Uw Merchant Center- en Google Ads-accounts koppelen

Als u zowel een Merchant Center- als een Google Ads-account heeft, kunt u gebruikmaken van verkoopgerichte Google Ads-campagnetools en de gegevensgerichte kracht van Merchant Center om uw aanwezigheid op internet te vergroten en te verbeteren. Productgegevens in Merchant Center kunnen ook worden gebruikt om campagnes op te zetten voor dynamische remarketing, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en meer.

Opmerking: In landen waar het CSS-programma beschikbaar is, neemt u deel aan Shopping-advertenties en onbetaalde vermeldingen via een of meer services voor prijsvergelijking naar keuze. Sommige CSS'en beheren namens u uw productgegevens en campagnes, terwijl andere tools bieden waarmee u uw instellingen zelf kunt beheren. Meer informatie over adverteren via services voor prijsvergelijking 

Wat er gebeurt als u Merchant Center en Google Ads koppelt

Als u een koppeling tussen uw Google Ads- en Merchant Center-account goedkeurt, worden uw productgegevens doorgegeven van Merchant Center naar Google Ads voor gebruik in advertentiecampagnes. Afhankelijk van het type productgegevens dat u indient, kunt u onder andere Shopping-campagnes maken om uw producten te adverteren en dynamische remarketing gebruiken ter ondersteuning van display-campagnes.

 • Alleen gebruikers van Merchant Center-accounts kunnen een verzoek voor accountkoppeling indienen. Nieuwe verzoeken om accounts te koppelen, worden in uw Google Ads-account weergegeven. Ga via het gedeelte 'Instellingen' en het dropdownmenu 'Tools en instellingen' naar de pagina 'Gekoppelde accounts'. U kunt maximaal honderd Google Ads-accounts aan Merchant Center-accounts koppelen.

 • Nadat de eigenaar van het Google Ads-account het verzoek heeft goedgekeurd, wordt bepaalde informatie tussen accounts gedeeld. De productinformatie uit Merchant Center is in Google Ads beschikbaar voor het maken van campagnes. Bepaalde Google Ads-statistieken, zoals klikken, worden weergegeven in het gekoppelde Merchant Center-account.

 • Eigenaren van Google Ads-accounts en beheerders of standaardgebruikers van Merchant Center-accounts kunnen de koppeling op elk gewenst moment verwijderen. Geen van beide partijen kan wijzigingen aanbrengen in het andere gekoppelde account. Zo kan de eigenaar van het Merchant Center-account geen campagnes onderbreken of starten of biedingswijzigingen aanbrengen in het gekoppelde Google Ads-account.
 • Als u de accountkoppeling verwijdert, worden er geen advertenties meer weergegeven in Shopping-campagnes die afhankelijk zijn van productgegevens uit dit Merchant Center-account. U kunt ook geen nieuwe campagnes in Google Ads maken op basis van productgegevens uit dit Merchant Center-account.

Instructies

Beheerderstoegang tot uw Google Ads-account om Google Ads en Merchant Center te koppelen. Als u geen beheerderstoegang heeft, kunt u de beheerder van uw Google Ads-account vragen u toegang te verlenen of de accounts voor u te koppelen.

Stap 1: Vanuit Merchant Center verzoeken om te koppelen aan Google Ads

Koppelingen worden altijd gestart vanuit Merchant Center. U kunt meerdere Google Ads-accounts aan één Merchant Center-account koppelen, maar ook één Google Ads-account aan meerdere Merchant Center-accounts.

Koppelen aan uw eigen Google Ads-account: 

 1. Klik in uw Merchant Center-account op het gereedschapsicoon  en klik vervolgens onder 'Instellingen' op Gekoppelde accounts.
 2. Selecteer Google Ads
 3. Zoek onder 'Uw Google Ads-account' naar de klant-ID van het Google Ads-account dat u wilt koppelen. U vindt uw klant-ID bovenaan elke Google Ads-pagina, in de buurt van uw e-mailadres. U moet daarvoor wel zijn ingelogd.
 4. Klik onder 'Acties' op Koppelen.

Koppelen aan andere Google Ads-accounts: 

 1. Klik in uw Merchant Center-account op het gereedschapsicoon  en klik vervolgens onder 'Instellingen' op Gekoppelde accounts.
 2. Selecteer Google Ads
 3. Klik onder 'Andere Google Ads-accounts' op Account koppelen en geef de klant-ID op van het Google Ads-account dat u wilt koppelen. U vindt uw klant-ID bovenaan elke Google Ads-pagina, in de buurt van uw e-mailadres. U moet daarvoor wel zijn ingelogd.
 4. Klik op Koppelingsverzoek verzenden.  

Stap 2: Koppelingsverzoek goedkeuren in Google Ads

Als u een koppelingsverzoek van een Merchant Center-account ontvangt, worden de uitnodigingen weergegeven in de tabel op de pagina 'Gelinkte accounts' voor Merchant Center in Google Ads.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'Google Merchant Center' op Details.
 5. Zoek het account dat u wilt koppelen. In de kolom 'Status' staat 'In behandeling'. Klik in de kolom 'Acties' op Details weergeven en bekijk de gegevens van het verzoek.
 6. Klik op Goedkeuren om de koppeling goed te keuren. Als u de koppeling wilt afwijzen, klikt u op Afwijzen. Als u deze accounts op een later tijdstip wilt koppelen, moet er een nieuw koppelingsverzoek worden verzonden vanuit Merchant Center.

Koppelingen tussen accounts beheren

Nadat u uw accounts voor Merchant Center en Google Ads heeft gekoppeld, kunt u koppelingsverzoeken annuleren of opnieuw verzenden vanuit Merchant Center. U kunt koppelingen ook op elk gewenst moment verwijderen vanuit Merchant Center of Google Ads. 

Een koppelingsverzoek annuleren

In Merchant Center: 

 1. Log in op uw Merchant Center-account.
 2. Klik in uw Merchant Center-account op het gereedschapsicoon  en klik vervolgens onder 'Instellingen' op Gekoppelde accounts.
 3. Op het tabblad Google Ads ziet u het verzoek en de klant-ID van het Google Ads-account.
 4. Klik aan de rechterkant op Verzoek annuleren.
 5. Als hierom wordt gevraagd, klikt u op Doorgaan.

Accounts ontkoppelen

In Merchant Center: 
 1. Klik in uw Merchant Center-account op het gereedschapsicoon  en klik vervolgens onder 'Instellingen' op Gekoppelde accounts.
 2. Ga naar 'Uw Google Ads-account' of 'Andere Google Ads-accounts'.
 3. Ga naar het account dat u wilt ontkoppelen en klik op Ontkoppelen.

In Google Ads: 

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 4. Klik onder 'Google Merchant Center' op Details.
 5. Zoek het account dat u wilt ontkoppelen en klik op Ontkoppelen.

Koppelingsstatussen bijhouden

In uw Google Ads-account wordt mogelijk de volgende tabel met gekoppelde accounts weergegeven:

 • Vereist uw goedkeuring: De eigenaar van dit Merchant Center-account heeft een verzoek ingediend om zijn of haar account aan uw Google Ads-account te koppelen. U kunt dit verzoek accepteren of afwijzen.
 • Gekoppeld: Uw Google Ads-account is aan dit Merchant Center-account gekoppeld en de remarketinglijsten voor de apps in het account zijn geactiveerd.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen