Informacje o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”

Dla każdego działania powodującego konwersję możesz wybrać, czy dane mają być uwzględniane w kolumnie „Konwersje” czy nie. Pozwala to kontrolować sposób ustalania stawek dla różnych konwersji oraz to, jakie dane pojawiają się w raportach.

W tym artykule opisujemy, jak działa ustawienie Uwzględnij w „Konwersjach”, dlaczego warto z niego korzystać oraz jak je edytować.

Zalety

Do czego służy ustawienie Uwzględnij w „Konwersjach”:

 • Możesz wybrać najważniejsze działania powodujące konwersję, które będą widoczne w kolumnie „Konwersje”.
 • Możesz wybrać, które konwersje będą optymalizowane przez Google Ads w ramach strategii automatycznego ustalania stawek.
 • Możesz lepiej dostosować kolumnę „Konwersje” do samodzielnego ustawiania stawek.
Uwaga: w kolumnie „Konwersje” będą widoczne tylko te działania powodujące konwersję, które występują po włączeniu ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach”.

Jak działa ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”

Ustawienie Uwzględnij w „Konwersjach” pozwala wybrać, czy dany rodzaj działania powodującego konwersję ma być widoczny w kolumnie „Konwersje” czy nie. Każdy rodzaj działania powodującego konwersję można skonfigurować osobno.

Za pomocą tego ustawienia można określić sposób ustalania stawek dla konwersji. Strategie automatycznego określania stawek, takie jak Docelowy koszt działania (CPA), Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) oraz Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC), wykorzystują dane z kolumny „Konwersje” do optymalizowania stawek. Jeśli wykluczysz jakieś działanie powodujące konwersję z tej kolumny, strategie automatycznego ustalania stawek nie będą dla niego stosowane. Jest to przydatne, jeśli chcesz ustalać stawki tylko dla wybranych rodzajów konwersji.

Uwaga: konwersje na różnych urządzeniach zawsze są domyślnie uwzględniane w kolumnie „Konwersje”. Niezależnie od wartości ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” dane dotyczące wszystkich działań powodujących konwersję będą uwzględniane w kolumnie „Wszystkie konwersje”.

Przykład

Załóżmy, że masz sklep internetowy z ubraniami i interesują Cię dwa działania powodujące konwersję: umieszczenie produktu w koszyku i sprzedaż online.

Chcesz zoptymalizować stawki dla sprzedaży i śledzić dane tej konwersji w kolumnie „Konwersje”. Nie chcesz ustalać stawki dla umieszczenia produktu w koszyku i nie chcesz też widzieć tych danych w kolumnie „Konwersje”.

Zaznaczasz opcję „Uwzględnij w Konwersjach” dla działania powodującego konwersję polegającego na sprzedaży i odznaczasz opcję umieszczenia produktu w koszyku. Strategia automatycznego ustalania stawek będzie optymalizować stawki tylko dla konwersji polegających na sprzedaży, i tylko takie konwersje będą widoczne w kolumnie „Konwersje”. Dane dla konwersji polegających na umieszczenia produktu w koszyku będą nadal widoczne w kolumnie „Wszystkie konwersje”.

Jeśli nie używasz strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, to ustawienie nie będzie automatycznie wpływać na sposób ustalania stawek. Możesz go jednak użyć, by dostosować widok kolumny „Konwersje” pod kątem samodzielnego ustawiania stawek.

Domyślnym ustawieniem dla większości działań powodujących konwersję jest uwzględnianie danych w kolumnie „Konwersje”.

Uwaga: jeśli korzystasz z ustawienia „Uwzględnij w Konwersjach” w kampaniach promujących aplikacje, pamiętaj o następujących zagadnieniach:

 • Pobrania: aby optymalizować kampanię promującą instalacje aplikacji pod kątem działania polegającego na pobraniu aplikacji, wybierz dla niego na poziomie konta ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach”.
 • Działania w aplikacji: ustawienie „Uwzględnij w Konwersjach” nie wpływa na konwersje polegające na działaniu w aplikacji i generowane przez kampanie promujące aplikację zoptymalizowane pod kątem działań w aplikacji. Aby zmienić sposób ustalania stawek w takich kampaniach, a także określić, które z tych konwersji mają być rejestrowane, użyj ustawienia „Optymalizacja kampanii” podczas konfigurowania kampanii.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon], a następnie w obszarze „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 3. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz edytować.
 4. Kliknij Edytuj ustawienia.
 5. Kliknij Uwzględnij w Konwersjach.
  • Zaznacz pole, jeśli chcesz uwzględnić te konwersje w kolumnie „Konwersje”.
  • Usuń zaznaczenie, jeśli nie chcesz umieszczać tych konwersji w kolumnie „Konwersje”.
 6. Kliknij kolejno Zapisz i Gotowe.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem