Всичко за състоянията на стратегиите за офериране

Състоянието на стратегиите Ви за офериране показва какво е състоянието на стратегията Ви за автоматично офериране във всеки един момент. Когато проверявате ефективността на кампанията си, е полезно да преглеждате състоянието на стратегиите за автоматично офериране, за да сте сигурни, че се провеждат според очакванията, и за да отстранявате евентуални проблеми. В тази статия се описва какво означава всяко състояние на стратегиите за офериране.

Преди да започнете

Ако не използвате стратегии за автоматично офериране, прочетете Всичко за автоматичното офериране, за да видите дали някои от тях са подходящи за Вас. Ако не знаете къде се вижда състоянието на стратегиите за офериране, научете как да го намерите.

Състояния на стратегиите за офериране

Неактивна

Стратегията за офериране не е активна. Някои причини стратегия за офериране да не е активна:

 • Кампаниите са поставени на пауза или към тази стратегия за офериране няма прикачени кампании.
 • Всички ключови думи или реклами, ползващи тази стратегия, са поставени на пауза.
 • Предплатен бюджет е изразходван.

Активна

Стратегията за офериране е активна и задава оферти, за да оптимизира ефективността. Не са необходими промени.

Обучение

След като направите промяна в стратегията си за офериране, може да има малки колебания в ефективността, тъй като Google Ads оптимизира офертите Ви. За целта може да се покаже състояние „Обучава се“. Можете да задържите курсора на мишката върху състоянието, за да разберете поради коя от следните 5 причини стратегията за офериране понастоящем е в състояние „Обучава се“.

Нова стратегия

Стратегията за офериране е създадена или активирана повторно наскоро. Google Ads извършва корекции за оптимизиране на офертите Ви.

Промяна на настройка

Настройка за стратегията за офериране е променена. Google Ads извършва корекции за оптимизиране на офертите Ви.

Промяна на настройка за реализации

Наскоро сте настроили проследяване на реализациите.

Промяна на настройка за действията, водещи до реализация

Наскоро сте добавили или премахнали действие, водещо до реализация, свързано с една от стратегиите Ви за офериране, или сте променили настройката „Включване в „Реализации“ или настройката „Отчитане“ за реализациите.

Промяна в състава

Към стратегията за офериране са добавени или от нея са премахнати кампании, рекламни групи или ключови думи. Google Ads извършва корекции за оптимизиране на офертите Ви.

Следващи стъпки

Продължете да използвате профила си както обикновено, но имайте предвид, че ключовите показатели може да варират през това време, така че може да е добре да не измервате ефективността до края на периода на обучение.

Ограничена

Стратегията Ви за офериране е ограничена от един от следните четири фактора. Можете да задържите курсора на мишката върху състоянието, за да видите кой от тях я ограничава.

Лимити за офертите

Лимитите за максимална и/или минимална оферта възпрепятстват пълното оптимизиране на офертите Ви.

Пример: 95% от разходите са ограничени от лимита Ви за максимална оферта. Това означава, че за 95% от разходите Ви стратегията Ви за офериране би задала по-висока оферта, но това не е станало заради лимита Ви за максимална оферта.

Следваща стъпка

Ако стратегията Ви за офериране не се представя толкова добре, колкото желаете, бихте могли да увеличите лимита за максимална оферта и/или да намалите лимита за минимална.

Разходи с нисък приоритет

Целевите разходи за стратегията за офериране не могат да бъдат постигнати. Възможно е свързаните с нея бюджети да са изразходвани от други стратегии за офериране или ръчни оферти на ниво ключова дума.

Следващи стъпки

 • Увеличете бюджетите, свързани със стратегията, или намалете целевите разходи.
 • Можете също изцяло да премахнете целевите разходи. Google Ads автоматично ще коригира разходите Ви, за да работи с оставащия бюджет.

Научете как да избегнете изчерпването на средния дневен бюджет.

С ограничен бюджет

Много от ключовите думи, използващи тази стратегия, са ограничени по бюджет. Вследствие на това е възможно Google Ads да не е в състояние да повиши офертите дотолкова, че да постигне целите Ви.

Следващи стъпки

 • Увеличете бюджетите, свързани със стратегията.

Научете как да избегнете изчерпването на средния дневен бюджет.

Нисък качествен рейтинг

Много от ключовите думи, свързани с тази стратегия за офериране, имат нисък качествен рейтинг. Вследствие на това е възможно рекламите Ви да не се показват достатъчно често, за да се постигнат целите Ви.

Следващи стъпки

 • Премахнете нискокачествените ключови думи, свързани със стратегията.

Неправилно конфигурирана (стратегия за постигане на дадени максимални показатели със споделен бюджет)

Офертите за постигане на максимален брой кликвания, максимален брой реализации и максимална стойност на реализациите са стратегии за автоматично офериране, които Ви помагат да постигнете максимална ефективност (кликвания, реализации и стойност на реализацията), като същевременно изразходвате средния дневен бюджет. Ако тези стратегии споделят бюджет с друга стратегия за офериране, състоянието на стратегията Ви за офериране може да се покаже като „Неправилно конфигурирана“. За да го предотвратите, всички кампании в споделения бюджет трябва да използват една и съща стратегия за офериране за портфолио. Следва списък на това къде може да се покаже състояние „Неправилно конфигурирана“ и какво можете да направите, за да отстраните всеки от тези проблеми.

Стандартната стратегия за офериране (на ниво кампания) е неправилно конфигурирана

Ако стандартната Ви стратегия за офериране се показва като „Неправилно конфигурирана“, това означава, че тази кампания споделя бюджет с други кампании, за които не важи същата стратегия за офериране за портфолио. За да коригирате това, премахнете споделения бюджет от кампанията или добавете всички кампании в споделения бюджет към една и съща стратегия за офериране за портфолио.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Отворете отчета за стратегията за офериране. Научете как да намерите отчета за стратегията за офериране.
 3. Кликнете върху Коригиране.
 4. Това ще Ви отведе до таблицата „Кампании“ и автоматично ще филтрира всички кампании в споделения Ви бюджет.
 5. Изберете всичките си кампании, като поставите отметка в квадратчето в горната част на колоната „Кампания“.
 6. Кликнете върху Редактиране и изберете „Промяна на стратегията за офериране“.
 7. От падащото меню добавете кампаниите си към една стратегия за офериране за портфолио, като изберете едно от следните:
  • Постигане на максимален брой кликвания
  • Постигане на максимален брой реализации
  • Постигане на максимална стойност на реализациите
 8. Кликнете върху Използване на стратегия за портфолио, след това изберете „Създаване на нова стратегия за портфолио“. Задайте име и опции въз основа на избраната стратегия.
 9. Кликнете върху Прилагане.
Забележка: Една стратегия за офериране за портфолио може да има няколко споделени бюджета, но всички кампании, които споделят един бюджет, трябва да използват една и съща стратегия за офериране за портфолио.
Забележка: Можете да изберете и да премахнете споделения бюджет от кампанията. Научете как да премахнете споделен бюджет

Стратегията за офериране за портфолио е неправилно конфигурирана

Ако стратегията Ви за офериране за портфолио се показва като „Неправилно конфигурирана“, това означава, че споделя бюджети с кампании, използващи други стратегии за офериране. Трябва да премахнете тези кампании от споделените им бюджети или да ги добавите към стратегията си за офериране за портфолио.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Отворете отчета за стратегията за офериране. Научете как да намерите отчета за стратегията за офериране.
 3. Кликнете върху Коригиране.
 4. Това ще Ви отведе до таблицата „Кампания“ и автоматично ще филтрира всички кампании в споделения бюджет.
 5. Изберете всичките си кампании, като поставите отметка в квадратчето в горната част на колоната „Кампания“.
 6. Кликнете върху Редактиране и изберете „Промяна на стратегията за офериране“.
 7. От падащото меню добавете кампаниите си към една стратегия за офериране за портфолио, като изберете едно от следните:
  • Постигане на максимален брой кликвания
  • Постигане на максимален брой реализации
  • Постигане на максимална стойност на реализациите
 8. Кликнете върху Използване на стратегия за портфолио, след което изберете „Използване на съществуваща стратегия за портфолио“. Изберете първоначалната стратегия за портфолио, обозначена като „Неправилно конфигурирана“.
 9. Кликнете върху Прилагане.
Забележка: Можете да изберете и да премахнете споделения бюджет от кампанията. Научете как да премахнете споделен бюджет

Неправилно конфигурирана (настройка за реализации)

Автоматичните стратегии за офериране въз основа на реализациите – „Целева цена на действие (CPA)“, „Целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)“, „Постигане на максимален брой реализации“ или „Подобрена цена на кликване (ECPC)“ за кампаниите в мрежата за търсене и за Пазаруване – използват историята на реализациите Ви, за да оптимизират точно офертите при всеки търг. Ако обаче не сте настроили правилните действия, водещи до реализация, това може да повлияе върху точността на автоматичните оферти на стратегията Ви и да ограничи реализациите Ви.

По-долу са дадени няколко причини, поради които настройките Ви за проследяване на реализациите може да ограничават ефективността на стратегиите Ви за офериране, и какво можете да направите, за да разрешите всеки проблем.

Липсва проследяване на реализациите

Целта на стратегията Ви за офериране са реализациите, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите.

Ако вече сте го направили, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. В показалия се списък намерете действието, водещо до реализация, и го изберете. Проверете иконата на състоянието.
  • Ако действието, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието, водещо до реализация, е премахнато, то ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете колоната „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.

Липсват действия, водещи до реализация при инсталиране на приложение

Целта на стратегията Ви за офериране е инсталирания на приложение, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите действие, водещо до реализация при инсталиране на приложение, за Android или iOS.

Ако вече сте настроили проследяване на реализациите за мобилни приложения, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието, водещо до реализация, е премахнато, то ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете колоната „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.

Липсват действия, водещи до реализация от телефонно обаждане

Целта на стратегията Ви за оферирате е телефонни обаждания от реклами, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите, за да проследявате обаждания от реклами.

Ако вече сте го направили, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието, водещо до реализация, е премахнато, то ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете колоната „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.

Липсват действия, водещи до реализации на уебсайта

Целта на стратегията Ви за офериране е реализации на уебсайта Ви, но нямате действия, водещи до реализация, които тя може да използва.

Забележка: Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ и имате този проблем, той трябва да бъде разрешен в профила на мениджър в Google Ads.

Следващи стъпки

Ако все още не сте го направили, трябва да настроите проследяване на реализациите за уебсайта Ви.

Ако вече сте настроили проследяване на реализациите за уебсайта си, проверете следните настройки, за да сте сигурни, че данните Ви за реализациите са на разположение на стратегиите Ви за офериране:

Проверете дали действието, водещо до реализация, е активирано

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Изберете действието, водещо до реализация, и проверете състоянието му.
  • Ако действието, водещо до реализация, е активирано, то ще представлява зелена точка.
  • Ако действието, водещо до реализация, е премахнато, то ще представлява червен „Х“. За да го активирате, кликнете върху Редактиране и изберете Активиране.

Проверете дали настройката „Включване в „Реализации“ е активна

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл на профила си кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon], след което в „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху името на действието, водещо до реализация, и намерете колоната „Включване в „Реализации“.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Да“, не е необходима промяна.
  • Ако „Включване в „Реализации“ е означено с „Не“, ще трябва да промените настройката на „Да“.

Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си