Over prognoses van de Zoekwoordplanner

Toegang tot de 'Zoekwoordplanner':

Met de Zoekwoordplanner kunt u inzicht krijgen in hoe zoekwoorden mogelijk presteren. Google maakt gebruik van historische zoekgegevens om te schatten welke resultaten een set zoekwoorden op basis van uw uitgaven kan opleveren. Aan de hand van deze prognoses kunt u bepalen hoe u zoekwoorden groepeert en biedingen instelt.

In dit artikel wordt beschreven wat u kunt leren van de prognoses en historische zoekgegevens, en hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen.

Prognoses

Bij het voorspelde aantal vertoningen wordt rekening gehouden met uw bod, budget, seizoensinvloeden en historische advertentiekwaliteit om de toekomstige prestaties te schatten. Als u de Zoekwoordplanner gebruikt om prognoses voor uw zoekwoorden op te halen, ziet u hier een overzicht van in het diagram en gedetailleerdere prognoses in de tabel. U ziet ook informatie over de verschillende soorten biedingen waarmee u uw bedrijfsdoelen kunt bereiken.

Op de pagina Prognose worden prognoses voor uw plan getoond, uitgesplitst op beste zoekwoorden, locaties en apparaten. De informatie wordt getoond in een overzichtelijk dashboard en u kunt de parameters voor elke prognose wijzigen, zodat u gedetailleerde inzichten krijgt over het potentiële succes van uw plan.

Bovenaan de pagina Prognose ziet u bovendien een standaardbod. Dit kunt u aanpassen door een ander punt in het diagram te selecteren of door in het veld bovenaan de pagina een bod op te geven. Zo kunt u zien hoe uw zoekwoorden mogelijk presteren met hogere of lagere biedingen. Het standaardbod is gebaseerd op:

 • uw vorige plan (als u dat had),
 • de gemiddelde maximale kosten per klik (CPC) van de advertentiegroepen met een handmatig ingestelde CPC in uw account of,
 • de gemiddelde maximale kosten per klik (CPC) voor alle advertentiegroepen die handmatig bieden gebruiken en dezelfde valuta hebben.

De betekenis van uw zoekwoordprognoses

 • Klikken: Het aantal klikken dat uw advertentie elke dag kan ontvangen wanneer het zoekwoord de advertentie activeert.
 • Kosten: Het gemiddelde bedrag dat u per dag zou kunnen uitgeven voor dit zoekwoord.
 • Vertoningen: Hoe vaak uw advertentie op een dag kan worden weergegeven. Telkens wanneer uw advertentie op een pagina met zoekresultaten wordt weergegeven, geldt dit als één vertoning.
 • Klikfrequentie (CTR): Het aantal klikken dat uw advertentie mogelijk ontvangt, gedeeld door het aantal keren dat uw advertentie mogelijk wordt weergegeven (het aantal vertoningen).
 • Gemiddelde kosten per klik (Gem. CPC): Het gemiddelde bedrag dat u voor een klik kunt betalen. Het eindbedrag dat voor een klik in rekening wordt gebracht, wordt automatisch aangepast. Dit staat bekend als de werkelijke kosten per klik (werkelijke CPC). Op deze manier betaalt u slechts één cent meer dan het minimale bedrag dat is vereist om de advertentiepositie te behouden. Hierdoor kan het weergegeven bedrag lager zijn dan de algehele kostenprognose voor alle zoekwoorden of het reeds geplaatste CPC-bod voor uw advertentiegroep.

Opmerking

Houd er rekening mee dat historische statistieken, zoals het gemiddelde aantal maandelijkse zoekopdrachten, alleen worden getoond voor het zoektype exact zoeken. Bijvoorbeeld: uw zoekwoord is 'pure chocolade'. Als u het gemiddelde aantal maandelijkse zoekopdrachten van dat zoekwoord wilt checken, ziet u dezelfde statistieken voor exact zoeken, of u nu het zoektype breed zoeken, woordgroep of exact zoeken gebruikt met 'pure chocolade'. Van de andere kant: verkeersprognoses als klikken en kosten houden wel rekening met het zoektype van zoekwoorden. Als u bijvoorbeeld prognoses krijgt voor een lijst van brede zoekwoorden, wordt er rekening gehouden met een eventuele overlap tussen die zoekwoorden.

Opgeslagen zoekwoorden

Als u de Zoekwoordplanner gebruikt om historische statistieken voor uw zoekwoorden of campagnes op te halen, ziet u gedetailleerde statistieken in een tabel. Met behulp hiervan kunt u zoekwoorden selecteren die u in een campagne kunt gebruiken. Denk eraan dat prognoses rekening houden met biedingen, budgetten, seizoensinvloeden en andere factoren; historische statistieken doen dat niet.

Betekenis van uw historische statistieken

 • Gemiddelde maandelijkse zoekopdrachten (Gem. maandelijkse zoekopdrachten): Het gemiddelde aantal keren dat mensen naar een zoekwoord en sterk gelijkende varianten hiervan hebben gezocht, op basis van het maandbereik, de locatie en de instellingen voor het zoeknetwerk die u heeft geselecteerd. Aan de hand van deze informatie kunt u zien hoe populair uw zoekwoorden zijn op verschillende momenten in het jaar. Standaard wordt het gemiddelde van het aantal zoekopdrachten voor de term (ongeacht de taal) berekend over een periode van twaalf maanden.
 • Concurrentie: Het aantal adverteerders dat voor elk zoekwoord is weergegeven in verhouding tot alle zoekwoorden op Google. Houd er rekening mee dat deze gegevens specifiek zijn voor de locatie en de targeting in het zoeknetwerk die u heeft geselecteerd. In de kolom 'Concurrentie' kunt u zien of de concurrentie voor een zoekwoord laag, gemiddeld of hoog is.
 • Bod voor bovenaan de pagina (laag bereik): Het bod in het lagere bereik (een benadering van het twintigste percentiel) dat adverteerders in het verleden hebben betaald als bod voor bovenaan de pagina van een zoekwoord. Deze statistiek is gebaseerd op uw locatie en instellingen voor het zoeknetwerk.
 • Bod voor bovenaan de pagina (hoog bereik): Het bod in het hogere bereik (een benadering van het tachtigste percentiel) dat adverteerders in het verleden hebben betaald als bod voor bovenaan de pagina van een zoekwoord. Deze statistiek is gebaseerd op uw locatie en instellingen voor het zoeknetwerk.
 • Organisch vertoningspercentage (Organisch verton.perc.): Het percentage van de gevallen waarin een vermelding van uw website werd weergegeven in online zoekopdrachten naar een zoekwoord. Dit percentage wordt berekend door het aantal online zoekopdrachten waarin een vermelding van uw website werd weergegeven, te delen door het totale aantal zoekopdrachten naar dat zoekwoordidee.
 • Vertoningspercentage van advertentie: Het aantal gekregen vertoningen, gedeeld door het totale aantal zoekopdrachten voor de locatie en het netwerk dat u target, waarmee het zoekwoord de afgelopen kalendermaand exact overeenkwam. De kolom 'Vertoningspercentage van advertentie' in de Zoekwoordplanner is anders is dan de kolommen Vertoningspercentage en 'Vertoningspercentage van exacte zoekwoorden' in Campagnebeheer. Deze zijn gebaseerd op het aantal keren dat uw advertentie voor vertoning in aanmerking kwam voor een bepaald zoekwoord. In de Zoekwoordplanner is het vertoningspercentage van een advertentie gebaseerd op het zoekvolume voor dat exacte zoekwoord. Als er in de kolom 'Vertoningspercentage voor advertentie' een streepje (-) wordt weergegeven, betekent dit dat er niet genoeg gegevens zijn om dit cijfer te berekenen.

This is a GIF demonstrating how to access performance charts in Keyword Planner.

Waar u rekening mee moet houden met betrekking tot uw historische statistieken

 • Uw zoekvolumestatistieken worden afgerond. Dit betekent dat in het geval van zoekwoordideeën voor meerdere locaties, het totale zoekvolume enigszins kan afwijken van wat u zou verwachten.
 • De seizoenen, actuele gebeurtenissen en een aantal andere factoren zijn van invloed op het webverkeer. Het aantal zoekopdrachten voor uw zoekwoorden fluctueert daarom voortdurend.
 • Met zoekwoordprognoses kunt u uw geschatte prestaties bepalen. Bij uw geschatte aantal vertoningen wordt rekening gehouden met uw bod, budget, seizoensinvloeden en historische advertentiekwaliteit; bij uw zoekvolumestatistieken gebeurt dat niet. Daarnaast wordt uw zoekvolume alleen bepaald voor exacte zoekwoordovereenkomsten, terwijl uw geschatte vertoningen zijn gebaseerd op uw geselecteerde zoektypen.
 • Met statistieken over bodbereiken kunt u bepalen welke zoekwoorden u voor een campagne moet gebruiken. Met statistieken over bodbereiken, of 'bod voor bovenaan de pagina (laag bereik)' en 'bod voor bovenaan de pagina (hoog bereik)', kunt u ook een effectief bod voor uw zoekwoorden kiezen. Statistieken over bodbereiken houden rekening met de biedingen die ertoe hebben geleid dat een advertentie werd weergegeven bij de advertenties bovenaan de eerste pagina met zoekresultaten.
 • Statistieken over bodbereiken geven biedingsinformatie van de afgelopen 30 dagen weer. Mogelijk ziet u geen statistieken over bodbereiken voor zoekwoorden met beperkte historische bodinformatie. Weergave van een advertentie bovenaan de eerste pagina met zoekresultaten hangt af van een combinatie van bod, kwaliteitsscore en andere factoren. Met deze statistieken kunt u uw biedingen aanpassen in verhouding tot de kwaliteitsscores van vergelijkbare zoekwoorden.

Problemen met verkeersprognoses oplossen

In sommige gevallen lijkt het erop dat de verkeersprognoses in Zoekwoordplanner lager zijn dan verwacht of afwijken van het verkeer dat uw advertentie daadwerkelijk ontvangt. U kunt ook problemen ondervinden bij de weergave van verkeersprognoses.

Hieronder kunt u lezen waarom u mogelijk geen verkeersprognoses ziet in de Zoekwoordplanner en wat u kunt doen om de problemen op te lossen.

Prognoses zijn laag

Wanneer u de Zoekwoordplanner gebruikt, ziet u benaderingen van het aantal klikken en vertoningen dat u mogelijk elke dag ontvangt. U kunt uw resultaten vaak verbeteren door uw CPC-bod te verhogen. Het kan zijn dat u ziet dat het verhogen van uw CPC-bod weinig effect heeft op uw verkeersprognoses. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 • De prestatiegeschiedenis van advertenties: In de berekeningen van de Zoekwoordplanner worden voorbeelden van de prestatiegeschiedenis van advertenties gebruikt voor uw advertenties en andere advertenties met dezelfde zoekwoorden. Als de algemene klikfrequentie (CTR) voor deze steekproef consistent laag is, zult u een lagere klikvoorspelling in uw prognoses weerspiegeld zien. Probeer uw klikfrequentie te verbeteren, waardoor uw toekomstige prognoses mogelijk verbeteren.
 • Zoekanalyse: Zoekwoord- en zoekpatronen worden gecontroleerd om nauwkeurige verkeersprognoses te bieden. Eventuele lage prognoses zijn mogelijk te wijten aan een gebrek aan zoekopdrachten voor uw specifieke zoekwoord of zoekwoordcombinatie. In dit geval kunt u meer zoekwoorden of zoekwoordcombinaties toevoegen. Klik hiervoor op Zoekwoordideeën in het paginamenu aan de linkerkant.
 • Google Netwerk-beleid: Sites die samenwerken met Google om advertenties weer te geven (zoekpartners), hanteren andere beleidsregels ten aanzien van de soorten advertenties die mogen worden weergegeven op hun pagina's of in hun producten. Sommige zoekpartners accepteren bijvoorbeeld alleen advertenties die geen seksuele content bevatten. De Zoekwoordplanner houdt rekening met deze beleidsverschillen tussen zoekpartners en past de prognoses dienovereenkomstig aan. Hoewel adverteren in het zoeknetwerk uw bereik onder potentiële klanten kan verhogen, wordt dit mogelijk niet altijd weerspiegeld in de verkeersprognoses.

De hoeveelheid verkeer voor uw advertentie wijkt af van de prognoses van de Zoekwoordplanner

De Zoekwoordplanner maakt gebruik van gegevens uit het dynamische advertentiesysteem om mogelijke resultaten op Google en onze zoekpartners te voorspellen. Hieronder volgen enkele redenen waarom uw verkeersprognoses kunnen afwijken van de feitelijke resultaten:
 • U heeft onlangs een Google Ads-account gemaakt: Als u een nieuwe adverteerder bent, zijn uw prognoses gebaseerd op historische gemiddelde gegevens voor alle adverteerders omdat er nog niet voldoende gegevens over uw specifieke bedrijf zijn. Als richtlijn krijgt u een algemeen systeemgemiddelde totdat we meer informatie hebben over de prestaties van uw advertenties.
 • Uw advertenties worden weergegeven in het Display Netwerk: Uw prognoses zijn gegenereerd voor het zoeknetwerk en bevatten geen prognoses voor het aantal klikken dat u in het Display Netwerk voor uw advertentie kunt ontvangen, inclusief de gewenste plaatsingen. U kunt meer verkeer verwachten dan wat er voorspeld wordt wanneer uw advertenties tevens worden weergegeven in het Display Netwerk.
 • U target een kleine geografische regio: Uw resultaten zijn mogelijk minder betrouwbaar omdat er te weinig gegevens zijn om precieze schattingen te kunnen doen.
 • U gebruikt dezelfde of sterk op elkaar lijkende zoekwoorden in verschillende campagnes: Er wordt slechts één advertentie weergegeven op elke pagina met zoekresultaten, ook als er meerdere advertenties voor hetzelfde zoekwoord kunnen worden geactiveerd. Dit houdt in dat uw zoekwoorden met elkaar concurreren wanneer u in verschillende advertentiegroepen en campagnes vrijwel dezelfde of identieke zoekwoorden gebruikt. Hoewel de Zoekwoordplanner rekening probeert te houden met concurrentie tussen soortgelijke en identieke zoekwoorden die in verschillende advertentiegroepen binnen dezelfde campagne voorkomen, kunnen de prognoses voor deze zoekwoorden minder nauwkeurig zijn. Omdat de Zoekwoordplanner geen rekening houdt met zoekwoorden in verschillende campagnes, wordt concurrentie van een van uw andere campagnes niet meegenomen in de prognoses.
 • Uw plan of zoekwoordenlijst bevat soortgelijke zoekwoorden waarvoor u verkeersprognoses krijgt: Als u het aantal klikken voor 2 of meer vergelijkbare zoekwoorden schat, probeert de Zoekwoordplanner te voorspellen hoe het verkeer wordt verdeeld tussen de overlappende termen. Hierdoor worden uw prognoses minder nauwkeurig.
 • Een volledige week aan gegevens wordt gemiddeld om een dagelijkse prognose te maken: Prognoses zijn gebaseerd op de gegevens van een week en worden gemiddeld om dagelijkse prognoses weer te geven. Omdat het verkeer van dag tot dag varieert, kunt u beter naar het weekgemiddelde kijken dan naar de prognose voor een enkele dag.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
73067
false
false
false