Sökordsplaneraren: Få mätvärden och prognoser

Genomsnittlig position (Gen. pos.) togs bort i september 2019. Procentvärdena för exponering i topposition och exponering i absolut topposition ger en tydligare bild av var dina annonser visas på söksidorna. Du kan använda dessa nya mätvärden för att optimera annonspositionen. Läs mer.

När du får mätvärden för sökord kan du välja att se prognoser eller tidigare mätvärden för dessa sökord. All denna statistik är specifik för de inställningar för plats, datumintervall och inriktning på söknätverket som du väljer i panelen Inriktning. Mätvärdena och prognoserna kan hjälpa dig att avgöra hur du ska gruppera dina sökord och ange dina bud.

I den här artikeln beskriver vi hur du får mätvärden och prognoser för dina sökord, vad dessa mätvärden och prognoser innebär och hur du inriktar och filtrerar resultaten.

Anvisningar

Få statistik och prognoser för dina sökord

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på verktygsikonen och sedan på Sökordsplaneraren under Planering.
 3. Klicka på Få statistik och prognoser för dina sökord.
 4. Skriv eller klistra in en lista över sökord i sökrutan, avgränsade med kommatecken eller radbrytningar.
 5. Klicka på Kom igång för att se dina prognoser.
  • Klicka på Översikt över plan på sidmenyn till vänster om du vill se prognoser för din plan uppdelat på de populäraste sökorden, platserna och enheterna.
  • Klicka på Tidigare statistik högst upp på sidan om du vill se tidigare statistik, som genomsnittligt antal sökningar per månad eller data om konkurrenter.

Tips

Om du använder sökordsmatchningstyper med dina sökord används bara dessa matchningstyper när vi beräknar trafikprognoser. Om du till exempel lägger till ett sökord som en exakt matchning, som [Båstad lyxhotell], ger prognoserna en bild av resultatet av sökordet som ett exakt matchat sökord. Läs mer om sökordsmatchningstyper

Om tidigare statistik

När du använder Sökordsplaneraren för att få tidigare statistik om dina sökord eller kampanjer ser du detaljerade uppgifter i en tabell. Med hjälp av tabellen kan du välja vilka sökord du ska använda i din kampanj. Tänk på att prognoserna tar hänsyn till bud, budget, säsongsvariation och andra faktorer, vilket tidigare statistik inte gör.

Vad din tidigare statistik betyder

 • Genomsnittligt antal sökningar per månad (Gen. sökningar per månad): Det genomsnittliga antalet gånger personer har sökt efter ett sökord och dess liknande varianter baserat på månadsintervallet, platsen och söknätverksinställningarna du har valt. Du kan använda den här informationen för att ta reda på hur populära dina sökord är under olika tider på året. Som standard beräknas genomsnittligt antal sökningar för en term (oavsett språk) under en tolvmånadersperiod.
 • Konkurrens: Antalet annonsörer som visades för varje sökord i förhållande till alla sökord på Google. Tänk på att de här uppgifterna är specifika för den plats- och söknätverksinriktning du har valt. I kolumnen Konkurrens kan du se om konkurrensen om ett sökord är låg, medelhög eller hög.
 • Bud för visning högst upp på sidan (lågt intervall): Bud i det lägre intervallet (det motsvarar ungefär den 20:e percentilen), vad olika annonsörer har fått betala tidigare för ett bud på ett sökord för visning högst upp på sidan. Detta bygger på din plats och dina inställningar för söknätverket.
 • Bud för visning högst upp på sidan (högt intervall): Bud i det högre intervallet (det motsvarar ungefär den 80:e percentilen), vad olika annonsörer har fått betala tidigare för ett bud på ett sökord för visning högst upp på sidan. Detta bygger på din plats och dina inställningar för söknätverket.
 • Organisk exponeringsandel (Org. exp.andel): Procentandelen gånger som innehåll från din webbplats visades vid sökningar med ett sökord. Värdet beräknas genom att antalet webbsökningar som visade innehåll från din webbplats divideras med det totala antalet sökningar med sökordsförslaget.
 • Annonsexponeringsandel: Antalet exponeringar du har fått dividerat med antalet sökningar för den plats och det nätverk du inriktar dig på som matchade sökordet exakt under den senaste kalendermånaden. Tänk på att kolumnen för annonsvisningsandel i Sökordsplaneraren inte motsvarar kolumnerna för visningsandel och visningsandel för exakta matchningar i kampanjhanteringen, som baseras på antalet exponeringar du hade kunnat få för ett sökord. I Sökordsplaneraren baseras annonsvisningsandelen däremot på sökvolymen för det exakta sökordet. Ett streck (-) i kolumnen för annonsvisningsandel innebär att det inte finns tillräckligt med data för att beräkna värdet.

Saker att tänka på när du tittar på din tidigare statistik

 • Sökvolymsstatistiken är avrundad. Detta innebär att när du får sökordsförslag för flera platser kanske sökvolymerna inte visar det resultat du förväntar dig.
 • Webbtrafiken påverkas av säsongsvariation, aktuella händelser och en mängd andra faktorer. Därför varierar antalet sökningar med dina sökord ständigt.
 • Sökordsprognoser kan hjälpa dig att avgöra ditt uppskattade resultat. Uppskattningen av antalet exponeringar tar hänsyn till ditt bud, din budget, säsongsvariation och tidigare annonskvalitet, vilket sökvolymsstatistiken inte gör. Dessutom räknas enbart exakta sökordsmatchningar in i sökvolymen, medan uppskattningen av antalet exponeringar baseras på matchningstyperna du har valt.
 • Budintervallstatistik kan hjälpa dig att bestämma vilka sökord du ska använda i en kampanj. Budintervallstatistik, eller mätvärdena Bud för visning högst upp på sidan (lågt intervall) och Bud för visning högst upp på sidan (högt intervall), kan också hjälpa dig att välja ett effektivt bud för dina sökord. Budintervallstatistik tar hänsyn till de bud som resulterade i att en annons visades högst upp på första sidan med sökresultat.
 • Budintervallstatistik visar budinformation från de senaste 30 dagarna. Det kan hända att du inte ser budintervallstatistik för sökord som har begränsad information om tidigare bud. Eftersom visningen av en annons högst upp på den första sökresultatsidan baseras på en kombination av bud, kvalitetsresultat och andra faktorer, kan du använda dessa mätvärden för att justera dina bud i förhållande till kvalitetsresultatet för liknande sökord.

Om prognoser

Uppskattningen av antalet exponeringar tar hänsyn till ditt bud, din budget, säsongsvariation och tidigare annonskvalitet. När du hämtar prognoser för dina sökord med hjälp av Sökordsplaneraren ser du en översikt i diagrammet och mer detaljerade prognoser i tabellen, samt information om vilka typer av bud som kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål.

Vad sökordsprognoserna betyder

 • Klick: En uppskattning av hur många klick din annons kan få varje dag om sökordet leder till att annonsen visas.
 • Kostnad: En uppskattning av det genomsnittliga belopp du kan betala per dag för sökordet.
 • Exponeringar: Hur ofta din annons kan visas under en dag. Varje gång din annons visas på en sökresultatsida räknas det som en exponering.
 • Klickfrekvens (CTR): Kvoten för antalet klick som annonsen kan få dividerat med antalet gånger annonsen kan visas (exponeringar).
 • Genomsnittlig kostnad per klick (Gen. CPC): Det genomsnittliga belopp du kan betala för ett klick. Det slutgiltiga belopp du debiteras för ett klick (faktisk CPC eller kostnad per klick) justeras automatiskt, så att du bara betalar 10 öre mer än det lägsta belopp som krävs för att annonsen ska behålla sin position. Beloppet som visas kan därför vara lägre än den totala kostnaden i prognosintervallet för alla sökord, eller så kan CPC-budet redan ha angetts för annonsgruppen.

Obs!

Tänk på att statistik om tidigare resultat, som genomsnittligt antal sökningar per månad, bara inbegriper exakta matchningar. Anta till exempel att ditt sökord är mörk choklad. Om du vill ta reda på det genomsnittliga antalet sökningar per månad för sökordet visas samma matchningsstatistik oavsett om du använder bred matchning, frasmatchning eller exakt matchning med mörk choklad. Trafikprognoser över klick och kostnad tar däremot hänsyn till sökordets matchningstyper. Om du till exempel skapar prognoser för en lista med bredmatchade sökord tas hänsyn till eventuella överlappningar mellan dessa sökord.

Sidan Översikt över plan

På sidan Översikt över plan visas prognoser för din plan uppdelade på de populäraste sökorden, platserna och enheterna. Informationen visas i en tydlig översikt, och du kan ändra parametrarna för varje prognos för att få detaljerad information och bedöma om planen kommer att fungera.
Högst upp på sidan visas också ett standardbud som du kan ändra genom att välja en annan punkt i diagrammet eller ange ett bud i fältet högst upp på sidan. På så sätt kan du se vilka resultat dina sökord kan få med högre eller lägre bud. Standardbudet baseras på
 • din eventuella tidigare plan
 • genomsnittligt högsta CPC-bud (kostnad per klick) i annonsgrupper med manuell CPC i ditt konto, eller
 • genomsnittlig högsta CPC för alla annonsgrupper med manuell budgivning som har samma valuta.

Åtgärda problem med trafikprognoser

I vissa fall kan de trafikprognoser som visas i Sökordsplaneraren verka sämre än väntat eller skilja sig från den trafik som annonsen faktiskt får. Eller så kanske du har svårt att se trafikprognoser överhuvudtaget.
Nedan beskriver vi varför du kanske inte ser trafikprognoser i Sökordsplaneraren och hur du kan åtgärda problemet.

Prognoserna är låga

När du använder Sökordsplaneraren ser du det ungefärliga antal klick och exponeringar du kan få varje dag. Ofta kan du förbättra resultatet genom att höja CPC-budet (kostnad per klick). Men i vissa situationer kan det hända att trafikprognoserna påverkas ganska lite av att du höjer CPC-budet (kostnad per klick). Det kan bero på följande:
 • Tidigare annonsresultat: Sökordsplaneraren tar hänsyn till ett urval av tidigare resultat för dina annonser och andra annonser med liknande sökord. Om den totala klickfrekvensen (CTR) för urvalet ständigt är lågt visas en lägre uppskattning av antalet klick i dina prognoser. Prova att öka klickfrekvensen, vilket kan ge högre prognoser i framtiden.
 • Sökanalys: Sökord och sökmönster övervakas för att trafikprognoserna ska bli korrekta. Låga prognoser kan bero på att det specifika sökordet eller den specifika sökordsfrasen har fått få sökningar. I en sådan situation kan du lägga till fler sökord eller sökordskombinationer. Det gör du genom att klicka på Sökordsförslag på sidmenyn till vänster.
 • Policyer för Googles nätverk: Webbplatser som samarbetar med Google för att visa annonser (sökpartner) har olika policyer för vilka typer av annonser som får visas på deras sidor eller i samband med deras produkter. Vissa av våra sökpartner tillåter till exempel bara barnvänliga annonser. Sökordsplaneraren tar hänsyn till dessa policyvariationer hos sökpartner och visar prognoser därefter. Annonsering i söknätverket kan öka din exponering för potentiella kunder och trafikprognoserna återspeglar inte alltid det.

Trafiken som din annons får skiljer sig från Sökordsplanerarens prognoser

Sökordsplaneraren använder information från de dynamiska annonssystemen för att uppskatta möjliga resultat på Google och hos Googles sökpartner. Det här är några anledningar till att dina trafikprognoser kan skilja sig från de faktiska resultaten:
 • Du har nyss skapat ett Google Ads-konto: Om du är ny annonsör baseras dina prognoser på tidigare genomsnittlig statistik för alla annonsörer eftersom det inte finns tillräckligt med uppgifter om just din verksamhet än. Ett ungefärligt genomsnitt visas som vägledning tills det finns mer information om annonsernas resultat.
 • Dina annonser visas i Display-nätverket: Prognoserna gäller söknätverket och säger inget om hur många klick dina annonser kan få i Display-nätverket, inräknat placeringar som du väljer. Du kan förvänta dig mer trafik än beräknat om dina annonser visas i Display-nätverket också.
 • Du inriktar dig på en begränsad geografisk region: Du kan förvänta dig att resultaten är mindre exakta om du inriktar dig på ett litet geografiskt område, helt enkelt eftersom det då finns färre uppgifter att utgå från vid beräkningarna.
 • Du har samma eller mycket lika sökord i olika kampanjer: Oavsett hur många annonser du har för ett visst sökord visas bara en annons på varje sökresultatsida. Det innebär att om du har liknande eller identiska sökord i olika annonsgrupper eller kampanjer konkurrerar sökorden med varandra. Sökordsplaneraren försöker ta hänsyn till konkurrensen bland liknande eller identiska sökord som visas i annonsgrupper i samma kampanj, men prognoserna för dessa sökord kan bli mindre rättvisande. Sökordsplaneraren tar inte hänsyn till sökord i flera kampanjer, så sådan konkurrens tas inte med alls i prognoserna.
 • Sökorden i din plan eller sökordslista liknar dem som trafikprognoserna gäller: Om du beräknat det uppskattade antalet klick för två eller fler liknande sökord försöker Sökordsplaneraren förutsäga hur trafiken fördelas mellan de överlappande termerna. Det medför att prognoserna blir mindre exakta.
 • Genomsnittet för data från en hel vecka beräknas för att ge en daglig prognos: Prognoserna baseras på en veckas data, och genomsnittet beräknas för att ge dagliga prognoser. Den dagliga trafiken kan variera, så överväg att basera prognosen på genomsnittet för en hel vecka snarare än på prognosen för en enda dag.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt