O statusima strategije licitiranja

Status strategije licitiranja pokazuje vam jesu li automatske strategije licitiranja aktivne ili ne i zbog čega bi mogle biti ograničene. Prilikom provjere statistike kampanje korisno je pregledati status automatskih strategija licitacije kako biste bili sigurni da funkcioniraju u skladu s očekivanjima i pomažu vam u rješavanju problema ako je potrebno. Ovaj članak objašnjava što pojedini status strategije licitiranja znači.

Prije nego što počnete

Ako ne koristite automatske strategije licitiranja, pročitajte članak O automatskom licitiranju da biste vidjeli odgovara li vam neka od njih. Ako ne znate gdje pronaći status strategije licitiranja, pročitajte Pronalaženje statusa strategije licitiranja.

Statusi strategije licitiranja

Neaktivno

Strategija licitiranja nije aktivna. Evo nekih razloga zašto strategija licitiranja može biti neaktivna:

 • Nema kampanja, grupa oglasa ili ključnih riječi pridruženih toj strategiji.
 • Sve ključne riječi ili oglasi koji upotrebljavaju ovu strategiju pauzirani su.
 • Unaprijed uplaćeni proračun potrošen je.

Aktivno

Strategija licitiranja aktivna je i postavlja licitacije za optimizaciju izvedbe. Nema potrebe za izmjenama.

Učenje

Nakon što izmijenite strategiju licitiranja, Google Adsu potrebno je neko vrijeme za prikupljanje podataka o izvedbi potrebnih za optimizaciju licitacija. Da biste vidjeli zbog kojeg od sljedećih šest razloga vaša strategija licitiranja trenutačno ima status "Učenje", zadržite pokazivač miša iznad govornog oblačića (Oblačić neodobravanja oglasa) pored statusa strategije licitiranja.

Nova strategija

Strategija licitiranja nedavno je izrađena ili ponovno aktivirana. Google Ads sada se prilagođava radi optimizacije licitacija.

Izmjena postavke

Postavka strategije licitiranja izmijenjena je. Google Ads sada se prilagođava radi optimizacije licitacija.

Izmjena postavke konverzije

Nedavno ste postavili ili ažurirali praćenje konverzija.

Izmjena postavke radnje konverzije

Nedavno ste dodali ili uklonili radnju konverzije povezanu s jednom od strategija licitiranja, izmijenili postavku "Uključi u "Konverzije" ili izmijenili postavku "Bilježi" konverzije.

Promjena sastava

Kampanje, grupe oglasa ili ključne riječi dodane su ili uklonjene iz strategije licitiranja. Google Ads sada se prilagođava radi optimizacije licitacija.

Sljedeći koraci

 • Pričekajte da Google Ads nauči vašu novu strategiju. Izmjena strategije licitiranja često može produljiti razdoblje učenja ili spriječiti Google Ads u točnom prilagođavanju licitacija kako bi se ispunili vaši ciljevi.
 • Tijekom tog vremena ključni mjerni podaci mogu varirati, stoga preporučujemo da ne mjerite izvedbu dok razdoblje učenja ne završi.

Ograničeno

Vaša strategija licitiranja ograničena je jednim od sljedećih pet čimbenika. Da biste vidjeli koji čimbenik ograničava strategiju licitiranja, zadržite pokazivač miša iznad govornog oblačića (Oblačić neodobravanja oglasa) pored statusa strategije licitiranja.

Ograničenja licitacija

Više ključnih riječi dosegnulo je ograničenja maksimalne i/ili minimalne licitacije. Kao rezultat toga, moguće je da licitacije nisu u potpunosti optimizirane.

Sljedeći korak

Ako vaša strategija licitiranja nema izvedbu kakvu biste željeli, bilo bi dobro da povećate ograničenje maksimalne licitacije i/ili smanjite ograničenje minimalne licitacije.

Nema dovoljno podataka

Google Ads mogao bi učinkovitije optimizirati vaše licitacije s više podataka o konverzijama.

Sljedeći koraci

 • Uvjerite se da praćenje konverzija i izvješćivanje ispravno funkcioniraju. Ako uvezete izvanmrežne konverzije, provjerite jeste li uvezli svoje najnovije konverzije u Google Ads.
 • Ako praćenje konverzija ispravno funkcionira, možda možete ostvariti više konverzija povećavanjem prometa na web-lokaciji povezanoj sa strategijom.

Saznajte kako povećati promet na web-lokaciji

Potrošnja nižeg prioriteta

Ciljana potrošnja za ovu strategiju licitiranja ne može se dosegnuti. Proračune povezane s ovom strategijom možda iscrpljuju druge strategije licitiranja ili ručne licitacije za ključne riječi.

Sljedeći koraci

 • Povećajte proračune povezane s ovom strategijom ili snizite ciljanu potrošnju.
 • Možete i u potpunosti ukloniti ciljanu potrošnju. Google Ads automatski će prilagoditi vašu potrošnju tako da funkcionira s preostalim proračunom.

Saznajte kako izbjeći potrošnju čitavog dnevnog proračuna.

Proračun je ograničen

Mnoge su ključne riječi koje upotrebljavaju ovu strategiju ograničene proračunom. Zbog toga Google Ads možda neće moći dovoljno povećati iznos licitacije da ispuni vaše ciljeve.

Sljedeći koraci

 • Povećajte proračune povezane s ovom strategijom.
 • Možete i promijeniti postavke strategije tako da dopustite povisivanje licitacija kad je proračun ograničen. Međutim, to se ne preporučuje jer ponekad može učiniti strategije licitiranja manje učinkovitima.

Saznajte kako izbjeći potrošnju čitavog dnevnog proračuna.

Niska ocjena kvalitete

Mnoge ključne riječi povezane s tom strategijom licitiranja imaju nisku ocjenu kvalitete. Kao rezultat, vaši se oglasi možda neće prikazivati dovoljno često da bi postigli vaše ciljeve.

Sljedeći koraci

 • Uklonite ključne riječi niske kvalitete povezane s ovom strategijom.
 • Možete i promijeniti postavke strategije da biste dopustili da se licitacije povise za ključne riječi niske kvalitete. Međutim, to se ne preporučuje. Postizanje visokog rangiranja ključnih riječi niske kvalitete na dražbi može biti skupo, a i dalje je moguće da nećete postići svoje ciljeve.

Pogrešno konfigurirano (postavka konverzije)

Automatske strategije licitiranja na temelju konverzija – ciljana cijena po radnji (CPA), ciljani povrat ulaganja u oglase (ROAS), povećanje broja konverzija ili poboljšana cijena po kliku (ECPC) s pretraživačkim i Shopping kampanjama – koriste vašu povijest konverzija za precizno optimiziranje licitacija na svakoj dražbi. No ako nemate postavljene odgovarajuće radnje konverzija, to bi moglo utjecati na točnost automatskih licitacija vaše strategije, ograničavajući konverzije.

U nastavku slijedi nekoliko razloga zbog kojih postavke praćenja konverzija možda ograničavaju izvedbu strategija licitiranja i što možete učiniti da biste riješili pojedine probleme.

Nema praćenja konverzija

Strategija licitiranja cilja konverzije, ali nemate radnje konverzija koje strategija licitiranja može koristiti.

Napomena: ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa i imate taj problem, mora se razriješiti na računu upravitelja Google Adsa.

Sljedeći koraci

Ako to već niste napravili, trebali biste postaviti praćenje konverzija.

Ako ste već postavili praćenje konverzija, provjerite sljedeće postavke da biste bili sigurni da su vaši podaci o konverzijama dostupni strategijama licitiranja:

Potvrdite da je radnja konverzije omogućena

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije
 3. Pronađite svoju radnju konverzije na popisu koji će se prikazati i odaberite je. Provjerite ikonu statusa.
  • Ako je radnja konverzije omogućena, prikazuje se zelena točka.
  • Ako je radnja konverzije uklonjena, prikazuje se crveni X. Da biste omogućili radnju konverzije, kliknite Uredi i odaberite Omogući

Potvrdite da je postavka "Uključi u 'Konverzije" označena s "Da"

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije
 3. Kliknite naziv radnje konverzije i pronađite stupac "Uključi u 'Konverzije'".
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Da", promjena nije potrebna.
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Ne", morat ćete je promijeniti u "Da".

Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Nema radnji konverzije instalacije aplikacije

Strategija licitiranja cilja instalacije aplikacije, no nemate radnje konverzija koje strategija licitiranja može koristiti.

Napomena: ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa i imate taj problem, mora se razriješiti na računu upravitelja Google Adsa.

Sljedeći koraci

Ako to već niste napravili, trebali biste postaviti radnju konverzije instalacije aplikacije za Android ili iOS.

Ako ste već postavili praćenje konverzija u mobilnim aplikacijama, provjerite sljedeće postavke da biste bili sigurni da su vaši podaci o konverzijama dostupni strategijama licitiranja:

Potvrdite da je radnja konverzije omogućena

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Odaberite radnju konverzije i provjerite njezin status.
  • Ako je radnja konverzije omogućena, prikazuje se zelena točka.
  • Ako je radnja konverzije uklonjena, prikazuje se crveni X. Da biste omogućili radnju konverzije, kliknite Uredi i odaberite Omogući.

Potvrdite da je postavka "Uključi u 'Konverzije" označena s "Da"

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Kliknite naziv radnje konverzije i pronađite stupac "Uključi u 'Konverzije'".
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Da", promjena nije potrebna.
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Ne", morat ćete je promijeniti u "Da".

Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Nema radnji konverzije telefonskim pozivom

Strategija licitiranja cilja telefonske pozive iz oglasa, no nemate radnje konverzija koje strategija licitiranja može koristiti.

Napomena: ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa i imate taj problem, mora se razriješiti na računu upravitelja Google Adsa.

Sljedeći koraci

Ako to već niste napravili, trebali biste postaviti praćenje konverzija tako da prati pozive iz oglasa.

Ako ste već postavili praćenje konverzija tako da prati pozive iz oglasa, provjerite sljedeće postavke da biste bili sigurni da su vaši podaci o konverzijama dostupni strategijama licitiranja:

Potvrdite da je radnja konverzije omogućena

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Odaberite radnju konverzije i provjerite njezin status.
  • Ako je radnja konverzije omogućena, prikazuje se zelena točka.
  • Ako je radnja konverzije uklonjena, prikazuje se crveni X. Da biste omogućili radnju konverzije, kliknite Uredi i odaberite Omogući.

Potvrdite da je postavka "Uključi u 'Konverzije" označena s "Da"

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Kliknite naziv radnje konverzije i pronađite stupac "Uključi u 'Konverzije'".
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Da", promjena nije potrebna.
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Ne", morat ćete je promijeniti u "Da".

Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Nema radnji konverzije na web-lokaciji

Strategija licitiranja cilja konverzije na vašoj web-lokaciji, ali nemate radnje konverzija koje strategija licitiranja može koristiti.

Napomena: ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa i imate taj problem, mora se razriješiti na računu upravitelja Google Adsa.

Sljedeći koraci

Ako to već niste napravili, trebali biste postaviti konverzije za svoju web-lokaciju.

Ako ste već postavili praćenje konverzija za svoju web-lokaciju, provjerite sljedeće postavke da biste bili sigurni da su vaši podaci o konverzijama dostupni strategijama licitiranja:

Potvrdite da je radnja konverzije omogućena

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Odaberite radnju konverzije i provjerite njezin status.
  • Ako je radnja konverzije omogućena, prikazuje se zelena točka.
  • Ako je radnja konverzije uklonjena, prikazuje se crveni X. Da biste omogućili radnju konverzije, kliknite Uredi i odaberite Omogući.

Potvrdite da je postavka "Uključi u 'Konverzije" označena s "Da"

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu računa kliknite ikonu alata , a zatim u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 3. Kliknite naziv radnje konverzije i pronađite stupac "Uključi u 'Konverzije'".
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Da", promjena nije potrebna.
  • Ako je postavka "Uključi u 'Konverzije'" označena s "Ne", morat ćete je promijeniti u "Da".

Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem