Thiết lập thử nghiệm chiến dịch

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa đối với bản nháp của mình, bạn có thể tạo thử nghiệm từ bản nháp và so sánh hiệu suất hoạt động của thử nghiệm với chiến dịch gốc theo thời gian. Thử nghiệm chia sẻ lưu lượng truy cập (và ngân sách) của chiến dịch gốc, đồng thời cho phép bạn kiểm tra các thay đổi đối với chiến dịch của mình để có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về chiến thuật nào sẽ mang lại cho bạn lợi tức đầu tư cao hơn.

Bài viết này giải thích cách thiết lập thử nghiệm.  Để biết thêm thông tin về thử nghiệm, hãy đọc Giới thiệu về bản nháp chiến dịch và thử nghiệm. 

Những điều cần lưu ý về thử nghiệm

 • Thử nghiệm chỉ khả dụng cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị. Bạn sẽ không thể tạo thử nghiệm cho các chiến dịch Video, Ứng dụng hoặc Mua sắm.
 • Bạn có thể lập lịch tối đa 5 thử nghiệm cho chiến dịch, nhưng chỉ có thể chạy mỗi lần một thử nghiệm.
 • Có thể mất một chút thời gian để quảng cáo của thử nghiệm hoàn tất quá trình xem xét và bắt đầu chạy, tùy thuộc vào kích thước của chiến dịch gốc. Bạn có thể muốn lập lịch thử nghiệm để bắt đầu trong tương lai nhằm ngăn không cho thử nghiệm bắt đầu trước khi quảng cáo đã được xem xét.
 • Khi thử nghiệm chạy, bạn có thể theo dõi hiệu suất của thử nghiệm

Nếu bạn thực hiện thay đổi đối với chiến dịch gốc, những thay đổi đó sẽ không được phản ánh trên thử nghiệm của bạn. Việc thực hiện thay đổi đối với chiến dịch gốc hoặc thử nghiệm trong khi thử nghiệm đang chạy có thể làm bạn khó diễn giải được kết quả của mình.

Trước khi bắt đầu

Bạn cần tạo bản nháp trước khi thiết lập thử nghiệm chiến dịch. Nếu bạn chưa tạo bản nháp, hãy đọc Thiết lập bản nháp chiến dịch.

Hướng dẫn

Thiết lập thử nghiệm

 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào Tất cả bản nháp từ menu ở bên trái, sau đó nhấp vào tên của bản nháp mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào nút Áp dụng… ở góc trên cùng bên phải.
 4. Chọn Chạy thử nghiệm.
 5. Nhập tên cho thử nghiệm của bạn. Thử nghiệm không được có cùng tên với các chiến dịch và thử nghiệm khác của bạn.
 6. Chọn ngày bắt đầu cho thử nghiệm của bạn.
 7. Nếu bạn muốn kết thúc thử nghiệm theo cách thủ công, hãy chọn “Không có ngày kết thúc”. Nếu không, hãy chọn ngày kết thúc cho thử nghiệm của bạn.
 8. Nhập phần trăm lưu lượng truy cập của chiến dịch gốc mà bạn muốn phân bổ cho thử nghiệm. Đây cũng là phần trăm ngân sách của chiến dịch gốc mà bạn sẽ phân bổ cho thử nghiệm.
 9. Nhấp vào Tạo để kết thúc việc tạo thử nghiệm.

Khắc phục vấn đề khi tạo thử nghiệm

Trong một số trường hợp, bạn có thể gặp phải lỗi khi cố gắng tạo thử nghiệm. Dưới đây là một vài lý do tại sao điều này xảy ra, cùng với các bước bạn có thể thực hiện để khắc phục những lỗi này.

 • Chiến dịch gốc của bạn đã bị xóa: Hãy thử tạo bản nháp từ một chiến dịch khác.
 • Chiến dịch gốc của bạn đã có ngân sách được chia sẻ: Xóa ngân sách được chia sẻ của chiến dịch. Tìm hiểu cách thực hiện.
 • Chiến dịch gốc của bạn đã có thử nghiệm đang chạy hoặc được lập lịch trong các ngày đã chọn: Hãy thử chọn ngày không trùng với một thử nghiệm khác.
 • Chiến dịch của bạn có tính năng không được thử nghiệm hỗ trợ: Hãy thử chọn một chiến dịch khác để chuyển đổi thành thử nghiệm. Tìm hiểu xem tính năng nào không được thử nghiệm hỗ trợ.

Bạn có thể làm gì khi đã sẵn sàng kết thúc thử nghiệm

Nếu hài lòng với kết quả của thử nghiệm, bạn có thể áp dụng thử nghiệm vào chiến dịch gốc hoặc chuyển đổi thử nghiệm thành một chiến dịch mới.

 • Nếu bạn áp dụng thử nghiệm vào chiến dịch gốc, những thay đổi mà bạn đang thử nghiệm trong thử nghiệm của mình sẽ được áp dụng vào chiến dịch gốc.
 • Nếu bạn chuyển đổi thử nghiệm thành một chiến dịch mới, chiến dịch gốc sẽ bị tạm dừng và thử nghiệm của bạn sẽ hiển thị trong “Tất cả chiến dịch” với ngân sách và ngày giống với chiến dịch gốc của bạn.

Trong cả hai trường hợp, dữ liệu hiệu suất của thử nghiệm sẽ được bảo lưu. Hãy tìm hiểu thêm về cách áp dụng thử nghiệm của bạn.

Nếu chỉ muốn kết thúc thử nghiệm, bạn có thể làm điều đó bằng cách thay đổi ngày kết thúc thử nghiệm để thử nghiệm ngừng chạy vào cuối ngày. Hãy tìm hiểu thêm về cách thực hiện các thay đổi đối với thử nghiệm của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố