Merchant Center en Google Ads linken

Als u zowel een Merchant Center- als een Google Ads-account heeft, kunt u gebruikmaken van verkoopgerichte Google Ads-campagnetools en de gegevensgerichte mogelijkheden van Merchant Center om uw aanwezigheid op internet te versterken. Productgegevens in Merchant Center kunnen ook worden gebruikt om campagnes op te zetten voor dynamische remarketing, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en meer.

In lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en in Zwitserland kunnen neemt u deel aan Shopping-advertenties via een service voor prijsvergelijking (Comparison Shopping Service, CSS) die u zelf kunt kiezen. Sommige CSS'en beheren namens u uw productgegevens en campagnes, terwijl andere tools bieden waarmee u uw instellingen zelf kunt beheren. Meer informatie over adverteren in Europa via services voor prijsvergelijking.

Wat is Merchant Center?

Merchant Center is een platform waarmee u uw winkel- en productgegevens kunt uploaden naar Google en deze beschikbaar kunt stellen voor gebruik met uw Google Ads-account en andere Google-services. Meer informatie over Google Merchant Center.

Aanmelden voor Google Merchant CenterEEN PARTNER VINDEN

Wat is Google Ads?

Google Ads is een online advertentieprogramma waarmee u nieuwe doelgroepen kunt bereiken door middel van targeting, bieden, zoekwoorden en meer. Meer informatie over Google Ads.

Waarom Google Ads aan Merchant Center linken

Wanneer u een link tussen uw Google Ads- en Merchant Center-account goedkeurt, worden uw productgegevens doorgegeven van Merchant Center naar Google Ads voor gebruik in advertentiecampagnes. Afhankelijk van het type productgegevens dat u indient, kunt u Shopping-campagnes maken om te adverteren voor uw producten, dynamische remarketing gebruiken ter ondersteuning van display-campagnes en meer.

Wat er gebeurt wanneer u Merchant Center en Google Ads linkt

 • Alleen gebruikers van Merchant Center-accounts kunnen een linkverzoek doen. Nieuwe verzoeken om accounts te linken, worden weergegeven op de pagina 'Gelinkte accounts' in uw Google Ads-account, in het dropdownmenu 'Instellingen'.

 • Zodra de eigenaar van het Google Ads-account het verzoek goedkeurt, worden bepaalde gegevens gedeeld tussen de accounts. De productgegevens uit Merchant Center zijn beschikbaar in Google Ads voor het maken van campagnes. Bepaalde Google Ads-statistieken, zoals klikken, worden weergegeven in het gelinkte Merchant Center-account.

 • Eigenaren van Google Ads-accounts en beheerders of standaardgebruikers van Merchant Center-accounts kunnen de link op elk gewenst moment verwijderen. Geen van beide partijen kan wijzigingen aanbrengen in het andere gelinkte account. Zo kan de eigenaar van het Merchant Center-account geen campagnes onderbreken of starten of biedingswijzigingen aanbrengen in het gelinkte Google Ads-account.
 • Als u de accountlink verwijdert, worden er geen advertenties meer weergegeven in Shopping-campagnes die afhankelijk zijn van productgegevens uit dit Merchant Center-account. U kunt bovendien geen nieuwe campagnes in Google Ads maken op basis van productgegevens uit dit Merchant Center-account.

Voordat u begint

U heeft het volgende nodig:

 • Toegang tot een Merchant Center-account
 • U heeft beheerderstoegang nodig voor uw Google Ads-account om Google Ads en Merchant Center te linken. Als u geen beheerderstoegang heeft, kunt u de beheerder van uw Google Ads-account vragen u toegang te verlenen of de accounts voor u te koppelen.

Instructies 

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Hieronder leest u hoe u het volgende kunt doen: 

 • Vanuit Merchant Center verzoeken om te koppelen aan Google Ads
 • Koppelingsverzoeken vanuit Merchant Center goedkeuren in Google Ads
 • Koppelingen tussen accounts beheren
 • Koppelingsstatussen bijhouden

Vanuit Merchant Center verzoeken om te koppelen aan Google Ads

Koppelingen worden altijd gestart vanuit Merchant Center. U kunt meerdere Google Ads-accounts aan één Merchant Center-account koppelen, maar ook één Google Ads-account aan meerdere Merchant Center-accounts.

Koppelen aan uw eigen Google Ads-account: 

 1. Ga in uw Merchant Center-account naar het dropdownmenu van het pictogram met drie stippen en klik op Accounts koppelen.
 2. Selecteer Google Ads
 3. Zoek onder 'Uw Google Ads-account' naar de Google Ads-klant-ID van het account dat u wilt koppelen. U vindt uw klant-ID bovenaan elke Google Ads-pagina, in de buurt van uw e-mailadres. U moet daarvoor wel zijn ingelogd.
 4. Klik op Koppelen.
Opmerking: Maak nu een Google Ads-account als u er nog geen heeft. 

Koppelen aan andere Google Ads-accounts: 

 1. Ga in uw Merchant Center-account naar het dropdownmenu van het pictogram met drie stippen en klik op Accounts koppelen.
 2. Selecteer Google Ads
 3. Klik onder 'Andere Google Ads-accounts' op Accounts koppelen en geef de klant-ID op van het Google Ads-account dat u wilt koppelen. U vindt uw klant-ID bovenaan elke Google Ads-pagina, in de buurt van uw e-mailadres. U moet daarvoor wel zijn ingelogd.
 4. Klik op Toevoegen.  

Koppelingsverzoeken goedkeuren in Google Ads

Wanneer u een koppelingsverzoek vanuit een Merchant Center-account ontvangt, worden de uitnodigingen weergegeven in de tabel op de pagina 'Gekoppelde accounts' voor Merchant Center in Google Ads.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram  rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'Google Merchant Center' op Details.
 5. Zoek het account dat u wilt koppelen. In de kolom 'Status' staat 'In behandeling'. Klik op Details weergeven in de kolom 'Acties' en bekijk de gegevens van het verzoek.
 6. Klik op Goedkeuren om de koppeling goed te keuren. Als u de koppeling wilt afwijzen, klikt u op Afwijzen. Als u deze accounts op een later tijdstip wilt koppelen, moet er een nieuw koppelingsverzoek worden verzonden vanuit Merchant Center.

Koppelingen tussen accounts beheren

Nadat u uw accounts voor Merchant Center en Google Ads heeft gekoppeld, kunt u koppelingsverzoeken annuleren of opnieuw verzenden vanuit Merchant Center en op elk gewenst moment koppelingen verwijderen vanuit Merchant Center of Google Ads. 

In Merchant Center

Ga als volgt te werk om een koppelingsverzoek te annuleren:

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik op het pictogram met drie stippen.
 3. Kies Gekoppelde accounts.
 4. Op het tabblad Google Ads ziet u het verzoek en de klant-ID van het Google Ads-account.
 5. Klik aan de rechterkant op Verzoek annuleren.
 6. Als hierom wordt gevraagd, klikt u op Doorgaan.

Ga als volgt te werk om de koppeling tussen accounts te verwijderen:

 1. Klik op het pictogram met drie stippen.
 2. Kies Accounts koppelen.
 3. Ga naar 'Uw Google Ads-account' of 'Andere Google Ads-accounts'.
 4. Ga naar het account dat u wilt ontkoppelen en klik op Ontkoppelen.

In Google Ads

Ga als volgt te werk om accounts te ontkoppelen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapspictogram  rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'Google Merchant Center' op Details.
 5. Zoek het account dat u wilt ontkoppelen en klik op Ontkoppelen.

Koppelingsstatussen bijhouden in Google Ads

Hieronder vindt u de statussen die u mogelijk in de tabel met gekoppelde accounts voor Merchant Center ziet in uw Google Ads-account.

 • Vereist uw goedkeuring: De eigenaar van dit Merchant Center-account heeft een verzoek ingediend om zijn account aan uw Google Ads-account te koppelen. U kunt dit verzoek accepteren of afwijzen.
 • Gekoppeld: Uw Google Ads-account is aan dit Merchant Center-account gekoppeld en de remarketinglijsten voor de apps in het account zijn geactiveerd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Nieuwe Vorige

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen