Oppnå bedre kontoresultater med Anbefalinger

Anbefalinger er en hel del av Google Ads-kontoen din viet til å effektivisere kampanjene dine. Med anbefalingene du får se der, kan du bli kjent med nye, relevante funksjoner og få maksimalt utbytte av budsjettet ditt ved å bedre budene, søkeordene og annonsene dine. Du kan også oppnå bedre samlede resultater og gjøre kampanjene dine mer effektive.
I denne artikkelen får du en oversikt over anbefalingene du kan se, og vi tilbyr en veiledning i hvordan du kan forstå og bruke anbefalingene.

Før du begynner

Du får se personlig tilpassede anbefalinger som kan være både relevante og nyttige for deg. Dette betyr at ikke all slags anbefalinger blir vist her, og at det innimellom ikke vises noen i det hele tatt. Hvis du ikke ser anbefalinger for kontoen din, er det bare å komme innom igjen snart. Google Ads identifiserer regelmessig anbefalinger for deg og lanserer også stadig nye typer anbefalinger.

Anbefalinger for Google Ads-managerkontoer

I den nye utgaven av Google Ads er det enklere å bruke anbefalinger for å bedre kontoene du administrerer. I stedet for at du må logge på hver enkelt konto du administrerer, kan du nå bare logge på managerkontoen din og gå til Anbefalinger-siden. Der finner du de aktuelle anbefalingene for alle de administrerte kontoene dine.

Tilgjengelige anbefalinger

Annonser og utvidelser

Med anbefalingene for annonser og utvidelser kan du finstemme annonsene dine, opprette nye annonser, sørge for at de beste annonsene vises oftest, og organisere annonsene i bedre annonsegrupper. De ulike anbefalingstypene for utvidelser er spesielt nyttige hvis du vil maksimere annonseresultatene dine og oppnå økt klikkfrekvens for annonsene. Du kan se disse anbefalingene:

Se alle anbefalinger

 • Legg til annonseforslag: Test ut nye versjoner av annonsene dine for å se hvilke som fungerer best.
 • Legg til anropsutvidelser i annonsene: Gjør annonsene dine mer synlige for å oppnå høyere klikkfrekvens.
 • Legg til infomeldinger i annonsene: Med mer prominente annonser kan du oppnå høyere CTR.
 • Legg til beskrivelser av nettstedslinkene: Få mer prominente annonser ved å legge til beskrivelser av nettstedslinkene dine.
 • Legg til prisutvidelser i annonsene: Med mer prominente annonser kan du oppnå høyere CTR.
 • Legg til responsive bannerannonser: Oppnå flere konverteringer til omtrent samme CPA med responsive bannerannonser, som automatisk tilpasses etter de tilgjengelige annonseplassene.
 • Legg til responsive søkeannonser: Vis mer relevante annonser til potensielle kunder ved å opprette responsive søkeannonser.
 • Legg til utvidelser for selgervurderinger i annonsene: Gjør annonsene dine mer synlige og få høyere klikkfrekvens.
 • Legg til utvidelser for nettstedslinker i annonsene: Gjør annonsene dine mer synlige og få høyere klikkfrekvens.
 • Legg til utvidelser med nettstedsinfo i annonsene: Gjør annonsene dine mer synlige for å oppnå høyere klikkfrekvens.
 • Lag nye, mer relevante annonser: Gjør annonsene dine mer relevante ved å ta med søkeordene dine i annonseteksten.
 • Lag nye versjoner av annonsene dine: Test ut nye versjoner av annonsene dine, og vis dem du oppnår best resultater med.
 • Se om ny annonsetekst inneholder uttrykk som brukes hyppig: Oppnå bedre annonseresultater ved å sjekke om ny annonsetekst inneholder uttrykk som brukes gjentatte ganger i tekstannonsene dine.
 • Bruk optimalisert annonserotasjon: Vis de beste annonsene dine automatisk på auksjonstidspunktet.

Automatiske kampanjer

Med anbefalinger knyttet til automatiske kampanjer kan du forenkle kampanjeadministreringen og maksimere resultatene gjennom automatisk budgivning, målretting og annonseopprettelse. Du kan se disse anbefalingene:

Se alle anbefalinger

 • Opprett en lokal kampanje: Få flere besøk på bedriftsbeliggenhetene dine med en lokal kampanje.
 • Opprett en Smart-kampanje for Displaynettverket: Betal utelukkende for konverteringer med CPA-verdien du fastsetter i den aktuelle Smart-kampanjen for Displaynettverket.
 • Bytt til Smart Shopping-kampanjer: Oppnå høyere konverteringsverdi til omtrent samme kostnad med Smart Shopping-kampanjer.

Bud og budsjetter

Med anbefalinger knyttet til bud og budsjetter er det enklere å identifisere budstrategien som samsvarer best med målene dine, og sørge for at kampanjene dine ikke begrenses av budsjettet. Du kan se disse anbefalingene:

Se alle anbefalinger

 • By mer effektivt med Utvidet CPC: Optimaliser bud automatisk på auksjonstidspunktet for søk som med høy sannsynlighet vil føre til konverteringer.
 • By mer effektivt med «Maksimer antall klikk»: Få flere klikk til omtrent samme kostnad med en helautomatisk budstrategi.
 • By mer effektivt med «Maksimer antall konverteringer»: Få flere konverteringer til omtrent samme kostnad med en helautomatisk budstrategi.
 • By mer effektivt med mål-CPA: Oppnå flere konverteringer til lavere eller omtrent samme CPA med en helautomatisk budstrategi.
 • By mer effektivt med mål for visningsandel: Optimaliser synligheten til annonsene dine med en helautomatisk budstrategi.
 • By mer effektivt med mål-ROAS: Oppnå høyere konverteringsverdi til omtrent samme avkastning på annonsekostnadene (ROAS) med en helautomatisk budstrategi.
 • Endre budjusteringene dine for enheter: Optimaliser forbruket ditt på bestemte enheter for å øke avkastningen.
 • Gjør endringer i annonsegrupper med lite trafikk: Gjør endringer i annonsegrupper der annonsene vises sjelden fordi budene dine er for lave. Anslåtte førstesidebud kan hjelpe.
 • Senk budene dine: Senk budene dine for å få flere klikk til samme eller lavere pris.
 • Omfordel ubrukte budsjettmidler: Annonsene dine sluttet å kjøre på dagene med høyest trafikk. Få mer trafikk ved å omfordele ubrukte annonsemidler til annonsene som trenger det mest.
 • Øk budene uten å øke budsjettet: Få videoene dine vist oftere uten å øke budsjettet.
 • Øk budsjettene dine: Sikre at annonsene dine blir vist på de travleste dagene, ved å øke det begrensede budsjettet ditt.
 • Øk budsjettene dine for kommende økninger i trafikken: Visningen av annonsene dine kan bli stoppet på dagene med størst trykk på grunn av en forventet fremtidig økning i trafikken. Øk budsjettet ditt nå, slik at du ikke går glipp av potensielle kunder.
 • Konfigurer konverteringssporing: Se hvilke klikk som blir til kunder, og få tilgang til funksjoner som automatisk budgivning.
 • Oppgrader konverteringssporingen din med databasert attribusjon: Tilskriv konverteringer til flere annonseinteraksjoner med databasert attribusjon.
 • Bruk standard levering: Optimaliser det begrensede budsjettet ditt for å oppnå bedre avkastning.

Søkeord og målretting

Med utgangspunkt i anbefalingene knyttet til søkeord og målretting kan du nå ut til flere personer som er interessert i det du har å tilby. Du kan se disse anbefalingene:

Se alle anbefalinger

 • Legg til negative søkeord: Unngå unødvendige utgifter ved å sørge for at annonsene dine ikke vises for søk som er irrelevante for bedriften din.
 • Legg til nye søkeord: Vis annonsene dine oftere til folk som søker etter det bedriften din tilbyr.
 • Legg til versjoner av søkeordene dine med setningssamsvar eller fleksibelt samsvar: Vis annonsene dine for flere søk som er relevante for bedriften din.
 • Legg til populære søketermer som søkeord: Få annonsene dine vist etter populære søk som er relevante for bedriften din.
 • Opprett dynamiske søkeannonser: Vis annonsene dine etter relevante søk du ellers kan gå glipp av med de søkeordbaserte kampanjene dine.
 • Få større rekkevidde med Googles søkepartnere: Nå ut til flere kunder på YouTube og partnernettsteder til lavere CPC.
 • Sett søkeord med dårlige resultater på vent: Reduser utgiftene til søkeord som gir dårlige resultater.
 • Fjern motstridende negative søkeord: Brukerne fikk ikke se annonsene dine på grunn av motstridende negative søkeord. Få annonsene dine vist ved å fjerne disse negative søkeordene.
 • Fjern søkeordene det ikke vises annonser for: Fjern søkeordene det ikke utløses annonser for, så det blir enklere å administrere kontoen din.
 • Fjern overflødige søkeord: Fjern overflødige søkeord slik at det blir enklere å administrere kontoen din.
 • Konfigurer målgruppekilder: Bruk remarketingfunksjoner for å øke avkastningen ved å vise mer effektive og personlig tilpassede annonser.
 • Bruk utvidet målretting: Nå ut til flere kunder til omtrent samme kostnad per konvertering.
 • Få større rekkevidde med Google-videopartnere: Nå ut til flere kunder i apper og på nettsteder tilhørende partnere.

Reparasjoner

Med anbefalingene knyttet til reparasjoner kan du løse problemer i kontoen din, heve kontoens generelle kvalitetsnivå og oppnå bedre resultater. Du kan se disse anbefalingene:

Se alle anbefalinger

 • Legg til annonser i hver annonsegruppe: Få annonsene dine vist ved å legge til annonser i hver av annonsegruppene dine.
 • Legg til elementer i feeden din: Du har kampanjer der du ikke kan vise dynamiske annonser. Du løser dette problemet ved å legge til elementer i feeden din.
 • Legg til en feed i kampanjen din: Vis personlig tilpassede annonser ved å legge til en feed i kampanjen din.
 • Legg til søkeord i hver annonsegruppe: Vis annonsene dine ved å legge til søkeord i hver av annonsegruppene dine.
 • Løs problemer knyttet til sertifisering: Annonsene dine publiseres ikke på grunn av sertifiseringsproblemer. Du må søke om sertifisering for å kunne vise annonsene.
 • Korriger varer som ikke er godkjent, i feeden din: Du kan ikke vise dynamiske annonser med utgangspunkt i feedinnhold som ikke er godkjent. Korriger elementene som ikke er godkjent, så du kan vise mer innhold.
 • Korriger annonsedestinasjonene dine: Annonsene dine ble ikke godkjent på grunn av et problem med annonsedestinasjoner. Korriger annonsedestinasjonene for å få vist annonsene dine.
 • Korriger annonseteksten din: Annonsene dine ble ikke godkjent på grunn av problemer med tekstinnholdet. Gjør nødvendige endringer i annonseteksten for å få vist annonsene dine.
 • Korriger målgruppekilden der det har vært en nedgang i aktiviteten: Sørg for at du ikke går glipp av brukere oppført i remarketinglistene som benyttes i kampanjene dine. Korriger målgruppekilden slik at brukere legges til i listene dine på riktig måte.
 • Korriger målgruppekilden uten aktivitet: Sørg for at du ikke går glipp av brukere oppført i remarketinglistene som benyttes i kampanjene dine. Korriger målgruppekilden slik at brukere legges til i listene dine på riktig måte.
 • Korriger målgruppekilden som ikke overfører en obligatorisk parameter: Det kan ikke opprettes tilpassede dynamiske annonser i kampanjene dine som er basert på brukeraktivitet, hvis målgruppekilden ikke overfører den obligatoriske parameteren. Sørg for at den nødvendige parameteren sendes på riktig måte.
 • Korriger målgruppekilden din som overfører en obligatorisk parameter som ikke samsvarer med feeden din: Dynamiske annonser i kampanjene dine kan ikke tilpasses ut fra brukeraktivitet når den obligatoriske parameteren ikke samsvarer med feeden din. Sørg for at målgruppekilden korrekt overfører den obligatoriske parameteren, og at feeden din inneholder de rette elementene.
 • Løs problemene med konverteringssporing: Du har ingen konverteringshandlinger for nettsteder som kan brukes i den automatiske budstrategien din. Legg til en konverteringshandling for nettstedet, og legg den deretter til i «Konverteringer»-kolonnen
 • Korriger taggen din for konverteringssporing: Korriger taggen din for konverteringssporing for å unngå å gå glipp av konverteringer.
 • Korriger konverteringshandlinger med nedgang i konverteringsfrekvensen: Sørg for at du ikke går glipp av konverteringer. Løs problemene med konverteringssporingen.
 • Få ned sideinnlastingstiden på mobil: Få opp sidehastigheten på mobil for å levere bedre brukeropplevelser og oppnå høyere inntekter.
 • Legg til produkter i Shopping-kampanjene: Du har kampanjer som ikke kan vises. Du kan løse dette problemet ved å legge til produkter i kampanjene dine.
 • Gjør mobilnettstedet bedre: Unngå å miste kunder på mobilenheter ved å gjøre mobilnettstedet ditt bedre.
 • Gjennomgå de forkastede elementene i feeden din: I de dynamiske annonsene dine kan det ikke vises innhold fra elementer som nylig er fjernet fra feeden din. Gjennomgå feeden, og legg til elementer som mangler.

Annonseforslag

Annonseforslag er varianter av de eksisterende annonsene dine. Med disse kan du oppnå bedre resultater med kampanjene dine i Søkenettverket. Annonseforslagene vises først på Anbefalinger-siden i kontoen din. Der kan du gjennomgå dem og så velge om du vil følge eller avvise dem. Merk: Annonseforslag merket med «brukes automatisk» implementeres etter 14 dager med mindre du gjør noe. Finn ut mer om annonseforslag.

Foreslåtte endringer

Foreslåtte endringer er optimaliseringer som representanten for Google Ads-kontoen din mener kan gi deg bedre kampanjeresultater. De foreslåtte endringene vises til å begynne med på Anbefalinger-siden i kontoen din, hvor du kan gjennomgå dem. Hvis du mener alle disse anbefalte optimaliseringene virker fornuftige, kan du implementere dem i kontoen ved å klikke på Bruk alle. Finn ut mer om kampanjeutkast og -eksperimenter.

Anbefalinger i praksis

Bruk anbefalinger

Hvis du vil følge en anbefaling, kan du klikke på Se på den aktuelle anbefalingen og så på Bruk. Du kan velge å bruke alle anbefalingene av en bestemt type ved å klikke på Bruk alle på anbefalingskortet. Nye søkeord må kanskje evalueres og godkjennes før de kan utløse visning av annonsen din.

Hvis du tar i bruk en anbefaling uten å mene det, kan du angre dette på Endringslogg-siden i kontoen din.

Spor resultater

Vent en stund før du evaluerer hvordan kontoresultatene dine er påvirket av anbefalingene du har tatt i bruk. Vær oppmerksom på at anbefalinger du tar i bruk, kan ha en positiv effekt på resultatene dine selv i tilfeller der resultatberegningene svekkes på grunn av andre endringer du har gjort, sesongvariasjon og andre faktorer. Alle endringene du har gjort ved å følge anbefalinger, vises på Endringslogg-siden i kontoen din.

Avvis anbefalinger

Det er du som best kjenner produktene dine og målene du har satt deg. Hvis en anbefaling ikke er relevant for annonsekampanjen din eller ikke samsvarer med annonseringsmålene du har satt deg, kan du avvise enkeltforslag i en anbefaling. Dette gjør du ved å holde markøren over hjørnet oppe til høyre i det aktuelle forslaget og så klikke på X-en. Du kan også avvise en anbefaling i sin helhet ved å klikke på prikkeikonet på anbefalingskortet og så velge Avvis alle.

Mulige årsaker til at du ikke ser anbefalinger

Det finnes ikke nødvendigvis anbefalinger for alle kampanjer til enhver tid. Det kan være flere mulige årsaker til at det ikke vises noen anbefalinger.

Hvis du ikke ser anbefalinger for kontoen din, er det bare å komme innom igjen snart. Google Ads identifiserer jevnlig nye anbefalinger for deg, og lanserer også nye typer anbefalinger.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt