Povezivanje Merchant Centera i Google Adsa

Upotreba Merchant Center računa i Google Ads računa omogućuje vam upotrebu alata Google Adsa za kampanje usmjerene na maloprodaju i funkcija Merchant Centera koje su usmjerene na praćenje podataka da biste poboljšali svoju prisutnost na webu. Podaci o proizvodu u Merchant Centeru mogu se iskoristiti i za postavljanje kampanja za dinamički remarketing, oglase za lokalni inventar itd.

U zemljama koje su dio Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj u Shopping oglasima sudjelujete putem jedne ili više usluga za usporedbu cijena po svom izboru. Neki CSS-ovi upravljaju vašim podacima o proizvodu i kampanjama u vaše ime, dok drugi pružaju alate koji vam omogućuju da sami upravljate postavkama. Saznajte više o oglašavanju pomoću usluga za usporedbu cijena u Europi.

Što je Merchant Center?

Merchant Center platforma je koja vam omogućuje prijenos podataka o trgovini i proizvodima na Google i njihovu upotrebu na Google Ads računu i drugim Googleovim uslugama. Saznajte više o Google Merchant Centeru.

REGISTRIRAJTE SE ZA GOOGLE MERCHANT CENTER

PRONAĐITE PARTNERA ZA SURADNJU (SAMO U EUROPI)

Što je Google Ads?

Google Ads program je za online oglašavanje koji vam omogućuje da dosegnete novu publiku uz pomoć ciljanja, licitiranja, ključnih riječi itd. Saznajte više o Google Adsu.

Zašto povezati Google Ads i Merchant Center

Kada odobrite povezivanje svojih Google Ads i Merchant Center računa, time omogućujete protok podataka o proizvodu iz Merchant Centera u Google Ads radi upotrebe u oglašivačkim kampanjama. Ovisno o vrsti podataka o proizvodu koje pošaljete, možete izraditi Shopping kampanje za oglašavanje svojih proizvoda, upotrijebiti dinamički remarketing za poboljšanje kampanja za prikazivačku mrežu itd.

Što se događa kad povežete Merchant Center i Google Ads

 • Samo korisnik Merchant Center računa može zatražiti povezivanje računa. Novi zahtjevi za povezivanje računa prikazuju se na Google Ads računu, na stranici "Povezani računi", koju možete pronaći putem padajućeg izbornika Postavke.

 • Kada vlasnik Google Ads računa odobri zahtjev, neki će se podaci podijeliti između računa. Informacije o proizvodu iz Merchant Centera dostupne su u Google Adsu za izradu kampanje. Određeni statistički podaci Google Adsa, kao što su klikovi, prikazuju se na povezanom Merchant Center računu.

 • Vlasnici Google Ads računa, kao i administratori ili standardni korisnici Merchant Centera mogu u bilo kojem trenutku ukloniti vezu. Nijedna strana ne može uvoditi izmjene na drugom povezanom računu. Na primjer, vlasnik Merchant Center računa ne može pauzirati niti pokrenuti kampanje i ne može mijenjati licitacije na povezanom Google Ads računu.
 • Ako uklonite vezu između računa, Shopping kampanje koje se oslanjaju na podatke o proizvodima s tog Merchant Center računa prestat će posluživati oglase. Nećete moći niti izrađivati nove kampanje na Google Adsu na temelju podataka o proizvodu s tog Merchant Center računa.

Prije nego što započnete

Potrebno vam je sljedeće:

 • Pristup Merchant Center računu
 • Da biste povezali Google Ads račun i Merchant Center račun, trebate imati administratorski pristup svojem Google Ads računu. Ako nemate administratorski pristup, možete zamoliti administratora svojeg Google Ads računa da vam omogući pristup ili da poveže račune umjesto vas.

Upute

U nastavku potražite upute za sljedeće postupke: 

 • zahtjev za povezivanje s Google Adsom iz Merchant Centera
 • odobravanje zahtjeva za povezivanje iz Merchant Centera u Google Adsu
 • upravljanje vezama između računa
 • praćenje statusa veze

Zahtjev za povezivanje s Google Adsom u Merchant Centeru

Povezivanja se uvijek pokreću u Merchant Centeru. Više Google Ads računa možete povezati s jednim Merchant Center računom ili više Merchant Center računa.

Da biste se povezali s vlastitim Google Ads računom: 

 1. Na Merchant Center računu kliknite ikonu padajućeg izbornika s 3 točke, a zatim kliknite Povezivanje računa.
 2. Odaberite Google Ads
 3. U odjeljku "Vaš Google Ads račun" pronađite korisnički ID za Google Ads račun koji želite povezati. Korisnički ID možete pronaći pri vrhu bilo koje stranice Google Adsa kada ste prijavljeni, blizu vaše e-adrese.
 4. Kliknite Poveži.
Napomena: ako nemate Google Ads račun, možete kliknuti Izradi račun na ovoj stranici.

Za povezivanje s drugim Google Ads računima: 

 1. Na Merchant Center računu kliknite ikonu padajućeg izbornika s 3 točke, a zatim kliknite Povezivanje računa.
 2. Odaberite Google Ads
 3. U odjeljku “Drugi Google Ads računi” kliknite Poveži račune, a zatim kliknite Google Ads korisnički ID računa koji želite povezati. Korisnički ID možete pronaći pri vrhu bilo koje stranice Google Adsa kada ste prijavljeni, blizu vaše e-adrese.
 4. Kliknite Dodaj.  

Odobravanje zahtjeva za povezivanje u Google Adsu

Kada Merchant Center račun pošalje zahtjev za povezivanje, te se pozivnice prikazuju u tablici na stranici "Povezani računi" za Merchant Center u Google Adsu.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Merchant Center" kliknite Pojedinosti.
 5. Pronađite račun koji želite povezati. U stupcu "Status" prikazuje se status "Na čekanju". Kliknite Prikaz pojedinosti u stupcu "Radnje" i pregledajte pojedinosti zahtjeva.
 6. Da biste odobrili povezivanje, kliknite Odobri. Da biste odbili povezivanje, kliknite Odbij. Ako želite kasnije povezati te račune, pošaljite novi zahtjev za povezivanje iz Merchant Centera.

Upravljanje vezama između računa

Kada povežete Merchant Center i Google Ads račune, možete otkazati ili ponovno poslati zahtjeve za povezivanje iz Merchant Centera ili u bilo kojem trenutku poništiti vezu s bilo kojim računom iz Merchant Centera ili iz Google Adsa. 

U Merchant Centeru

Za otkazivanje zahtjeva za povezivanje:

 1. Prijavite se na svoj Merchant Center račun.
 2. Kliknite ikonu izbornika s tri točke.
 3. Odaberite Povezani računi.
 4. Na kartici Google Ads prikazivat će se zahtjev s korisničkim ID-om Google Ads računa.
 5. Kliknite Otkaži zahtjev s desne strane.
 6. Kad se prikaže upit, kliknite Nastavi.

Za poništavanje veze između računa:

 1. Kliknite ikonu izbornika s tri točke.
 2. Odaberite Povezivanje računa.
 3. Idite na  "Vaš Google Ads račun" ili "Drugi Google Ads računi".
 4. Idite na račun čiju vezu želite prekinuti, a zatim kliknite Prekini vezu.

U Google Adsu

Za poništavanje veze između računa:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Merchant Center" kliknite Pojedinosti.
 5. Pronađite račun čiju vezu želite prekinuti i kliknite Prekini vezu.

Praćenje statusa povezivanja u Google Adsu

U nastavku su navedeni statusi koji se mogu prikazivati u tablici povezanih računa za Merchant Center na vašem Google Ads računu.

 • Potrebno je vaše odobrenje: vlasnik ovog Merchant Center računa poslao je zahtjev za povezivanje s vašim Google Ads računom. Možete odobriti ili odbiti njegov zahtjev.
 • Povezano: vaš Google Ads račun povezan je s ovim računom Merchant Centera, a popisi za remarketing za aplikacije na računu aktivirani su.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem