Giới thiệu về tính năng điều chỉnh giá thầu

Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Ví dụ: với bạn, đôi khi một lần nhấp đáng giá nhiều hơn nếu lần nhấp đến từ điện thoại thông minh, tại một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ một vị trí cụ thể.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại điều chỉnh giá thầu và yêu cầu của mỗi loại, cách nhiều mức điều chỉnh tương tác với nhau và những tùy chọn dành cho mỗi loại chiến dịch.

Nếu bạn đang tìm hướng dẫn về cách đặt mức điều chỉnh giá thầu, thì hãy đọc bài viết về cách thêm hoặc xóa mức điều chỉnh giá thầu.

Cách thức hoạt động của tính năng điều chỉnh giá thầu

Các mức điều chỉnh giá thầu được đặt theo tỷ lệ phần trăm.

Giả sử bạn có một chiến dịch đang hoạt động hiệu quả trên thiết bị di động với giá thầu CPC tối đa là 1 đô la Mỹ. Để hiển thị quảng cáo cho nhiều khách hàng hơn trên thiết bị di động, bạn tăng giá thầu thêm 20% cho các lượt tìm kiếm trên thiết bị di động, dẫn đến số tiền giá thầu cuối cùng là 1,2 đô la Mỹ. Dưới đây là cách tính:

Giá thầu khởi điểm: 1 đô la

Mức điều chỉnh trên thiết bị di động: 1 đô la + (1 đô la x 20%) = 1,2 đô la

Giá thầu cuối cùng cho lượt tìm kiếm trên thiết bị di động: 1,2 đô la

Trong một ví dụ khác, giả sử bạn có giá thầu 1 đô la và bạn muốn giảm giá thầu đó. Để điều chỉnh giá thầu thành 0,8 đô la Mỹ, hãy chọn Giảm 20%.

Các loại điều chỉnh giá thầu

Thiết bị

Sử dụng tính năng điều chỉnh giá thầu cho thiết bị để hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn đối với các lượt tìm kiếm xảy ra trên các thiết bị cụ thể: máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo
 • Nếu bạn đã đặt mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị cho chiến dịch và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó, thì mức điều chỉnh giá thầu cho nhóm quảng cáo sẽ được dùng để xác định giá thầu của bạn.

Phạm vi

 • -100% đến +900%
 • Để chọn không hiển thị quảng cáo trên một thiết bị cụ thể, hãy giảm 100% giá thầu cho thiết bị đó. Nếu bạn đã giảm 100% giá thầu của chiến dịch cho một thiết bị cụ thể, thì Microsoft Advertising sẽ không sử dụng tùy chọn điều chỉnh cấp nhóm quảng cáo cho cùng thiết bị.
Vị trí

Dùng tính năng điều chỉnh giá thầu theo vị trí để tăng hoặc giảm tần suất hiển thị quảng cáo của bạn cho khách hàng ở một số quốc gia, thành phố hoặc khu vực địa lý khác. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để đặt các giá thầu khác nhau cho khách hàng đang ở xung quanh doanh nghiệp của bạn.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Lập lịch quảng cáo

Dùng tính năng điều chỉnh giá thầu theo lịch quảng cáo để tăng hoặc giảm giá thầu cho các chiến dịch chỉ hiển thị quảng cáo vào những ngày hoặc trong những giờ nhất định. Để làm điều này, trước tiên bạn cần phải thiết lập lịch quảng cáo tùy chỉnh.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Nội dung hàng đầu (nâng cao)

Trên YouTube và Mạng Hiển thị, bạn có thể đặt các mức điều chỉnh giá thầu cho nội dung mà hệ thống của chúng tôi đánh giá là phổ biến hơn, có xu hướng nhận được nhiều lượt hiển thị/ngày hơn cũng như thu hút được mức độ tương tác từ người xem và mức lưu lượng truy cập cao hơn. Khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện trên nội dung này, Google Ads sẽ sử dụng mức điều chỉnh giá thầu của bạn để tăng giá thầu. Bạn có thể đặt giá thầu trên nội dung trên YouTube hoặc Mạng hiển thị của Google bao gồm các ứng dụng và trang web.

Áp dụng cho:

 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • 0% đến +500%
Phương pháp nhắm mục tiêu (nâng cao)

Đặt mức điều chỉnh giá thầu cho chủ đề, vị trí đặt quảng cáo và các phương pháp nhắm mục tiêu khác trong các loại chiến dịch hiển thị quảng cáo trên Mạng Hiển thị và Mạng Tìm kiếm. Hãy tìm hiểu cách thêm đối tượng (mối quan tâm và danh sách tiếp thị lại) vào nhóm quảng cáo.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (nâng cao)

Bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu cho danh sách tiếp thị lại trong các nhóm quảng cáo nếu muốn hiển thị quảng cáo cho những người thuộc các danh sách này. Ví dụ: bạn có thể tăng giá thầu thêm 25% đối với những người đã xem trang web của bạn trong 30 ngày qua. Nếu bạn chưa thiết lập danh sách tiếp thị lại, thì hãy đọc bài viết về danh sách tiếp thị lại Google Ads dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Lượt tương tác (điều chỉnh cuộc gọi)

Bạn có thể tăng giá thầu cho thiết bị di động để hiển thị quảng cáo tương tác cuộc gọi thường xuyên hơn cho người dùng điện thoại di động. Điều chỉnh giá thầu theo lượt tương tác sẽ ảnh hưởng đến tần suất hiển thị phần mở rộng về cuộc gọi và quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại cho người dùng. Sự linh hoạt của việc điều chỉnh giá thầu theo một số lượt tương tác nhất định giúp bạn kiểm soát tốt hơn tần suất hiển thị phần mở rộng về cuộc gọi cùng với quảng cáo và cách khách hàng tiềm năng kết nối với doanh nghiệp của bạn.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch trong trải nghiệm Google Ads mới

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Thông tin nhân khẩu học (độ tuổi, giới tính và thu nhập hộ gia đình)

Bạn có thể điều chỉnh giá thầu để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng là nam hoặc nữ và/hoặc ở những độ tuổi và mức thu nhập nhất định. Các mức điều chỉnh giá thầu nhân khẩu học xác định tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho đối tượng ưu tiên để tận dụng tối đa mỗi lần hiển thị. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

Áp dụng cho:

 • Chiến dịch và nhóm quảng cáo trong trải nghiệm Google Ads mới

Phạm vi

 • -90% đến +900%

Điều kiện sử dụng tính năng điều chỉnh giá thầu

Loại chiến dịch

Thiết bị

Vị trí

Lập lịch quảng cáo

Nội dung hàng đầu (Mạng hiển thị, YouTube)

Phương pháp nhắm mục tiêu

Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (Mạng tìm kiếm)

Lượt tương tác (điều chỉnh cuộc gọi)

Thông tin nhân khẩu học

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Không

Chiến dịch trên Mạng hiển thị

Không

Không áp dụng

Chiến dịch mua sắm

Không

Không

Không áp dụng

Không

Chiến dịch video

Không

Không

Không áp dụng

Không

Chiến dịch ứng dụng

Không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

Không áp dụng

Chiến dịch thông minh

Không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

không áp dụng

Không áp dụng

Với Chiến dịch thông minh và Chiến dịch ứng dụng, công nghệ máy học của Google có thể tự động điều chỉnh giá thầu một cách dễ dàng để tối đa hóa hiệu quả hoạt động dựa trên các mục tiêu quảng cáo của bạn.

Đặt giá thầu tự động

 • Nếu bạn đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh tự động (bao gồm CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu, Tối đa hóa lượt chuyển đổi và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi), thì bạn không cần đặt các mức điều chỉnh giá thầu thủ công bởi vì các chiến lược đó tự động đặt giá thầu để tối ưu hóa mục tiêu chuyển đổi được khách hàng yêu cầu. Nếu bạn đặt mức điều chỉnh giá thầu thủ công với chiến lược Đặt giá thầu thông minh tự động, tính năng này sẽ không được hỗ trợ.
 • Điều chỉnh giá thầu theo thiết bị cho CPA mục tiêu cho phép bạn sửa đổi giá trị của mục tiêu CPA, chứ không phải sửa đổi giá thầu.

Bảng này trình bày các loại điều chỉnh giá thầu được hỗ trợ theo từng chiến lược đặt giá thầu tự động dành cho Chiến dịch tìm kiếm.

Loại điều chỉnh giá thầu có thể đặt mức -100% không? Tối đa hóa số lượt nhấp Tỷ lệ hiển thị mục tiêu CPA mục tiêu ROAS mục tiêu Tối đa hóa lượt chuyển đổi Tối đa hóa giá trị chuyển đổi
Thiết bị Chỉ -100% Có* Chỉ -100% Chỉ -100% Chỉ -100%
Vị trí Không Không Không Không Không Không
Lập lịch quảng cáo Không Không Không Không Không Không
Đối tượng
(bao gồm RLSA)
Không Không Không Không Không Không
Cuộc gọi Không Không Không Không Không Không
Thông tin nhân khẩu học Không Không Không Không Không Không

* = Được coi là mức điều chỉnh mục tiêu

Lưu ý: Trong trường hợp không thể đặt mức điều chỉnh là -100%, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ vẫn xem xét các tiêu chí nhắm mục tiêu và tùy chọn loại trừ cho từng loại mức điều chỉnh giá thầu.

Các mức điều chỉnh giá thầu

Khi bạn đặt nhiều mức điều chỉnh giá thầu trong chiến dịch của mình, các mức điều chỉnh đó thường sẽ được nhân với nhau để xác định số tiền mà giá thầu của bạn sẽ tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, các điều chỉnh giá thầu khác nhau trên thiết bị và vị trí sẽ hoạt động theo cách khác nhau.

Xin lưu ý rằng các mức điều chỉnh giá thầu kết hợp không được tăng giá thầu quá 900%. Ví dụ: giá thầu $1 với mức tăng theo thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ tạo ra giá thầu $10. Mức điều chỉnh giá thầu thấp nhất có thể khi kết hợp nhiều mức điều chỉnh giá thầu là -90%.

Nhiều mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị

Nếu bạn đặt một mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị ở cấp chiến dịch và một mức điều chỉnh cho cùng thiết bị đó ở cấp nhóm quảng cáo, thì mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị ở cấp nhóm quảng cáo sẽ được dùng để xác định mức điều chỉnh giá thầu thu được. Tuy nhiên, nếu mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị ở cấp chiến dịch là mức giảm 100%, thì sẽ không dùng mức điều chỉnh giá thầu theo thiết bị ở cấp nhóm quảng cáo.

Nhiều mức điều chỉnh giá thầu theo vị trí

Nhiều mức điều chỉnh cho cùng một vị trí sẽ không được kết hợp. Nếu bạn đặt mức điều chỉnh là +50% cho Pháp và +100% cho Paris, thì chỉ mức điều chỉnh cho Paris, vị trí cụ thể nhất, sẽ được sử dụng cho lưu lượng truy cập từ người dùng ở Paris.

Nhiều mức điều chỉnh giá thầu cho nội dung trên Mạng Hiển thị

Đối với các chiến dịch trên Mạng Hiển thị, bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo cho một phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể trong thẻ Hiển thị cũng như trên Nội dung hàng đầu trong thẻ Cài đặt. Điều này có nghĩa là khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện trên một vị trí cụ thể mà cũng đủ điều kiện là nội dung hàng đầu, thì Google Ads có thể dùng 2 mức điều chỉnh giá thầu. Một mức điều chỉnh giá thầu có thể dựa trên phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể (như chủ đề), còn mức điều chỉnh giá thầu thứ 2 có thể được đặt cho nội dung hàng đầu.Tìm hiểu thêm về tính năng đặt giá thầu trên Mạng Hiển thị

Ví dụ

Giả sử bạn đang chạy chiến dịch nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ và đã lập lịch để chạy chiến dịch vào tất cả các ngày trong tuần. Bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa của nhóm quảng cáo là 1 đô la Mỹ. Bạn quyết định tăng giá thầu thêm 20% cho California và giảm giá thầu xuống 50% vào thứ Bảy. Giá thầu thu được của bạn cho lượt tìm kiếm xảy ra tại California vào thứ Bảy sẽ là 0,6 đô la Mỹ. Dưới đây là cách tính:

Giá thầu khởi điểm: 1 đô la

Điều chỉnh cho California: 1 đô la + (1 đô la x 20%) = 1,2 đô la

Điều chỉnh cho Thứ Bảy: 1,2 đô la + (1,2 đô la x -50%) = 0,6 đô la

Giá thầu kết quả cho lượt tìm kiếm ở California vào Thứ Bảy: 0,6 đô la

Giá thầu kết quả cho lượt tìm kiếm ở California từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu: 1,2 đô la

Giá thầu kết quả cho lượt tìm kiếm ở các tiểu bang khác vào Thứ Bảy: 0,5 đô la

Giá thầu kết quả cho lượt tìm kiếm ở các tiểu bang khác từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu: 1 đô la

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố