Studieguide inför testet Mobilannonsering

Om budjusteringar

Med budjusteringar kan du visa dina annonser oftare eller mer sällan baserat på var, när och hur människor söker. Ibland kanske ett klick är värt mer om det kommer från en smartphone, vid en viss tid på dygnet eller från en viss plats.

I denna artikel beskriver vi de olika typerna av budjusteringar och deras respektive krav, hur flera justeringar samverkar med varandra och vilka alternativ som är tillgängliga för olika kampanjtyper.

Om du vill ha anvisningar om hur du anger budjusteringar kan du läsa om hur du lägger till eller tar bort en budjustering.

Så fungerar budjusteringar

Budjusteringarna anges i procent.

Anta att du har en kampanj som fungerar bra på mobila enheter med ett högsta CPC-bud på tio kronor. Du vill visa annonsen för fler mobilanvändare och höjer budet med 20 % för sökningar på mobila enheter. Det ger ett slutligt budbelopp på tolv kronor. Så här ser beräkningen ut:

Startbud: 10 kr

Justering för mobila enheter: 10 kr + (10 × 20 %) = 12 kr

Resulterande bud för sökningar på mobila enheter: 12 kr

I ett annat exempel kan vi anta att du har ett bud på tio kronor och att du vill sänka det. Om du vill justera det till åtta kronor väljer du Minska med 20 %.

Typer av budjusteringar

Enhet

Använd budjusteringar för enhet när du vill visa din annons oftare eller mer sällan vid sökningar på specifika enheter: datorer, surfplattor eller mobila enheter.

Använd dem i

 • kampanjer
 • annonsgrupper
 • Om du har angett en budjustering för enhet för en kampanj och en annonsgrupp inom kampanjen fastställs budet utifrån budjusteringen på annonsgruppsnivå.

Intervall

 • -100 % till +900 %
 • Om du inte vill visa annonser på en viss typ av enhet sänker du budet med 100 % för den enheten. Om du har sänkt budet på en kampanj med 100 % för en viss enhet används inte justeringen på annonsgruppsnivå för den enheten.

Visa hur: Ange en budjustering för enhet

Klicka på Visa hur nedan för att öppna ditt konto och få hjälp med att ange en budjustering för mobila enheter. Du kan också läsa om hur du lägger till och tar bort en budjustering.
Visa hur
Plats

Använd platsbudjusteringar när du vill visa din annons oftare eller mer sällan för kunder i särskilda länder, orter eller andra geografiska områden. Du kan dessutom använda inriktning på adresstillägg om du vill ange olika bud för kunder som befinner sig i närheten av ditt företag.

Använd dem i

 • kampanjer

Intervall

 • -90 % till +900 %
Schemaläggning för annonser

Använd budjusteringar för schemaläggning av annonser för att höja eller sänka buden på kampanjer så att de bara visas särskilda dagar eller tider. För att göra detta måste du först skapa ett anpassat annonsschema.

Använd dem i

 • kampanjer

Intervall

 • -90 % till +900 %
Populärast innehåll (avancerat)

På YouTube och i Display-nätverket kan du ange budjusteringar för innehåll som enligt vårt system är mer populärt, har fler exponeringar per dag och får mer trafik och större tittarengagemang. När din annons är kvalificerad att visas med detta innehåll använder Google Ads din budjustering för att höja ditt bud. Du kan lägga bud på innehåll på YouTube eller i appar och på webbplatser i Googles Display-nätverk.

Använd dem i

 • annonsgrupper

Intervall

 • 0 % till +500 %
Inriktningsmetoder (avancerat)

Ställ in budjusteringar för ämnen, placeringar och andra inriktningsmetoder i de kampanjtyper som visar annonser i Display-nätverket och Söknätverket. Läs om hur du lägger till målgrupper (intresse- och remarketinglistor) i en annonsgrupp.

Använd dem i

 • kampanjer
 • annonsgrupper

Intervall

 • -90 % till +900 %
Remarketinglistor för sökannonser (avancerat)

Ange budjusteringar för remarketinglistor i dina annonsgrupper om du vill visa annonser för personer på listorna. Du kan till exempel höja budet med 25 % för personer som har tittat på din webbplats under de senaste 30 dagarna. Om du inte har en remarketinglista ännu kan du läsa om Google Ads-remarketinglistor för sökannonser.

Använd dem i

 • kampanjer
 • annonsgrupper

Intervall

 • -90 % till +900 %
Interaktioner (samtalsjusteringar)

Du kan höja ditt bud på mobila enheter så att samtalsinteraktionsannonser visas oftare för mobilanvändare. Budjusteringar för interaktioner påverkar hur ofta samtalstillägg och samtalsannonser visas för användarna. De flexibla budjusteringarna för vissa interaktioner ger dig mer kontroll över hur ofta interaktionerna förekommer med din annons och hur potentiella kunder kontaktar ditt företag.

Använd dem i

 • kampanjer i den nya Google Ads-upplevelsen

Intervall

 • -90 % till +900 %
Demografi (ålder, kön och hushållets inkomst)

Du kan anpassa ditt bud för att inrikta annonseringen på potentiella kunder av valfritt kön och/eller vissa ålders- och inkomstgrupper. Demografiska budjusteringar avgör hur ofta annonserna visas för den målgrupp du är intresserad av, så att varje exponering utnyttjas till fullo. Läs mer om demografisk inriktning.

Använd dem i

 • kampanjer och annonsgrupper i den nya Google Ads-upplevelsen

Intervall

 • -90 % till +900 %

Kvalificering för budjustering

Kampanjtyp

Enhet

Plats

Schemaläggning för annonser

Populärast innehåll (Display-nätverket, YouTube)

Inriktningsmetod

Remarketinglistor för sökannonser (Söknätverket)

Interaktioner (samtalsjusteringar)

Demografi

Kampanj i Söknätverket

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Kampanj i Display-nätverket

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Inte tillämpligt

Ja

Shopping-kampanj

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Inte tillämpligt

Nej

Videokampanj

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Inte tillämpligt

Nej

Appkampanj

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Smart kampanj

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

Med smarta kampanjer och appkampanjer används Googles maskininlärning för att automatiskt anpassa buden och maximera resultatet utifrån annonseringsmålen.

Automatisk budgivning

 • Om du använder automatiska Smart Bidding-strategier, inklusive Mål-CPA, Mål-ROAS, Maximera konverteringar och Maximera konverteringsvärde, behöver du inte göra manuella budjusteringar. Dessa strategier lägger automatiskt bud för att optimera för det konverteringsmål som kunden anger. Om du gör en manuell budjustering för din automatiska Smart Bidding-strategi stöds den inte.
 • Med budjustering för enhet för mål-CPA kan du ändra värdet på CPA-målet i stället för själva buden.

I detta diagram visas de typer av budjusteringar som stöds av var och en av de automatiska budstrategier som används med en sökkampanj.

Budjusteringstyp Är -100 % möjligt? Maximera klick Målexponeringsandel Mål-CPA Mål-ROAS Maximera konverteringar Maximera konverteringsvärde
Enhet Ja Ja Endast -100 % Ja* Endast -100 % Endast -100 % Endast -100 %
Plats Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Schemaläggning för annonser Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Målgrupper
(inkl. RLSA)
Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Samtal Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Demografi Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

* = Behandlas som en måljustering

Obs! I situationer då justeringar med -100 % inte är möjliga överväger Smart Bidding-strategierna fortfarande inriktning och uteslutningar för varje budjusteringstyp.

Flera budjusteringar

När du anger fler än en budjustering i en kampanj multipliceras justeringarna för att beräkna hur mycket budet ska höjas eller sänkas. Tänk på att du får olika resultat om du använder flera enhets- respektive platsbudjusteringar samtidigt.

Kombinerade budjusteringar får inte överskrida en budhöjning på 900 %. Ett bud på tio kronor och en enhetshöjning på 900 % i kombination med en platshöjning på 900 % leder exempelvis till ett bud på bara 100 kronor. Den lägsta tillåtna budjusteringen när du kombinerar flera budjusteringar är -90 %.

Flera budjusteringar för enhet

Om du anger en budjustering för enhet på kampanjnivå och en justering för samma enhet på annonsgruppsnivå används justeringen på annonsgruppsnivå när det slutliga budet fastställs. Om budjusteringen för enhet på kampanjnivå är en sänkning på 100 % används dock inte budjustering för enhet på annonsgruppsnivå.

Flera budjusteringar för platser

Flera budjusteringar som gäller samma plats kombineras inte. Om du anger en budjustering på +50 % för Frankrike och en på +100 % för Paris används endast budjusteringen för trafik från Paris eftersom den platsen är mest specifik.

Flera budjusteringar för innehåll i Display-nätverket

För displaykampanjer kan du ange budjusteringar på annonsgruppsnivå för särskilda inriktningsmetoder på fliken Display-nätverket och för Populärast innehåll på fliken Inställningar. Det innebär att Google Ads kan använda två budjusteringar när din annons är kvalificerad att visas på en viss placering som också bedöms som populärast innehåll. En budjustering kan baseras på en speciell inriktningsmetod, som ämne, och den andra kan vara inställd på populärast innehåll. Läs mer om budgivningsfunktioner i Display-nätverket.

Exempel

Anta att du kör en kampanj som är inriktad på Närke och är schemalagd att köras alla dagar i veckan. Du har angett ett högsta CPC-bud för annonsgruppen på tio kronor. Du bestämmer dig för att höja budet med 20 % för Örebro och sänka budet med 50 % för lördag. Det slutliga budet för en sökning som sker i Örebro en lördag blir sex kronor. Så här ser beräkningen ut:

Startbud: 10 kr

Justering för Örebro: 10 kr × (+20 %) = 12 kr

Justering för lördag: 12 kr × (-50 %) = 6 kr

Slutligt bud på sökningar i Örebro lördag: 6 kr

Slutligt bud för sökningar i Örebro söndag till fredag: 12 kr

Slutligt bud för sökningar i andra orter lördag: 5 kr

Slutligt bud för sökningar i andra orter söndag till fredag: 10 kr

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt