Om statuser for budstrategier

Statusen for budstrategien din viser om de fleksible budstrategiene dine er aktive eller ikke, og hvorfor de kan være begrenset. Når du kontrollerer kampanjestatistikken din, er det nyttig å se på statusen for de automatiserte budstrategiene dine, slik at du er sikker på at de kjører som forventet, og du kan løse eventuelle problemer ved behov. I denne artikkelen kan du lese mer om hva de ulike statusene for budstrategier betyr.

Før du begynner

Hvis du ikke bruker automatiske budstrategier, kan du lese om automatisk budgivning for å se om noen av strategiene passer for deg. Hvis du ikke vet hvor du kan finne budstrategistatusene dine, finner du mer informasjon om hvordan du finner dem, her.

Budstrategistatuser

Inaktiv

Budstrategien er ikke aktiv. Her er noen årsaker til at en budstrategi kan være inaktiv:

 • Ingen kampanjer, annonsegrupper eller søkeord er knyttet til denne strategien.
 • Alle søkeord eller annonser som bruker denne strategien, er satt på pause.
 • Et forhåndsbetalt budsjett er oppbrukt.

Aktiv

Budstrategien er aktiv og angir bud for å optimalisere resultatene. Du trenger ikke å endre noe.

Innlæringsfase

Når du har endret budstrategien din, må du gi Google Ads litt tid til å samle inn resultatdataene som trengs for å kunne optimalisere budene dine. Hvis du vil se hvilken av de seks årsakene nedenfor som er grunnen til at budstrategien din er tildelt statusen «Innlæringsfase», kan du holde markøren over snakkeboblen (Boble for ikke godkjent annonse) ved siden av budstrategiens status.

Ny strategi

Budstrategien ble nylig opprettet eller aktivert på nytt. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Endring i innstillingene

En innstilling for budstrategien har blitt endret. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Endring i en konverteringsinnstilling

Du har nylig konfigurert eller oppdatert konverteringssporing.

Endring av en innstilling for konverteringshandling

Du har nylig lagt til eller fjernet en konverteringshandling knyttet til en av budstrategiene dine, eller du har gjort endringer i innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen» eller innstillingen for telling av konverteringer.

Endring i sammensetningen

Kampanjer, annonsegrupper eller søkeord er lagt til i eller fjernet fra budstrategien. Google Ads-systemet gjør justeringer for å optimalisere budene dine.

Fremgangsmåten videre

 • Vent til Google Ads har lært seg den nye strategien. Hvis du endrer innstillingene for budstrategien ofte, kan dette føre til at innlæringsfasen forlenges, og at Google Ads ikke får justert budene dine presist nok til at du når målene dine.
 • Dessuten kan viktige verdier variere i løpet av dette tidsrommet, og du bør derfor ikke måle resultatene før innlæringsfasen er over.

Begrenset

Budstrategien din er begrenset av én av de fem faktorene nedenfor. Hvis du vil se hvilken faktor budstrategien din begrenses av, kan du holde markøren over snakkeboblen (Boble for ikke godkjent annonse) ved siden av budstrategiens status.

Budgrenser

Den øvre og/eller nedre budgrensen er nådd for flere søkeord. Derfor er budene dine muligens ikke fullt optimalisert.

Fremgangsmåten videre

Hvis budstrategien din ikke gir ønskede resultater, kan du vurdere å øke den øvre budgrensen og/eller redusere den nedre budgrensen.

Ikke nok data

Google Ads-systemet kan optimalisere budene dine mer effektivt med flere konverteringsdata.

Fremgangsmåten videre

 • Sørg for at konverteringssporing og rapportering fungerer som de skal. Hvis du importerer konverteringer fra utenfor nettet, må du sørge for at du har importert nylige konverteringer til Google Ads.
 • Hvis konverteringssporingen fungerer feilfritt, kan du muligens få flere konverteringer ved å øke trafikken til nettstedet som er knyttet til strategien.

Finn ut hvordan du kan øke trafikken til nettstedet ditt.

Forbruk med lav prioritet

Målkostnaden for denne budstrategien kan ikke oppfylles. Budsjettene som er knyttet til denne strategien, blir muligens brukt opp av andre budstrategier eller manuelle søkeordbud.

Fremgangsmåten videre

 • Øk budsjettene som er knyttet til denne strategien, eller reduser målkostnaden.
 • Du kan også fjerne målkostnaden helt og holdent. Google Ads justerer automatisk forbruket ditt ut fra det gjenstående budsjettet.

Finn ut hvordan du kan unngå at dagsbudsjettet tar slutt.

Budsjettet er begrenset

Mange av søkeordene i denne strategien er begrenset av budsjettet. Derfor kan det hende at budene ikke kan økes tilstrekkelig i Google Ads til at du når målene dine.

Fremgangsmåten videre

 • Øk budsjettene som er knyttet til denne strategien.
 • Du kan også endre strategiinnstillingene for å tillate at bud økes når de er begrenset av budsjettet. Dette anbefales imidlertid ikke, da det noen ganger kan gjøre budstrategien mindre effektiv.

Finn ut hvordan du kan unngå at dagsbudsjettet tar slutt.

Få kvalitetspoeng

Mange av søkeordene som er knyttet til denne budstrategien, har få kvalitetspoeng. Derfor blir annonsene dine muligens ikke vist ofte nok til at du når målene dine.

Fremgangsmåten videre

 • Fjern eventuelle søkeord med lav kvalitet som er knyttet til denne strategien.
 • Du kan også endre strategiinnstillingene for å tillate at budene økes for søkeord med lav kvalitet. Dette anbefales imidlertid ikke. Det kan være kostbart å oppnå en høy rangering for søkeord av lav kvalitet i en auksjon, og det er likevel ikke sikkert at du når målene dine.

Feilkonfigurert (konverteringsinnstilling)

Med automatiserte budstrategier som er basert på konverteringer – Utvidet kostnad per klikk (ECPC) om du bruker søke- eller Shopping-kampanjer, eller Mål for kostnad per handling (CPA), Mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) eller Maksimer antall konverteringer – blir budene presist optimalisert i enhver annonseauksjon på bakgrunn av informasjonen i konverteringsloggen din. Hvis du imidlertid ikke har konfigurert de rette konverteringshandlingene, kan dette føre til mindre nøyaktige automatiske bud, noe som begrenser antallet konverteringer.

Nedenfor ser du noen mulige årsaker til at innstillingene dine for konverteringssporing kan begrense resultatene du oppnår med budstrategiene dine, og hva du kan gjøre for å løse hvert enkelt problem.

Konverteringssporing er ikke ferdig konfigurert

Budstrategien din er målrettet mot konverteringer, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for strategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Neste trinn

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere konverteringssporing.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen din er slått på

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling. 
 3. Finn den aktuelle konverteringshandlingen i listen som vises, og velg den. Sjekk statusikonet.
  • Hvis konverteringshandlingen din er slått på, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver

Kontrollér at du har merket av for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling. 
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

Konverteringshandlinger for appinstallasjon mangler

Budstrategien din er målrettet mot appinstallasjoner, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for budstrategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Neste trinn

Hvis du ikke allerede har konfigurert en konverteringshandling for appinstallasjoner tilpasset Android eller iOS, må du gjøre det nå.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing for appinstallasjoner, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen din er slått på

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er gitt.
  • Hvis konverteringshandlingen din er slått på, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

Konverteringshandlinger for samtalekonverteringer mangler

Budstrategien din er målrettet mot anrop fra annonser, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes for budstrategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Neste trinn

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere konverteringssporing for sporing av anrop fra annonser.

Hvis du allerede har konfigurert konverteringssporing for sporing av anrop fra annonser, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen din er slått på

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er gitt.
  • Hvis konverteringshandlingen din er slått på, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

Konverteringshandlinger for nettsteder mangler

Budstrategien din er målrettet mot konverteringer på nettstedet ditt, men du har ingen konverteringshandlinger som kan brukes i strategien.

Merk: Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer og støter på dette problemet, må du løse det i Google Ads-managerkontoen.

Neste trinn

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere konverteringssporing for nettstedet ditt.

Hvis du allerede har konverteringssporing konfigurert for nettstedet ditt, kontrollerer du de følgende innstillingene for å sikre at konverteringsdataene dine er tilgjengelige for budstrategiene:

Kontrollér at konverteringshandlingen din er slått på

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Velg ønsket konverteringshandling, og sjekk statusen den er gitt.
  • Hvis konverteringshandlingen din er slått på, vises den med en grønn prikk.
  • Hvis konverteringshandlingen din er fjernet, vises den med en rød X. For å aktivere konverteringshandlingen, klikk på Endre, og velg Aktiver.

Kontrollér at du har merket av for «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen, og klikk så på Konverteringer under Måling.
 3. Klikk på navnet på konverteringshandlingen, og finn «Ta med i Konverteringer-kolonnen».
  • Hvis det er merket av for «Ja» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», trenger du ikke endre noe.
  • Hvis det er merket av for «Nei» for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen», må du endre innstillingen til «Ja».

Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer-kolonnen»

 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt