Om budjusteringer

Med budjusteringer kan du vise annonsene dine oftere eller sjeldnere ut fra hvor, når og hvordan folk søker. Noen ganger er for eksempel klikk mer verdt om de kommer fra smarttelefoner, på bestemte klokkeslett på dagen eller fra bestemte steder.

I denne artikkelen kan du finne ut mer om de forskjellige typene budjusteringer og de tilhørende kravene, hvordan flere justeringer kan fungere sammen og hvilke alternativer du kan bruke med de ulike kampanjetypene.

Hvis du trenger hjelp med å legge til budjusteringer, kan du lese om hvordan budjusteringer legges til eller fjernes.

Slik fungerer budjusteringer

Budjusteringer angis prosentvis.

Tenk deg at du har en kampanje der du oppnår gode resultater på mobilenheter, med et maks. CPC-bud på NOK 10. Du kan få annonsen din vist til flere kunder på mobilenheter ved å øke budet med 20 % for søk på mobilenheter. Dette resulterer i et endelig budbeløp pålydende NOK 12. Da ser regnestykket slik ut:

Startbud: NOK 10
Mobiljustering: NOK 10 + (NOK 10 x 20 %) = NOK 12
Endelig bud for søk på mobilenheter: NOK 12

Som et annet eksempel kan du tenke deg at du har et bud på NOK 10, og at du vil redusere dette. Du kan nedjustere budet til NOK 8 ved å velge Reduser med 20 %.

Forskjellige typer budjusteringer

Enhet

Med budjusteringer for enheter kan du få vist annonsen din oftere eller sjeldnere for søk som inntreffer på bestemte enheter: datamaskiner, nettbrett eller mobilenheter.

Bruksområder

 • kampanjer
 • Annonsegrupper.
 • Hvis du har angitt en enhetsbudjustering for en kampanje og en annonsegruppe i denne kampanjen, blir budet ditt fastsatt på bakgrunn av budjusteringen for annonsegruppen.

Område

 • -100 % til +900 %
 • Hvis du vil velge bort muligheten for at annonser kan vises på en bestemt enhet, kan du redusere budet ditt med 100 % for den aktuelle enheten. Hvis du har redusert et kampanjebud med 100 % for en bestemt enhet, kommer ikke den samme annonsens justering på annonsegruppenivå til å bli brukt.

Veiledning: Angi en budjustering for enhet

Klikk på «Veiledning»-knappen nedenfor for å gå til kontoen din og få en veiledning i hvordan du angir justeringer av bud for mobilenheter. Du kan også lese om hvordan du legger til eller fjerner en budjustering.
Veiledning
Sted

Bruk budjusteringer for sted for å vise annonsen din oftere eller sjeldnere for kunder i bestemte land, byer eller andre geografiske områder. Du kan også bruke målretting med adressetillegg for å angi ulike bud for kunder som befinner seg i nærheten av bedriften din.

Bruksområder

 • kampanjer

Område

 • -90 % til +900 %
Annonseplanlegging

Bruk budjusteringer for annonseplanlegging for å øke eller redusere budene dine for kampanjer som blir vist bare på bestemte dager eller til bestemte tidspunkter. Før du kan gjøre dette, må du konfigurere en egendefinert annonseplan.

Bruksområder

 • kampanjer

Område

 • -90 % til +900 %
Toppinnhold (avansert)

På YouTube og i Displaynettverket kan du angi budjusteringer for innhold som systemet vårt har fastslått at er veldig populært, som gjerne har et høyere antall visninger per dag, og som mottar mer trafikk og har høyere brukerdeltakelse. Når annonsen din er kvalifisert til å bli vist i dette innholdet, hever Google Ads budet ditt i henhold til budjusteringen du har angitt. Du kan by på innhold på YouTube eller i appene eller på nettstedene som er en del av Google Displaynettverk.

Bruksområder

 • annonsegrupper

Område

 • 0 % til +500 %
Målrettingsmetoder (avansert)

Du kan angi budjusteringer for emner, plasseringer og andre målrettingsmetoder i kampanjetyper som viser annonser i Displaynettverket og Søkenettverket. Finn ut hvordan du legger til målgrupper (interesser og remarketinglister) i en annonsegruppe.

Bruksområder

 • kampanjer
 • annonsegrupper

Område

 • -90 % til +900 %
Remarketinglister for søkeannonser (avansert)

Du kan angi budjusteringer for remarketinglister i annonsegruppene dine dersom du ønsker å vise annonsene for personer på disse listene. Du kan for eksempel øke budet ditt med 25 % for brukerne som har besøkt nettstedet ditt de siste 30 dagene. Hvis du ikke har konfigurert en remarketingliste ennå, kan du lese mer om remarketinglister for søkeannonser i Google Ads.

Bruksområder

 • kampanjer
 • annonsegrupper

Område

 • -90 % til +900 %
Interaksjoner (anropsjusteringer)

Du kan øke budet ditt for mobilenheter slik at det oftere vises anropsfunksjonalitet for mobiltelefonbrukere. Budjusteringer for interaksjoner påvirker hvor ofte du får vist anropsutvidelser og oppringningsannonser til brukerne. Når du har mulighet til å justere budene dine for bestemte interaksjoner, får du større kontroll over hvor ofte de aktuelle interaksjonsvalgene vises sammen med annonsen din, og hvordan potensielle kunder kontakter bedriften din.

Bruksområder

 • Kampanjer i den nye utgaven av Google Ads

Område

 • -90 % til +900 %
Demografi (alder, kjønn og husstandens inntekt)

Du kan justere budet ditt for å målrette mot potensielle kunder av begge kjønn og/eller i bestemte alders- og inntektsgrupper. Med demografiske budjusteringer kan du bestemme hvor ofte annonsene dine vises til den foretrukne målgruppen, slik at du kan få mest mulig ut av hver visning. Finn ut mer om demografisk målretting.

Bruksområder

 • Kampanjer og annonsegrupper i den nye utgaven av Google Ads

Område

 • -90 % til +900 %

Disse er kvalifisert for bruk av budjusteringer:

Kampanjetype

Enhet

Sted

Annonseplanlegging

Toppinnhold (Displaynettverket, YouTube)

Målrettingsmetode

Remarketinglister for søkeannonser (Søkenettverket)

Interaksjoner (anropsjusteringer)

Demografisk informasjon

Kampanje i Søkenettverket

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Kampanje i Displaynettverket

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

N/A

Ja

Shopping-kampanje

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

N/A

Nei

videokampanje

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

N/A

Nei

Appkampanje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Smart-kampanje

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Med Smart-kampanjer og appkampanjer justerer Googles maskinlæring automatisk bud sømløst for å oppnå best mulig resultater, basert på annonseringsmålene dine.

Automatisk budgivning

 • Hvis du bruker en annen automatisk budstrategi enn «Maksimering av antall klikk» i kampanjen din, kan du ikke angi budjusteringer i annonseplanleggingen.
 • Hvis du bruker mål-CPA for enhetsbudjusteringer, endres CPA-målet ditt i stedet for budet.
 • Hvis du bruker mål-ROAS, er -100 % den eneste tillatte enhetsbudjusteringen.

Flere budjusteringer

Når du har angitt flere enn én budjustering i kampanjen din, blir disse justeringene vanligvis lagt sammen for å fastsette hvor mye budet ditt kommer til å øke eller bli redusert. De forskjellige justeringene av bud for mobil og budjusteringene for sted har imidlertid ulik atferd.

Husk at den kombinerte budjusteringen ikke kan være høyere enn +900 %. Hvis du for eksempel har et bud på NOK 10 med en enhetsøkning på 900 %, og dette kombineres med en stedsøkning på 900 %, blir ikke det endelige budet på mer enn NOK 100. Den laveste tillatte budjusteringen når du kombinerer flere budjusteringer, er -90 %.

Flere budjusteringer for enheter

Hvis du angir en budjustering for enhet på kampanjenivå samt en justering for den samme enheten på annonsegruppenivå, er det annonsegruppens budjustering for enhet som legges til grunn når den endelige budjusteringen skal fastslås. Hvis imidlertid budjusteringen for enhet på annonsegruppenivå er en økning på 100 %, blir ikke justeringen av bud for mobil på annonsegruppenivå brukt.

Budjusteringer for flere steder

Flere justeringer som gjelder samme sted, blir ikke kombinert. Hvis du angir en justering på +50 % for Frankrike og en justering på +100 % for Paris, er det bare justeringen for Paris, som er det mest spesifikke stedet, som brukes for brukertrafikk fra Paris.

Flere budjusteringer for innhold i Displaynettverket

Du kan angi budjusteringer på annonsegruppenivå for kampanjer i Displaynettverket. Justeringene kan gjelde en bestemt målrettingsmetode i Displaynettverket-fanen og også toppinnhold i Innstillinger-fanen. Det dette betyr, er at når annonsen din er kvalifisert for visning i en bestemt plassering som også kvalifiserer som toppinnhold, kan Google Ads bruke to budjusteringer. Den ene budjusteringen kan være basert på en bestemt målrettingsmetode, så som emne, mens den andre kan være angitt for toppinnhold. Finn ut mer om budgivning i Displaynettverket

Eksempel

Tenk deg at du kjører en kampanje som er målrettet mot Norge, og skal kjøres alle dagene i uken. Du har dessuten angitt et maks. CPC-bud for annonsegrupper på NOK 10. Så bestemmer du deg for å øke budet for Oslo med 20 % og redusere budet med 50 % på lørdager. Det endelige budet for et søk som finner sted i Oslo på en lørdag, blir NOK 6. Da ser regnestykket slik ut:

Startbud: NOK 10
Justering for Oslo: 10 kroner + (10 kroner x 20 %) = 12 kroner
Lørdagsjustering: 12 kroner + (12 kroner x –50 %) = 6 kroner
Endelig bud for søk i Oslo på lørdager: 6 kroner
Endelig bud for søk i Oslo søndager til fredager: 12 kroner
Endelig bud for søk i andre byer på lørdager: 5 kroner
Endelig bud for søk i andre byer søndager til fredager: 10 kroner

Tips

Bruk kalkulatoren vår for å fastsette den endelige budjusteringen din. Se etter kalkulatorikonet i «Aktive budjusteringer»-kolonnen i Alle kampanjer under InnstillingerAlle innstillinger-underfanen. (Du må kanskje legge til kolonnen først.) Du finner også kalkulatoren i innstillingssammendraget øverst på de enkelte kampanjesidene.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?