Domyślne cele konwersji na poziomie konta

W przypadku każdego celu konwersji możesz wybrać, czy chcesz domyślnie uwzględniać go we wszystkich kampaniach na koncie. Jeśli włączysz dla celu konwersji ustawienie „domyślne źródło na koncie”, główne działania powodujące konwersję w ramach tego celu będą śledzone w raportach jako konwersje i używane do ustalania stawek we wszystkich kampaniach (z wyjątkiem tych, w których skonfigurujesz cele na poziomie kampanii).

Uwaga: kolumna „Wartość konwersji” zawiera sumę wartości konwersji z kolumny „Konwersje”. Dowiedz się więcej o danych śledzenia konwersji.

Z tego artykułu dowiesz się, czym są domyślne cele konta i dlaczego warto ich używać. Dowiedz się więcej o zarządzaniu celami konwersji.


Zalety

Ustawienie „domyślne źródło na koncie” pozwala:

 • wyświetlać w kolumnie „Konwersje” tylko dane dotyczące najistotniejszych dla Ciebie działań powodujących konwersję;
 • wskazać konwersje, które będą optymalizowane przez Google Ads w ramach strategii automatycznego ustalania stawek;
 • dostosować dane w kolumnie „Konwersje” na potrzeby samodzielnego ustawiania stawek.
Uwaga: gdy zastosujesz cel konwersji do kampanii, pojawi się on w kolumnie „Konwersje” w raportach Google Ads. Cele konwersji, które nie zostały zastosowane w kampanii, nie będą widoczne w kolumnie „Konwersje”. Dane dotyczące wszystkich celów konwersji będziesz widzieć w kolumnie „Wszystkie konwersje” w raportach.

Jak działają domyślne cele konta

Ustawienie „domyślne źródło na koncie” pozwala określić, czy dane o działaniach powodujących konwersję związanych z celem konwersji będą domyślnie uwzględniane w raportach konwersji we wszystkich kampaniach. Jeśli wybierzesz strategię automatycznego określania stawek, np. Docelowy koszt działania (CPA) lub Ulepszony koszt kliknięcia (CPC), Google będzie używać danych z raportów dotyczących konwersji do optymalizacji stawek. Jeśli nie uwzględnisz jakiegoś działania powodującego konwersję, strategie automatycznego ustalania stawek nie będą brać go pod uwagę. Jest to przydatne, jeśli chcesz ustalać stawki tylko dla wybranych rodzajów konwersji.

Uwaga: cele konwersji to grupy działań powodujących konwersję. Aby określone działanie powodujące konwersję było uwzględniane w raportach dotyczących konwersji i służyło do ustalania stawek, musi być oznaczone jako „działanie główne”. Jeśli chcesz używać tego działania domyślnie we wszystkich kampaniach na potrzeby pomiarów i ustalania stawek, musisz oznaczyć je jako „działanie główne”, a oprócz tego włączyć ustawienie „domyślne źródło na koncie” (określane na poziomie celu konwersji). Dowiedz się więcej o głównych i dodatkowych działaniach powodujących konwersję.

Przykład

Załóżmy, że masz sklep internetowy z odzieżą i określisz 2 cele konwersji „Dodaj do koszyka” (zawierający 1 działanie powodujące konwersję śledzone za każdym razem, gdy klient doda produkt do koszyka) i „Zakupy” (zawierający 2 działania powodujące konwersję: jedno śledzące zakupy ubrań i drugie śledzące zakupy usług stylizacji).

Chcesz optymalizować stawki pod kątem celu konwersji polegającej na zakupie i uwzględniać te konwersje w raportach. Nie chcesz ustalać stawki za działanie polegające na dodaniu produktu do koszyka i nie potrzebujesz tych danych w raportach.

Zaznaczasz opcję „Użyj jako celu konta” dla celu konwersji polegającej na zakupie i odznaczasz ją dla celu konwersji polegającej na dodaniu do koszyka. Strategia automatycznego ustalania stawek będzie optymalizować kampanię tylko pod kątem celu polegającego na zakupie, a w raportach będą widoczne tylko konwersje polegające na zakupie. Dane dla celu polegającego na umieszczenia produktu w koszyku będą nadal widoczne w kolumnie „Wszystkie konwersje”.

Jeśli nie używasz strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, to ustawienie nie będzie automatycznie wpływać na sposób ustalania stawek. Możesz go jednak użyć, by dostosować widok kolumny „Konwersje” pod kątem samodzielnego ustawiania stawek.

Domyślnym ustawieniem dla większości działań powodujących konwersję jest uwzględnianie danych w kolumnie „Konwersje”.

Uwaga: w kampaniach promujących aplikacje zawsze ustawiasz działania powodujące konwersję, które mają służyć do ustalania stawek i raportowania, na poziomie kampanii. Domyślne cele konta nie są stosowane.

Skonfiguruj śledzenie konwersji z aplikacji za pomocą narzędzi Web to App Connect. Gdy w interfejsie Web to App Connect w Google Ads skonfigurujesz śledzenie konwersji i precyzyjne linki, możesz zapewnić klientom płynne przechodzenie z reklamy internetowej do aplikacji i zwiększyć średnio 2-krotnie współczynniki konwersji w przypadku kliknięć reklam prowadzących do Twojej aplikacji w porównaniu z kliknięciami prowadzącymi do Twojej witryny mobilnej.
 

Ta zwiększona wygoda sprawia, że klienci mogą łatwiej wykonywać zamierzone działania, np. zakupy, rejestracje czy dodawanie produktów do koszyka. Dodatkowo w interfejsie Web to App Connect możesz śledzić te działania w aplikacji powodujące konwersję i otrzymywać rekomendacje dotyczące ulepszania kampanii.

Aby zacząć korzystać z Web to App Connect, wykonaj te 3 czynności:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Planowanie.
 3. Kliknij Centrum reklam aplikacji. Otworzy się interfejs Web to App Connect.

Dowiedz się więcej o zwiększaniu liczby konwersji dzięki interfejsowi Web to App Connect.

 


Instrukcje

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Ilustracja przedstawiająca konfigurowanie domyślnych ustawień konta dla celu konwersji w Google Ads.

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Cele Goals Icon.
 2. W menu sekcji kliknij menu Konwersje.
 3. Kliknij Podsumowanie.
 4. Przejdź do celu konwersji, który chcesz edytować.
 5. Kliknij Edytuj cel.
  • Wybierz „Użyj jako celu konta”.
  • Wybierz działania powodujące konwersję, które chcesz ustawić jako działania główne lub dodatkowe.
 6. Kliknij Zapisz zmiany.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5442600426797141317
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067