Søkeordplanleggeren: Få beregninger og prognoser

Gjennomsnittlig plassering (gj.sn. plass.) blir fjernet i september 2019. Prosentverdiene i toppvisningsandel og absolutt toppvisningsandel gir et bedre bilde av hvor på søkesidene annonsene dine vises. Ved hjelp av disse nye beregningene kan du optimalisere annonseplasseringen. Finn ut mer.

Når du får beregninger for søkeord, kan du velge å se prognoser eller tidligere beregninger for de aktuelle søkeordene. All denne statistikken gjelder spesifikt for stedet, datoperioden og innstillingene for målretting i Søkenettverket som du angir i Målretting-panelet. Med disse beregningene og prognosene blir det enklere å avgjøre hvordan du skal gruppere søkeordene dine og angi bud.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du får beregninger og prognoser for søkeord, hvordan du kan tolke disse beregningene og prognosene, og hvordan du målretter og filtrerer resultater.

Veiledning

Hent beregninger og prognoser for søkeord

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og klikk deretter på Søkeordplanlegger under «Planlegging».
 3. Klikk på Hent beregninger og prognoser for søkeordene dine.
 4. Skriv eller lim inn en liste over søkeord i søkefeltet, atskilt med komma eller linjeskift.
 5. Klikk på Kom i gang for å se prognosene dine.
  • Du kan se prognoser for planen din, inndelt etter de beste søkeordene, stedene og enhetene, ved å klikke på «Oversikt over planen» i sidemenyen til venstre.
  • Du kan se den historiske statistikken din, for eksempel gjennomsnittlig antall månedlige søk eller konkurransedata, ved å klikke på «Tidligere beregninger» øverst på siden.

Tips

Hvis du bruker samsvartyper for søkeord med søkeordene dine, tar vi bare hensyn til disse samsvartypene når vi beregner trafikkprognoser. Hvis du legger til et søkeord med eksakt samsvar, for eksempel [Geilo hyttegrend], gir prognosene et bilde av hvilke resultater du kan forvente for dette søkeordet med eksakt samsvar. Finn ut mer om samsvartyper for søkeord

Om tidligere beregninger

Når du bruker søkeordplanleggeren til å få tidligere beregninger for søkeordene eller kampanjene dine, ser du detaljert statistikk i en tabell du kan bruke for å velge søkeord for kampanjen din. Vær oppmerksom på at det i prognosene tas høyde for bud, budsjett, sesongvariasjoner og andre faktorer, mens dette ikke er tilfelle for tidligere beregninger (historiske data).

Forklaring av tidligere beregninger

 • Gjennomsnittlig antall månedlige søk («Gj.sn. antall søk per måned»): Det gjennomsnittlige antallet ganger folk har søkt etter et søkeord – og nære varianter av det – basert på datoperiode, sted og innstillingene dine for Søkenettverket. Med denne informasjonen kan du finne ut hvor populære søkeordene dine er på ulike tider av året. Vi angir et gjennomsnittlig antall søk med termen over en 12-månedersperiode som standard.
 • Konkurranse: Antallet annonsører som ble vist for hvert søkeord sammenlignet med alle søkeord på Google. Vær oppmerksom på at denne informasjonen gjelder spesifikt for målrettingen du har valgt for steder og Søkenettverket. I Konkurranse-kolonnen kan du se om konkurransen om et søkeord er liten, middels stor eller stor.
 • Topplasseringsbud (nedre område): Dette er en omtrentlig beregning av den 20. persentilen, og det nedre området av det annonsører tidligere har betalt for topplasseringsbudet for et søkeord, basert på hvor du befinner deg, og innstillingene for Søkenettverket.
 • Topplasseringsbud (øvre område): Dette er en omtrentlig beregning av den 80. persentilen, og det øvre området av det annonsører tidligere har betalt for topplasseringsbudet for et søkeord, basert på hvor du befinner deg, og innstillingene for Søkenettverket.
 • Organisk visningsandel («Organisk visn.andel»): Her vises prosentvis hvor ofte en oppføring fra nettstedet ditt ble vist for nettsøk med et søkeord. Denne verdien beregnes ved å dele antall nettsøk som resulterte i visning av en oppføring fra nettstedet ditt, på det totale antallet søk med dette forslaget til søkeord.
 • Organisk gjennomsnittlig plassering («Organisk gj.sn. plassering»): Her ser du hvordan oppføringer fra nettstedet ditt rangeres, sammenlignet med oppføringer fra andre nettsteder. Denne verdien beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig topplassering for oppføringen din (eller for flere oppføringer) for hvert nettsøk med et bestemt søkeord.
 • Annonsevisningsandel: Også kalt «Visningsandel for annonser». Dette er antallet visninger annonsen din har fått, delt på totalt antall søk for stedet og nettverket du målretter mot, som samsvarte nøyaktig med dette søkeordet i den siste kalendermåneden. Vær oppmerksom på at «Annonsevisningsandel»-kolonnen i søkeordplanleggeren har andre tall enn kolonnene «Visningsandel» og «Visningsandel for eksakt samsvar» i kampanjeadministrasjonen. Disse er basert på antallet visninger du var kvalifisert til å motta for et søkeord. I søkeordplanleggeren er visningsandelen for annonser basert på søkevolumet for det nøyaktige søkeordet. En strek (–) i «Visningsandel for annonser»-kolonnen angir at det ikke er nok data til å beregne en verdi.

Merk: Slik ser du organiske data

Du kan se den organiske visningsandelen og den organiske gjennomsnittlige plasseringen din hvis du har en Search Console-konto for nettstedet ditt og knytter denne kontoen til Google Ads-kontoen din. Finn ut hvordan du knytter sammen Search Console og Google Ads

Ting du bør være oppmerksom på når det gjelder tidligere beregninger

 • Søkevolumstatistikken er avrundet. Dette betyr at når du får forslag til søkeord for flere steder, kan det hende at søkevolumene ikke går opp som forventet.
 • Nettrafikk varierer gjennom året, og påvirkes av aktuelle hendelser og en rekke andre faktorer. Derfor varierer antallet søk med søkeordene dine hele tiden.
 • Med søkeordprognoser blir det enklere å finne et anslag over resultatene dine. Det er tatt høyde for bud, budsjett, sesongvariasjoner og tidligere annonsekvalitet i de prognoseberegnede visningene, men ikke i søkevolumstatistikken. Søkevolumet fastsettes også bare for eksakt søkeordsamsvar, mens det anslåtte antallet visninger er basert på samsvartypene du har valgt.
 • Med statistikk for budområder blir det enklere å avgjøre hvilke søkeord som skal brukes for en kampanje. Med statistikk for budområder – eller topplasseringsbud (nedre oråde) og topplasseringsbud (øvre område) – blir det også enklere å velge et effektivt bud for søkeordene dine. I statistikken for budområder tas det hensyn til budene som førte til at en annonse ble vist blant annonsene øverst på den første siden med søkeresultater.
 • I statistikken for budområder ser du budinformasjon fra de siste 30 dagene. Det kan hende du ikke ser statistikk for budområder for søkeordene som har begrenset informasjon om tidligere bud. Når en annonse vises øverst på den første siden med resultater, skyldes det en kombinasjon av bud, kvalitetspoeng og andre faktorer. Du kan bruke disse beregningene for å tilpasse budene dine til kvalitetspoengene til lignende søkeord.

Om prognoser

I de prognoseberegnede visningene er det tatt høyde for bud, budsjett, sesongvariasjoner og tidligere annonsekvalitet for å anslå fremtidige resultater. Når du bruker søkeordplanleggeren for å få prognoser for søkeordene dine, får du se en oversikt over dem i diagrammet og mer detaljerte prognoser i tabellen. Du får også informasjon om hvilke typer bud du bør velge for at det skal bli enklere å nå forretningsmålene dine.

Forklaring av søkeordprognoser

 • Klikk: Antallet klikk annonsen anslås å få hver dag hvis søkeordet utløser annonsen.
 • Kostnad: Det mulige gjennomsnittlige beløpet du trolig kan bruke per dag for dette søkeordet.
 • Visninger: Hvor ofte annonsen din kan bli vist i løpet av én dag. Det telles en visning hver gang annonsen din vises på en søkeresultatside.
 • Klikkfrekvens («CTR»): Antallet klikk annonsen kan motta, delt på antallet ganger annonsen kan bli vist (dette kalles en visning).
 • Gjennomsnittlig kostnad per klikk («Gj.sn. CPC»): Det mulige gjennomsnittlige beløpet du kan betale for et klikk. Vi justerer automatisk det endelige beløpet du må betale for et klikk – den faktiske kostnaden per klikk (faktisk CPC) – slik at du bare betaler ett øre mer enn det minste beløpet som kreves for å beholde annonseplasseringen. Beløpet som vises, kan derfor være lavere enn det samlede kostnadsprognoseområdet for alle søkeord eller lavere enn CPC-budet som allerede brukes for annonsegruppen din.

Merk

Husk at tidligere statistikker, som for eksempel gjennomsnittlige månedlige søk, bare vises for eksakt samsvar. Tenk deg for eksempel at du har søkeordet mørk sjokolade. Hvis du ønsker å se det gjennomsnittlige antallet månedlige søk for det aktuelle søkeordet, får du se den samme statistikken for eksakt samsvar uansett om du bruker fleksibelt samsvar, setningssamsvar eller eksakt samsvar for søkeordet mørk sjokolade. Ved trafikkprognoser som klikk og kostnader blir det imidlertid tatt hensyn til samsvartyper for søkeord. Hvis du for eksempel får prognoser for en liste over søkeord med fleksibelt samsvar, tar vi høyde for eventuell overlapping mellom disse søkeordene.

«Oversikt over planen»-siden

På «Oversikt over planen»-siden kan du se prognoser for planen din, inndelt etter søkeordene, stedene og enhetene med best resultater. Informasjonen vises i en brukervennlig oversikt, og du kan endre parameterne for de ulike prognosene for å få detaljert innsikt i de potensielle resultatene for planen din.
Øverst på «Oversikt over planen»-siden ser du også et standardbud, som du kan endre ved å velge et annet punkt i diagrammet eller legge inn et bud i feltet øverst på siden. På denne måten er det enklere å se de potensielle resultatene til søkeordene dine dersom du legger inn høyere eller lavere bud. Standardbudet er basert på:
 • den forrige planen din (hvis du hadde dette)
 • den gjennomsnittlige høyeste kostnaden per klikk (CPC) fra kontoens annonsegrupper med manuell CPC-bugdivning, eller
 • det gjennomsnittlige høyeste CPC-verdien for alle annonsegrupper med manuell budgivning i den samme valutaen

Løs problemer med trafikkprognoser

I enkelte tilfeller kan trafikkprognosene du ser i søkeordplanleggeren, virke lavere enn forventet eller avvike fra trafikken som faktisk genereres for annonsen din. Det kan også hende at du ikke ser noen trafikkprognoser i det hele tatt.
Nedenfor finner du årsaker til at du kanskje ikke ser trafikkprognoser i søkeordplanleggeren, og hva du kan gjøre for å løse disse problemene.

Prognosene er lave

Når du bruker søkeordplanleggeren, ser du det omtrentlige antallet klikk og visninger du kan mottar hver dag. Du kan ofte forbedre resultatene dine ved å øke kostnad per klikk-budet (CPC). Det kan imidlertid være situasjoner der økning av CPC-budet har liten virkning på trafikkprognosene. Dette kan skje av følgende årsaker:
 • Historiske annonseresultater: I søkeordplanleggeren tas eksempler på historiske annonseresultater for annonsene dine og andre annonser med lignende søkeord med i beregningene. Hvis den samlede klikkfrekvensen (CTR) for dette prøveutvalget er vedvarende lav, ser du lavere klikkanslag i prognosene. Du kan prøve å forbedre klikkfrekvensen din, noe som kan øke prognosene i fremtiden.
 • Søkeanalyse: Vi overvåker søkeord og søkemønstre for å kunne gi nøyaktige trafikkprognoser. Eventuelle lave prognoser kan være grunnet mangel på søk etter det aktuelle søkeordet eller den aktuelle søkeordsetningen. I så fall kan du legge til flere søkeord eller kombinasjoner av søkeord. Dette kan du gjøre ved å klikke på «Forslag til søkeord» i sidemenyen til venstre.
 • Retningslinjer for Google-nettverket: På nettsteder der det er inngått samarbeid med Google om visning av annonser (søkepartnere), finnes det forskjellige retningslinjer for hvilke typer annonser som kan vises på sidene eller i produktene. For eksempel aksepterer noen søkepartnere kun barnesikre annonser. I søkeordplanleggeren tas det høyde for disse forskjellene i retningslinjene mellom søkepartnere når det vises prognoser. Annonsering i Søkenettverket kan øke eksponeringen din for potensielle kunder, men trafikkprognosene du ser, gjenspeiler ikke alltid dette.

Trafikken annonsen din genererer, tilsvarer ikke prognosene fra søkeordplanleggeren

I søkeordplanleggeren brukes informasjon fra det dynamiske annonsesystemet til å anslå forventede resultater for Google og søkepartnerne. Her er noen årsaker til at trafikkprognosene dine kanskje er annerledes enn de faktiske resultatene:
 • Du har nylig opprettet en Google Ads-konto: Hvis du er ny som annonsør, er prognosene dine basert på de samlede tidligere gjennomsnittsdataene for alle annonsører fordi vi ennå ikke har nok data om forretningsvirksomheten din. Du ser et veiledende gjennomsnitt frem til det finnes mer data som kan si noe om hvilke resultater annonsene dine kommer til å føre til.
 • Annonsene dine vises i Displaynettverket: Prognosene dine er for Søkenettverket, og omfatter ikke prognoser for antallet klikk annonsene dine kanskje får i Displaynettverket, innbefattet plasseringer du velger. Du kan forvente mer trafikk enn det som er anslått, hvis annonsene også kjøres i Displaynettverket.
 • Du målretter annonsene mot et lite geografisk område: Du kan forvente at resultatene blir mindre nøyaktige hvis du målretter annonsene mot et lite geografisk område, rett og slett fordi det er mindre data å basere anslagene på.
 • Du har de samme eller svært like søkeord i forskjellige kampanjer: Uavhengig av hvor mange annonser som kjører på ett bestemt søkeord, ser du bare én annonse på hver søkeresultatside. Det betyr at hvis du har samme eller lignende søkeord i forskjellige annonsegrupper eller kampanjer, konkurrerer disse søkeordene mot hverandre. Konkurranse mellom lignende og identiske søkeord i flere annonsegrupper i samme kampanje tas med i betraktningen i søkeordplanleggeren, men det kan hende at prognosene for disse søkeordene er mindre nøyaktige. I søkeordplanleggeren ignoreres søkeord på tvers av kampanjene dine, og derfor registreres ikke denne typen konkurranse i prognosene dine.
 • Planen eller søkeordlisten din inneholder lignende søkeord som du får trafikkprognoser for: Hvis du anslår klikk for to eller flere lignende søkeord, prøver søkeordplanleggeren å forutse hvordan trafikk deles mellom de overlappende søkeordene. Dette fører til at prognosene blir mindre nøyaktige.
 • Gjennomsnittet av en komplett uke med data regnes ut for å gi en dagsprognose: Prognoser baseres på data for én uke, og gjennomsnittet regnes ut for å gi en dagsprognose. Trafikken varierer fra dag til dag, derfor bør du vurdere å få en hel ukes gjennomsnitt i stedet for prognosen for én enkelt dag.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt