Transactiespecifieke conversiewaarden bijhouden

Als u acties van klanten met steeds verschillende waarden bijhoudt, zoals aankopen van items met verschillende prijzen, kunt u transactiespecifieke waarden leveren voor elke conversie. Zo krijgt u een beter idee van het rendement op uw investering (ROI).

Als u een nieuwe website- of in-app-conversieactie instelt, kunt u aan alle conversies dezelfde conversiewaarde toewijzen (ook wel 'statische waarden' genoemd), maar u kunt ook verschillende waarden gebruiken, zodat de transactiespecifieke ('dynamische') waarden worden weerspiegeld. De volgende informatie is alleen van toepassing op transactiespecifieke waarden.

Hieronder laten we zien hoe u uw tag voor het bijhouden van conversies kunt bewerken zodat transactiespecifieke waarden voor uw websitetechnologie of mobiele app-platform worden ondersteund.

Voordat u begint


Voordat u op uw website conversies kunt bijhouden voor transactiespecifieke waarden, heeft u het volgende nodig:

 • Een Google Ads-account: heeft u nog geen account? Meld u aan op https://ads.google.com.
 • 'Conversies bijhouden' van Google Ads: Als u transactiespecifieke waarden wilt bijhouden, is ten minste één conversieactie vereist. Als u nog geen conversieactie heeft, volgt u de instructies om een conversieactie te maken en de tag op te halen.
 • Een website: Hierop plaatst u de conversietrackingcode, ofwel de tag.
 • Mogelijkheid om websitecode te bewerken: U of uw webmaster moet uw website kunnen aanpassen.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Transactiespecifieke waarden op een website bijhouden

Deel 1: Vereisten

Voordat u op uw website conversies kunt bijhouden voor transactiespecifieke waarden, heeft u het volgende nodig:

 • Een AdWords-account: Heeft u nog geen account? Meld u dan aan via https://adwords.google.nl.
 • 'Conversies bijhouden' van AdWords: Als u transactiespecifieke waarden wilt bijhouden, is ten minste één conversieactie vereist. Als u nog geen conversieactie heeft, volgt u de instructies om een conversieactie te maken en de tag op te halen.
 • Een website: Hierop plaatst u de conversietrackingcode oftewel de tag.
 • Mogelijkheid om websitecode te bewerken: U of uw webmaster moet uw website kunnen aanpassen.

Deel 2: Het bijhouden van transactiespecifieke conversies instellen in uw AdWords-account

In de eerste plaats is het belangrijk dat u bij het instellen van conversies de optie 'De waarde van deze conversieactie kan variëren' heeft geselecteerd. Als u dat niet heeft gedaan, of als u dit wilt controleren, voert u de volgende stappen uit:

 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
 3. Klik op de naam van de conversieactie die u wilt bewerken.
 4. Klik op de knop Conversie-instellingen bewerken.
 5. Klik op Waarde. Selecteer 'De waarde van deze conversieactie kan variëren'. Geef een back-upwaarde als er geen is opgegeven. Klik op Gereed.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Selecteer een van de twee opties onder 'Uw tag installeren'.
  • Instructies en tag opslaan: Selecteer deze optie als u zelf de tag voor het bijhouden van conversies op uw website installeert.
  • Instructies en tag e-mailen: Selecteer deze optie als iemand anders, zoals uw webmaster, de tag op uw website installeert.
 8. Klik op Gereed.

Deel 3: De tag aan uw websitecode toevoegen of de tag aanpassen

Voeg nu de tag toe aan uw websitecode of pas de tag aan. Welke technologie u ook gebruikt, zorg er in ieder geval voor dat de pagina waarop u het codefragment plaatst, de pagina is die de klant na een conversie te zien krijgt.

Plaats de tag in het statische gedeelte van de pagina, dat zich binnen het gedeelte <body> bevindt. Hieronder wordt uitgebreid beschreven hoe u de conversietag wijzigt om transactiespecifieke waarden te ondersteunen in combinatie met specifieke technologieën voor het genereren van webpagina's:

Active Server Pages (ASP)

Als u met uw ASP-editor de conversietrackingcode wilt toevoegen aan ASP-pagina's, bekijkt u onderstaande code. Verwijder de doorgestreepte regels uit uw eigen code en voeg de gemarkeerde gedeelten handmatig toe. Als u niet het laden van een pagina, maar klikken op een knop of een link als conversies bijhoudt, moet u de code op enigszins afwijkende wijze aanpassen. Zie voor meer informatie deze instructies voor klikken bijhouden als conversies.

	<body>
	...
	<!-- Google-code voor conversiepagina -->
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
	var google_conversion_id = 1234567890;
	var google_conversion_label = "xxxxXXx1xXXX123X1xX";
	var google_conversion_value = 1.00;
	if (<%= totalValue %>) {
		var google_conversion_value = <%= totalValue %>;
		var google_conversion_currency = <%= currency %>;
	}
	var google_conversion_currency = "USD";
    var google_remarketing_only = false;
	/* ]]> */
	</script>
	<script type="text/javascript" 
	src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
	</script>
	<noscript>
     <div style="display:inline;">
	<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt=""
	src="//www.googleadservices.com/pagead/
	conversion/1234567890/
	?value=<%=totalValue %>&amp;currency_code=<%=currency %>
	&amp;label=xxxxXXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
	</div>
     </noscript>
	</body>
	

Als uw webserver Server Side Includes (SSI) ondersteunt, kunt u een #include-instructie gebruiken om de conversietrackingcode aan uw site toe te voegen. Nadat u het codefragment voor het bijhouden van conversies heeft gegenereerd, slaat u dit op in een bestand op uw webserver. We raden u aan daarvoor de bestandsnaam googleconversion.html te gebruiken.

Ga naar de </body>-tag en plaats de # include-instructie met de locatie van het bestand direct boven deze tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorgt u ervoor dat het codefragment in elk geval in het <body>-gedeelte van de pagina wordt ingevoegd.

	<head>
	<title>Hartelijk dank voor uw aankoop</title>
	</head>
	<body>
	...
	<!-- #include file=".../googleconversion.html" -->
	</body>
		

Houd rekening met het volgende

Let erop dat u de instructie #include niet in de kop- of voettekst van het bestand plaatst. In dat geval registreert Google een conversie voor elke keer dat een klant een willekeurige pagina van uw site bezoekt.

De #include-instructie wordt eerder geëvalueerd dan de rest van de ASP-pagina's, zodat u een ASP-expressie kunt gebruiken als dynamische waarde voor de conversie.

 1. Open het ASP-bestand met uw conversiebevestigingspagina. Als er met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u het gedeelte in het ASP-bestand op waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.
 2. Als de conversiewaarde van uw site variabel is, zoekt u de bijbehorende ASP-expressie. Bijvoorbeeld: <%= totalValue %>.
 3. Kies bij het instellen van de functie 'Conversies bijhouden' de conversiecategorie 'Aankoop/verkoop'.
 4. Geef een numerieke standaardwaarde op in het veld 'Conversiewaarde' en vervang de regel var google_conversion_value = … handmatig door het volgende:
  	if (<%= totalValue %) {
  	var google_conversion_value = <%= totalValue %>;
  	}
  				
  In het <noscript>-gedeelte van de tag dat hierboven is gemarkeerd, moet u ook de numerieke standaardwaarde vervangen door <%= totalValue%>.
 5. (Optioneel) Als u verschillende valuta's accepteert, voegt u een regel voor het accepteren van valuta's toe in de if-instructie: var google_conversion_currency = <%= currency %>;

  Zorg dat u het volgende toevoegt in het gedeelte noscript van de tag: &currency_code=<%= currency %>.
 6. Kopieer het weergegeven codefragment en sla het op.
 7. Plaats de conversietrackingcode op de conversiepagina. Controleer of de code wordt weergegeven in een statisch html-gedeelte dat zich niet in een gedeelte met ASP-code bevindt (aangegeven door de markeringen <%= en %>).
 8. Plaats de conversietrackingcode rechtstreeks in het hoofdgedeelte van de conversiepagina. Ga naar de </body>-tag en plaats de code direct boven de tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorg er dan voor dat u het codefragment aan de hoofdtekst van de pagina toevoegt.
 9. Sla het bestand met de conversiepagina op en upload het zo nodig naar uw webserver. Als u wilt controleren of de conversietrackingcode correct is geplaatst, gaat u naar uw conversiepagina door op uw site een conversie uit te voeren.
 10. Bekijk de bron van de webpagina in uw webbrowser (in de meeste browsers klikt u hiertoe met de rechtermuisknop op de pagina en selecteert u Bron weergeven). Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <body> en </body> op uw pagina. Wanneer u de broncode weergeeft, wordt de ASP-expressie vervangen door de werkelijke conversiewaarde.
Sun® Java Server Pages (JSP)

Als u met uw JSP-editor de conversietrackingcode wilt toevoegen aan JSP-pagina's, bekijkt u onderstaande code, verwijdert u de doorgestreepte regels uit uw eigen code en voegt u de gemarkeerde gedeelten handmatig toe. Als u niet het laden van een pagina, maar klikken op een knop of een link als conversies bijhoudt, gaat het aanpassen van de code net iets anders. Zie voor meer informatie deze instructies voor klikken bijhouden als conversies.

		
	<!-- Google-code voor conversiepagina -->
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
	var google_conversion_id = 1234567890;
	var google_conversion_label = "xxxxXXx1xXXX123X1xX";
	var google_conversion_value = 1.00;
	if (<%= totalValue %>) {
		var google_conversion_value = <%= totalValue %>;
		var google_conversion_currency = <%= currency %>;
	}
	var google_conversion_currency = "USD";
	var google_remarketing_only = false;
     /* ]]> */ 
	</script>
	<script type="text/javascript"
	src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
	</script>
	<noscript>
     <div style="display:inline;">
	<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt=""	
	src="//www.googleadservices.com/pagead/
	conversion/1234567890/
	?value=<%=totalValue %>&amp;currency_code=<%=currency %>
	&amp;label=xxxxXXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
     </div>
	</noscript>
	</body>
		

U kunt de conversietrackingcode ook op uw site invoegen met een jsp:include-instructie op de server. Nadat u het codefragment voor het bijhouden van conversies heeft gegenereerd, slaat u dit op in een bestand op uw webserver. We raden u aan daarvoor de bestandsnaam 'googleconversion.html' te gebruik. Ga naar de </body>-tag en plaats de jsp:include-instructie met de locatie van het bestand direct boven deze tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorg er dan voor dat u het codefragment in het </body>-gedeelte van de pagina invoegt.

		
	<html>
	<head>
	<title>Hartelijk dank voor uw aankoop</title>
	</head>
	<body>
	...
	<jsp:include src=".../googleconversion.html"/>
	</body>
	</html>
		

Houd rekening met het volgende

Plaats de jsp:include-instructie niet in de kop- of voettekst van het bestand, zoals soms wordt gedaan. In dat geval registreert Google een conversie voor elke keer dat een klant een willekeurige pagina van uw site bezoekt.

De jsp:include-instructie wordt eerder geëvalueerd dan de rest van de JSP-pagina's, zodat u een JSP-expressie kunt gebruiken als dynamische waarde voor de conversie.

Als uw webserver Server Side Includes (SSI) ondersteunt, kunt u een #include-instructie gebruiken om de conversietrackingcode aan uw site toe te voegen. Nadat u het codefragment voor het bijhouden van conversies heeft gegenereerd, slaat u dit op in een bestand op uw webserver. We raden u aan daarvoor de bestandsnaam googleconversion.html te gebruiken. Ga naar de </body>-tag en plaats de # include-instructie met de locatie van het bestand direct boven deze tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorg er dan voor dat u het codefragment in het </body>-gedeelte van de pagina invoegt.

		
	<head>
	<title>Hartelijk dank voor uw aankoop</title>
	</head>
	<body>
	...
	#include file=".../googleconversion.html"
	</body>
		

De #include-instructie wordt eerder geëvalueerd dan de rest van de JSP-pagina's, zodat u een JSP-expressie als dynamische waarde voor de conversie kunt gebruiken.

Houd rekening met het volgende

Plaats de #include-instructie niet in de kop- of voettekst van het bestand, zoals soms wordt gedaan. In dat geval registreert Google een conversie voor elke keer dat een klant een willekeurige pagina van uw site bezoekt.

 1. Open het JSP-bestand met uw conversiebevestigingspagina. Als er met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u het gedeelte in het JSP-bestand op waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.
 2. Als de conversiewaarde van uw site variabel is, zoekt u de bijbehorende JSP-expressie. Bijvoorbeeld: <%= totalValue %>, ${totalValue}
 3. Kies wanneer u de functie 'Conversies bijhouden' instelt de conversiecategorie 'Aankoop/verkoop'.
 4. Geef in het veld 'Conversiewaarde' een numerieke standaardwaarde op en vervang de regel var google_conversion_value = … handmatig door het volgende:
  	if (<%= totalValue %) {
  		var google_conversion_value = <%= totalValue %>;
  	}
  				
  In het <noscript>-gedeelte van de tag dat hierboven is gemarkeerd, moet u ook de numerieke standaardwaarde vervangen door <%= totalValue%>.
 5. (Optioneel) Als u verschillende valuta's accepteert, voegt u een regel voor het accepteren van valuta's toe in de if-instructie: var google_conversion_currency = <%= currency %>;

  Zorg dat u het volgende toevoegt in het gedeelte noscript van de tag: &currency_code=<%= currency %>.
 6. Kopieer het weergegeven codefragment en sla het op.
 7. Plaats het codefragment voor het bijhouden van conversies op de conversiepagina. Controleer of de code wordt weergegeven in een statisch html-gedeelte dat zich niet in een gedeelte met JSP-code bevindt (aangegeven door de markeringen <%@ en %>).
 8. Plaats de conversietrackingcode rechtstreeks in het hoofdgedeelte van de conversiepagina. Ga naar de </body>-tag en plaats de code direct boven de tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorg er dan voor dat u het codefragment aan de hoofdtekst van de pagina toevoegt.
 9. Sla het bestand met de conversiepagina op en upload het zo nodig naar uw webserver. Als u wilt controleren of de conversietrackingcode correct is geplaatst, gaat u naar uw conversiepagina door op uw site een conversie uit te voeren. Bekijk de bron van de webpagina in uw webbrowser (in de meeste browsers klikt u hiertoe met de rechtermuisknop op de pagina en selecteert u Bron weergeven). Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <body> en </body> op uw pagina. De JSP-expressie wordt door de werkelijke conversiewaarde vervangen wanneer u de bron weergeeft.
PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)

Als u met uw webpagina-editor de conversietrackingcode wilt toevoegen aan PHP-pagina's, bekijkt u de onderstaande code, verwijdert u de doorgestreepte regels uit uw eigen code en voegt u de gemarkeerde gedeelten handmatig toe. Als u niet het laden van een pagina, maar klikken op een knop of een link als conversies bijhoudt, moet u de code op enigszins afwijkende wijze aanpassen. Zie voor meer informatie deze instructies voor klikken bijhouden als conversies.

		
	<!-- Google-code voor conversiepagina -->
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
	var google_conversion_id = 1234567890;
	var google_conversion_label = "xxxxXXx1xXXX123X1xX";
	var google_conversion_value = 1.00;
	if (<? echo $totalValue ?>) {
		var google_conversion_value = <? echo $totalValue ?>;
		var google_conversion_currency = <? echo $currency ?>;
	}
	var google_conversion_currency = "USD";
    var google_remarketing_only = false;
	/* ]]> */ 
	</script>
	<script type="text/javascript"
	src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
	</script>
	<noscript>
     <div style="display:inline;">
	<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt=""
	src="//www.googleadservices.com/pagead/
	conversion/1234567890/?value=
	<? echo $totalValue ?>&amp;currency_code=<? echo $currency ?>
	&amp;label=xxxxXXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
     </div>
	</noscript>
	</body>
		
 1. Open het PHP-bestand van uw conversiepagina. Als er met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u in het PHP-bestand het gedeelte op waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.
 2. Als uw site een variabele conversiewaarde heeft, zoekt u de bijbehorende PHP-expressie. Bijvoorbeeld: <?php echo $totalValue ?>, <? echo totalValue ?>.
 3. Kies bij het instellen van de functie 'Conversies bijhouden' de conversiecategorie 'Aankoop/verkoop'.
 4. Geef in het veld 'Conversiewaarde' een numerieke standaardwaarde op en vervang de regel var google_conversion_value = … handmatig door het volgende:
  	if (<? echo $totalValue ?>) {
  		var google_conversion_value = <? echo $totalValue ?>;;
  	}
  In het <noscript>-gedeelte van de tag dat hierboven is gemarkeerd, moet u ook de numerieke standaardwaarde vervangen door <%= totalValue%>.
 5. (Optioneel) Als u verschillende valuta's accepteert, voegt u een regel toe dat u valuta's accepteert in de if-instructie: var google_conversion_currency = <? echo $currency ?>.

  En voeg het volgende toe in het noscript-gedeelte van de tag: &currency_code=<? echo $currency ?>.
 6. Kopieer het weergegeven codefragment en sla het op.
 7. Plaats de conversietrackingcode op de conversiepagina. Zorg ervoor dat de code wordt weergegeven in een statisch html-gedeelte dat zich niet in een gedeelte met PHP-code bevindt (aangegeven door de markeringen <? en ?>). Plaats het codefragment rechtstreeks in het hoofdgedeelte van de conversiepagina. Als u zeker wilt weten dat u het codefragment op de juiste plaats invoegt, gaat u naar de </body>-tag en plaatst u de code direct boven de tag. Als de </body>-tag zich niet in het statische gedeelte van de html-pagina bevindt, zorgt u ervoor dat het codefragment in elk geval in het <body>-gedeelte van de pagina wordt ingevoegd, zoals hieronder aangegeven.
 8. Sla het bestand met de conversiepagina op en upload het zo nodig naar uw webserver. Als u wilt controleren of de conversietrackingcode correct is geplaatst, gaat u naar uw conversiepagina door op uw site een conversie uit te voeren. Bekijk de bron van de webpagina in uw webbrowser (in de meeste browsers klikt u hiertoe met de rechtermuisknop op de pagina en selecteert u Bron weergeven). Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <body> en </body> op uw pagina. De PHP-expressie wordt vervangen door de werkelijke conversiewaarde wanneer u de bron bekijkt.
Webpagina's die frames bevatten

Als er gebruik wordt gemaakt van frames, kunt u het codefragment het beste alleen in de html van het frame met de conversiepagina plaatsen.

Beveiligde en niet-beveiligde pagina's

Het codefragment kan veilig worden gebruikt op zowel beveiligde (https://) als niet-beveiligde (http://) pagina's.

 

Beveiliging en privacy voor het bijhouden van websites

Google hanteert strenge veiligheidsnormen. Alleen pagina's met de Google-conversietag worden bijgehouden via dit programma. We maken gebruik van gegevensversleuteling en beveiligde servers.

Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt op uw websites en toestemming krijgt voor die verzameling als dat wettelijk verplicht is.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen