Om statuser for budstrategier

Statusen den automatiske budstrategien din er tilordnet, sier noe om strategiens tilstand på det aktuelle tidspunktet. Når du ser over kampanjeresultatene, kan du gjøre lurt i å gjennomgå statusen tilordnet de ulike automatiske budstrategiene dine. Da kan du se om de kjøres som forventet, og løse eventuelle problemer som måtte ha oppstått. I denne artikkelen kan du finne ut hva de ulike statusene for budstrategier betyr.

Før du begynner

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier, kan du lese om automatisk budgivning for å se om noen av de strategiene passer for deg. Hvis du ikke vet hvor du kan finne statusen for budstrategien din, kan du se hvordan du finner statuser for budstrategier.

Statuser for budstrategier

Inaktiv

Budstrategien er ikke aktiv. Her er noen årsaker til at en budstrategi kan være inaktiv:

 • Kampanjer er satt på pause, eller budstrategien er ikke tilordnet noen kampanjer.
 • Alle søkeord eller annonser som bruker denne strategien, er satt på pause.
 • Et forhåndsbetalt budsjett er oppbrukt.

Aktiv

Budstrategien er aktiv og angir bud for å optimalisere resultatene. Du trenger ikke å endre noe.

Innlæringsfase

Etter at du har endret noe i budstrategien din, kan det oppstå mindre svingninger i resultatene fordi Google Ads optimaliserer budene dine. Statusen «Innlæringsfase» vises da for å indikere dette. Du kan holde markøren over statusen for å se hvilke av de fem årsakene nedenfor som er grunnen til at budstrategien din er tildelt statusen «Innlæringsfase».

Ny strategi

Budstrategien ble nylig opprettet eller aktivert på nytt. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Endring i innstillingene

En innstilling for budstrategien er endret. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Endring av konverteringsinnstillinger

Du har nylig konfigurert eller oppdatert konverteringssporingen.

Endring av en innstilling for konverteringshandling

Du har nylig lagt til eller fjernet en konverteringshandling knyttet til en av budstrategiene dine, eller du har gjort endringer i innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen» eller innstillingen for telling av konverteringer.

Endring i sammensetningen

Kampanjer, annonsegrupper eller søkeord er lagt til i eller fjernet fra budstrategien. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Fremgangsmåten videre

Fortsett å bruke kontoen din som ellers, men vær oppmerksom på at viktige verdier kan svinge i denne perioden. Du bør derfor vente med å måle resultater til innlæringsfasen er over.

Begrenset

Budstrategien din er begrenset av én av de fem faktorene nedenfor. Du kan holde markøren over statusen for å se hvilken av faktorene som begrenser budstrategien.

Beholdning

Budstrategiene dine er begrenset av tilgjengelig søkevolum. Annonsene dine kan bare vises for et begrenset antall søk.

Fremgangsmåten videre

Hvis budstrategien din er begrenset av beholdning, kan du utvide målrettingen ved å legge til relevante søkeord, dynamiske søkeannonser, søkeord med fleksibelt samsvar eller andre typer målretting.

Budgrenser

Budene dine kan kanskje ikke optimaliseres fullt ut på grunn av grensen for henholdsvis minste og høyeste bud.

95 % av forbruket er for eksempel begrenset av grensen for høyeste bud. Dette betyr at for 95 % av forbruket ditt kunne budstrategien ha angitt et høyere bud, men den ble hindret i å gjøre dette på grunn av den øvre budgrensen.

Fremgangsmåten videre

Hvis budstrategien ikke fører til resultatene du hadde sett for deg, kan du vurdere å øke grensen for høyeste bud og/eller redusere grensen for minste bud.

Forbruk med lav prioritet

Målkostnaden for denne budstrategien kan ikke oppfylles. Budsjettene som er knyttet til denne strategien, blir muligens brukt opp av andre budstrategier eller manuelle søkeordbud.

Fremgangsmåten videre

 • Øk budsjettene som er knyttet til denne strategien, eller reduser målkostnaden.
 • Du kan også fjerne målkostnaden helt og holdent. Google Ads justerer automatisk forbruket ditt ut fra det gjenstående budsjettet.

Finn ut hvordan du kan unngå at det gjennomsnittlige dagsbudsjettet tar slutt.

Begrenset av budsjettet

Mange av søkeordene i denne strategien er begrenset av budsjettet. Derfor kan det hende at budene ikke kan økes tilstrekkelig i Google Ads til at du når målene dine.

Fremgangsmåten videre

 • Øk budsjettene som er knyttet til denne strategien.

Finn ut hvordan du kan unngå at det gjennomsnittlige dagsbudsjettet tar slutt.

Få kvalitetspoeng

Mange av søkeordene som er knyttet til denne budstrategien, har få kvalitetspoeng. Derfor blir annonsene dine muligens ikke vist ofte nok til at du når målene dine.

Fremgangsmåten videre

 • Fjern eventuelle søkeord med lav kvalitet som er knyttet til denne strategien.

Feilkonfigurert (maksimering av budstrategi med delt budsjett)

Med budgivning for maksimering av antall klikk, budgivning for maksimering av antall konverteringer og budgivning for maksimering av konverteringsverdien – som alle er automatiske budstrategier – kan du maksimere resultatene dine (klikk, konverteringer og konverteringsverdi) samtidig som du bruker opp det gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Hvis disse strategiene deler budsjett med en annen budstrategi, kan budstrategien din være tilordnet status som feilkonfigurert. Du kan forhindre dette ved å sørge for at alle kampanjene som deler det samme budsjettet, inngår i den samme budstrategien for porteføljen. Nedenfor lister vi opp hvor statusen som feilkonfigurert kan vises, og hva du kan gjøre for å løse de enkelte problemene.

Standard budstrategi (kampanjenivå) er feilkonfigurert

Hvis standardbudstrategien din vises som feilkonfigurert, betyr det at kampanjen deler budsjett med kampanjer som ikke alle inngår i den samme budstrategien for porteføljen. Du kan løse dette problemet ved å fjerne det delte budsjettet fra kampanjen, eller ved å legge til alle kampanjene som deler budsjett, i én enkelt budstrategi for porteføljen.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til budstrategirapporten. Se hvordan du finner budstrategirapportene.
 3. Klikk på Løs problemet.
 4. Når du har gjort det, åpnes Kampanjer-tabellen, som automatisk filtreres etter alle kampanjene tilordnet det delte budsjettet.
 5. Velg alle kampanjene ved å merke av i avmerkingsboksen øverst i Kampanjer-kolonnen.
 6. Klikk på Rediger, og velg så «Endre budstrategi».
 7. Legg til kampanjene i én enkelt budstrategi for porteføljen via rullegardinmenyen. For å gjøre det må du velge et av disse alternativene:
  • Maksimer antall klikk
  • Maksimer antall konverteringer
  • Maksimer konverteringsverdien
 8. Klikk på Bruk en porteføljestrategi, og velg så «Opprett en ny porteføljestrategi». Gi strategien et navn, og angi alternativer basert på den aktuelle strategien.
 9. Klikk på Bruk.
Merk: Det kan være flere delte budsjetter i en budstrategi for porteføljen, men alle kampanjer som har delt det samme delte budsjettet, må inngå i den samme budstrategien for porteføljen.

Merk: Du kan også velge å fjerne det delte budsjettet fra kampanjen. Finn ut hvordan du fjerner delte budsjetter.

Budstrategien for porteføljen er feilkonfigurert

Hvis budstrategien for porteføljen din vises som feilkonfigurert, betyr det at budstrategien deler budsjetter med kampanjer med andre budstrategier. Du må fjerne de aktuelle kampanjene fra de delte budsjettene eller legge dem til i budstrategien for porteføljen din.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Gå til budstrategirapporten. Se hvordan du finner budstrategirapportene.
 3. Klikk på Løs problemet.
 4. Når du har gjort det, åpnes Kampanjer-tabellen, som automatisk filtreres etter alle kampanjene tilordnet det delte budsjettet.
 5. Velg alle kampanjene ved å merke av i avmerkingsboksen øverst i Kampanjer-kolonnen.
 6. Klikk på Rediger, og velg så «Endre budstrategi».
 7. Legg til kampanjene i én enkelt budstrategi for porteføljen via rullegardinmenyen. For å gjøre det må du velge et av disse alternativene:
  • Maksimer antall klikk
  • Maksimer antall konverteringer
  • Maksimer konverteringsverdien
 8. Klikk på Bruk en porteføljestrategi, og velg så «Bruk en eksisterende porteføljestrategi». Velg nå porteføljestrategien som opprinnelig var merket som «Feilkonfigurert».
 9. Klikk på Bruk.
Merk: Du kan også velge å fjerne det delte budsjettet fra kampanjen. Finn ut hvordan du fjerner delte budsjetter.

Feilkonfigurert (konverteringsinnstilling)

Med automatiserte budstrategier som er basert på konverteringer – utvidet kostnad per klikk (ECPC) om du bruker søke- eller Shopping-kampanjer, eller målkostnad per handling (CPA), mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) eller maksimer antall konverteringer – blir budene dine presist optimalisert i enhver annonseauksjon på bakgrunn av informasjonen i konverteringsloggen din. Hvis du imidlertid ikke har konfigurert de rette konverteringshandlingene, kan dette føre til mindre nøyaktige automatiske bud, noe som begrenser antallet konverteringer.

Nedenfor ser du noen mulige årsaker til at innstillingene dine for konverteringssporing begrenser resultatene du oppnår med budstrategiene dine, og hva du kan gjøre for å løse hvert enkelt problem.

Konverteringssporing mangler

Budstrategien din er målrettet mot konverteringer, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for strategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Fremgangsmåten videre

Hvis du ikke allerede har konfigurert konverteringssporing, må du gjøre det nå.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen er aktivert

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Finn den aktuelle konverteringshandlingen i listen som vises, og velg den. Sjekk statusikonet.
  • Hvis konverteringshandlingen er aktivert, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer»-kolonnen.
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta med i Konverteringer»-kolonnen, må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»-innstillingen.

Konverteringshandlinger for appinstallasjon mangler

Budstrategien din er målrettet mot appinstallasjoner, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for budstrategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Fremgangsmåten videre

Hvis du ikke allerede har konfigurert en konverteringshandling for appinstallasjoner tilpasset Android eller iOS, må du gjøre det nå.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing for appinstallasjoner, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen er aktivert

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er tilordnet.
  • Hvis konverteringshandlingen er aktivert, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer»-kolonnen.
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta med i Konverteringer»-kolonnen, må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»-innstillingen.

Konverteringshandlinger for samtalekonverteringer mangler

Budstrategien din er målrettet mot anrop fra annonser, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for budstrategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Fremgangsmåten videre

Hvis du ikke allerede har konfigurert konverteringssporing for sporing av anrop fra annonser, må du gjøre det nå.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing for sporing av anrop fra annonser, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen er aktivert

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er tilordnet.
  • Hvis konverteringshandlingen er aktivert, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer»-kolonnen.
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta med i Konverteringer»-kolonnen, må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»-innstillingen.

Konverteringshandlinger for nettsteder mangler

Budstrategien din er målrettet mot konverteringer på nettstedet ditt, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes i strategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Fremgangsmåten videre

Hvis du ikke allerede har konfigurert konverteringssporing for nettstedet ditt, må du gjøre det nå.

Hvis du allerede har konverteringssporing konfigurert for nettstedet ditt, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen er aktivert

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er tilordnet.
  • Hvis konverteringshandlingen er aktivert, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer»-kolonnen.
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta med i Konverteringer»-kolonnen, må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»-innstillingen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt