Förbättra ditt konto med Rekommendationer

Rekommendationer är ett helt avsnitt i ditt Google Ads-konto där du får hjälp med att förbättra dina kampanjer. Där hittar du nya och relevanta funktioner, tips på hur du får ut mer av din budget genom att förbättra dina bud, sökord och annonser samt förslag på hur du kan göra dina kampanjer mer lönsamma och effektiva.
I den här artikeln får du en översikt över de rekommendationer som visas och hjälp med att förstå och använda rekommendationer.

Innan du börjar

Rekommendationerna du ser är anpassade för att vara relevanta och till hjälp för dig. Det innebär att du inte ser alla typer av rekommendationer och ibland kanske inga alls. Titta in snart igen om det inte visas några rekommendationer i ditt konto just nu. Google Ads hittar regelbundet rekommendationer åt dig och lanserar också nya typer av rekommendationer.

Rekommendationer för Google Ads-förvaltarkonton

I den nya Google Ads-upplevelsen är det enklare att använda rekommendationer för att förbättra kontona du hanterar. I stället för att logga in på varje enskilt konto kan du logga in på ditt förvaltarkonto, öppna sidan Rekommendationer och se alla tillgängliga rekommendationer för alla konton du hanterar.

Tillgängliga rekommendationer

Annonser och tillägg

Med rekommendationer för annonser och tillägg kan du finjustera dina annonser, skapa nya annonser, visa dina bästa annonser oftare och ordna annonserna i bättre annonsgrupper. Med rekommendationer för tillägg kan du göra annonserna så effektiva som möjligt och förbättra klickfrekvensen. Du kanske ser följande rekommendationer:

Visa alla rekommendationer

 • Lägg till annonsförslag: Prova nya versioner av dina annonser och låt de bästa visas.
 • Lägg till informationstillägg i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Lägg till informationstext i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Lägg till beskrivningar i dina webbplatslänkar: Gör dina annonser framträdande genom att använda platslänksbeskrivningar.
 • Lägg till pristillägg i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Lägg till responsiva displayannonser: Få fler konverteringar till liknande CPA med responsiva displayannonser som anpassas automatiskt för att passa in i tillgängliga annonsutrymmen.
 • Lägg till responsiva sökannonser: Visa mer relevanta annonser för potentiella kunder genom att skapa responsiva sökannonser.
 • Lägg till tillägg med säljaromdömen i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Lägg till platslänkstillägg i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Lägg till tillägg med utbudsinformation i dina annonser: Gör dina annonser mer framträdande och förbättra din CTR.
 • Skapa nya och mer relevanta annonser: Gör dina annonser mer relevanta genom att ta med sökorden i annonstexten.
 • Skapa nya versioner av dina annonser: Prova nya versioner av dina annonser och låt de bästa visas.
 • Testa ny annonstext för återkommande fraser: Förbättra annonsresultatet genom att testa ny annonstext för fraser som förekommer flera gånger i dina textannonser.
 • Använd optimerad annonsväxling: Visa automatiskt dina bästa annonser vid auktionstillfället.

Automatiska kampanjer

Rekommendationer för Automatisk kampanj gör kampanjhanteringen enklare och hjälper till att maximera resultatet med automatisk budgivning, inriktning och skapande av annonser. Du kanske ser följande rekommendationer:

Visa alla rekommendationer

 • Skapa en lokal kampanj: Få fler besök på dina företagsadresser med en lokal kampanj.
 • Skapa en smart displaykampanj:Betala endast för konverteringar vid den CPA du ställer in i en smart displaykampanj.
 • Gå över till smarta Shopping-kampanjer: Få mer konverteringsvärde till samma kostnad med smarta Shopping-kampanjer.

Bud och budgetar

Med rekommendationer för bud och budgetar får du hjälp med att hitta rätt budstrategi för att nå dina affärsmål och se till att din kampanjer inte begränsas av budget. Du kanske ser följande rekommendationer:

Visa alla rekommendationer

 • Lägg bud mer effektivt med Förbättrad CPC: Optimera automatiskt dina bud vid auktionstillfället för sökningar som mer sannolikt leder till konverteringar.
 • Lägg bud mer effektivt med Maximera klick: Få fler klick till liknande kostnad med en helt automatisk budstrategi.
 • Lägg bud mer effektivt med Maximera konverteringar: Få fler konverteringar till liknande kostnad med en helt automatisk budstrategi.
 • Lägg bud mer effektivt med Mål-CPA: Få fler konverteringar till liknande CPA med en helt automatisk budstrategi.
 • Lägg bud mer effektivt med målexponeringsandel: Optimera synligheten för dina annonser med en helautomatisk budstrategi.
 • Lägg bud mer effektivt med mål-ROAS: Öka konverteringsvärdet till liknande ROAS med en helautomatisk budstrategi.
 • Ändra dina budjusteringar för enhet: Optimera dina utgifter för specifika enheter och öka avkastningen på din investering.
 • Åtgärda annonsgrupper med låg trafik: Åtgärda annonsgrupper som sällan visas eftersom dina bud är för låga. Uppskattade förstasidesbud kan vara en lösning.
 • Sänk dina bud: Sänk dina bud för att få fler klick till samma eller lägre kostnad.
 • Flytta outnyttjade budgetar: Dina annonser slutade visas under dagarna med mest trafik. Du kan få mer trafik genom att flytta outnyttjade budgetmedel till de annonser som behöver det mest.
 • Höj dina bud inom din budget: Visa dina videor oftare utan att öka budgeten.
 • Öka dina budgetar: Se till att dina annonser visas under trafiktäta dagar genom att åtgärda din begränsade budget.
 • Öka dina budgetar för kommande trafikökningar: Dina annonser kan sluta visas under dina mest trafiktäta dagar på grund av en förväntad kommande trafikökning. Öka budgeten nu för att inte gå miste om potentiella kunder.
 • Ställ in konverteringsspårning: Se vilka av klicken som leder till kunder och använd funktioner som automatisk budgivning.
 • Uppgradera konverteringsspårningen med datadriven attribution: Tillskriv värde till konverteringar över flera annonsinteraktioner med datadriven attribution.
 • Använd standardvisning: Optimera din begränsade budget och öka avkastningen på din investering.

Sökord och inriktning

Med rekommendationer för sökord och inriktning kan du nå fler personer som är intresserade av det du erbjuder. Du kanske ser följande rekommendationer:

Visa alla rekommendationer

 • Lägg till negativa sökord: Minska onödiga utgifter genom att inte visa dina annonser vid sökningar som inte är relevanta för ditt företag.
 • Lägg till nya sökord: Visa dina annonser oftare för personer som söker efter det ditt företag erbjuder.
 • Lägg till fras- eller bredmatchande versioner av dina sökord: Visa dina annonser vid fler sökningar som är relevanta för ditt företag.
 • Lägg till populära söktermer som sökord: Visa dina annonser vid populära sökningar som är relevanta för ditt företag.
 • Skapa dynamiska sökannonser: Visa dina annonser vid sökningar som är relevanta för ditt företag och som du kanske går miste om med dina sökordsbaserade kampanjer.
 • Utöka räckvidden med Googles sökpartner: Nå fler kunder till lägre CPC på YouTube och partnerwebbplatser.
 • Pausa sökord som ger dåligt resultat: Minska onödiga utgifter för sökord som inte är lönsamma.
 • Ta bort motstridiga negativa sökord: Användarna såg inte dina annonser på grund av motstridiga negativa sökord. Ta bort dem så att annonserna kan visas.
 • Ta bort sökord som inte visas: Förenkla kontohanteringen genom att ta bort sökord som inte visas.
 • Ta bort överflödiga sökord: Förenkla kontohanteringen genom att ta bort överflödiga sökord.
 • Ange målgruppskällor: Använd remarketingfunktioner för att visa mer effektiva och anpassade annonser och öka avkastningen på din investering.
 • Använd inriktningsexpansion: Nå fler kunder till liknande kostnad per konvertering.
 • Utöka räckvidden med Googles videopartner: Nå fler kunder på partnerwebbplatser och i partnerappar.

Reparationer

Rekommendationer om reparation hjälper dig att åtgärda problem med ditt konto och förbättra kontots övergripande status och resultat. Du kanske ser följande rekommendationer:

Visa alla rekommendationer

 • Lägg till annonser i varje annonsgrupp: Se till att dina annonser visas genom att lägga till annonser i varje annonsgrupp.
 • Lägg till artiklar i flödet: Du har kampanjer som inte kan visa dynamiska annonser. Åtgärda detta genom att lägga till objekt i flödet.
 • Lägg till ett flöde i kampanjen: Visa anpassade annonser genom att lägga till ett flöde i kampanjen.
 • Lägg till sökord i varje annonsgrupp: Se till att annonserna visas genom att lägga till sökord i varje annonsgrupp.
 • Åtgärda certifieringsproblem: Annonserna visas inte på grund av certifieringsproblem. Ansök om certifiering för att visa annonserna.
 • Åtgärda avvisade objekt i flödet: Du kan inte visa dynamiska annonser med innehåll från avvisade objekt i flödet. Åtgärda de avvisade objekten för att visa mer innehåll.
 • Ordna dina annonsdestinationer: Annonserna underkändes på grund av destinationsproblem. Åtgärda annonsdestinationerna för att visa dina annonser.
 • Åtgärda din annonstext: Annonserna avvisades på grund av problem med texten. Åtgärda annonstexten för att visa dina annonser.
 • Åtgärda målgruppskällan som uppvisar minskad aktivitet: Se till att du inte går miste om användare på remarketinglistor som används av dina kampanjer. Åtgärda målgruppskällan så att användarna läggs till på dina listor på rätt sätt.
 • Åtgärda målgruppskällan som inte uppvisar någon aktivitet: Se till att du inte går miste om användare på remarketinglistor som används av dina kampanjer. Åtgärda målgruppskällan så att användarna läggs till på dina listor på rätt sätt.
 • Åtgärda målgruppskällan som inte skickar en obligatorisk parameter: Dina kampanjer kan inte anpassa dynamiska annonser baserat på användaraktivitet när målgruppskällan inte skickar den obligatoriska parametern. Se till att den obligatoriska parametern skickas på rätt sätt.
 • Åtgärda målgruppskällan som skickar en obligatorisk parameter som inte matchar ditt flöde: Dina kampanjer kan inte anpassa dynamiska annonser baserat på användaraktivitet när den obligatoriska parametern inte matchar ditt flöde. Se till att målgruppskällan skickar den obligatoriska parametern på rätt sätt och att flödet innehåller rätt artiklar.
 • Åtgärda din konverteringsspårning: Du har ingen webbplatskonverteringsåtgärd som kan användas för den automatiska budstrategin. Ta med en webbplatskonverteringsåtgärd i kolumnen Konverteringar. Lägg till en webbplatskonverteringsåtgärd och ta med den i kolumnen Konverteringar.
 • Åtgärda taggen för konverteringsspårning: Se till att du inte missar några konverteringar genom att åtgärda taggen för konverteringsspårning.
 • Åtgärda konverteringsåtgärden som berörs av den minskade konverteringsfrekvensen: Se till att du inte går miste om några konverteringar. Åtgärda konverteringsspårningen.
 • Åtgärda inläsningshastigheten på mobilsidor: Förbättra inläsningshastigheten på mobilsidor för att ge en bättre användarupplevelse och få fler konverteringar.
 • Lägg till produkter i dina Shopping-kampanjer: Du har kampanjer som inte kan visas. Åtgärda problemet genom att lägga till produkter i kampanjerna.
 • Förbättra mobil webbplats: Undvik att förlora kunder på mobila enheter genom att förbättra mobil webbplats.
 • Kontrollera borttagningen av objekt från flödet: Det går inte att visa innehåll från objekt som nyligen har tagits bort från flödet i dina dynamiska annonser. Gå igenom flödet och lägg till objekt som saknas.

Annonsförslag

Annonsförslag är varianter av dina befintliga annonser som kan förbättra resultatet av dina kampanjer i söknätverket. Annonsförslag visas först på sidan Rekommendationer i ditt konto där du kan granska dem och välja att använda eller ignorera dem. Obs! Annonsförslag som är märkta som ”automatisk tillämpning” börjar visas efter 14 dagar om ingen åtgärd vidtas. Läs mer om annonsförslag.

Föreslagna ändringar

Föreslagna ändringar är optimeringar som rekommenderas av kontorepresentanter för Google Ads för att ditt kampanjresultat ska bli bättre. Föreslagna ändringar dyker inledningsvis upp på ditt konto på sidan Rekommendationer där du kan gå igenom dem. Om du håller med om dessa optimeringar kan du lägga in dem på ditt konto genom att klicka på Använd alla. Läs mer om kampanjutkast och experiment.

Använda rekommendationer

Tillämpa en rekommendation

När du vill använda en rekommendation klickar du på Visa på rekommendationen och sedan på Använd. Om du vill använda alla rekommendationer av en viss typ klickar du på Använd alla på rekommendationskortet. Nya sökord kan behöva invänta granskning och godkännande innan de kan utlösa din annons.

Om du använder en rekommendation av misstag kan du ångra åtgärden på sidan Ändringshistorik i ditt konto.

Spåra resultat

Vänta ett tag innan du utvärderar hur rekommendationerna har påverkat ditt kontoresultat. Tänk på att en rekommendation kan få positiv effekt på resultatet även om resultatmätvärdet försämras på grund av andra ändringar du har gjort, säsongsvariationer och andra faktorer. Alla ändringar som du har gjort genom att använda rekommendationer visas på sidan Ändringshistorik i ditt konto.

Ignorera rekommendationer

Ingen känner dina produkter och dina mål bättre än du själv. Om en viss rekommendation inte verkar relevant för din annonskampanj eller lämplig för dina annonseringsmål kan du ignorera enstaka förslag i rekommendationen. Håll pekaren över det övre högra hörnet i ett förslag och klicka på X. Du kan också ignorera hela rekommendationen genom att klicka på ikonen med tre punkter på rekommendationskortet och sedan välja Ignorera alla.

Anledningar till att du inte ser några rekommendationer

Ibland visas det inga rekommendationer alls för dina kampanjer. Detta är några vanliga anledningar till att du inte ser några rekommendationer:

Titta in snart igen om du inte ser några rekommendationer i ditt konto just nu. Google Ads hittar regelbundet rekommendationer för dig och lanserar också nya typer av rekommendationer.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt