Een campagne-experiment instellen

Nadat u het concept heeft bewerkt, kunt u op basis van dit concept een experiment maken en gedurende een bepaalde tijd de prestaties van uw experiment vergelijken met de prestaties van uw oorspronkelijke campagne. Het experiment deelt het verkeer (en het budget) van uw oorspronkelijke campagne en zo kunt u wijzigingen in uw campagne testen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over welke tactieken u meer rendement op uw investering opleveren.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een experiment kunt instellen.  Lees Over campagneconcepten en -experimenten voor achtergrondinformatie over experimenten.

Houd rekening met het volgende bij experimenten

 • Experimenten zijn uitsluitend beschikbaar voor campagnes van het type 'Zoek- en Display Netwerk'. U kunt geen experiment maken voor video-, app- of Shopping-campagnes.
 • U kunt maximaal vijf experimenten plannen voor een campagne, maar u kunt slechts één experiment per keer uitvoeren.
 • Het kan enige tijd duren voor de advertenties van uw experiment het beoordelingsproces hebben doorlopen en kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de omvang van de oorspronkelijke campagne. Mogelijk wilt u plannen dat uw experiment in de toekomst begint, om te voorkomen dat uw experiment begint voordat uw advertenties zijn beoordeeld.
 • U kunt bepalen welk percentage van het budget van uw oorspronkelijke campagne u wilt toewijzen aan het experiment. Voor campagnes in het zoeknetwerk in het nieuwe, verbeterde AdWords kunt u uw experiment ook opsplitsen in een op cookies gebaseerde splitsing of een op zoekopdrachten gebaseerde splitsing. Aan de hand van deze experimenten kunt u zien welke campagneversie beter presteert. U kunt vervolgens bepalen of u wilt dat mensen alleen uw experiment of uw oorspronkelijke campagne te zien krijgen, of beide maar willekeurig.
 • In display-campagnes gebruiken we altijd een op cookies gebaseerde splitsing om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen het experiment of uw oorspronkelijke campagne zien.
 • Tijdens het uitvoeren van uw experiment kunt u de prestaties ervan bijhouden

Als u wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke campagne, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in uw experiment. Het aanbrengen van wijzigingen in de oorspronkelijke campagne of in het experiment terwijl uw experiment wordt uitgevoerd, kan het moeilijker maken om de resultaten te interpreteren.

Aandachtspunt

Als u de op cookies gebaseerde splitsing selecteert en u doelgroeplijsten gebruikt, moet uw lijst ten minste tienduizend gebruikers bevatten om een experiment uit te voeren. Als u minder gebruikers heeft, kunnen de resultaten minder nauwkeurig uitvallen. 

Voordat u begint

U moet een concept maken voordat u een campagne-experiment kunt instellen. Als u nog geen concept heeft gemaakt, leest u eerst Een campagneconcept opzetten.

Instructies

Een experiment opzetten 

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Concepten en experimenten en klik vervolgens bovenaan de pagina op Campagne-experimenten.
 3. Klik op de plusknop .
 4. Klik op Kies een concept en selecteer het concept dat u wilt converteren naar een experiment.
 5. Geef een naam op voor het experiment. Het experiment mag niet dezelfde naam hebben als uw campagnes of andere experimenten.
 6. Kies een startdatum voor het experiment.
 7. Selecteer Geen als u het experiment handmatig wilt beëindigen. Anders kiest u een einddatum voor het experiment.
 8. Geef het percentage op van het budget van de oorspronkelijke campagne dat u aan uw experiment wilt toewijzen. 
 9. Voor campagnes in het zoeknetwerk kunt u onder 'Geavanceerde opties' kiezen hoe u uw experiment wilt opsplitsen. U kunt bepalen of u gebruikers of zoekopdrachten wilt tellen wanneer u verkeer verdeelt tussen uw campagne en uw experiment.
  1. Op basis van cookies betekent dat gebruikers slechts één versie van uw campagne kunnen zien, ongeacht het aantal keren dat ze zoeken. Hierdoor kunnen andere factoren uw resultaten minder beïnvloeden, zodat u nauwkeurigere gegevens kunt krijgen.
  2. Op basis van zoekopdrachten kunt u gebruikers willekeurig toewijzen aan uw experiment of aan uw oorspronkelijke campagne, telkens wanneer er een zoekopdracht wordt uitgevoerd. U kunt sneller statistisch significante resultaten krijgen dan een op cookies gebaseerde splitsing. Het is wel mogelijk dat dezelfde gebruiker zowel het experiment als de oorspronkelijke campagne kan zien als deze meerdere keren zoekt. 
 10. Klik op Opslaan om het maken van het experiment te voltooien.
 11. Nadat u uw experiment heeft gemaakt, kunt u uw experimenten bekijken naast uw gewone campagnes en op de pagina 'Campagne-experimenten'.

Problemen bij het maken van een experiment oplossen

In sommige gevallen kunt u een fout tegenkomen bij het maken van een experiment. Hieronder worden enkele redenen gegeven waarom dit kan gebeuren, samen met stappen die u kunt nemen om deze problemen op te lossen.

 • De oorspronkelijke campagne is verwijderd: Maak een concept van een andere campagne.
 • De oorspronkelijke campagne heeft al een gedeeld budget: Verwijder het gedeelde budget van de campagne. Meer informatie.
 • Voor de oorspronkelijke campagne wordt al een experiment uitgevoerd of er is al een experiment gepland tijdens de geselecteerde datums: Selecteer datums die niet samenvallen met een ander experiment.
 • De campagne gebruikt functies die niet worden ondersteund door experimenten: Selecteer een andere campagne om te converteren naar een experiment. Meer informatie over welke functies niet worden ondersteund door experimenten.

Wat u kunt doen als u klaar bent om een experiment te beëindigen

Als u tevreden bent met de resultaten van een experiment, kunt u het experiment toepassen op de oorspronkelijke campagne of het experiment converteren naar een nieuwe campagne.

 • Als u uw experiment toepast op uw oorspronkelijke campagne, worden de wijzigingen die u in het experiment heeft getest, toegepast op uw oorspronkelijke campagne.
 • Nadat u uw experiment heeft omgezet naar een nieuwe campagne, moet u de resulterende campagne controleren om er zeker van te zijn dat alle wijzigingen correct zijn toegepast. 

In beide gevallen blijven de prestatiegegevens van het experiment bewaard. Meer informatie over hoe u het experiment kunt toepassen

Als u het experiment gewoon wilt beëindigen, kunt u de einddatum van het experiment wijzigen zodat het experiment aan het einde van de dag wordt gestopt. U kunt ook op 'Bewerken' in de rechterbovenhoek van de pagina klikken en Nu beëindigen selecteren. Meer informatie over het aanbrengen van wijzigingen in uw campagne-experimenten.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false