Propojení účtů Merchant Center a Google Ads.

V účtech Merchant Center i Google Ads můžete využívat nástroje pro kampaně Google Ads zaměřené na maloobchod a máte k dispozici také data služby Merchant Center. Díky tomu posílíte svou pozici na internetu. Data o produktech ze služby Merchant Center můžete také využít k nastavení kampaní využívajících dynamický remarketing, k vytvoření reklam na lokálně dostupné zboží a k dalším činnostem.

Poznámka: V zemích, kde je k dispozici porovnávač (CSS), můžete reklamy v Nákupech využívat v rámci jedné či více těchto srovnávacích služeb. Některé porovnávače spravují produktová data a kampaně za vás, zatímco jiné nabízejí nástroje, se kterými můžete nastavení spravovat sami. Další informace o inzerování prostřednictvím porovnávače CSS

Co se stane, když propojíte účty Merchant Center a Google Ads

Když schválíte propojení účtů Google Ads a Merchant Center, můžete do Google Ads přenášet data o produktech ze služby Merchant Center a využívat je v reklamních kampaních. Na základě nejrůznějších odeslaných dat je pak možné vytvářet kampaně v Nákupech a inzerovat v nich zboží, podporovat obsahové kampaně dynamickým remarketingem apod.

 • O propojení účtů může požádat jen uživatel účtu Merchant Center. Nové žádosti o propojení najdete v Google Ads na stránce Propojené účty (v části Nastavení v rozbalovací nabídce Nástroje a nastavení). Poznámka: S jedním účtem Merchant Center lze propojit několik účtů Google Ads a s jedním účtem Google Ads několik účtů Merchant Center.
 • Jakmile vlastník účtu Google Ads žádost schválí, budou se mezi účty sdílet některé informace. V Google Ads lze vytvářet kampaně založené na datech o produktech ze služby Merchant Center, v propojeném účtu Merchant Center se zase zobrazují určité statistiky z Google Ads (například kliknutí).
 • Vlastníci účtu Google Ads, správci i běžní uživatelé účtu Merchant Center mohou toto propojení kdykoli odstranit. Nikdo z nich ale nemůže provádět změny v účtu, který je s jejich účtem propojen. Vlastník účtu Merchant Center například v propojeném účtu Google Ads nemůže pozastavovat a spouštět kampaně ani měnit nabídky.
 • Pokud propojení účtů zrušíte, kampaně v Nákupech Google využívající produktová data z daného účtu Merchant Center přestanou zobrazovat reklamy. Ve službě Google Ads dále nebude možné vytvářet nové kampaně, které jsou na těchto datech založené.

Pokyny

Abyste mohli účty Google Ads a Merchant Center propojit, musíte mít v účtu Google Ads přístup pro správce. V opačném případě můžete požádat správce účtu Google Ads, aby vám přístup poskytl nebo účty propojil za vás.

Krok 1: Žádost o propojení s Google Ads ve službě Merchant Center

S propojením účtů se začíná vždy ze služby Merchant Center. S jedním účtem Merchant Center můžete propojit několik účtů Google Ads a s jedním účtem Google Ads zase několik účtů Merchant Center.

Poznámka: Účty správce Google Ads nelze se službou Merchant Center propojit.

Propojení s vlastním účtem Google Ads

 1. V účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a pak v části Nastavení na Propojené účty.
 2. Vyberte Google Ads.
 3. V části Váš účet Google Ads vyhledejte číslo zákazníka účtu Google Ads, který chcete propojit. Najdete ho po přihlášení v horní části libovolné stránky účtu u své e-mailové adresy.
 4. V sekci Akce klikněte na Propojit.

Propojení s jinými účty Google Ads:

 1. V účtu Merchant Center klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a pak v části Nastavení na Propojené účty.
 2. Vyberte Google Ads.
 3. V části Jiné účty Google Ads klikněte na Propojit účet a zadejte číslo zákazníka účtu, který chcete připojit. Najdete ho po přihlášení v horní části libovolné stránky účtu u své e-mailové adresy.
 4. Klikněte na možnost Odeslat žádosti o propojení.

Krok 2: Schválení žádosti o propojení v Google Ads

Pozvánky k propojení z účtu Merchant Center se vám v Google Ads zobrazí v příslušné tabulce pro Merchant Center na stránce Propojené účty.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon].
 3. V části Nastavení zvolte Propojené účty.
 4. V části Google Merchant Center klikněte na Podrobnosti.
 5. Vyhledejte účet, který chcete propojit. Ve sloupci Stav se bude zobrazovat údaj Je vyžadováno vaše schválení. Klikněte na Zobrazit požadavek ve sloupci Akce a zkontrolujte detaily žádosti.
 6. Pokud propojení chcete schválit, klikněte na Schválit. Když ho chcete odmítnout, klikněte na Odmítnout. Chcete-li tyto účty propojit později, musíte ze služby Merchant Center odeslat novou žádost o propojení.

Správa propojení účtů

Jestliže účty Merchant Center a Google Ads propojíte, můžete ze služby Merchant Center kdykoli rušit nebo znovu odesílat žádosti o propojení, případně kterýkoli z účtů ze služby Merchant Center nebo Google Ads odpojit.

Zrušení žádosti o propojení

Ve službě Merchant Center:

 1. Přihlaste se k účtu Merchant Center.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a pak v části Nastavení na Propojené účty.
 3. Na kartě Google Ads uvidíte žádost s číslem zákazníka účtu Google Ads.
 4. Vpravo klikněte na Zrušit žádost.
 5. Po zobrazení výzvy zvolte Pokračovat.

Odpojení účtů

Ve službě Merchant Center:
 1. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a pak v části Nastavení na Propojené účty.
 2. Přejděte do sekce Váš účet Google Ads nebo Další účty Google Ads.
 3. Přejděte k účtu, který chcete odpojit, a klikněte na Odpojit.

Ve službě Google Ads:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon].
 3. V části Nastavení zvolte Propojené účty.
 4. V části Google Merchant Center klikněte na Podrobnosti.
 5. Vyhledejte účet, který chcete odpojit, a klikněte na Odpojit.

Sledování stavů propojení

V účtu Google Ads se mohou u propojených účtů zobrazit tyto stavy:

 • Je vyžadováno vaše schválení: Vlastník tohoto účtu Merchant Center požádal o propojení s vaším účtem Google Ads. Žádosti můžete schválit nebo zamítnout.
 • Propojeno: Váš účet Google Ads je propojen s tímto účtem Merchant Center. U aplikací v daném účtu jsou aktivovány remarketingové seznamy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory