Prepojenie účtov Merchant Center a Google Ads

S účtami Merchant Center aj Google Ads môžete využívať nástroje kampaní Google Ads zamerané na maloobchod a možnosti služby Merchant Center zamerané na údaje a zlepšiť tak svoju pozíciu na internete. Údaje o výrobkoch zo služby Merchant Center slúžia aj na nastavovanie kampaní dynamického remarketingu či reklám na miestny inventár.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku používate nákupné reklamy prostredníctvom jedného alebo niekoľkých porovnávačov cien podľa svojho výberu. Niektoré z týchto služieb spravujú údaje o výrobkoch a kampane vo vašom mene, zatiaľ čo iné poskytujú nástroje umožňujúce spravovať nastavenie vo vlastnej réžii. Ďalšie informácie o reklame prostredníctvom porovnávačov cien v Európe

Čo je Merchant Center?

Merchant Center je platforma, ktorá umožňuje nahrávať údaje o obchode a výrobkoch do Googlu a sprístupniť ich na použitie v účte Google Ads a iných službách Googlu. Ďalšie informácie o službe Google Merchant Center

REGISTROVAŤ SA DO SLUŽBY GOOGLE MERCHANT CENTER

NÁJSŤ PARTNERA NA SPOLUPRÁCU (IBA V EURÓPE)

Čo je Google Ads?

Google Ads je program na online inzerciu, ktorý umožňuje oslovovať nové publiká pomocou zacielenia, ponúk, kľúčových slov a ďalších možností. Ďalšie informácie o službe Google Ads

Prečo prepojiť účet Google Ads s účtom Merchant Center

Schválením prepojenia účtov Google Ads a Merchant Center umožníte, aby údaje o výrobkoch prechádzali z účtu Merchant Center do účtu Google Ads, kde ich bude možné použiť v reklamných kampaniach. Podľa toho, aký typ údajov o výrobkoch odošlete, môžete vytvárať nákupné kampane na inzerovanie výrobkov, zlepšiť výkonnosť obsahových kampaní pomocou dynamického remarketingu a omnoho viac.

Keď prepojíte účty Merchant Center a Google Ads

 • O prepojenie účtov môže požiadať iba používateľ účtu Merchant Center. Nové žiadosti o prepojenie účtov sa zobrazia v účte Google Ads na stránke Prepojené účty, ku ktorej sa dostanete prostredníctvom rozbaľovacej ponuky Nastavenia.

 • Keď vlastník účtu Google Ads žiadosť schváli, medzi účtami sa začnú zdieľať určité informácie. Informácie o výrobkoch zo služby Merchant Center sú na tvorbu kampaní dostupné v službe Google Ads. Niektoré štatistiky zo služby Google Ads, napríklad kliknutia, sa zobrazujú v prepojenom účte Merchant Center.

 • Vlastníci účtu Google Ads a správcovia alebo bežní používatelia účtu Merchant Center môžu prepojenie kedykoľvek odstrániť. Ani jedna zo strán však nemôže uskutočňovať zmeny v iných prepojených účtoch. Vlastník účtu Merchant Center napríklad nesmie pozastaviť ani spustiť kampane a meniť cenové ponuky v prepojenom účte Google Ads.
 • Ak prepojenie účtu odstránite, nákupné kampane, ktoré využívajú údaje o výrobkoch z tohto účtu Merchant Center, prestanú zobrazovať reklamy. Nebudete tiež môcť vytvárať nové kampane v službe Google Ads na základe údajov o výrobkoch z účtu Merchant Center.

Skôr než začnete

Čo potrebujete:

 • Musíte mať prístup k účtu Merchant Center.
 • Ak chcete prepojiť účty Google Ads a Merchant Center, k svojmu účtu Google Ads budete potrebovať prístup pre správcu. Ak prístup pre správcu nemáte, môžete požiadať správcu svojho účtu Google Ads, aby vám udelil prístup alebo účty prepojil za vás.

Pokyny

Nižšie sa dozviete, ako môžete: 

 • požiadať o prepojenie s účtom Google Ads z účtu Merchant Center,
 • schváliť žiadosti o prepojenie z účtu Merchant Center v účte Google Ads,
 • spravovať prepojenia medzi účtami,
 • sledovať stavy prepojenia.

Požiadanie o prepojenie účtu Google Ads z účtu Merchant Center

Žiadosti o prepojenie sa vždy zadávajú z účtu Merchant Center. S jedným účtom Merchant Center môžete prepojiť viacero účtov Google Ads alebo jeden účet Google Ads s viacerými účtami Merchant Center.

Prepojenie s vlastným účtom Google Ads: 

 1. V účte Merchant Center prejdite na rozbaľovaciu ponuku trojbodkovej ikony a kliknite na možnosť Account linking (Prepojenie účtov).
 2. Vyberte Google Ads
 3. V časti Your Google Ads Account (Váš účet Google Ads) nájdite údaje Google Ads customer ID (Číslo zákazníka Google Ads) účtu, ktorý chcete prepojiť. Keď sa prihlásite, číslo zákazníka nájdete v hornej časti ľubovoľnej stránky účtu Google Ads pri e‑mailovej adrese.
 4. Kliknite na možnosť Link (Prepojiť).
Poznámka: Ak nemáte účet Google Ads, vytvorte si ho

Prepojenie s inými účtami Google Ads: 

 1. V účte Merchant Center prejdite na rozbaľovaciu ponuku trojbodkovej ikony a kliknite na možnosť Account linking (Prepojenie účtov).
 2. Vyberte Google Ads
 3. V sekcii Other Google Ads accounts (Ostatné účty Google Ads) kliknite na Link accounts (Prepojiť účty) a zadajte údaj Google Ads customer ID (Číslo zákazníka Google Ads) účtu, ktorý chcete prepojiť. Keď sa prihlásite, číslo zákazníka nájdete v hornej časti ľubovoľnej stránky účtu Google Ads pri e‑mailovej adrese.
 4. Kliknite na položku Pridať.  

Schválenie žiadostí o prepojenie v účte Google Ads

Keď vám účet Merchant Center odošle žiadosť o prepojenie, v účte Google Ads sa v tabuľke na stránke Prepojené účty pre Merchant Center zobrazia pozvánky.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na možnosť Prepojené účty.
 4. V časti Google Merchant Center kliknite na možnosť Podrobnosti.
 5. Nájdite účet, ktorý chcete prepojiť. V stĺpci Stav bude napísané Nespracované. Kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti v stĺpci Akcie a skontrolujte podrobnosti žiadosti.
 6. Prepojenie schválite kliknutím na možnosť Schváliť. Odmietnete ho kliknutím na možnosť Odmietnuť. Ak budete chcieť tieto účty prepojiť neskôr, bude potrebné odoslať novú žiadosť o prepojenie z účtu Merchant Center.

Správa prepojení medzi účtami

Po prepojení účtov Merchant Center a Google Ads môžete z účtu Merchant Center zrušiť alebo znova odoslať žiadosti o prepojenie. Z účtov Merchant Center aj Google Ads môžete tiež kedykoľvek zrušiť prepojenie ľubovoľného účtu. 

V účte Merchant Center

Zrušenie žiadosti o prepojenie:

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Kliknite na ponuku trojbodkovej ikony.
 3. Vyberte možnosť Linked accounts (Prepojené účty).
 4. Na karte Google Ads uvidíte uvedenú žiadosť s číslom zákazníka účtu Google Ads.
 5. Vpravo kliknite na možnosť Cancel request (Zrušiť žiadosť).
 6. Po výzve kliknite na možnosť Continue (Pokračovať).

Odpojenie účtov:

 1. Kliknite na ponuku trojbodkovej ikony.
 2. Vyberte možnosť Account linking (Prepojenie účtov).
 3. Prejdite do časti Your Google Ads account (Váš účet Google Ads) alebo Other Google Ads accounts (Ostatné účty Google Ads).
 4. Prejdite na účet, ktorý chcete odpojiť, a kliknite na Unlink (Odpojiť).

V účte Google Ads

Odpojenie účtov:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V časti Nastavenie kliknite na možnosť Prepojené účty.
 4. V časti Google Merchant Center kliknite na možnosť Podrobnosti.
 5. Nájdite účet, ktorý chcete odpojiť, a kliknite na Odpojiť.

Sledovanie stavov prepojenia v účte Google Ads

Nižšie uvádzame stavy, ktoré sa môžu zobraziť v tabuľke prepojených účtov pre Merchant Center vo vašom účte Google Ads.

 • Potrebuje vaše schválenie: Vlastník tohto účtu Merchant Center požiadal o prepojenie s vaším účtom Google Ads. Jeho žiadosť môžete schváliť alebo odmietnuť.
 • Prepojený: Váš účet Google Ads bol prepojený s týmto účtom Merchant Center a v aplikáciách účtu boli aktivované remarketingové zoznamy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory