Apie raktinių žodžių planavimo priemonės prognozes

Norėdami pasiekti Raktinių žodžių planavimo priemonę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jei norite gauti įžvalgų apie raktinių žodžių našumą, galite naudoti Raktinių žodžių planavimo priemonę. „Google“ naudoja istorinius paieškos duomenis, kad įvertintų, ką galite gauti iš raktinių žodžių rinkinio pagal išlaidas. Pagal šias prognozes galite nuspręsti, kaip grupuoti raktinius žodžius ir nustatyti kainos pasiūlymus.

Šiame straipsnyje paaiškinama, ką galite sužinoti iš prognozių ir istorinių paieškos duomenų bei kaip išspręsti įprastas trikčių šalinimo problemas.

Prognozės

Nustatant prognozuojamus parodymus atsižvelgiama į kainos pasiūlymą, biudžetą, sezoniškumą ir skelbimų kokybės istoriją, kad būtų galima įvertinti būsimą našumą. Kai Raktinių žodžių planavimo priemonę naudojate raktinių žodžių prognozėms gauti, diagramoje pateikiama jų apžvalga, o lentelėje pateikiamos išsamesnės prognozės bei informacija, kokių tipų kainos pasiūlymai gali padėti pasiekti verslo tikslus.

Puslapyje „Prognozė“ rodomos plano prognozės, išskaidytos pagal populiariausius raktinius žodžius, vietoves ir įrenginius. Informacija rodoma aiškioje informacijos suvestinėje, o jūs galite keisti kiekvienos prognozės parametrus ir gauti išsamių įžvalgų apie potencialią plano sėkmę.

Puslapio „Prognozė“ viršuje taip pat bus rodomas numatytasis kainos pasiūlymas, kurį galite pakeisti pasirinkdami kitą tašką diagramoje arba įvesdami kainos pasiūlymą puslapio viršuje pateiktame lauke. Taip galite peržiūrėti, koks būtų raktinių žodžių našumas naudojant didesnius arba mažesnius kainos pasiūlymus. Numatytasis kainos pasiūlymas pagrįstas:

 • jūsų ankstesniu planu (jei jį turėjote);
 • vidutiniu maksimaliu mokesčiu už paspaudimą (MUP) iš paskyros neautomatinio MUP skelbimų grupių arba
 • visų neautomatinio kainų siūlymo skelbimų grupių, naudojančių tą pačią valiutą, vidutiniu maksimaliu MUP.

Ką reiškia jūsų raktinių žodžių prognozės

 • Paspaudimai: paspaudimų, kurių skelbimas galėtų sulaukti kiekvieną dieną, jei raktinis žodis suaktyvintų skelbimą, skaičius.
 • Mokestis: vidutinė suma, kurią galite išleisti per dieną šiam raktiniam žodžiui.
 • Parodymai: kaip dažnai per dieną galėtų būti rodomas skelbimas. Parodymas skaičiuojamas kaskart, kai skelbimas parodomas paieškos rezultatų puslapyje.
 • Paspaudimų rodiklis („PR“): koeficientas, gautas paspaudimų, kurių gali sulaukti skelbimas, skaičių padalijus iš skaičiaus kartų, kai skelbimas galėjo būti parodytas (vadinama parodymu).
 • Vidutinis mokestis už paspaudimą („Vid. MUP“): vidutinė suma, kurią galite sumokėti už paspaudimą. Galutinė suma, kuria esate apmokestinami už paspaudimą, automatiškai pakoreguojama – ši suma vadinama faktiniu mokesčiu už paspaudimą (faktiniu MUP). Taigi mokate tik vienu centu daugiau nei minimali suma, kuri reikalinga skelbimo pozicijai išlaikyti. Todėl rodoma suma gali būti mažesnė nei bendras visų raktinių žodžių mokesčio prognozės diapazonas arba MUP pasiūlymas jau gali būti skelbimų grupėje.

Pastaba

Atminkite, kad rodoma tik tikslių atitikčių statistikos istorija, pvz., vidutinis mėnesio paieškų skaičius. Tarkime, jūsų raktinis žodis yra „juodasis šokoladas“. Jei norite patikrinti vidutinį šio raktinio žodžio paieškų per mėnesį skaičių, rodoma tokia pati tikslios atitikties statistika, nesvarbu, koks yra raktinio žodžio „juodasis šokoladas“ atitikties tipas: plati, frazės ar tiksli. Srautas prognozuojamas panašiai kaip paspaudimai ir mokesčiai, kita vertus, atsižvelkite į raktinio žodžio atitikties tipus. Pavyzdžiui, jei gaunate plačios atitikties raktinių žodžių sąrašo prognozes, atsižvelgiama į bet kokį šių raktinių žodžių persidengimą.

Išsaugoti raktiniai žodžiai

Kai Raktinių žodžių planavimo priemonę naudojate raktinių žodžių ar kampanijų istorinei metrikai gauti, pateikiami išsamūs statistikos duomenys lentelėje, į kuriuos atsižvelgdami galite pasirinkti kampanijoje naudotinus raktinius žodžius. Atminkite, kad nustatant prognozes atsižvelgiama į kainos pasiūlymą, biudžetą, sezoniškumą ir kitus veiksnius, o nustatant istorinę metriką į tai neatsižvelgiama.

Ką reiškia istorinė metrika

 • Vidutinis paieškų per mėnesį skaičius („Vid. paieškų per mėnesį skaičius“): vidutinis raktinio žodžio ir panašių jo variantų paieškų skaičius pagal mėnesio dienų seką ir pasirinktus vietovės ir Paieškos tinklo nustatymus. Šią informaciją galite naudoti norėdami sužinoti, koks yra raktinių žodžių populiarumas skirtingais metų laikotarpiais. Pagal numatytuosius nustatymus apskaičiuojamas vidutinis termino (neatsižvelgiant į kalbą) paieškų per 12 mėnesių laikotarpį skaičius.
 • Konkurencija: reklamuotojų, rodžiusių skelbimus pagal kiekvieną raktinį žodį, skaičius, palyginti su visais „Google“ raktiniais žodžiais. Atminkite, kad šie duomenys priklauso nuo vietovės ir Paieškos tinklo, pagal kuriuos pasirinkote taikyti. Stulpelyje „Konkurencija“ galite peržiūrėti, ar raktinio žodžio konkurencija yra maža, vidutinė arba didelė.
 • Puslapio viršaus kainos pasiūlymas mažas): mažesnis (vidutiniškai 20-os procentilės) mokesčių, kuriuos reklamuotojai istoriškai sumokėjo už raktinio žodžio puslapio viršaus kainos pasiūlymą (atsižvelgiant į vietovės ir Paieškos tinklo nustatymus), diapazonas.
 • Puslapio viršaus kainos pasiūlymas (didelis): didesnis (vidutiniškai 80-os procentilės) mokesčių, kuriuos reklamuotojai istoriškai sumokėjo už raktinio žodžio puslapio viršaus kainos pasiūlymą (atsižvelgiant į vietovės ir Paieškos tinklo nustatymus), diapazonas.
 • Natūralios paieškos parodymų dalis („Natūralios paieškos parod. dalis“): procentinė dalis kartų, kai jūsų svetainė buvo rodoma žiniatinklio paieškose pagal raktinį žodį. Tai apskaičiuojama žiniatinklio paieškų, kurių metu pateikiamas įrašas iš jūsų svetainės, skaičių padalijus iš bendro paieškų pagal šią raktinio žodžio idėją skaičiaus.
 • Skelbimo parodymų dalis: gautų parodymų skaičius, padalytas iš bendro skaičiaus paieškų pagal tikslines vietoves ir tinklą, kai paskutinį kalendorinį mėnesį buvo tiksliai atitiktas raktinis žodis. Atminkite, kad Raktinių žodžių planavimo priemonės skelbimų parodymų dalies stulpelis skiriasi nuo kampanijos tvarkymo parodymų dalies ir tikslios atitikties parodymų dalies stulpelių. Jie pagrįsti parodymų, kurių galėjote sulaukti pagal raktinį žodį, skaičiumi. Raktinių žodžių planavimo priemonėje skelbimo parodymų dalis teikiama atsižvelgiant į to tikslaus raktinio žodžio paieškos apimtį. Jei skelbimo parodymų dalies stulpelyje rodomas brūkšnelis (-), tai reiškia, kad nepakanka duomenų šiam skaičiui apskaičiuoti.

This is a GIF demonstrating how to access performance charts in Keyword Planner.

Keli dalykai apie istorinę metriką, kuriuos reikėtų įsidėmėti

 • Paieškos apimties statistikos duomenys suapvalinami. Tai reiškia, kad gaunant raktinių žodžių idėjų pagal kelias vietas, paieškos apimtis gali nebūti pridėta, kaip tikėjotės.
 • Žiniatinklio srautui turi įtakos sezoniškumas, dabartiniai įvykiai ir įvairūs kiti veiksniai. Todėl paieškų pagal raktinius žodžius skaičius nuolat svyruoja.
 • Raktinių žodžių prognozės gali padėti nustatyti numatytą našumą. Prognozuojant parodymus atsižvelgiama į kainos pasiūlymą, biudžetą, sezoniškumą ir skelbimų kokybės istoriją, bet tai neturi įtakos paieškos apimties statistikai. Be to, paieškos apimtis nustatoma tik esant tikslioms raktinių žodžių atitiktims, o įvertinti parodymai yra pagrįsti pasirinktais atitikties tipais.
 • Pagal kainos pasiūlymų diapazono statistiką galite nuspręsti, kokius raktinius žodžius naudoti kampanijai. Be to, atsižvelgdami į kainos pasiūlymų diapazono statistiką arba puslapio viršaus kainos pasiūlymą (mažą) ir puslapio viršaus kainos pasiūlymą (didelį), galite pasirinkti efektyvų raktinių žodžių kainos pasiūlymą. Nustatant kainos pasiūlymų diapazono statistiką atsižvelgiama į skelbimo, rodomo su kitais skelbimais pirmojo paieškos rezultatų puslapio viršuje, kainos pasiūlymus.
 • Kainos pasiūlymų diapazono statistikos duomenyse rodoma pastarųjų 30 dienų kainos pasiūlymų informacija. Galite nematyti raktinių žodžių, kurių istorinė kainos pasiūlymų informacija ribota, kainos pasiūlymų diapazono statistikos. Skelbimas, rodomas pirmojo rezultatų puslapio viršuje, pagrįstas kainos pasiūlymo, kokybės balo ir kitų veiksnių deriniu, todėl šią metriką galite naudoti kainos pasiūlymams koreguoti pagal panašių raktinių žodžių kokybės balą.

Srauto prognozių problemų sprendimas

Kartais Raktinių žodžių planavimo priemonėje matomos srauto prognozės gali būti mažesnės, nei tikėtasi, arba skirtis nuo realaus jūsų skelbimo srauto. Arba apskritai gali kilti problemų norint peržiūrėti srauto prognozes.

Toliau aprašomos priežastys, kodėl Raktinių žodžių planavimo priemonėje galite nematyti srauto prognozių, ir kaip šią problemą išspręsti.

Mažų skaičių prognozės

Naudojant Raktinių žodžių planavimo priemonę rodomi suapvalinti kasdien sulaukiamų paspaudimų ir parodymų skaičiai. Dažnai padidinę mokesčio už paspaudimą (MUP) pasiūlymą galite pagerinti rezultatus. Tačiau galite pastebėti, kad padidinus savo MUP pasiūlymą jis neturėjo didelio poveikio srauto prognozėms. Taip gali nutikti dėl toliau nurodytų priežasčių.
 • Skelbimo našumo istorija: skaičiuodama Raktinių žodžių planavimo priemonė įtraukia skelbimų (jūsų ir kitų skelbimų, kuriems rodyti naudojami panašūs raktiniai žodžiai) našumo istorijos pavyzdžius. Jei bendras atrankos paspaudimų rodiklis (PR) nuolat yra mažas, prognozėse bus pateikta mažiau numatomų paspaudimų. Pabandykite pagerinti savo PR, kuris gali padidinti jūsų prognozes ateityje.
 • Paieškos analizė: kad būtų galima pateikti tikslias srauto prognozes, stebimi raktiniai žodžiai ir paieškos pavyzdžiai. Bet kokias mažų skaičių prognozes galite gauti dėl konkretaus raktinio žodžio ar raktinių žodžių frazės paieškos trūkumo. Esant tokiai situacijai pridėkite daugiau raktinių žodžių ar raktinių žodžių derinių. Kad tai atliktumėte, kairėje esančiame puslapio meniu spustelėkite „Raktinių žodžių idėjos“.
 • „Google“ tinklo politika: svetainėms, kuriose rodant skelbimus bendradarbiaujama su „Google“ (paieškos partneriai), taikomos kitos politikos nuostatos, pagal kurias nustatoma, kokių tipų skelbimai gali būti rodomi jų puslapiuose arba produktuose. Pvz., kai kurie paieškos partneriai rodo skelbimus tik be jokio seksualinio turinio apribojimų. Raktinių žodžių planavimo priemonė atsižvelgia į šiuos įvairių paieškos partnerių politikos skirtumus ir rodo atitinkamas prognozes. Reklamuojant Paieškos tinkle gali padidėti jūsų parodymai potencialiems klientams, jūsų matomose srauto prognozėse tai bus ne visada pateikiama.

Jūsų skelbimo gaunamas srautas yra kitoks, nei pateikiamas Raktinių žodžių planavimo priemonės prognozėse

Planuodama galimus rezultatus „Google“ ir jos paieškos partnerių svetainėse Raktinių žodžių planavimo priemonė naudoja informaciją iš dinaminių skelbimų sistemos. Toliau nurodytos kelios priežastys, kodėl jūsų srauto prognozės ir faktiniai rezultatai gali skirtis.
 • „Google Ads“ paskyrą sukūrėte neseniai: jei esate naujas reklamuotojas, jūsų prognozės pagrįstos vidutiniais istoriniais visų reklamuotojų duomenimis, nes dar nepakanka duomenų apie konkretų jūsų verslą. Kol nebus surinkta daugiau duomenų apie jūsų skelbimų našumą, kaip orientyrą matysite apytikslį vidurkį.
 • Jūsų skelbimai rodomi Vaizdinės reklamos tinkle: prognozės skirtos Paieškos tinklui ir neapima paspaudimų, kurių skelbimas gali sulaukti Vaizdinės reklamos tinkle, įskaitant pasirinktas paskirties vietas, skaičiaus prognozių. Jei skelbimas rodomas ir Vaizdinės reklamos tinkle, tikėtinas didesnis nei numatytas srautas.
 • Taikote pagal nedidelį geografinį regioną: jei taikote pagal nedidelį geografinį regioną, tikėtinas mažesnis rezultatų tikslumas, nes paprasčiausiai yra mažiau duomenų, kuriais galima pagrįsti prognozes.
 • Vienodi arba labai panašūs raktiniai žodžiai skirtingose kampanijose: nepaisant pagal vieną raktinį žodį rodomų skelbimų skaičiaus, viename paieškos rezultatų puslapyje bus rodomas tik vienas skelbimas. Tai reiškia, kad jei skirtingose skelbimų grupėse arba kampanijose naudojate panašius arba identiškus raktinius žodžius, raktiniai žodžiai konkuruoja tarpusavyje. Raktinių žodžių planavimo priemonė bando atsižvelgti į konkurenciją tarp panašių ir tapačių raktinių žodžių, rodomų tos pačios kampanijos skelbimų grupėse, todėl šių raktinių žodžių prognozės gali būti ne tokios tikslios. Raktinių žodžių planavimo priemonė skirtingose reklamos kampanijose raktinių žodžių neieško, todėl prognozėse neatsižvelgiama į konkurenciją tarp reklamos kampanijų.
 • Jūsų plane ar raktinių žodžių sąraše yra panašių raktinių žodžių, kurių srauto prognozes gaunate: jei skaičiuojate 2 ar kelių panašių raktinių žodžių paspaudimus, Raktinių žodžių planavimo priemonė bando nuspėti, kaip bus paskirstytas srautas tarp persidengiančių terminų. Todėl jūsų prognozės bus ne tokios tikslios.
 • Teikiant dienos prognozes imamas visos savaitės duomenų vidurkis: prognozės pagrįstos viena duomenų savaite ir teikiant dienos prognozes išvedamas vidurkis. Kasdienis srautas skirsis, todėl atsižvelkite į visos savaitės vidurkį, o ne į vienos dienos prognozę.

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
73067
false
false
false