Giới thiệu về điều chỉnh giá thầu

Điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Ví dụ: với bạn, đôi khi một lần nhấp đáng giá nhiều hơn nếu lần nhấp đến từ điện thoại thông minh, tại một thời điểm nhất định trong ngày hoặc từ một vị trí cụ thể.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các loại điều chỉnh giá thầu khác nhau và yêu cầu của chúng, cách nhiều điều chỉnh tương tác và những tùy chọn nào có sẵn cho các loại chiến dịch khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn về cách đặt điều chỉnh giá thầu, hãy đọc cách thêm hoặc loại bỏ điều chỉnh giá thầu.

Cách hoạt động của điều chỉnh giá thầu

Điều chỉnh giá thầu được đặt theo tỷ lệ phần trăm.

Giả sử bạn có một chiến dịch đang hoạt động tốt trên các thiết bị di động với giá thầu CPC tối đa là 1 đô la. Để hiển thị quảng cáo của bạn cho nhiều khách hàng hơn trên thiết bị di động, bạn tăng giá thầu thêm 20% cho tìm kiếm trên thiết bị di động, dẫn đến số tiền giá thầu cuối cùng sẽ là 1,2 đô la. Dưới đây là cách tính:

Giá thầu khởi điểm: 1 đô la
Điều chỉnh trên thiết bị di động: 1 đô la + (1 đô la x 20%) = 1,2 đô la
Giá thầu kết quả cho tìm kiếm trên thiết bị di động: 1,2 đô la

Trong một ví dụ khác, giả sử bạn có giá thầu 1 đô la và bạn muốn giảm giá thầu đó. Để điều chỉnh giá thầu thành 0,8 đô la, hãy chọn Giảm 20%.

Loại điều chỉnh giá thầu

Thiết bị

Sử dụng điều chỉnh giá thầu trên thiết bị để hiển thị quảng cáo thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn cho tìm kiếm xảy ra trên các thiết bị cụ thể: máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo
 • Nếu bạn đã đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị cho chiến dịch và nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó, thì điều chỉnh giá thầu nhóm quảng cáo sẽ được sử dụng để xác định giá thầu của bạn.

Phạm vi

 • -100% đến +900%
 • Để chọn không hiển thị quảng cáo trên một thiết bị cụ thể, hãy giảm 100% giá thầu cho thiết bị đó. Nếu bạn đã giảm 100% giá thầu của chiến dịch cho một thiết bị cụ thể, điều chỉnh cấp nhóm quảng cáo cho cùng thiết bị sẽ không được sử dụng.

Hướng dẫn tôi: Đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị

Nhấp vào nút "Hướng dẫn tôi" bên dưới để chuyển đến tài khoản của bạn và được hướng dẫn cách đặt điều chỉnh giá thầu cho thiết bị di động. Hoặc, bạn có thể đọc cách thêm hoặc loại bỏ điều chỉnh giá thầu.
Hướng dẫn tôi
Vị trí

Sử dụng điều chỉnh giá thầu vị trí để hiển thị quảng cáo của bạn thường xuyên hơn hoặc ít thường xuyên hơn cho các khách hàng ở một số quốc gia, thành phố nhất định hoặc khu vực địa lý khác. Bạn cũng có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo tiện ích vị trí để đặt các giá thầu khác nhau cho khách hàng đang ở xung quanh doanh nghiệp của bạn.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Lập lịch quảng cáo

Sử dụng điều chỉnh giá thầu lập lịch quảng cáo để tăng hoặc giảm giá thầu cho các chiến dịch chỉ hiển thị vào một số ngày nhất định hoặc trong một số giờ nhất định. Để làm điều này, trước tiên bạn cần phải thiết lập lịch quảng cáo tùy chỉnh.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Nội dung hàng đầu (nâng cao)

Trên YouTube và Mạng hiển thị, bạn có thể đặt các mức điều chỉnh giá thầu cho nội dung đã được hệ thống của chúng tôi đánh giá là phổ biến hơn, có xu hướng có được nhiều lượt hiển thị hơn mỗi ngày cũng như nhận được mức lưu lượng truy cập và mức độ tương tác với người xem cao hơn. Khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện xuất hiện trên nội dung này, Google Ads sẽ sử dụng mức điều chỉnh giá thầu của bạn để tăng giá thầu. Bạn có thể đặt giá thầu trên nội dung trên YouTube hoặc Mạng hiển thị của Google bao gồm các ứng dụng và trang web.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • 0% đến +500%
Phương pháp nhắm mục tiêu (nâng cao)

Đặt điều chỉnh giá thầu cho chủ đề, vị trí và các phương pháp nhắm mục tiêu khác trong các loại chiến dịch hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị. Tìm hiểu cách thêm đối tượng (sở thích và danh sách tiếp thị lại) vào nhóm quảng cáo.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (nâng cao)

Bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu cho danh sách tiếp thị lại trong các nhóm quảng cáo nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo cho những người có trong các danh sách này. Ví dụ: bạn có thể tăng giá thầu thêm 25% đối với những ai đã xem trang web của bạn trước đây trong 30 ngày qua. Nếu bạn chưa thiết lập danh sách tiếp thị lại, hãy đọc về danh sách tiếp thị lại Google Ads cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Tương tác (tùy chọn điều chỉnh cho cuộc gọi)

Bạn có thể tăng giá thầu cho thiết bị di động để hiển thị quảng cáo tương tác cuộc gọi thường xuyên hơn cho người dùng điện thoại di động. Điều chỉnh giá thầu tương tác sẽ ảnh hưởng đến tần suất hiển thị tiện ích cuộc gọi và quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại cho người dùng. Sự linh hoạt của việc điều chỉnh giá thầu đối với các tương tác nhất định giúp bạn kiểm soát tốt hơn tần suất chúng xuất hiện với quảng cáo và cách khách hàng tiềm năng kết nối với doanh nghiệp của bạn.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch trong trải nghiệm Google Ads mới

Phạm vi

 • -90% đến +900%
Thông tin nhân khẩu học (tuổi, giới tính và thu nhập hộ gia đình)

Bạn có thể điều chỉnh giá thầu của mình để nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng ở một trong hai giới tính và/hoặc ở một số độ tuổi và thu nhập nhất định. Các mức điều chỉnh giá thầu nhân khẩu học xác định tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho đối tượng được ưu tiên để tận dụng tối đa mỗi lần hiển thị. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

Nơi bạn có thể sử dụng

 • Chiến dịch và nhóm quảng cáo trong trải nghiệm Google Ads mới

Phạm vi

 • -90% đến +900%

Tính đủ điều kiện của điều chỉnh giá thầu

Loại chiến dịch

Thiết bị

Vị trí

Lập lịch quảng cáo

Nội dung hàng đầu (Mạng hiển thị, YouTube)

Phương pháp nhắm mục tiêu

Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (Mạng tìm kiếm)

Tương tác (tùy chọn điều chỉnh cho cuộc gọi)

Nhân khẩu học

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Không

Chiến dịch trên Mạng hiển thị

Không

Không áp dụng

Chiến dịch mua sắm

Không

Không

Không áp dụng

Không

Chiến dịch video

Không

Không

Không áp dụng

Chiến dịch ứng dụng

Không áp dụng

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không áp dụng

Chiến dịch thông minh

Không áp dụng

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không có

Không áp dụng

Với Chiến dịch thông minh và Chiến dịch ứng dụng, máy học của Google sẽ tự động điều chỉnh giá thầu một cách liền mạch để tối đa hóa hiệu suất dựa trên mục tiêu quảng cáo của bạn.

Đặt giá thầu tự động

 • Nếu chiến dịch của bạn đang sử dụng chiến lược giá thầu tự động không phải là Tối đa hóa số nhấp chuột, bạn không thể đặt điều chỉnh giá thầu lập lịch quảng cáo.
 • Đối với CPA mục tiêu, điều chỉnh giá thầu thiết bị thay đổi mục tiêu CPA của bạn, chứ không thay đổi giá thầu.
 • Đối với ROAS mục tiêu, điều chỉnh giá thầu trên thiết bị duy nhất có thể được sử dụng là -100%.

Nhiều điều chỉnh giá thầu

Khi bạn đặt nhiều điều chỉnh giá thầu trong chiến dịch của mình, các điều chỉnh đó thường sẽ được nhân với nhau để xác định số tiền mà giá thầu của bạn sẽ tăng hoặc giảm. Tuy nhiên, nhiều điều chỉnh giá thầu trên thiết bị và vị trí hoạt động khác nhau.

Xin lưu ý rằng, các điều chỉnh giá thầu kết hợp không thể tăng giá thầu quá 900%. Ví dụ: giá thầu 1 đô la với mức gia tăng trên thiết bị là 900% kết hợp với mức tăng theo vị trí là 900% sẽ chỉ tạo ra giá thầu 10 đô la. Điều chỉnh giá thầu thấp nhất có thể khi kết hợp nhiều điều chỉnh giá thầu là -90%.

Nhiều điều chỉnh giá thầu trên thiết bị

Nếu bạn đặt điều chỉnh giá thầu trên thiết bị ở cấp chiến dịch và điều chỉnh cho cùng thiết bị ở cấp nhóm quảng cáo, điều chỉnh giá thầu trên thiết bị của nhóm quảng cáo sẽ được sử dụng để xác định điều chỉnh giá thầu cuối cùng. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh giá thầu trên thiết bị ở cấp chiến dịch giảm 100%, điều chỉnh giá thầu trên thiết bị ở cấp nhóm quảng cáo sẽ không được sử dụng.

Nhiều điều chỉnh giá thầu vị trí

Nhiều điều chỉnh áp dụng cho cùng một vị trí sẽ không được kết hợp. Nếu bạn đặt điều chỉnh là +50% cho Pháp và +100% cho Paris, thì chỉ điều chỉnh cho Paris, vị trí cụ thể nhất, sẽ được sử dụng cho lưu lượng truy cập từ người dùng ở Paris.

Nhiều điều chỉnh giá thầu nội dung Mạng hiển thị

Đối với các chiến dịch Hiển thị, bạn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo trên một phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể trong tab Hiển thị cũng như trên Nội dung hàng đầu trong tab Cài đặt. Điều này có nghĩa là khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện trên một vị trí cụ thể cũng đủ điều kiện là nội dung hàng đầu, Google Ads có thể sử dụng hai mức điều chỉnh giá thầu. Một mức điều chỉnh giá thầu có thể dựa trên phương pháp nhắm mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như chủ đề, còn mức điều chỉnh giá thầu thứ hai có thể được đặt cho nội dung hàng đầu. Tìm hiểu thêm về đặt giá thầu trên Mạng hiển thị

Ví dụ

Giả sử bạn đang chạy chiến dịch nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ và được lập lịch để chạy tất cả các ngày trong tuần. Và bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa của nhóm quảng cáo là 1 đô la. Bạn quyết định tăng giá thầu thêm 20% cho California và giảm 50% giá thầu vào ngày Thứ Bảy. Giá thầu kết quả của bạn cho tìm kiếm xảy ra tại California vào Thứ Bảy sẽ là 0,6 đô la. Dưới đây là cách tính:

Giá thầu khởi điểm: 1 đô la
Điều chỉnh cho California: 1 đô la + (1 đô la x 20%) = 1,2 đô la
Điều chỉnh cho Thứ Bảy: 1,2 đô la + (1,2 đô la x -50%) = 0,6 đô la
Giá thầu kết quả cho tìm kiếm ở California vào Thứ Bảy: 0,6 đô la
Giá thầu kết quả cho tìm kiếm ở California từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu: 1,2 đô la
Giá thầu kết quả cho tìm kiếm ở các tiểu bang khác vào Thứ Bảy: 0,5 đô la
Giá thầu kết quả cho tìm kiếm ở các tiểu bang khác từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu: 1 đô la

Mẹo

Sử dụng máy tính của chúng tôi để giúp xác định điều chỉnh giá thầu kết quả của bạn. Trong Tất cả chiến dịch, trong Cài đặt, trên tab phụ Tất cả cài đặt, hãy tìm biểu tượng máy tính trong cột "Điều chỉnh giá thầu đang hoạt động". (Trước tiên, bạn có thể phải thêm cột). Bạn cũng có thể tìm thấy máy tính trong tóm tắt cài đặt ở đầu trang chiến dịch riêng lẻ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?