Informácie o úpravách cenových ponúk

Úpravy cenových ponúk vám umožňujú zobrazovať reklamy častejšie alebo menej často na základe toho, kde, kedy a ako ľudia vyhľadávajú. Kliknutie má pre vás niekedy väčšiu hodnotu, ak pochádza zo smartfónu, určitej časti dňa alebo z konkrétnej oblasti.

V tomto článku sa dozviete o rôznych typoch úprav cenových ponúk a o ich požiadavkách, o vzájomnej interakcii viacerých úprav a o tom, aké možnosti máte k dispozícii pre rôzne typy kampaní.

Ak chcete zistiť, ako nastaviť úpravy cenovej ponuky, prečítajte si o pridávaní a odstraňovaní úprav cenovej ponuky.

Ako fungujú úpravy cenových ponúk

Úpravy cenových ponúk sa nastavujú percentuálne.

Povedzme, že máte kampaň, ktorá dosahuje vysokú výkonnosť v mobilných zariadeniach pri maximálnej ponuke CZK v hodnote 1 €. Reklamu chcete zobrazovať vyššiemu počtu zákazníkov v mobilných zariadeniach, preto cenovú ponuku zvýšite o 20 % pre vyhľadávania v mobilných zariadeniach. Výsledná cenová ponuka bude v hodnote 1,20 €. Výpočet:

Počiatočná cenová ponuka: 1 €
Úprava pre mobilné zariadenia: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €
Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávania z mobilných zariadení: 1,20 €

Teraz si predstavte, že máte ponuku v hodnote 1 € a chceli by ste ju znížiť. Ak ju chcete upraviť na 0,80 €, vyberte možnosť Znížiť o 20 %.

Typy úprav cenových ponúk

Zariadenie

Ak použijete úpravy cenových ponúk podľa zariadenia, vaša reklama sa bude zobrazovať častejšie alebo menej často pri vyhľadávaniach v určitých zariadeniach: počítačoch, tabletoch alebo mobilných zariadeniach.

Kde ich možno použiť

 • v kampaniach;
 • v reklamných skupinách;
 • ak ste nastavili úpravu cenovej ponuky pre zariadenia v kampani a reklamnej skupine v rámci danej kampane, na určenie cenovej ponuky bude použitá úprava cenovej ponuky pre reklamnú skupinu.

Rozsah

 • –100 % až +900 %
 • Ak chcete deaktivovať zobrazovanie reklám v určitom zariadení, znížte cenovú ponuku pre príslušné zariadenie o 100 %. Ak ste znížili cenovú ponuku kampane o 100 % pre konkrétne zariadenie, úprava na úrovni reklamnej skupiny sa pre dané zariadenie nepoužije.

Zobrazenie sprievodcu: Nastavenie úpravy cenovej ponuky pre zariadenia

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť sprievodcu prejdete do svojho účtu, v ktorom vás prevedieme nastavením úpravy cenovej ponuky pre mobilné zariadenia. Môžete si takisto prečítať o tom, ako pridať alebo odstrániť úpravu cenovej ponuky.
Zobraziť sprievodcu
Oblasť

Pomocou úpravy cenovej ponuky podľa oblasti svoju reklamu zobrazíte častejšie alebo menej často zákazníkom v určitých krajinách, mestách alebo ďalších geografických oblastiach. Ak chcete nastaviť rozdielne cenové ponuky pre zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti vašej firmy, môžete použiť aj zacielenie na rozšírenie o adresu.

Kde ich možno použiť

 • Možno ich použiť v kampaniach.

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Rozvrhovanie reklám

Pomocou úpravy cenovej ponuky na rozvrhovanie reklám môžete zvýšiť alebo znížiť cenové ponuky pre kampane, ktoré sa zobrazujú iba počas niektorých dní alebo určitých hodín. Ak to chcete urobiť, najskôr budete musieť nastaviť vlastné časové rozvrhy reklám.

Kde ich možno použiť

 • Možno ich použiť v kampaniach.

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Najdôležitejší obsah (pokročilé)

Na YouTube a v Obsahovej sieti môžete nastaviť úpravy ponúk pre obsah, ktorý náš systém vyhodnotil ako obsah, ktorý je populárnejší, získava väčší počet zobrazení na deň a dosahuje vyššiu úroveň návštevnosti a interakcií s divákom. Keď je vaša reklama vhodná na zobrazenie v tomto obsahu, Google Ads úpravou cenovej ponuky zvýši vašu cenovú ponuku. Môžete ponúkať ceny pre obsah na YouTube alebo pre aplikácie a weby v Obsahovej sieti Google.

Kde ich možno použiť

 • Možno ich použiť v reklamných skupinách.

Rozsah

 • 0 % až +500 %
Spôsoby zacielenia (pokročilé)

Úpravy ponúk môžete nastaviť pre témy, umiestnenia a ďalšie spôsoby zacielenia v typoch kampaní, ktoré zobrazujú reklamy v Obsahovej a Vyhľadávacej sieti. Ako do reklamnej skupiny pridať publiká (záujmy a remarketingové zoznamy)

Kde ich možno použiť

 • v kampaniach;
 • v reklamných skupinách.

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní (pokročilé)

Úpravy cenových ponúk pre remarketingové zoznamy môžete v reklamných skupinách nastaviť v prípade, ak si želáte zobrazovať reklamy ľuďom v týchto zoznamoch. Príklad: Cenovú ponuku môžete zvýšiť o 25 % pre ľudí, ktorí si za posledných 30 dní zobrazili váš web. Ak ste si ešte nenastavili remarketingový zoznam, prečítajte si o remarketingových zoznamoch Google Ads pre reklamy vo vyhľadávaní.

Kde ich možno použiť

 • v kampaniach;
 • v reklamných skupinách.

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Interakcie (úpravy hovorov)

Môžete zvýšiť cenovú ponuku pre mobilné zariadenia a reklamy s telefonickou interakciou tak používateľom mobilných telefónov zobrazovať častejšie. Úpravy cenovej ponuky podľa interakcie ovplyvňujú, ako často sa používateľom zobrazujú rozšírenia o telefonické funkcie a reklamy iba na volanie. Možnosť upravovať cenové ponuky pre určité interakcie vám poskytuje väčšiu kontrolu nad frekvenciou ich zobrazovania s vašou reklamou a možnosťami kontaktu potenciálnych zákazníkov s vašou firmou.

Kde ich možno použiť

 • V kampaniach v novom prostredí Google Ads

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Demografické údaje (vek, pohlavie a príjem domácnosti)

Svoju cenovú ponuku môžete upraviť tak, aby sa zacieľovala na potenciálnych zákazníkov určitého pohlavia a/alebo určitej vekovej kategórie a s určitým príjmom. Úpravy ponúk podľa demografie rozhodujú o tom, ako často sa vaše reklamy zobrazia preferovanému publiku, aby bolo každé zobrazenie využité na maximum. Ďalšie informácie o demografickom zacielení

Kde ich možno použiť

 • V kampaniach a reklamných skupinách v novom prostredí služby Google Ads

Rozsah

 • –90 % až +900 %

Dostupnosť úpravy cenovej ponuky

Typ kampane

Zariadenie

Oblasť

Rozvrhovanie reklám

Najdôležitejší obsah (Obsahová sieť, YouTube)

Spôsob zacielenia

Remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní (Vyhľadávacia sieť)

Interakcie (úpravy hovorov)

Demografické údaje

Kampaň vo Vyhľadávacej sieti

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Kampaň v Obsahovej sieti

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Kampaň v Nákupoch

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Videokampaň

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Kampaň na aplikáciu

Inteligentná kampaň

Pomocou inteligentných kampaní a kampaní na aplikácie upravuje strojové učenie od Googlu ponuky automaticky a jednoducho tak, aby sa maximalizovala výkonnosť na základe vašich reklamných cieľov.

Automatické ponuky

 • Ak v kampani používate inú stratégiu automatického ponúkania cien než na maximalizáciu kliknutí, nie je možné nastavovať úpravy cenových ponúk na rozvrhovanie reklám.
 • V prípade cieľovej CZA sa pri úpravách cenových ponúk pre zariadenia zmení cieľ CZA, nie cenová ponuka.
 • V prípade cieľovej ROAS možno použiť jedinú úpravu cenových ponúk pre zariadenia, a to zníženie o 100 %.

Viaceré úpravy cenových ponúk

Ak v kampani nastavíte viac než jednu úpravu cenovej ponuky, tieto úpravy sa zvyčajne navzájom znásobia, aby sa určilo, o koľko sa cenová ponuka zvýši alebo zníži. Viaceré úpravy cenových ponúk pre zariadenia a podľa oblasti však fungujú inak.

Nezabudnite, že kombinácia úprav cenových ponúk nesmie prekročiť zvýšenie cenovej ponuky o 900 %. Príklad: Cenová ponuka v hodnote 1 € so zvýšením podľa zariadenia o 900 % v kombinácii so zvýšením podľa oblasti o 900 % bude mať výslednú cenovú ponuku len 10 €. Najnižšia možná cenová ponuka pri kombinovaní viacerých úprav cenovej ponuky je zníženie o 90 %.

Viaceré úpravy cenových ponúk pre zariadenia

Ak nastavíte úpravu cenovej ponuky pre zariadenia na úrovni kampane a úpravu pre to isté zariadenie na úrovni reklamnej skupiny, výsledná úprava cenovej ponuky sa určí pomocou úpravy cenovej ponuky pre zariadenia na úrovni reklamnej skupiny. Ak však v rámci kampane znížite cenovú ponuku pre zariadenia o 100 %, úprava cenovej ponuky pre zariadenia sa na úrovni reklamnej skupiny nepoužije.

Viaceré úpravy cenových ponúk podľa oblasti

Viaceré úpravy, ktoré sa vzťahujú na rovnakú geografickú polohu, sa nekombinujú. Ak nastavíte úpravu + 50 % pre Francúzsko a + 100 % pre Paríž, použije sa len úprava pre Paríž, teda najkonkrétnejšia geografická poloha.

Viaceré úpravy cenových ponúk pre obsah v Obsahovej sieti

Pre kampane v Obsahovej sieti môžete nastaviť úpravy ponúk na úrovni reklamnej skupiny pre konkrétny spôsob zacielenia na karte Obsahová sieť, ako aj pre Najdôležitejší obsah na karte Nastavenia. To znamená, že ak je vaša reklama vhodná na zobrazenie na konkrétnom umiestnení, ktoré zároveň predstavuje najdôležitejší obsah, Google Ads môže použiť dve úpravy cenových ponúk. Jedna úprava ponuky by mohla byť založená na konkrétnom spôsobe zacielenia, napríklad na téme, a druhá úprava by mohla byť nastavená na najdôležitejší obsah. Ďalšie informácie o ponúkaní cien v Obsahovej sieti

Príklad

Povedzme, že máte v prevádzke kampaň zacielenú na Slovensko s prevádzkou naplánovanou na všetky dni v týždni. Okrem toho ste nastavili maximálnu ponuku CZK pre reklamnú skupinu na hodnotu 1 €. Cenovú ponuku ste zvýšili o 20 % pre Košice a znížili o 50 % na sobotu. Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávanie, ktoré sa uskutoční z Košíc v sobotu, bude 0,60 €. Výpočet:

Počiatočná cenová ponuka: 1 €
Úprava pre Košice: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €
Úprava pre sobotu: 1,20 € + (1,20 € x 50 %) = 0,60 €
Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávania v Košiciach v sobotu: 0,60 €
Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávania v Košiciach od nedele do piatku: 1,20 €
Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávania v iných mestách v sobotu: 0,50 €
Výsledná cenová ponuka pre vyhľadávania v iných mestách od nedele do piatka: 1,00 €

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory