Märksõnade plaanija: mõõdikute ja prognooside hankimine

Mõõdik Keskmine positsioon (keskm. pos.) eemaldatakse 2019. aasta septembris, kuna ülaosas ja absoluutses ülaosas näitamiste protsendid annavad selgema ülevaate selle kohta, kus teie reklaame otsingulehtedel kuvatakse. Kasutage oma reklaami positsiooni optimeerimiseks neid uusi mõõdikuid. Vaadake lisateavet.

Märksõnade mõõdikute hankimisel võite soovi korral vaadata märksõnade prognoose või ajaloolisi mõõdikuid. Kogu see statistika on seotud asukoha, kuupäevavahemiku ja otsinguvõrgustiku sihtimisseadetega, mille valite paneelil „Sihtimine”. Need mõõdikud ja prognoosid aitavad teil otsustada, kuidas märksõnu rühmitada ja pakkumisi määrata.

Artiklis selgitatakse, kuidas hankida märksõnade mõõdikuid ja prognoose, mida mõõdikud ja prognoosid tähendavad ning kuidas tulemusi sihtida ja filtreerida.

Juhised

Märksõnade mõõdikute ja prognooside hankimine

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige paremas ülanurgas tööriistaikoonil , seejärel jaotises „Plaanimine” valikul Märksõnade plaanija.
 3. Klikkige valikul Märksõnade mõõdikute ja prognooside hankimine.
 4. Sisestage või kleepige otsingukasti komade või reapiiriga eraldatud märksõnade loend.
 5. Prognooside kuvamiseks klikkige nupul Alusta.
  • Klikkige vasakul olevas lehemenüüs valikul Plaani ülevaade, et näha plaani prognoose parimate märksõnade, asukohtade ja seadmete alusel.
  • Ajaloolise statistika (nt kuu keskmise otsingute arvu või konkurentsiandmete) kuvamiseks klikkige lehe ülaservas valikul Ajaloolised mõõdikud.

Nõuanne

Kui kasutate märksõnadega märksõna vaste tüüpe, võtame liiklusprognooside arvutamisel arvesse ainult neid vaste tüüpe. Kui lisate märksõna täpse vastena (nt [Cabo luksuskuurort]), annavad prognoosid teile ülevaate sellest, kuidas märksõna võib toimida täpse vastena. Lisateave märksõna vaste tüüpide kohta

Teave ajalooliste mõõdikute kohta

Kui kasutate märksõnade plaanijat märksõnade või kampaaniate ajalooliste mõõdikute vaatamiseks, näete tabelis üksikasjalikku statistikat, mis aitab teil kampaania jaoks märksõnu valida. Pidage meeles, et erinevalt ajaloolistest mõõdikutest võtavad prognoosid arvesse pakkumist, eelarvet, hooajalisust ja muid tegureid.

Ajalooliste mõõdikute selgitus

 • Keskmine otsingute arv kuus („Keskm. igakuised otsingud”): näitab, mitu korda inimesed mõnda kindlat märksõna ja selle lähedasi variante keskmiselt otsisid (teie valitud sihtimisseadete ja kuupäevavahemiku alusel). See teave aitab tuvastada, kui populaarsed on teie märksõnad aasta eri aegadel. Vaikimisi arvutame iga märksõna (keelest sõltumata) 12 kuu otsingute keskmise väärtuse.
 • Konkurents: kindla märksõna korral näidatud reklaamijate arv võrreldes kõigi Google’is otsitud märksõnadega. Pange tähele, et need andmed olenevad valitud asukoha ja otsinguvõrgustiku sihtimisseadetest. Veerus „Konkurents” kuvatakse teave selle kohta, kas märksõna konkurents on väike, keskmine või suur.
 • Lehe ülaosa pakkumine (madal): teie asukoha ja otsinguvõrgustiku seadetele vastav madalama vahemiku pakkumine (ligikaudselt 20. protsentiil), mida reklaamijad on märksõna lehe ülaosa pakkumise eest varem maksnud.
 • Lehe ülaosa pakkumine (kõrge): teie asukoha ja otsinguvõrgustiku seadetele vastav kõrgema vahemiku pakkumine (ligikaudselt 80. protsentiil), mida reklaamijad on märksõna lehe ülaosa pakkumise eest varem maksnud.
 • Orgaaniliste näitamiste osakaal („Orgaaniliste näit. osakaal“): selliste kordade protsent, mil teie veebisaidilt pärinev kirje kuvati kindla märksõnaga tehtud veebiotsingute korral. Selle arvutamiseks jagatakse nende veebiotsingute arv, mille korral kuvati teie veebisaidilt pärinev kirje, selle märksõnaideega tehtud otsingute koguarvuga.
 • Reklaami näitamiste osakaal: saadud näitamiste arv, mis on jagatud sihitud asukoha ja võrgustiku nende otsingute koguarvuga viimase kalendrikuu jooksul, mis olid märksõnaga täielikult vastavuses. Ärge unustage, et reklaami näitamiste osakaalu veerg märksõnade plaanijas erineb kampaaniahalduse näitamiste osakaalu ja täpse vaste näitamiste osakaalu veergudest, mis põhinevad märksõna jaoks sobilike näitamiste arvul. Märksõnade plaanijas põhineb reklaami näitamiste osakaal selle täpse märksõna otsingumahul. Kui näete reklaami näitamiste osakaalu veerus kriipsu (–), siis pole selle näitaja arvutamiseks piisavalt andmeid.

Pidage ajalooliste mõõdikutega seoses meeles järgmist

 • Teie otsingumahu statistika on ümardatud. See tähendab, et kui hangite märksõnaideid mitme asukoha jaoks, ei pruugi otsingumahud kokku arvutades oodatud tulemust anda.
 • Veebiliiklus muutub hooajalisuse, toimuvate sündmuste ja mitmesuguste muude tegurite mõjul. Seetõttu kõigub teie märksõnade otsimise arv pidevalt.
 • Märksõnade prognoosid aitavad teil hinnangust toimivust määrata. Teie prognoositud näitamised võtavad arvesse teie pakkumist, eelarvet ja ajaloolist reklaami kvaliteeti, kuid otsingumahu statistika seda ei tee. Lisaks määratakse otsingumaht ainult täpsete märksõnavastete kohta, prognoositud näitamised põhinevad aga teie valitud vaste tüüpidel.
 • Pakkumiste vahemiku statistika aitab teil otsustada, milliseid märksõnu kampaanias kasutada. Pakkumiste vahemiku statistika ehk „lehe ülaosa pakkumine (madal)” ja „lehe ülaosa pakkumine (kõrge)” aitab teil ka valida märksõnade jaoks tõhusa pakkumise. Pakkumiste vahemiku statistika võtab arvesse pakkumisi, mille tulemusel on reklaami näidatud otsingutulemuste esimese lehe ülaosa reklaamide hulgas.
 • Pakkumiste vahemiku statistika näitab viimase 30 päeva pakkumiste teavet. Võib juhtuda, et te ei näe pakkumiste vahemiku statistikat märksõnade kohta, mille pakkumiste ajalooline teave on piiratud. Kuna reklaami näitamine otsingutulemuste esimese lehe ülaosas oleneb nii pakkumisest, kvaliteediskoorist kui ka muudest teguritest, saate nende mõõdikute abil oma pakkumisi korrigeerida vastavalt oma märksõna kvaliteediskoorile.

Teave prognooside kohta

Teie prognoositud näitamised võtavad arvesse teie pakkumist, eelarvet ja ajaloolist reklaami kvaliteeti, et prognoosida tulevast toimivust. Kui kasutate märksõnade plaanijat märksõnade prognooside hankimiseks, näete graafikul ülevaadet ning tabelis üksikasjalikumaid prognoose ja ka teavet selle kohta, millist tüüpi pakkumised võivad aidata teil ärieesmärke saavutada.

Märksõnaprognooside selgitus

 • Klikid: klikkide arv, mille teie reklaam võib iga päev saada, kui märksõna reklaami käivitab.
 • Kulu: keskmine summa, mille võite päevas sellele märksõnale kulutada.
 • Näitamised: kui sageli teie reklaami võidakse päevas näidata. Näitamisena läheb arvesse iga kord, kui reklaam otsingutulemuste lehel kuvatakse.
 • Klikkimise määr („CTR”): suhtarv, mis saadakse, kui jagatakse nende klikkide arv, mille teie reklaam võib saada, sellega, kui mitu korda teie reklaami võidakse näidata (ehk näitamiste arvuga).
 • Keskmine kliki hind („Keskm. CPC”): keskmine summa, mille võite kliki eest maksta. Korrigeerime automaatselt tegelikku klikihinda (tegelik CPC) ehk lõppsummat, mille kliki eest maksate, seega maksate ainult ühe sendi rohkem, kui on minimaalselt vaja teie reklaami positsiooni säilitamiseks. Seetõttu võib näidatud summa olla väiksem kõikide märksõnade üldisest kuluprognoosist või reklaamirühmale juba määratud CPC-pakkumisest.

Märkus

Ärge unustage, et ajalooline statistika (nt keskmine otsingute arv kuus) kuvatakse ainult täpse vaste kohta. Oletagem, et teie märksõna on tume šokolaad. Kui soovite vaadata selle märksõna igakuiste otsingute keskmist arvu, näitame teile sama täpse vaste statistikat sõltumata sellest, kas olete märksõna tume šokolaad jaoks kasutanud osalist, fraasi- või täpse vaste tüüpi. Liiklusprognoosid (nt klikid ja kulu) seevastu võtavad konto märksõna vastetüüpi arvesse. Kui näiteks hangite prognoosid osalise vastega märksõnade loendi kohta, võetakse arvesse ka nende märksõnade vahelist kattumist.

Leht „Plaani ülevaade“

Lehel Plaani ülevaade kuvatakse teie plaani prognoosid, mis on jaotatud peamiste märksõnade, asukohtade ja seadmete järgi. Teave kuvatakse ülevaatlikul juhtpaneelil ning iga prognoosi parameetreid saate oma plaani potentsiaalse edu üksikasjaliku statistika vaatamiseks ise muuta.
Lehe „Plaani ülevaade“ ülaservas kuvatakse teile ka vaikepakkumine, mida saate muuta, valides graafikul muu punkti või sisestades pakkumise lehe ülaosas olevale väljale. See võimaldab teil vaadata märksõnade potentsiaalset toimivust suuremate või väiksemate pakkumiste korral. Vaikepakkumise aluseks on
 • teie eelmine plaan (selle olemasolu korral);
 • keskmine maksimaalne kliki hind (CPC), mis on võetud teie kontol asuvatest kasutaja määratud CPC-ga reklaamirühmadest, või
 • keskmine maksimaalne CPC, mis on arvutatud kõigi kasutaja määratud pakkumisega ja sama valuutaga reklaamirühmade andmete põhjal.

Liiklusprognoosidega seotud probleemide lahendamine

Mõnel juhul võivad märksõnade plaanijas kuvatavad liiklusprognoosid tunduda eeldatust väiksemad või tegelikust reklaamidega seotud liiklusest erinevad. Või siis võib teil esineda probleeme liiklusprognooside nägemisega üldiselt.
Altpoolt leiate võimalikud põhjused, miks te liiklusprognoose märksõnade plaanijas näha ei pruugi, ning nende lahendused.

Prognoosid on tagasihoidlikud

Kui kasutate märksõnade plaanijat, näete ligikaudset klikkide ja näitamiste arvu, mille võite iga päev saada. Sageli aitab kliki hinna (CPC) pakkumise suurendamine tulemust parandada. Võite aga siiski avastada, et CPC-pakkumise suurendamine mõjutab liiklus prognoose vaid vähesel määral. Selle põhjused võivad olla järgmised.
 • Reklaami ajalooline toimivus: märksõnade plaanija kaasab arvutustesse teie reklaamide ja muude sarnaseid märksõnu kasutavate reklaamide ajaloolise toimivuse näidiseid. Kui valimi üldine klikkimise määr (CTR) on pidevalt madal, esitatakse kuvatavates prognoosides väiksemad klikiarvu prognoosid. Proovige parandada CTR-i, mis võib tulevasi prognoose paremaks muuta.
 • Otsingute analüüs: täpsete liiklusprognooside esitamiseks jälgitakse märksõnade ja otsingute mustreid. Tagasihoidlikud prognoosid võivad olla tingitud sellest, et teie konkreetset märksõna või märksõnafraasi on vähe otsitud. Sel juhul lisage erinevaid märksõnu või märksõnade kombinatsioone. Selleks klikkige vasakul lehemenüüs valikul Märksõnaideed.
 • Google’i võrgustiku eeskirjad: saitidel, mis on reklaamide näitamisel Google’i partneriteks (otsingupartnerid), on erinevad eeskirjad selle kohta, millist tüüpi reklaame nende lehtedel või toodetes võib näidata. Mõni otsingupartner lubab näidata vaid lastele sobilikke reklaame. Märksõnade plaanija arvestab otsingupartnerite erinevaid eeskirju ja kuvab asjakohased prognoosid. Kuigi otsinguvõrgustikus reklaamimine võib suurendada teie kokkupuudet potentsiaalsete klientidega, ei pruugi liiklusprognoosid seda alati peegeldada.

Teie reklaami liiklus erineb märksõnade plaanija prognoosidest

Märksõnade plaanija esitab dünaamiliste reklaamide süsteemist pärinevate andmete alusel oodatavad tulemused Google’is ja otsingupartnerite saitidel. Siin on mõned põhjused, miks teie prognoositud liiklus võib tegelikust liiklusest erineda.
 • Google Adsi konto on hiljuti loodud: kui olete uus reklaamija, põhinevad prognoosid kõikide reklaamijate ajaloolistel keskmistel andmetel, kuna teie ettevõtte kohta ei ole veel piisavalt andmeid. Pakume juhindumiseks ligikaudset keskmist seni, kuni saame teie reklaamide toimivuse kohta rohkem andmeid.
 • Teie reklaame esitatakse Display-võrgustikus: prognoosid käivad otsinguvõrgustiku kohta ega hõlma neid klikke, mida teie reklaamid võivad saada Display-võrgustikus (sh teie valitud paigutustel). Kui teie reklaame esitatakse ka Display-võrgustikus, siis saate tõenäoliselt prognoositust rohkem liiklust.
 • Sihite väikest geograafilist piirkonda: kui sihite väikest geograafilist asukohta, pole tulemused tõenäoliselt väga täpsed, kuna prognoosi tegemiseks on vähe andmeid.
 • Teil on erinevates kampaaniates samad või väga sarnased märksõnad: olenemata sellest, kui palju reklaame teil ühe märksõnaga käivitub, näitame igal otsingutulemuste lehel vaid ühte. See tähendab, et kui teil on erinevates reklaamirühmades või kampaaniates sarnaseid või identseid märksõnu, hakkavad need märksõnad omavahel konkureerima. Kuigi märksõnade plaanija arvestab sama kampaania reklaamirühmade sarnaste ja identsete märksõnade vahelist konkurentsi, võivad nende märksõnade prognoosid olla ebatäpsemad. Kuna märksõnade plaanija ei arvesta kampaaniaüleseid märksõnu, ei arvestata prognoosides kampaaniatevahelist konkurentsi.
 • Teie plaan või märksõnade loend sisaldab sarnaseid märksõnu, mille kohta liiklusprognoose saate: kui prognoosite kahe või enama sarnase märksõna klikke, püüab märksõnade plaanija ennustada liikluse jaotumist kattuvate terminite vahel. Selle tulemusel on prognoosid ebatäpsemad.
 • Päevaprognoosi arvutamiseks leitakse nädala andmete keskmine: arvutused põhinevad ühe nädala andmetel ning neist võetakse keskmine, et saada prognoosid iga päeva kohta. Erinevatel päevadel on liiklus erinev: seega arvestage pigem kogu nädala keskmist kui ühe päeva prognoosi.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse