Liên kết Merchant Center và Google Ads

Với cả tài khoản Merchant Center và Google Ads, bạn có thể tận dụng các công cụ chiến dịch Google Ads chú trọng vào bán lẻ và sức mạnh tập trung vào dữ liệu của Merchant Center để cải thiện sự hiện diện của bạn trên web. Dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center cũng có thể dùng để thiết lập các chiến dịch cho quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất, tiếp thị lại động, v.v.

Tại các quốc gia nằm trong Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sỹ, bạn tham gia Quảng cáo Mua sắm qua một hoặc nhiều Dịch vụ so sánh giá (CSS) tùy theo lựa chọn của bạn. Một số CSS thay bạn quản lý dữ liệu sản phẩm và chiến dịch của bạn, trong khi một số CSS khác cung cấp các công cụ giúp bạn tự quản lý thiết lập của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo bằng Dịch vụ so sánh giá ở châu Âu tại đây

Merchant Center là gì?

Merchant Center là một nền tảng cho phép bạn tải dữ liệu cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google và cung cấp dữ liệu này để sử dụng với tài khoản Google Ads và các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center.

Đăng ký Google Merchant Center TÌM ĐỐI TÁC ĐỂ CÙNG LÀM VIỆC

Google Ads là gì?

Google Ads là một chương trình quảng cáo trực tuyến cho phép bạn tiếp cận đối tượng mới bằng tính năng nhắm mục tiêu, đặt giá thầu, từ khoá, v.v. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Google Ads tại đây.

Lý do liên kết Google Ads với Merchant Center

Khi chấp thuận liên kết giữa tài khoản Google Ads và Merchant Center, bạn sẽ cho phép dữ liệu sản phẩm của mình lưu thông từ Merchant Center đến Google Ads để sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo. Tùy thuộc vào loại dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi, bạn có thể tạo các Chiến dịch mua sắm để quảng cáo sản phẩm của mình, sử dụng tiếp thị lại động để thúc đẩy các Chiến dịch hiển thị, v.v.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn liên kết Merchant Center với Google Ads

 • Chỉ người dùng tài khoản Merchant Center mới có thể yêu cầu liên kết các tài khoản. Yêu cầu liên kết tài khoản mới sẽ xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn trên trang "Tài khoản được liên kết", nằm trong menu thả xuống Cài đặt.

 • Sau khi chủ sở hữu tài khoản Google Ads chấp thuận yêu cầu, một số thông tin được chia sẻ giữa hai tài khoản. Thông tin sản phẩm của Merchant Center có sẵn trong Google Ads để tạo chiến dịch. Một số số liệu thống kê của Google Ads như số lần nhấp được hiển thị trong tài khoản Merchant Center được liên kết.

 • Chủ sở hữu tài khoản Google Ads và quản trị viên hoặc người dùng Merchant Center tiêu chuẩn có thể xóa liên kết bất cứ lúc nào. Không bên nào có thể thực hiện thay đổi trong tài khoản được liên kết kia. Ví dụ: chủ sở hữu tài khoản Merchant Center không thể tạm dừng hoặc bắt đầu chiến dịch hoặc thay đổi giá thầu trong tài khoản Google Ads được liên kết.
 • Nếu xóa liên kết tài khoản, chiến dịch Mua sắm dựa trên dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center này sẽ ngừng phân phát quảng cáo. Bạn cũng sẽ không thể tạo chiến dịch mới trong Google Ads dựa vào dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center này.

Trước khi bắt đầu

Bạn sẽ cần:

 • Truy cập vào tài khoản Merchant Center
 • Bạn sẽ cần quyền truy cập quản trị viên vào tài khoản Google Ads của mình để liên kết tài khoản Google Ads với Merchant Center. Nếu không có quyền truy cập quản trị viên, bạn có thể yêu cầu quản trị viên tài khoản Google Ads của mình cấp quyền truy cập hoặc liên kết các tài khoản giúp bạn.

Hướng dẫn 

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Sau đây, bạn có thể tìm hiểu cách: 

 • Yêu cầu liên kết với Google Ads từ Merchant Center
 • Chấp thuận yêu cầu liên kết từ Merchant Center trong Google Ads
 • Quản lý mối liên kết giữa các tài khoản
 • Theo dõi trạng thái liên kết

Yêu cầu liên kết với Google Ads trong Merchant Center

Để liên kết, bạn luôn phải bắt đầu từ Merchant Center. Bạn có thể liên kết nhiều tài khoản Google Ads với một tài khoản Merchant Center hoặc một tài khoản Google Ads với nhiều tài khoản Merchant Center.

Để liên kết với tài khoản Google Ads của chính bạn: 

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy đi đến menu thả xuống biểu tượng dấu 3 chấm và rồi nhấp vào Liên kết tài khoản.
 2. Chọn Google Ads
 3. Trong mục “Tài khoản Google Ads của bạn”, hãy tìm ID khách hàng Google Ads của tài khoản mà bạn muốn liên kết. Bạn có thể tìm thấy ID khách hàng ở đầu mọi trang Google Ads sau khi đăng nhập, gần địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Liên kết.
Lưu ý: Nếu không có tài khoản Google Ads, bạn có thể nhấp vào Tạo tài khoản trên trang này.

Để liên kết với các tài khoản Google Ads khác: 

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm để mở ra menu thả xuống, rồi nhấp vào Liên kết tài khoản.
 2. Chọn Google Ads
 3. Trong "Tài khoản Google Ads khác", hãy nhấp vào Liên kết tài khoản và nhập ID khách hàng Google Ads của tài khoản bạn muốn liên kết. Bạn có thể tìm thấy ID khách hàng ở đầu mọi trang Google Ads sau khi đăng nhập, gần địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Thêm.  

Chấp thuận yêu cầu liên kết trong Google Ads

Khi tài khoản Merchant Center gửi cho bạn yêu cầu liên kết, lời mời sẽ xuất hiện trong bảng trên trang "Tài khoản được liên kết" cho Merchant Center trong Google Ads.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong “Google Merchant Center”, hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản bạn muốn liên kết. Cột “Trạng thái” sẽ cho biết “Đang chờ xử lý”. Nhấp vào Xem chi tiết trong cột "Hành động" và xem lại chi tiết yêu cầu.
 6. Để chấp thuận liên kết, hãy nhấp vào Chấp thuận. Để từ chối liên kết này, hãy nhấp vào Từ chối. Nếu muốn liên kết những tài khoản này vào một thời điểm khác thì bạn cần phải gửi một yêu cầu liên kết mới từ Merchant Center.

Quản lý mối liên kết giữa các tài khoản

Sau khi đã liên kết tài khoản Merchant Center với tài khoản Google Ads, bạn có thể hủy hoặc gửi lại yêu cầu liên kết từ Merchant Center hay hủy liên kết bất kỳ tài khoản nào khỏi Merchant Center hoặc Google Ads bất cứ lúc nào. 

Trong Merchant Center

Sau đây là cách hủy yêu cầu liên kết:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn.
 2. Nhấp vào menu biểu tượng dấu 3 chấm.
 3. Chọn Tài khoản được liên kết.
 4. Trong tab Google Ads, bạn sẽ thấy danh sách các yêu cầu kèm theo ID khách hàng của tài khoản Google Ads.
 5. Nhấp vào Hủy yêu cầu ở bên phải.
 6. Khi được nhắc, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Sau đây là cách hủy liên kết tài khoản:

 1. Nhấp vào menu biểu tượng dấu 3 chấm.
 2. Chọn Liên kết tài khoản.
 3. Chuyển đến "Tài khoản Google Ads của bạn" hoặc "Tài khoản Google Ads khác".
 4. Chuyển đến tài khoản bạn muốn hủy liên kết và nhấp vào Hủy liên kết.

Trong Google Ads

Sau đây là cách hủy liên kết tài khoản:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc bên phải phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Tài khoản được liên kết trong mục "Thiết lập".
 4. Trong “Google Merchant Center”, hãy nhấp vào Chi tiết.
 5. Tìm tài khoản mà bạn muốn hủy liên kết rồi nhấp vào Hủy liên kết.

Theo dõi các trạng thái liên kết trong Google Ads

Dưới đây là các trạng thái mà bạn có thể thấy trong bảng tài khoản được liên kết cho Merchant Center trong tài khoản Google Ads.

 • Cần bạn chấp thuận: Chủ sở hữu của tài khoản Merchant Center này đã yêu cầu liên kết với tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu của họ.
 • Đã liên kết: Tài khoản Google Ads của bạn đã liên kết với tài khoản Merchant Center này và danh sách tiếp thị lại cho các ứng dụng trong tài khoản đã được kích hoạt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố