane niżej ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych o konwersjach:

Sprawdzanie, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdzanie, czy jest zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i odszukaj kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Brak działań powodujących konwersję w witrynie

Strategia ustalania stawek jest ukierunkowana na konwersje w witrynie, ale nie masz żadnych działań powodujących konwersję, z których strategia może korzystać.

Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont i napotkasz ten problem, rozwiąż go na koncie menedżera Google Ads.

Dalsze kroki

Skonfiguruj śledzenie konwersji w swojej witrynie, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione.

Jeśli masz skonfigurowane śledzenie konwersji w witrynie, sprawdź następujące ustawienia, by mieć pewność, że strategie ustalania stawek mają dostęp do danych o konwersjach:

Sprawdzanie, czy działanie powodujące konwersję jest włączone

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Wybierz działanie powodujące konwersję i sprawdź jego stan.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję jest włączone, wyświetli się zielona kropka.
  • Jeśli działanie powodujące konwersję zostało usunięte, zobaczysz czerwony znak X. Aby włączyć działanie powodujące konwersję, kliknij Edytuj i wybierz opcję Włącz.

Sprawdzanie, czy jest zaznaczone ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu konta kliknij ikonę narzędzia , a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję i odszukaj kolumnę „Uwzględnij w Konwersjach”.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Tak”, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.
  • Jeśli obok „Uwzględnij w Konwersjach” wyświetla się „Nie”, zmień ustawienie na „Tak”.

Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem