Typy doporučení

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Sekce Doporučení v účtu Google Ads pomáhá s vylepšováním kampaní. Doporučení vás upozorní na nové relevantní funkce a pomohou vám díky vylepšeným nabídkám, klíčovým slovům a reklamám lépe využít rozpočet. Jsou vyvíjena v průběhu času tak, aby odpovídala nejnovějším doporučeným postupům Google Ads, a tak zvyšovala celkový výkon a efektivitu vašich kampaní.

V tomto článku zjistíte, jaká doporučení se vám mohou zobrazit, co přesně znamenají a jak je použít.

Než začnete

Doporučení zobrazená na stránce jsou upravená tak, aby pro vás byla relevantní a užitečná. Budete tedy dostávat pouze doporučení některých druhů a někdy se vám nezobrazí žádná. Pokud žádná doporučení na účtu nenajdete, zkuste se zanedlouho podívat znovu. Služba Google Ads pro vás doporučení vyhledává pravidelně a postupně zavádí nové typy doporučení.

Doporučení pro účty správců Google Ads

V novém prostředí Google Ads lze doporučení snáze využívat ke zlepšení spravovaných účtů. Už není nutné přihlašovat se ke každému spravovanému účtu. Stačí se přihlásit k účtu správce, přejít na stránku Doporučení a prohlédnout si dostupná doporučení ke klientským účtům.

Typy doporučení

Reklamy a podklady

Doporučení pro reklamy a podklady vám pomáhají upřesnit reklamy, vytvářet nové, zobrazovat co nejčastěji ty nejlepší a uspořádat reklamy do vhodnějších reklamních sestav. Zvláště doporučení týkající se podkladů jsou zaměřena na maximalizaci výkonu reklam a mohou zlepšit jejich míru prokliku (CTR). Mohou se vám zobrazit tato:

Zobrazit všechna doporučení

 • Přidejte reklamní sestavu: Když vytvoříte další reklamní sestavu, můžete se svými kampaněmi na aplikace získávat více konverzí za podobnou CPA. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože některé vaše kampaně na aplikace mají jen jednu reklamní sestavu.
 • Přidejte podklady do responzivních reklam ve vyhledávání: Podpořte optimální fungování svých responzivních reklam ve vyhledávání tím, že do nich přidáte nadpisy a popisy z textových reklam. Doporučeno, protože u některých z vašich responzivních reklam ve vyhledávání chybí nadpisy nebo popisy používané u textových reklam ve stejné reklamní sestavě.
 • Přidejte odkazy na volání do svých reklam: Zviditelněte své reklamy a zvyšte míru prokliku. Doporučeno, protože odkazy na volání mohou firmě zajistit více hovorů.
 • Přidejte do svých reklam popisky: Zviditelněte své reklamy a zvyšte míru prokliku. Doporučeno, protože popisky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte ke svým odkazům na podstránky popisy: Zviditelněte své reklamy pomocí popisů odkazů na podstránky. Doporučeno, protože popisy odkazů na podstránky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte dynamické obrázky: Rozšiřte své textové reklamy o obrázky vstupní stránky pomocí dynamických obrázků. Můžete tak zlepšit míru prokliku. Doporučeno, protože dynamické obrázky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte do reklam dynamické odkazy na podstránky: Vylepšete textové reklamy přidáním odkazů na podstránky souvisejících se vstupní stránkou – využijte dynamické odkazy na podstránky, které mohou zlepšit míru prokliku. Důvodem doporučení je, že jste dynamické odkazy na podstránky zatím neaktivovali.
 • Přidejte do reklam obrázky: Vaše reklamy s obrázky lépe vyniknou, což by mohlo zlepšit míru prokliku. Doporučeno, protože obrázky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte produkty k videím: Přidejte do svých videokampaní vyzývajících k akci zdroj produktů a získejte více konverzí při podobné nebo nižší CPA. Důvodem doporučení je, že k videokampaním vyzývajícím k akci nemáte přidané zdroje produktů, ale máte propojení s účtem Merchant Center.
 • Vylepšete své kampaně ke generování poptávky: Přidejte do reklam ke generování poptávky další podklady a získejte více konverzí. Doporučeno, protože některé z vašich reklam ke generování poptávky mají menší sílu reklamy než „vynikající“.
 • Přidejte do svých reklam formuláře pro zájemce: Získejte více potenciálních zákazníků zobrazováním formulářů pro zájemce ve svých reklamách. Doporučeno, protože používání formulářů pro zájemce může vaší firmě přinést více potenciálních zákazníků.
 • Přidejte do svých reklam ceny: Zviditelněte své reklamy a zvyšte míru prokliku. Doporučeno, protože podobní inzerenti ceny používají.
 • Přidejte responzivní obsahové reklamy: Responzivní obsahové reklamy, které se automaticky přizpůsobují dostupnému reklamnímu prostoru, vám pomohou získat více konverzí za podobnou CPA. Responzivní obsahové reklamy snadno vytvoříte pomocí automaticky navrhovaných podkladů. Doporučení staví na tom, že vaše reklamní sestavy mají dostatek údajů o konverzích k tomu, aby pro vás byly responzivní obsahové reklamy přínosné.
 • Přidejte responzivní reklamy ve vyhledávání: Díky responzivním reklamám ve vyhledávání se budou potenciálním zákazníkům zobrazovat vhodnější reklamy. Doporučeno, protože máte reklamní sestavy, které používají pouze rozšířené textové reklamy. Výsledkem může být menší počet kliknutí a konverzí než u reklamních sestav s responzivními reklamami ve vyhledávání.
 • Přidejte do reklam odkazy na podstránky: Zviditelněte své reklamy a zvyšte míru prokliku. Doporučeno, protože odkazy na podstránky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte do reklam strukturované úryvky: Zviditelněte své reklamy a zvyšte míru prokliku. Doporučeno, protože strukturované úryvky mohou zlepšit míru prokliku.
 • Přidejte videoreklamy: Získejte pro svou aplikaci více uživatelů díky YouTube, Google Play, mobilním webům a aplikacím partnerů. Doporučeno, protože díky videoreklamě mohou kampaně na aplikace a maximálně výkonné kampaně zvýšit návštěvnost vašich stránek.
 • Přidejte videa s různou orientací: Zlepšete výkon kampaně a zpřístupněte nový inventář přidáním videí v různých orientacích. Doporučeno, protože vaše kampaň nemá dostatečně rozmanitý mix orientací videa.
 • Přidejte do reklam lokalitu: Díky tomuto podkladu mohou být vaše reklamy ještě nápadnější. Doporučeno, protože podobní inzerenti lokalitu používají.
 • Aktivujte automaticky vytvářené podklady: Když ve svých kampaních ve vyhledávání povolíte automaticky vytvářené podklady, získáte více kliknutí na responzivní reklamy ve vyhledávání. Důvodem doporučení je, že máte kampaně ve vyhledávání, ve kterých nejsou automaticky vytvářené podklady povoleny.
 • Opravte zamítnuté podklady kampaně ke generování poptávky: Některé podklady se nezobrazují, protože nesplňují požadavky na reklamu ke generování poptávky. Pokud chcete zamítnuté podklady zobrazovat v reklamách, opravte je. Doporučeno, protože nejméně jeden z vašich podkladů nesplňuje požadavky na reklamy ke generování poptávky.
 • Zlepšete sílu reklamy na aplikace: Přidejte do reklamních sestav propagujících aplikace další podklady a získejte více konverzí. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože některé z vašich reklamních sestav propagujících aplikace mají nižší sílu reklamy než „dobrá“.
 • Vylepšete responzivní obsahové reklamy: Přidejte do responzivních obsahových reklam další podklady a získejte více konverzí. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože některé z vašich responzivních obsahových reklam mají nižší sílu reklamy než „vynikající“.
 • Vylepšete své responzivní reklamy ve vyhledávání: Získejte z responzivních reklam ve vyhledávání více kliknutí zlepšením nadpisů a popisů. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože některé z vašich responzivních reklam ve vyhledávání mají nižší sílu reklamy, než je stupeň „dobrá“.
 • Přidejte si e-shop do Merchant Center: Přilákejte do svého e-shopu více návštěvníků – přidejte si jej do služby Merchant Center (pokud váš web nepoužívá Shopify ani Woo) nebo si účet Google Ads propojte se Shopify či Woo.
 • Použijte optimalizované střídání reklam: Automaticky zobrazujte během aukce nejlepší reklamy. Toto vám doporučujeme, protože vaše současná nastavení umožňují reklamám s nízkým výkonem, aby se zobrazovaly stejně často jako reklamy s vysokým výkonem.

Automatizované kampaně

Doporučení „Automatizované kampaně“ zjednodušují správu kampaní a pomáhají dosáhnout maximálního výkonu pomocí automatického nabízení cen, cílení a vytváření reklam. Mohou se vám zobrazit tato:

Zobrazit všechna doporučení

 • Vytvořte maximálně výkonnou kampaň: Dosáhněte maximálního výkonu ve všech kanálech Google pomocí jediné kampaně. Tuto změnu doporučujeme, protože tento typ kampaně vám může pomoci k co nejlepším výsledkům z hlediska vašich cílů a zároveň v rámci všech dostupných reklamních ploch na Googlu nalézat další zákazníky, kteří uskutečňují konverze.
 • Vytvořte si maximálně výkonnou kampaň s cíli týkajícími se prodejny: Získejte pro své prodejny více návštěv a prodejů pomocí maximálně výkonné kampaně s cíli v prodejně. Toto doporučení vám nabízíme, protože splňujete podmínky pro nabídky pro návštěvy prodejny nebo místní akce.
 • Vylepšete své skupiny podkladů pro maximálně výkonné kampaně. Přidejte do maximálně výkonné kampaně více podkladů nebo si podklady vylepšete a získejte více konverzí. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože některé z vašich skupin podkladů pro maximálně výkonné kampaně mají nižší sílu reklamy než „Vynikající“.
 • Zaměřte cílení na více produktů díky maximálně výkonným kampaním: Získejte větší hodnotu konverzí při podobné ROAS – zaměřte své cílení na všechny své produkty díky maximálně výkonným kampaním. Důvodem doporučení je, že ve standardních kampaních v Nákupech máte aktivní produkty, na které svými maximálně výkonnými kampaněmi ještě necílíte
 • Upgradujte své kampaně s dynamickými reklamami ve vyhledávání na maximálně výkonné kampaně: Získejte více konverzí díky upgradu kampaní ve vyhledávání s reklamními sestavami DSA na maximálně výkonné kampaně. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože kampaně ve vyhledávání, které používají dynamické reklamy ve vyhledávání, můžete na maximálně výkonné kampaně upgradovat.

Nabídky a rozpočty

Doporučení týkající se nabídek a rozpočtu vám mohou pomoci najít správnou strategii nabídek, abyste dosáhli svých obchodních cílů, a zajistit, že vaše kampaně nebudou omezeny rozpočtem.

Doporučení týkající se nabídek a rozpočtu zahrnují odhady dopadu, pomocí kterých lépe vidíte, jak mohou úpravy nabídek a rozpočtu zvýšit počet konverzí a hodnotu konverzí. Tyto odhady dopadu odrážejí odhady zpoždění konverze u kampaní ve vyhledávání a maximálně výkonných kampaní.

Mohou se vám zobrazit tato:

Zobrazit všechna doporučení

 • Přidejte návštěvy prodejny do konverzí: Vydejte se vstříc svým zákazníkům – optimalizujte kampaně s chytrými nabídkami tak, aby vám přinášely co nejvíce návštěv prodejny. Doporučeno, protože kampaně zvyšují počet návštěv vašich prodejen.
 • Upravte rozpočty: Získejte více konverzí tím, že ve svých kampaních se strategií nabídek Maximalizovat konverze upravíte rozpočty. Důvod doporučení: Podle našich simulací by vaše kampaně mohly získat více konverzí, pokud o něco relativně zvýšíte celkovou cenu za akvizici (CPA).
 • Upravte cíle CPA: Přizpůsobení cílových CPA vám pomůže získat víc konverzí. Doporučeno, protože podle simulací by některé z vašich kampaní mohly na základě relativně menšího zvýšení cílů získat větší počet konverzí.
 • Upravte své cíle návratnosti investic do reklamy (ROAS): Upravte své cíle návratnosti investic do reklamy (ROAS) a dosáhněte větší hodnoty konverzí. Doporučeno, protože podle našich simulací by vaše kampaně mohly získat vyšší hodnotu konverzí, pokud byste provedli relativně malé snížení cílů.
 • Zvyšte účinnost nabídek se strategií Maximalizovat počet kliknutí: Získejte s plně automatizovanou strategií nabídek více kliknutí za podobnou cenu. Důvod doporučení: Podle našich simulací se zdá, že by strategie nabídek Maximalizovat počet kliknutí mohla vašim kampaním prospět.
 • Zvyšte účinnost nabídek se strategií Maximalizovat konverze: Získejte s plně automatizovanou strategií nabídek více konverzí za podobnou cenu. Důvod doporučení: Podle našich simulací se zdá, že by strategie nabídek Maximalizovat konverze mohla vašim kampaním prospět.
 • Zvyšte účinnost nabídek se strategií Maximalizovat hodnotu konverze: Získejte s plně automatizovanou strategií nabídek větší hodnotu konverze za podobnou cenu. Důvod doporučení: Podle našich simulací se zdá, že váš účet měří konverze, a strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverze by mu mohla prospět.
 • Cílová CPA vám umožní efektivnější tvorbu cenových nabídek: Získejte s plně automatizovanou strategií nabídek více konverzí při nižší nebo podobné CPA. Důvod doporučení: Podle našich simulací se zdá, že by strategie nabídek Maximalizovat konverze mohla vašim kampaním prospět.
 • Zvyšte účinnost nabídek pomocí cílového podílu zobrazení: Využívejte plně automatizovanou strategii nabídek optimalizovanou tak, aby zajišťovala maximální viditelnost reklam. Doporučeno, protože vaše kampaně mají dostatek zobrazení, aby mohly strategii Cílový podíl zobrazení úspěšně využít.
 • Zvyšte účinnost nabídek pomocí strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS): Využívejte plně automatizovanou strategii nabídek, která vám pomůže dosáhnout větší hodnoty konverze při podobné návratnosti investic do reklamy. Maximalizaci hodnoty konverze s využitím cílové ROAS, která dokáže využít data ze všech vašich kampaní, včetně hodnot konverzí, o nichž vytváříte přehledy s cílem optimalizovat výkon, vám doporučujeme proto, že by podle našich simulací vašim kampaním nejspíš prospěla.
 • Přidejte do cílů na úrovni účtu konverzní akce pro konverze z aplikací vytvořených pomocí Firebase: Získejte více konverzí díky optimalizaci pro zákazníky, kteří jsou na aplikaci přesměrováni z vašich reklam. Důvodem doporučení je, že konverze v aplikacích z reklam směrujících uživatele pomocí přímých odkazů měříte, ale neoptimalizujete na ně.
 • Přesuňte nevyužité rozpočty: Vaše reklamy se během nejrušnějších dní nezobrazují. Zvyšte návštěvnost přesunutím nevyužitých rozpočtů k reklamám, které je nejvíce potřebují. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože jste za poslední týden přišli o 5 či více procent potenciálních návštěv.
 • Navyšte rozpočty: Upravte omezený rozpočet a reklamy se budou zobrazovat i v nejrušnějších dnech. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože jste za poslední týden přišli o 5 či více procent potenciálních návštěv.
 • Zvyšte své rozpočty kvůli nadcházejícím nárůstům návštěvnosti: Vzhledem k očekávanému nárůstu návštěvnosti se vaše reklamy mohou v ty nejrušnější dny přestat zobrazovat. Zvyšte rozpočet, abyste nepřišli o potenciální zákazníky. Doporučeno, protože naše simulace ukázaly, že při současném rozpočtu můžete přicházet o 5 % budoucí týdenní návštěvnosti nebo i více.
 • Nastavte si cíl strategie nabídek: Díky cílům ROAS a CPA můžete kampaň řídit tím nejúčinnějším způsobem. Doporučeno, protože vaše kampaň nemá nastavenou cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS).
 • Nastavte cílovou CPA: Pokud si zvolíte cílovou CPA, nebude vás omezovat rozpočet a při podobné CPA získáte více konverzí. Doporučeno, protože kampaň nemá cílovou CPA.
 • Nastavte cílovou CPA, abyste využili nadcházející zvýšení návštěvnosti: Při očekávaném budoucím nárůstu návštěvnosti můžete přicházet o konverze. Pokud nastavíte cílovou CPA a zvýšíte rozpočet, můžete tyto konverze získat. Vaše CPA přitom zůstane na podobné úrovni. Doporučeno, protože podle našich simulací lze očekávat nárůst návštěvnosti o 5 nebo více procent.
 • Nastavte cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), abyste využili nadcházející zvýšení návštěvnosti: Při očekávaném budoucím zvýšení návštěvnosti byste mohli o hodnotu konverzí přijít. Tuto hodnotu konverzí můžete při podobné ROAS získat tím, že si nastavíte cíl a zvýšíte rozpočet. Doporučeno, protože podle našich simulací lze očekávat nárůst návštěvnosti o 5 nebo více procent.
 • Zapněte automatické značkování: Měřte dopad svých kampaní propagujících aplikace a weby s pomocí automatického značkování pro měření konverzí. Důvodem doporučení je, že jste nezapnuli automatické značkování, které vám pomůže měřit konverzní akce ve vašich aplikacích a na webech.
 • Upgradujte měření konverzí pomocí atribuce na základě dat: Tento způsob atribuce umožňuje připisovat zásluhy na konverzích různým interakcím s reklamou. Doporučeno, protože ve vašem účtu je dostatek údajů o konverzích k tomu, abyste mohli využít atribuci na základě dat.
 • Použijte portfoliovou strategii nabídek se sdíleným rozpočtem: Maximalizujte si u kampaní návratnost investic pomocí portfoliové strategie se sdíleným rozpočtem. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože na úrovni kampaně nebo portfolia používáte několik strategií stejného typu.

Klíčová slova a cílení

Díky doporučením pro klíčová slova a cílení snáze oslovíte větší počet zákazníků, kteří mají o vaše služby či produkty zájem. Mohou se vám zobrazit tato:

Zobrazit všechna doporučení

 • Přidejte omezení značky a zapněte volnou shodu: Klíčová slova v kampaních zaměřených na značku budou přepnuta na volnou shodu a do seznamu značek budou přidány navrhované značky. Kampaň ve vyhledávání omezíte tak, aby zobrazovala reklamy pouze u takových vyhledávání, která vyhovují vašim klíčovým slovům ve volné shodě a konkrétním značkám ve vašem seznamu značek, včetně souvisejících produktů a služeb.
 • Přidejte klíčová slova ve volné shodě: Přidejte verze svých stávajících klíčových slov s volnou shodou a získejte více konverzí při podobné nebo lepší návratnosti investic. Doporučeno, protože použití klíčových slov ve volné shodě v těchto kampaních s Chytrými nabídkami vám může pomoci účinně zvýšit počet konverzí v rámci vašich cílů výkonu.
 • Přidejte nová klíčová slova: Reklamy se častěji zobrazí lidem, kteří hledají to, co vaše firma nabízí. Doporučení jste dostali, protože necílíte na vyhledávání, která by mohla být pro vaši firmu relevantní.
 • Vytvořte vlastní publikum: Získejte více konverzí při nižší CPA oslovením uživatelů, kteří vás hledají ve službách Google. Tuto možnost doporučujeme, neboť máte kampaně, kterým mohou vlastní segmenty publika prospět.
 • Vytvořte si novou reklamní sestavu pro širší publikum: Vytvořením nové reklamní sestavy, která bude cílit jen na publikum, můžete rozšířit zásah. Důvodem doporučení je, že máte reklamní sestavy s cílením na publikum i s kontextovým cílením, což vám může publikum omezovat.
 • Oslovte více uživatelů díky partnerským webům Googlu ve Vyhledávací síti: Oslovte více uživatelů za nižší CPC na YouTube a partnerských webech. Doporučeno, protože vaše reklamy ve Vyhledávací síti mohou zaznamenat vyšší návštěvnost pomocí partnerských webů Vyhledávání Google.
 • Oslovte více uživatelů díky partnerům Googlu pro video: Oslovte další zákazníky na partnerských webech a v aplikacích. Doporučeno, protože vaše videoreklamy mohou zaznamenat vyšší návštěvnost u partnerů Googlu pro video.
 • Oslovte nová publika: Získejte více konverzí zobrazováním reklam dalším pravděpodobným zákazníkům. Doporučeno, protože jsme našli segmenty publika, které pravděpodobně zvýší váš počet konverzí.
 • Obnovte své vlastní seznamy zákazníků: Obnovte si vlastní seznamy zákazníků a zobrazujte nedávným zákazníkům působivé a personalizované reklamy. Toto vám doporučujeme, protože u některých reklam používáte pozorování s vlastními seznamy zákazníků nebo vyloučení, která už 90 dní nebyla aktualizována.
 • Odstraňte kolidující vylučující klíčová slova: Reklamy se kvůli kolidujícím vylučujícím klíčovým slovům nemusejí zobrazovat. Odstraňte je, aby se vaše reklamy mohly zobrazovat. Doporučeno, protože kolidující vylučující klíčová slova brání některým z vašich klíčových slov v zobrazování reklam.
 • Odstraňte neúčinná klíčová slova: Odstraněním klíčových slov, která nevedou k zobrazením reklam, si zjednodušíte správu účtu. Doporučeno, protože některá vaše klíčová slova nevygenerovala za dobu delší než jeden rok žádnou návštěvnost.
 • Odstraňte nadbytečná klíčová slova: Odstraněním nadbytečných klíčových slov zajistíte jednodušší správu účtu. Doporučeno, protože máte nadbytečná klíčová slova se stejnou reklamní sestavou, cílem a strategií nabídek. Doporučení může zahrnovat klíčová slova v různých typech shody.
 • Nastavte zdroj publika: Zvyšte pomocí remarketingových funkcí návratnost svých investic díky zobrazování účinnějších a lépe personalizovaných reklam. Doporučeno, protože máte dostatečnou návštěvnost, abyste mohli využít remarketing.
 • Nastavte cílení pro všechny své vhodné produkty v Nákupech: Získejte větší hodnotu konverzí díky univerzální kampani, kde můžete inzerovat všechny své produkty v Nákupech. Doporučeno, protože máte ve svém zdroji Nákupů online produkty bez cílení.
 • Nahrajte seznamy zákazníků: Zvyšte pomocí remarketingových funkcí návratnost svých investic díky zobrazování účinnějších a lépe personalizovaných reklam.
 • Nahrajte vlastní seznamy zákazníků: Zobrazte stávajícím zákazníkům působivé a personalizované reklamy pomocí kontaktních údajů, které s vámi sdílejí. Doporučeno, protože můžete používat funkce vlastních seznamů zákazníků.
 • Použijte rozšíření o Obsahovou síť: Získejte více konverzí za podobnou CPA díky vylepšenému rozšíření o Obsahovou síť Google, které vám umožní využít neutracený rozpočet. Doporučujeme, protože některé z vašich kampaní ve Vyhledávací síti mají nevyužitý rozpočet a mohly by využít Rozšíření o Obsahovou síť.
 • Použijte optimalizované cílení: Získejte více konverzí při podobné ceně za konverzi. Doporučeno, protože by vaše obsahové reklamy, reklamy ke generování poptávky a videoreklamy mohly s optimalizovaným cílením oslovit více potenciálních zákazníků.

Opravy

Doporučení související s opravami vám mohou pomoct vyřešit problémy s účtem a celkově zlepšit jeho stav a výkon. Mohou se vám zobrazit tato:

Zobrazit všechna doporučení

 • Přidejte reklamy do každé reklamní sestavy: Pokud chcete reklamní sestavy spustit, musíte do nich přidat reklamy.
 • Přidejte ke svým produktům GTIN: Přidáním kódu GTIN k produktům můžete zvýšit návštěvnost reklam. GTIN doporučujeme, protože vaše produkty mají kvůli jeho absenci omezený výkon.
 • Přidejte klíčová slova do každé reklamní sestavy: Reklamy se začnou zobrazovat až po přidání klíčových slov do reklamní sestavy.
 • Přidejte do kampaní na hotely chybějící parametry konverzí: Přesné parametry konverzí vám zajistí více rezervací při podobné nebo lepší návratnosti investic. Doporučeno, protože konverze se zaznamenávají v přehledech, ale schází jim povinné parametry pro kampaně na hotely.
 • Přidejte do kampaně v Nákupech produkty: Kampaně, které se nezobrazují, opravte tak, že do nich přidáte produkty. Doporučeno, protože máte kampaně, ve kterých nejsou produkty.
 • Přidejte věkovou skupinu u produktů: Přidejte k produktům atribut věkové skupiny a získejte vyšší návštěvnost. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože vaše produkty mají omezený výkon z důvodu chybějících hodnot věkové skupiny
 • Přidejte barvu produktů: Přidejte k produktům barvu a zvyšte si návštěvnost reklam. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože vaše produkty mají omezený výkon z důvodu chybějících hodnot barev
 • Přidejte k produktům kritérium pohlaví: Přidejte k produktům kritérium pohlaví a zvyšte si návštěvnost reklam. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože vaše produkty mají omezený výkon z důvodu chybějících hodnot pohlaví.
 • Přidejte identifikátory produktů: Přidejte k produktům identifikátory a zvyšte si návštěvnost reklam. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože vaše produkty mají omezený výkon z důvodu chybějících hodnot barev
 • Přidejte k produktům velikost: Přidejte k produktům velikosti a získejte více návštěv. Toto doporučení se vám zobrazuje, protože vaše produkty mají omezený výkon z důvodu chybějících hodnot velikosti.
 • Nechte se jako inzerent ověřit: Použití log v reklamách ve vyhledávání může zvýšit zapojení uživatelů. Ověřením inzerenta získáte přístup k logům. Toto doporučení se zobrazuje, protože nejste ověřeni.
 • Opravte zamítnuté podklady kampaně ke generování poptávky: Některé podklady se nezobrazují, protože nesplňují požadavky na reklamy ke generování poptávky. Pokud chcete zamítnuté podklady zobrazovat v reklamách, opravte je. Doporučeno, protože nejméně jeden z vašich podkladů nesplňuje požadavky na reklamy ke generování poptávky.
 • Opravte zamítnuté podklady pro maximálně výkonnou kampaň: Opravte zamítnuté podklady pro maximálně výkonné kampaně, a maximalizujte tak jejich výkon. Důvodem doporučení je, že všechny vaše podklady nejméně jednoho typu byly zamítnuty.
 • Opravte v kampaních v Nákupech zamítnuté produkty: V kampaních nemůžete zobrazovat reklamy na zamítnuté produkty. Pokud chcete reklamy zobrazovat, musíte všechny problémy u těchto produktů vyřešit. Doporučeno, protože produkty kampaně byly zamítnuty.
 • Opravte zamítnuté odkazy na podstránky: Některé z vašich odkazů na podstránky byly zamítnuty. Opravte je, aby byly vaše reklamy nápadnější.
 • Upravte nízké cíle CPA: Upravte nízké cíle CPA a začněte získávat konverze. Doporučeno, protože vaše kampaně při současných cílových CPA pravděpodobně nezískají konverze.
 • Opravte pozastavení účtu Merchant Center: Vaše účty Merchant Center jsou pozastavené. Opravte je, aby bylo možné zobrazovat vaše reklamy. Důvodem doporučení je, že máte účty Merchant Center, které jsou pozastaveny kvůli kvalitě dat nebo porušení zásad.
 • Opravte nesprávně nakonfigurované přímé odkazy: Pokud opravíte chybně nakonfigurované přímé odkazy v aplikacích, můžete získat více konverzí z aplikací při podobné CPA. Toto doporučení se vám zobrazilo, protože nejméně 10 % vašich přímých odkazů na aplikaci je chybně nastavených.
 • Opravte kampaně na aplikace, které si vzájemně konkurují: Úpravou kampaní na aplikace, které cílí na stejnou návštěvnost, získáte více konverzí za podobnou cenu. Důvodem doporučení je, že vzájemně si konkurující kampaně na aplikace mohou dohromady podávat mizerné výsledky.
 • Upravte cílovou stránku reklamy: Vaše reklamy byly zamítnuty kvůli problémům s cíli. Opravte cíle, aby se reklamy mohly zobrazovat.
 • Opravte text reklam: Vaše reklamy byly zamítnuty z redakčních důvodů. Opravte jejich text, aby se mohly zobrazovat.
 • Opravte své cílení na publikum: Pokud to uděláte, vaše reklamní sestavy, které se nezobrazovaly, se mohou začít znovu zobrazovat. Doporučeno, protože vaše reklamní sestavy cílí na segmenty publika, které jsou zakázané nebo mají příliš málo uživatelů, nebo vaše reklamní sestavy takové segmenty vylučují.
 • Opravte konverzní akci, u které se propadl konverzní poměr: Nepřicházejte zbytečně o konverze. Opravte měření konverzí. Doporučeno, protože u některých z vašich konverzních akcí se vám nedávno citelně propadl konverzní poměr.
 • Opravte měření konverzí: Nemáte žádné konverzní akce na webu, které lze použít v automatizovaných strategiích nabídek. Přidejte nějakou konverzní akci na webu a vložte ji do sloupce Konverze. Důvodem doporučení je skutečnost, že vaše strategie nabídek je založena na konverzích, ale k nabízení cen žádné konverzní akce na webu nepoužíváte.
 • Vyhněte se pozastavení účtu Merchant Center: Vašim účtům Merchant Center hrozí pozastavení. Pokud chcete v zobrazování reklam v Nákupech pokračovat, je třeba všechna upozornění vyřešit. Důvodem doporučení je, že máte účty Merchant Center, u kterých hrozí pozastavení kvůli kvalitě dat nebo porušení zásad.

Měření

Zobrazit všechna doporučení

 • Nastavte měření konverzí: Zjistěte, na základě kterých kliknutí přicházejí vaši zákazníci, a získejte přístup k různým funkcím, jako je například automatické nabízení cen. Toto doporučení se zobrazuje, protože měření konverzí vám umožní používat funkce, s jejichž pomocí budete lépe plnit své obchodní cíle.
 • Vyřešte problémy s certifikací: Vaše reklamy se nezobrazují kvůli problémům s certifikací. Pokud chcete reklamy zobrazovat, požádejte o certifikaci.
 • Nastavte měření konverzí v aplikaci: Zjistěte, která kliknutí vedou ve vaší aplikaci k hodnotným akcím zákazníků. Toto doporučení se zobrazuje, protože měření konverzí v aplikaci vám umožní používat funkce, s jejichž pomocí budete lépe plnit své obchodní cíle.
 • Nastavte globální značku webu: Jednotná značka vám umožní zvýšit přesnost měření konverzí. Navíc tím získáte přístup k funkcím, které předcházejí ztrátě údajů o konverzích. Toto doporučení se zobrazuje, protože nepoužíváte nejnovější značku konverzí od Googlu, která konverze měří přesněji.
 • Vyřešte problémy s globální značkou webu: Zajistěte správnou funkci značky, abyste zbytečně nepřicházeli o konverze. Důvodem doporučení je, že vaše globální značka webu je možná nesprávná nebo neúplná.
 • Nastavte měření hodnoty konverzí: Přehledy hodnot konverzí vám pomohou při optimalizaci zohlednit důležité obchodní cíle. Toto nastavení doporučujeme, protože pomůže zvýšit výkonnost kampaní díky přehledům a optimalizaci zaměřené na to, jakou hodnotu vám jednotlivé konverze přinášejí.
 • Nastavte si rozšířené konverze: Některé konverze možná stále ještě unikají vašemu měření. Funkce rozšířených konverzí to může změnit. Důvod doporučení je, že máte návštěvy z oblastí, kde jsou známé mezery v měření konverzí.
 • Nastavte si službu Google Analytics 4: Nastavte si službu Google Analytics 4 a získejte nejnovější nástroje pro zlepšení návratnosti investic do marketingu a statistiky týkající se ochrany soukromí. Důvodem doporučení je, že v roce 2023 přestanou postupně všechny služby v Universal Analytics fungovat a vy jste ještě nezačali shromažďovat data ve vhodné službě v Google Analytics 4.
 • Optimalizujte a získejte nové zákazníky: Získejte více nových zákazníků díky tomu, že se při optimalizaci zaměříte kromě online prodeje i na jejich akvizici. Doporučeno, protože máte kampaně, které lze optimalizovat pro akvizici nových zákazníků.

Jiné

Zobrazit všechna doporučení

 • Vyzkoušejte novou mobilní aplikaci Google Ads: Sledujte výkon a vylepšujte účet, ať jste kdekoli. Doporučeno, protože jste mobilní aplikaci Google Ads poslední dobou nepoužívali. Mobilní aplikace nabízí další možnosti používání služby Google Ads. S aplikací budete mít o svých kampaních přehled, i když budete právě na cestách. Kromě sledování kampaní v reálném čase jsou vám k dispozici také užitečná a snadno aplikovatelná doporučení zaměřená na zlepšení výkonu.

  Stáhněte si mobilní aplikaci Google Ads pro Android nebo iOS ještě dnes.

Navrhované změny

Navrhované změny jsou optimalizace doporučené zástupcem pro účet Google Ads a mohou zvýšit výkon vaší kampaně. Navrhované změny se zprvu objeví na stránce Doporučení, kde se s nimi můžete seznámit. Pokud s nimi budete souhlasit, můžete je aplikovat kliknutím na tlačítko Použít vše. Další informace o konceptech kampaní ve Vyhledávací a Obsahové síti

Hodnocení pozastavených kampaní

Jakmile kampaň pozastavíte, bude i nadále hodnocena:

 • Na úrovni účtu nebo MCC: Kampaň bude hodnocena ještě týden. Agregaci skóre totiž provádíme na základě dat za posledních 7 dní. Pokud je kampaň pozastavena i po uplynutí 7 dní, její hodnocení skončí a statistiky se vynulují.
 • Na úrovni kampaně: Kampaň bude hodnocena ještě dalších 7–90 dní. Doporučení totiž vycházejí z dat za posledních 7–90 dní (pro většinu z nich platí údaj 28 dní). Pokud zůstane kampaň pozastavena i po skončení generování dat, nebudou se již doporučení zobrazovat a nebude probíhat ani hodnocení.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka